Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 27/07/2015

  • Número de control 15209002

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-15209002-2015

Dades del DOGC
  • Número 6925

  • Data 31/07/2015

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 27 de juliol de 2015, pel qual es fa pública una Resolució de tancament de l’aeròdrom d’Alfés.


D’acord amb el que preveu l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), resolc donar publicitat a la part dispositiva de la Resolució del director general de Transports i Mobilitat de 23 de juliol de 2015, per la qual es resol:

1. Ordenar el tancament de l’aeròdrom d’Alfés, al terme municipal d’Alfés, el punt de referència (ARP) del qual té les coordenades 41º32'56''N i 00º38’56''E, amb codi OACI LEAT i clau 3C.

2. Procedir a l’eliminació dels senyals de pista existents, d’acord amb l’acta d’inspecció del dia 8 de juliol de 2015.

3. Notificar aquesta resolució a l’ajuntament d’Alfés i al Real Club Aeri de Lleida.

4. Publicar la part dispositiva de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat i en un anunci en dos dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal per al públic coneixement d’aquesta.

 

Barcelona, 27 de juliol de 2015

 

Rosa Busquets i Vall

Subdirectora general de Ports i Aeroports

 

Amunt