Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 22/10/2013

  • Número del document GOV/0148/2013

  • Número de control 13295114

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-13295114-2013

Dades del DOGC
  • Número 6487

  • Data 24/10/2013

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/148/2013, de 22 d’octubre, de nomenament de la senyora Sílvia Muñoz d’Imbert com a directora del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.


L'article 12 de la Llei 6/2008, de 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, estableix que la direcció d'aquesta entitat és nomenada pel Govern a proposta del departament competent en matèria de cultura, amb la conformitat prèvia de la presidència del Consell.

A proposta del conseller de Cultura, atesa la conformitat del president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el Govern


Acorda:


—1 Nomenar directora del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts la senyora Sílvia Muñoz d’Imbert.

—2 Publicar aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Barcelona, 22 d’octubre de 2013


Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern


Amunt