Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 27/12/2010

  • Número del document 202/2010

  • Número de control 10362136

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
  • Número 5785

  • Data 29/12/2010

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 93816

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 202/2010, de 27 de desembre, pel qual es nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern.


Els articles 13, 17 i 18 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableixen la composició i el nomenament i cessament del Govern.

Igualment, l'article 15 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, fa referència al vicepresident o vicepresidenta del Govern.

Mitjançant decret de la presidència de la Generalitat de Catalunya d'aquesta mateixa data, s'ha establert la creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa és procedent nomenar els membres del Govern.

D'altra banda, l'article 33 de l'esmentada Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, disposa que correspon al president de la Generalitat acordar el nomenament del secretari o secretària del Govern, que té la consideració d'alt càrrec.

De conformitat amb l'habilitació legal esmentada,

Decreto:

Article 1

La persona titular del Departament de la Presidència és el president de la Generalitat.

Article 2

Nomenar la senyora Joana Ortega i Alemany titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals i vicepresidenta del Govern.

Article 3

Nomenar el senyor Andreu Mas-Colell conseller d'Economia i Coneixement.

Article 4

Nomenar la senyora Irene Rigau i Oliver consellera d'Ensenyament.

Article 5

Nomenar el senyor Boi Ruiz i Garcia conseller de Salut.

Article 6

Nomenar el senyor Felip Puig i Godes conseller d'Interior.

Article 7

Nomenar el senyor Lluís Miquel Recoder i Miralles conseller de Territori i Sostenibilitat.

Article 8

Nomenar el senyor Ferran Mascarell i Canalda conseller de Cultura.

Article 9

Nomenar el senyor Josep Maria Pelegrí i Aixut conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Article 10

Nomenar el senyor Josep Lluís Cleries i Gonzàlez conseller de Benestar Social i Família.

Article 11

Nomenar el senyor Francesc Xavier Mena i López conseller d'Empresa i Ocupació.

Article 12

Nomenar la senyora Pilar Fernández i Bozal consellera de Justícia.

Article 13

Nomenar el senyor Germà Gordó i Aubarell secretari del Govern.

Article 14

Donar compte al Parlament d'aquest Decret.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de desembre de 2010

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

(10.362.136)

 

Amunt