Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 07/08/2015

  • Número de control 15222040

  • Organisme emissor Juntes electorals de zona

    CVE CVE-DOGC-A-15222040-2015

Dades del DOGC
  • Número 6934

  • Data 13/08/2015

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 7 d'agost de 2015, pel qual es fa pública la renúncia i nova designació de membres de la Junta Electoral de Zona de Sabadell.


D’acord amb el que preveu l'article 17 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, es fa pública la substitució de membres de la Junta Electoral de Zona de Sabadell

 

Vocal judicial que renuncia: Gemma Garces Sese, Jutge/Magistrat d'Instrucció núm. 5 de Sabadell

Vocal judicial que es nomena: MARTA PLANES I BATALLA , Jutge/Magistrat de 1a Instància núm. 3 de Sabadell

 

Vocal judicial que renuncia: Javier Albanell Palau, Jutge/Magistrat de 1a Instància núm. 2 de Sabadell

Vocal judicial que es nomena: ALBERTO VARONA JIMENEZ, Jutge/Magistrat de Penal núm. 3 de Sabadell

 

Sabadell, 7 d'agost de 2015

 

Ivan Fructuoso Gonzalez

Secretari de la Junta Electoral de Zona de Sabadell

 

Amunt