Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 04/03/1991

 • Número del document 050/1991

 • Número de control 91058095

 • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
 • Número 1422

 • Data 22/03/1991

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 1442

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 50/1991, de 4 de març, de concessió de les Creus de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.


                               
                               
                               
 La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser 
 creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la 
 finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques 
 que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a 
 Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més 
 generalment, en el pla cívic i cultural.
                               
  A proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el 
 Govern,                           
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
   Atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
 Catalunya a les personalitats següents:           
                               
   Senyora Carme Aymerich i Barbany, mestra de l'Escola 
 Normal de la Generalitat. Per les seves aportacions al món 
 de la pedagogia activa amb l'impuls de nous mètodes basats 
 en l'expressió i la motricitat, i per la seva activitat 
 adreçada  a  l'atenció i la recuperació de nens amb 
 dificultats d'aprenentatge i la formació de mestres.
                               
   Senyor Manuel Balasch  i  Recort,  eclesiàstic  i 
 hel·lenista. En  reconeixement  a  la seva important  
 contribució a una millor coneixença  de  la  cultura 
 hel·lènica a través de les traduccions dels clàssics grecs 
 a la nostra llengua, i com a estudiós d'autors catalans.
                               
   Senyor Joan Bastardas i Parera, llatinista i romanista. 
 Per la seva llarga dedicació a la docència com a professor 
 a la Universitat de Barcelona, i per les seves valuoses 
 aportacions lingüístiques en l'estudi del llatí medieval a 
 Catalunya, reflectit sobretot en el Glossarium Mediae 
 Latinitatis Cataloniae.
                               
   Senyora Pilar Bayés i de Luna, dibuixant i ninotaire, 
 coneguda com a Pilarín Bayés. La seva obra és una pàgina 
 mestra en el món de la il·lustració per a joves i infants. 
 Les seves creacions es caracteritzen per un clar to 
 infantívol i didàctic d'encuny molt personal i una gran 
 popularitat, que es reflecteix en els nombrosos llibres, 
 revistes, auques o cartells il·lustrats per la seva mà.
                               
   Senyor Oriol  Bohigas  Guardiola,  arquitecte. En  
 reconeixement a la seva trajectòria professional i docent 
 al capdavant de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. Per 
 la seva acció renovadora dels corrents arquitectònics a 
 Catalunya i la seva connexió amb l'avantguarda europea, i 
 per les aportacions a l'urbanisme contemporani.
                               
   Senyor Josep Buch i Parera, excursionista i arxiver. 
 Fundador i primer president del Centre Excursionista de 
 Gràcia,  el 1922. En reconeixement a la seva llarga 
 dedicació al món de l'excursionisme en el qual esdevé 
 exemple de formació cívica i de catalanitat, i per la seva 
 intensa activitat en la recuperació, la defensa i la 
 difusió del patrimoni històric i cultural de Catalunya.
                               
   Senyor Federico Correa i Ruiz, arquitecte i dissenyador 
 de projecció internacional. En reconeixement a la seva 
 obra, que ha influït en l'arquitectura catalana actual, i 
 per la seva tasca docent a la Universitat de Barcelona, de 
 gran rellevància. Per les seves aportacions valuoses per a 
 la difusió internacional de la cultura catalana.
                               
   Senyor Josep Eritja i Novell, defensor de la identitat 
 de Catalunya. La  creació  del  Centre  Ginesta,  a  
 Torrefarrera, al Segrià, i també la participació activa en 
 diverses entitats de suport als disminuïts palesen la seva 
 ferma trajectòria de treball cívica i humana.
                               
   Senyor Joan Ferràndiz i Castells, pintor que escriu i 
 poeta que dibuixa. La seva extensa obra ha  estat  
 mereixedora del reconeixement internacional per la seva 
 genuïnitat i el seu simbolisme. Per haver sabut arribar amb 
 la seva obra al cor dels homes i, a través d'ella, haver 
 fet conèixer Catalunya.
                               
   Senyor  Josep Maria Garrut i Roma, historiador i 
 escriptor. En reconeixement a la seva llarga trajectòria en 
 la recerca i l'estudi de la història de Barcelona al 
 capdavant del Museu d'Història de la Ciutat, i per les 
 aportacions en els camps artístic i literari.
                               
   Senyor Josep Maria Gasol i Almendros, eclesiàstic, 
 historiador i arxiver. Per la seva dedicació a l'Arxiu 
 Històric de Manresa, i per la contribució constant, amb 
 recerques i publicacions, a la difusió d'aspectes destacats 
 de la història de Manresa i de Catalunya.
                               
   Senyor Josep Maria Ginès i Pous, empresari. En  
 reconeixement a la seva gestió al capdavant de la Cambra de 
 Comerç, Indústria i Navegació de Girona, des d'on ha 
 impulsat nombroses accions de modernització i de formació 
 en el món del comerç. Per la seva gran inquietud cultural i 
 l'impuls per fer-hi present la llengua catalana.
                               
   Senyor Cassià Maria Just i Riba, monjo de l'Abadia de 
 Montserrat, de la qual ha estat abat de 1966 a 1989. Com a 
 representant de la comunitat ha contribuït a l'enaltiment 
 dels valors humans i de la personalitat catalana. La seva 
 acció també ha estat notòria en la defensa del patrimoni 
 històric, cultural i religiós que representa l'Abadia de 
 Montserrat per a Catalunya.
                               
   Senyor Antoni Malaret i Amigó. En reconeixement a la 
 seva perllongada actuació cívica i patriòtica a les files 
 del Front Nacional de Catalunya, des dels seus inicis i 
 durant els temps adversos al nostre país, i a la seva 
 lluita constant pels drets nacionals de Catalunya.
                               
   Senyora Concepció Martínez i Tudó, mestra terapeuta. 
 Pionera de l'ensenyament actiu a través de la pedagogia de 
 l'expressió, ha destacat per la dedicació als infants 
 deficients i a la formació de professorat especialitzat. 
 Per la seva tasca a l'Escola Ariadna, de la qual ha estat 
 fundadora, exemple i model en el seu camp.
                               
   Senyor Joan Francesc Mira i Casterà, escriptor i 
 antropòleg. En reconeixement a la seva tasca constant de 
 recerca en el camp de les ciències socials i l'etnografia i 
 pels  estudis  i  les  aportacions  que  han  permès 
 l'aprofundiment i l'enfortiment del coneixement de la 
 identitat cultural i nacional catalana.
                               
   Senyor Emili Miró i Fons, casteller. Testimoni i 
 partícip del creixement i l'evolució del món casteller des 
 de fa més de setanta anys, del qual, el 1977, va ser elegit 
 patriarca per totes les colles. Per la seva dedicació  
 incansable amb una presència activa en els esdeveniments 
 castellers més destacats.
                               
   Senyor Joan Oliu i Pich, conseller director general del 
 Banc de Sabadell, al capdavant del qual n'ha impulsat 
 l'expansió, alhora que ha promogut intensament l'activitat 
 exportadora. Per la seva contribució a fer del Banc de 
 Sabadell una entitat molt vinculada a la vida social i 
 cultural de Catalunya.
                               
   Senyor Joan Oró i Florensa, bioquímic i investigador. 
 En reconeixement a les recerques científiques d'abast 
 internacional  que  l'han  portat  a  col·laborar  en 
 prestigioses  institucions  de recerca i d'ensenyament 
 superior a Europa i Amèrica, i per la seva fidelitat 
 constant a la cultura i a les institucions catalanes.
                               
   Senyor  Domènec  Pallerola  i  Munné, escriptor i 
 periodista, conegut com a Domènec de Bellmunt. Per la seva 
 trajectòria patriòtica i l'obra de cinquanta anys al servei 
 del periodisme català. Per la seva extensa obra literària 
 i la ferma actitud, també des de l'exili, de fidelitat a la 
 llengua i a les institucions catalanes.
                               
   Senyor  Joan  Perucho  Gutiérrez,  escriptor. En  
 reconeixement a la seva activitat literària, en la qual ha 
 excel·lit com a poeta i narrador. La seva obra ha merescut 
 el reconeixement amb diversos guardons i una difusió 
 internacional molt destacable.
                               
   Senyor Josep Piera i Rubió, escriptor. En reconeixement 
 a la seva obra literària, que abasta camps diversos com la 
 poesia, la narrativa o els llibres de viatges. Per la seva 
 dedicació i impuls a afermar la identitat cultural catalana 
 des del País Valencià.
                               
   Senyor Joan Potau i Farré. En reconeixement a la seva 
 constant  trajectòria patriòtica a Mèxic al llarg de 
 cinquanta anys d'exili. Per la tasca com a director de la 
 revista Orfeó Català de Mèxic i per la participació en 
 actes de la comunitat catalana, sempre amb un esperit de 
 fidelitat i perseverança.
                               
   Senyor  Climent  Pujol  i  Villegas,  jesuïta. En 
 reconeixement a la dedicació constant a l'estudi i la 
 docència del dret canònic oriental, amb una activitat molt 
 destacada que li ha permès publicar nombroses obres i 
 participar en els treballs d'alts organismes de l'Església 
 catòlica.
                               
   Senyora Maria Assumpció Raventós i Torras, pintora, 
 gravadora i tapissera. En reconeixement a la seva obra 
 artística de creació de tapissos de reconegut prestigi 
 internacional. Per  les seves aportacions innovadores  
 tècniques i materials en el camp de la creació artística.
                               
   Senyor Gaietà Renom i Garcia, tenor. Format amb els 
 mestres Millet i Toldrà, ha estat solista de l'Orfeó Català 
 i del Liceu de Barcelona. Per haver-se dedicat a cantar en 
 la nostra llengua arreu del país de manera distingida i en 
 temps adversos. Pel seu impuls a la nostra música popular 
 amb l'enregistrament de nombrosos discos.
                               
   Senyor Josep Lluís Sagarra i Zacarini, advocat i 
 jurista. Per la seva dedicació a promoure la documentació i 
 la  terminologia  jurídica. Per  haver  impulsat  la  
 normalització de la llengua catalana en el món del Dret i 
 per la seva tasca en favor del Dret Civil de Catalunya.
                               
   Senyor Lars Soderberg, poeta i traductor suec. En 
 reconeixement a la seva decidida i constant activitat per 
 difondre el coneixement de les lletres catalanes a través 
 de les seves traduccions i articles, i la dedicació a 
 promoure i difondre la cultura catalana a Suècia.
                               
   Senyor  Francesc  Torres  Monsó,  escultor. En  
 reconeixement a la seva obra i trajectòria artística, i per 
 haver destacat des dels seus inicis en el camp de la 
 recerca escultòrica. Per les aportacions a l'avantguarda 
 que han fet de la seva obra un dels exponents de la cultura 
 catalana contemporània.
                               
   Senyor Domènec Umbert i Vilaseró, mestre  artesà, 
 escultor i modelista. Ha estat continuador de l'ofici de  
 construir gegants, nans i bestiari d'ençà dels 12 anys 
 d'edat. Introductor de noves tècniques professionals en el 
 seu camp, ha creat escola, i bona part de la nostra 
 imatgeria popular actual és fruit del seu treball.
                               
   Senyor Josep Viader i Moliner, professor i músic. Per 
 la seva brillant activitat en el món de la música en el 
 qual ha excel·lit en la direcció del Conservatori de Música 
 de Girona, i com a fundador i director de la Coral 
 Polifònica de Girona. Per la seva reconeguda activitat 
 docent durant quaranta anys a l'Escola Normal de Girona.
                               
   Senyor Joan Vilà i Moncau, pintor. Per la seva extensa 
 i variada obra artística de més de cinquanta anys, la qual, 
 juntament amb la seva activitat docent i l'impuls com a 
 fundador d'iniciatives com la creació del grup "Els 8 de 
 Vic", ha contribuït a l'enriquiment cultural de Catalunya.
                               
   Senyor Ricard Viladesau i Caner, músic i compositor. 
 Fundador de la Cobla Orquestra Caravana i membre, durant 
 vint anys, de la cobla la Principal de la Bisbal, ha 
 excel·lit en l'instrument de la tenora. En reconeixement a 
 la seva aportació a la música de cobla amb més de 100 
 composicions.
                               
   Senyor Josep Virgili i Sanromà, impressor i bibliògraf. 
 Degà dels escriptors de la ciutat de Tarragona,  ha 
 excel·lit pels seus rigorosos treballs de recerca sobre la 
 premsa de la ciutat, i també pels estudis sobre la impremta 
 i la bibliografia tarragonines.
                               
 Article 2                          
   Atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
 Catalunya, en forma de placa, a les institucions següents: 
                               
   Acadèmia Catòlica de Sabadell. Pels cent vint anys de 
 fidelitat  continuada a l'Església i a Catalunya, de 
 compromís amb els  valors  cristians  i  d'arrelament 
 entranyable a la història de Sabadell, palesada a través 
 d'una gran vocació de servei social i cultural.
                               
   Col·legi d'Advocats de Barcelona. En reconeixement a 
 l'activitat corporativa de més de cent seixanta anys, que 
 han representat una gran contribució en la recuperació i 
 l'actualització del nostre Dret històric, i la defensa de 
 les llibertats democràtiques i els drets nacionals de 
 Catalunya.
                               
   Companyia de Jesús de Catalunya. En el V Centenari del 
 naixement de Sant Ignasi de Loiola i el 450è aniversari de 
 la  fundació de la Companyia de Jesús. Per la seva 
 vinculació i arrelament a Catalunya des dels seus inicis, i 
 les aportacions en camps tan diversos com les lletres, les 
 ciències, la teologia, l'humanisme, el sindicalisme o la 
 pedagogia.
                               
   Enciclopèdia Catalana. En el seu 25è aniversari, per 
 l'important aportació al saber humà i a la normalització de 
 la llengua i de la cultura catalana amb la publicació de 
 nombroses obres bàsiques entre les quals destaca, com a 
 model i exemple, la Gran Enciclopèdia Catalana.
                               
   Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Institució 
 secular fundada el 1401, de fort arrelament a Barcelona i a 
 Catalunya, el seu àmbit d'actuació i el seu prestigi 
 transcendeixen la geografia catalana gràcies a l'alt grau 
 d'eficiència d'una medicina amb uns sòlids principis ètics 
 i humanístics.
                               
   Institut Francès de Barcelona. En reconeixement a la 
 tasca d'apropament de les cultures francesa i catalana, que 
 es reflecteix en les continuades activitats culturals, i 
 per la tasca de suport i difusió de la realitat cultural de 
 Catalunya en temps adversos.
                               
   Parròquia de Sant Andreu de Palomar i Asil de Sant 
 Andreu. Parròquia mil·lenària de Sant Andreu de Palomar 
 que creà l'Asil de Sant Andreu, institució també secular 
 d'una exemplar trajectòria de dedicació als ancians, model 
 d'una acció religiosa, humanitària i cívica.
                               
 Barcelona, 4 de març de 1991                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Joan Guitart i Agell                    
 Conseller de Cultura                    
                               
Amunt