Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 07/02/2011

  • Número del document 255/2011

  • Número de control 11035131

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 5814

  • Data 09/02/2011

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 7857

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 255/2011, de 7 de febrer, de modificació del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.


L'article 23.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, faculta el president o presidenta de la Generalitat perquè, mitjançant una norma amb rang de decret, pugui modificar el nombre, la denominació i l'àmbit de competències dels departaments en què s'organitza el Govern.

Per tant, de conformitat amb l'habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article únic

1. Es modifica l'article 3.3.12 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

“3.3.12 El joc i les apostes.”

2. S'afegeix un apartat 6è a l'article 3.6 del Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

“3.6.6 Els espectacles públics i les activitats recreatives.”

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 7 de febrer de 2011

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

(11.035.131)

 

Amunt