Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 22/01/2015

  • Número del document GRI/0143/2015

  • Número de control 15035038

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

    CVE CVE-DOGC-A-15035038-2015

Dades del DOGC
  • Número 6805

  • Data 06/02/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ GRI/143/2015, de 22 de gener, per la qual es rectifiquen errors materials en la Resolució de 12 d'abril de 1999, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del municipi del Catllar.


Havent detectat errors materials en la Resolució de 12 d’abril de 1999, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de la bandera del municipi del Catllar, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2879, de 30 d’abril de 1999;

Atès el que estableixen els articles 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,

 

Resolc:

 

Rectificar els errors materials detectats en la Resolució de 12 d’abril de 1999, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de la bandera del municipi del Catllar, en el sentit següent:

A la pàgina 5690, apartat 1, on diu:

“Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda, amb tres creus plenes, sobreposades al centre, blanca, vermella i blanca, de braços, respectivament, 1/2, 1/3 i 1/6 de l’alçada del drap”.

ha de dir:

“Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verda, amb tres creus plenes, sobreposades, blanca, vermella i blanca, de braços de gruix, respectivament, 3/9, 2/9 i 1/9 de l’alçada del drap”.

 

Barcelona, 22 de gener de 2015

 

Jordi Souto i Andrés

Director general d’Administració Local

 

Amunt