Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 07/08/2015

  • Número de control 15222047

  • Organisme emissor Juntes electorals de zona

    CVE CVE-DOGC-A-15222047-2015

Dades del DOGC
  • Número 6934

  • Data 13/08/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 7 d'agost de 2015, pel qual es fa pública la renúncia i nova designació de membres de la Junta Electoral de Zona de Valls.


D’acord amb el que preveuen els articles 17, 14.2 i 14.3 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es fa pública la substitució de membres de la Junta Electoral de Zona de Valls.

 

Presidenta que renuncia: Il·ltre. Sra. Cristina M. Angulo Guinda, Jutgessa del Jutjat Mixt núm. 1 de Valls.

Presidenta que es nomena: Il·ltre. Sra. Rosa de la Santísima Trinidad López Fernández, Jutgessa del Jutjat Mixt núm. 3 de Valls.

 

Vocal que es nomena: Sr. Joan Rovira Grau , Jutge de Pau de Montbanc.

 

 

Valls, 7 d'agost de 2015

 

Mercè R. Domènech Sabaté

Secretària de la Junta Electoral de Zona de Valls

 

Amunt