Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 11/08/2015

  • Número de control 15223039

  • Organisme emissor Juntes electorals de zona

    CVE CVE-DOGC-A-15223039-2015

Dades del DOGC
  • Número 6935

  • Data 14/08/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE d'11 d'agost de 2015, pel qual es fa pública la constitució definitiva de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners.


D’acord amb el que preveuen l’article 14.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general i l’article 2 del Decret 176/2015, de 4 d'agost de 2015, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2015, es dóna publicitat a la composició de la Junta Electoral de Zona de Santa Coloma de Farners, la qual ha quedat constituïda definitivament el dia 7 d'agost de 2015

 

Presidenta: Sra. Clara Sánchez Urbano

Vocals judicials: Sr. Carlos Fernández Escobedo i Sra. Paola García Sánchez

Vocals no judicials: Sra. Anna Solà Arañó i Sra. Cristina Martínez García

Secretari: Sr. Joan Francesc Mora Gámez

 

La qual cosa faig constar.

 

Santa Coloma de Farners, 11 d’agost de 2015

 

Joan Francesc Mora Gámez

Secretari de la Junta Electoral

 

Amunt