Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Recurs d'inconstitucionalitat (TC)

  • Data del document 21/07/2015

  • Número de control 15209045

  • Organisme emissor Tribunal Constitucional

    CVE CVE-DOGC-A-15209045-2015

Dades del DOGC
  • Número 6926

  • Data 03/08/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4292-2015, contra els articles 1.1 c) i 21 a 30 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica de caràcter nuclear.


El Ple del Tribunal Constitucional, per provisió de 21 de juliol actual, ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat núm. 4292-2015, promogut pel president del Govern contra els arts. 1.1 c) i 21 a 30 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica de caràcter nuclear. I es fa constar que el president del Govern ha invocat l'art. 161.2 de la Constitució, la qual cosa produeix la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes impugnats des de la data d'interposició del recurs –17 de juliol de 2015–, per a les parts del procés, i des de la publicació de l'edicte corresponent en el Butlletí Oficial de l'Estat per als tercers.

 

Madrid, 21 de juliol de 2015

 

Herminia Palencia Guerra

Secretària de Justícia del Ple del Tribunal Constitucional

 

Amunt