Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 14/01/1982

 • Número del document 010/1982

 • Número de control 1148-82

 • Organisme emissor Departament Adjunt a la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 196

 • Data 03/02/1982

 • Pàgina 162

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 10/1982, de 14 de gener, concedint la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a vint personalitats.


                            
 Creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, la Creu de
 Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat
 d'honorar les persones que per llur esforç s'hagin destacat
 pels serveis prestats a Catalunya en la tasca de defensa de
 la seva identitat i de restauració de la seva personalitat
 o, més generalment, en el pla cívic i cultural;       
                               
 Tenint en compte el contingut de la Disposició transitòria
 única de l'esmentat Decret, que  preveu  la immediata
 concessió de la Creu de Sant Jordi a un cert nombre de
 personalitats;                       
                               
 A proposta del Conseller Adjunt a la Presidència i d'acord
 amb el Consell Executiu,                  
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic.- Atorgar la Creu de Sant  Jordi  de  la
 Generalitat de Catalunya a les personalitats següents:   
                               
 Lola Anglada i Sarriera, perquè ha donat un caràcter català
 i universal als seus personatges i ha creat un món, delicat
 i imaginatiu, com a dibuixant i il·lustradora, que ha
 influït en diverses generacions dels nostres infants.    
                               
 Ramon Aramon i Serra, per la seva personalitat com a
 filòleg, que és indestriable de la seva tasca en el
 manteniment de  la continuïtat de l'Institut d'Estudis
 Catalans i dels Estudis Universitaris Catalans els anys
 difícils de la postguerra.                 
                               
 Enric Bagué i Garriga,  com a rigorós medievalista i
 professor en institucions genuïnament catalanes des de les
 quals ha influït tan profundament en dues generacions, i com
 a divulgador de la nostra història en  circumstàncies
 personals excepcionalment difícils.             
                               
 Agustí Bartra i Lleonart, per la seva singular aportació,
 sobretot èpico-lírica, a la cultura, especialment en els
 trenta anys en què fou una de les nostres grans figures
 literàries a l'exili.                    
                               
 Antoni Bergós i Massó, per la seva entusiasta intervenció
 en la promoció de la nostra cultura i  en l'ajut a la
 investigació humanística.                  
                               
 Moisès Broggi i Vallès, actual President de la Reial
 Acadèmia de Medicina de Barcelona, per tal com és un
 il·lustre continuador  de  la gran escola de cirurgia
 catalana, que ha destacat especialment en el desplegament de
 les tècniques quirúrgiques de la cavitat abdominal.     
                               
 Josep M. de Casacuberta i Roger, pel rigor de la seva
 investigació literària, per la publicació de textos com "Els
 nostres clàssics" i la divulgació de la nostra cultura a
 través de l'Editorial Barcino des de fa cinquanta anys.   
                               
 Antoni Cumella i Serret, per la seva excepcional obra de
 ceramista, que ha donat nom a Catalunya fins i tot en
 projecció internacional.                  
                               
 Ramon Faus i Esteve, per la seva qualitat de jurista
 eminent, gran coneixedor i defensor de les essències del
 nostre dret  i promotor i col·laborador en diverses i
 importants iniciatives d'interès cultural.         
                               
 Tomàs Garcés i Miravet, per la creació d'una obra poètica
 que, partint del to popular, arriba a unes realitzacions
 treballades, sense hermetismes, amb un llenguatge triat i un
 bon gust sense falla, ric per la imatgeria i la música; i
 també per la seva aguda aportació de crític i la seva tasca
 brillant de traductor.                   
                               
 Eusebi Güell i Jover, per la seva funció rectora en
 entitats i fundacions artístiques rellevants  que s'han
 dedicat a la promoció de les arts plàstiques.        
                               
 Lluís Llach i Grande, per haver servit amb dignitat i
 fidelitat Catalunya dins el moviment de la Nova Cançó
 catalana, i per haver-la enriquida amb composicions d'una
 gran tendresa emotiva i d'un gran alè èpic, sempre, però, al
 servei d'una obsessiva idea de llibertat, d'amor,  de
 fraternitat i de justícia.                 
                               
 Josep Mainar i Pons, per la seva tasca en favor de la
 divulgació i dignificació de la dansa popular catalana i de
 l'estudi, disseny i progrés de la decoració i del moble a
 Catalunya.                         
                               
 Marià Manent i Cisa, per una de les creacions poètiques més
 homogènies, sensibles i cultivades de la literatura catalana
 del segle XX, servida amb un llenguatge matisat, pur i
 contingut; i al costat de l'obra de creació, la realitat
 d'un treball brillant de traductor i crític literari.    
                               
 Victorià Muñoz i Oms, Enginyer de Camins, Canals i Ports,
 membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, pels
 extraordinaris serveis prestats en la planificació i creació
 d'una infrastructura  de  comunicacions, subministrament
 d'energia i obres públiques en general per a Catalunya, en
 una tasca desenvolupada des de 1935 fins avui.       
                               
 Raimon Noguera  i  de Guzman,  per la seva condició
 d'eminent jurista, defensor i intèrpret del nostre dret, i
 per la seva acció de mecenatge, a través d'una fundació
 personal, en el'edició de textos erudits.          
                               
 Josep Riba i Ortínez,  per la seva llarga i fecunda
 dedicació, al  capdavant  de  diverses  i  importants
 institucions, al servei de l'economia catalana.       
                               
 Lluís Solé i Sabarís, per la seva aportació al coneixement
 de Catalunya en el camp de la geomorfologia i geotectònica i
 en reconeixement dels seus alts mèrits científics i del seu
 mestratge indiscutible,  que  ja ha donat fruits ben
 rellevants, i                        
                               
 Joan Triadú i Font, per la seva tasca incessant des dels
 temps més difícils, en la defensa i promoció de la cultura
 catalana i especialment en l'obra d'ensenyament i difusió de
 la llengua.                         
                               
 Barcelona, 14 de gener de 1982               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat                 
 de Catalunya                        
                               
 Miquel Coll i Alentorn                   
 Conseller Adjunt a la Presidència              
                               
Amunt