Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 13/10/1986

 • Número del document 316/1986

 • Número de control 9624

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 760

 • Data 31/10/1986

 • Pàgina 3699

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 316/1986, de 13 d'octubre, de concessió de les Creus de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
   Creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, la Creu
 de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, amb la
 finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques
 que, per llurs mèrits, s'hagin destacat pels serveis
 prestats a Catalunya en la tasca de defensa de la seva
 identitat i de restauració de la seva personalitat o, més
 generalment, en el pla cívic i cultural;          
                               
 A proposta del Conseller de Cultura i d'acord amb el
 Consell Executiu,                     
                               
 Decreto :                         
                               
 Article únic:                       
   -1 Atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
 Catalunya a les personalitats següents:          
                               
 Ferran Arasa i Subirats, pintor de les terres de l'Ebre,
 l'obra del qual s'identifica amb la geologia i el medi
 ambient de la seva terra, perquè és creador d'una escola
 pictòrica que li ha donat renom internacional i perquè, per
 la seva edat avançada, és un dels degans de les arts
 plàstiques catalanes actuals.               
                               
 Víctor M. Arbeloa Muru, antic president del Parlament de
 Navarra, per la tasca de traducció i adaptació de la
 biografia del Cardenal Vidal i Barraquer,  de  Ramon
 Muntanyola, i per la labor, conjunta amb Miquel Batllori,
 de l'edició crítica de l'arxiu Vidal i Barraquer.     
                               
 Antoni M. Badia i Margarit, filòleg i lingüista, antic
 Rector de la Universitat de Barcelona i president del II
 Congrés Internacional de la Llengua catalana, per la seva
 tasca constant en la defensa de la llengua, que l'ha menat
 als treballs de sociolingüística, i  pels  minuciosos
 informes periòdics dels estudis sobre l'idioma de què és
 autor.                           
                               
 Josep Cañas i Cañas,  escultor  autodidacte,  influït
 primerament pels tipus camperols i mediterranis i després
 pels indígenes de Mèxic, on residí set anys; per la
 projecció internacional de la seva obra, que compta amb
 monuments a Califòrnia, Vilafranca del Penedès i Barcelona,
 i amb peces als museus de Barcelona, Bilbao, Madrid i a
 l'Antropològic de Mèxic.                  
                               
 Manuel Capdevila i Massana, orfebre, per la seva labor
 capdavantera en l'orfebreria d'art, dins la qual ha assolit
 fites internacionals;  per  la  seva  obra  pictòrica
 extraordinària, així mateix de relleu universal, i per la
 seva remarcable dedicació a l'ensenyament de les matèries
 que li són pròpies.                    
                               
 Joan Casablancas i Bertran, industrial i financer, antic
 dirigent del Casal Català de Nova York, per la tasca que ha
 dut a terme en les activitats pròpies i per la dedicació
 tenaç que l'ha fet derivar cap a la publicació de llibres,
 des d'un lloc de responsabilitat en fundacions i empreses
 editorials.                        
                               
 Antoni Cayrol, poeta, dramaturg i narrador de l'Alta
 Cerdanya, més conegut sota el pseudònim literari  de
 Jordi-Pere Cerdà, pel fet que és un dels més originals i
 rics conreadors de la literatura catalana a la Catalunya
 del Nord des de fa uns quaranta anys; i per les seves
 actituds patriòtiques i ciutadanes.            
                               
 Camilo-José Cela Trulock, escriptor en llengua castellana,
 acadèmic i un dels millors coneixedors del seu idioma, per
 la seva actitud favorable a Catalunya, a la cultura i a les
 lletres catalanes, que divulgà en la revista "Papeles de
 Son Armadans"                       
                               
 Àngel Cortés i Dejuan, escriptor i professor bíblic, membre
 destacat de l'Església Evangèlica de Catalunya, per la
 tasca de catalanització duta a terme dins el protestantisme
 català, com a president de l'Institució Bíblica Evangèlica
 de Catalunya, i per la lluita democràtica i nacional en els
 anys de la resistència.                  
                               
 Bartomeu Costa-Amic, editor català resident a Mèxic, per la
 seva continuada tasca patriòtica entre els exiliats i
 perquè va fundar una important empresa editorial que ha fet
 nombrosos serveis al país d'adopció i, alhora, ha estat la
 que més llibres catalans ha publicat a l'exili.      
                               
 Lluís Ferran de Pol, escriptor, que ha desenvolupat un
 estil i una temàtica molt pròpies durant els anys d'exili a
 Mèxic; per la seva exemplar actitud patriòtica i per la
 qualitat de les seves novel·les, algunes de premiades, que
 es caracteritzen per un estil altament creador i per una
 gran imaginació i ambició literàries.           
                               
 Ramon  Folch  i Camarasa, novel·lista, autor teatral,
 narrador i traductor, per la popularitat i arrelament de la
 seva obra, i per la seva extraordinària tasca com a
 traductor al català d'obres estrangeres, que compta amb més
 de cent títols.                      
                               
 Miquel de Garganta i Fàbrega, botànic, de la il·lustre
 família olotina que tants científics ha donat al país, per
 la seva dedicació a l'especialitat i pel seu insubornable
 esperit de catalanitat posat al servei de la ciència
 botànica  de  casa  nostra, dins la qual ha assolit
 realitzacions i descobriments d'alta vàlua.        
                               
 Ricard Giralt Miracle, artista, per la seva llarga i
 acurada dedicació al món de la creació gràfica en els camps
 de la tipografia, el disseny i la bibliofília, en totes les
 quals  facetes,  i  des  d'un  substrat  d'inequívoca
 catalanitat, ha esdevingut un autèntic innovador d'abast
 universal.                         
                               
 Joaquim Homs i Oller, compositor, deixeble de Robert
 Gerhard, per la projecció internacional de la seva obra
 (estrenes a París, Varsòvia o Estocolm) i per la seva vasta
 tasca de creació, que comprèn més de vuitanta obres
 instrumentals i quaranta de vocals, en les quals passa de
 l'atonalisme al dodecatonisme i al serialisme.       
                               
 Josep M. Lladó i Figueras, periodista, per la seva llarga i
 prolífica labor abans de la guerra, durant l'exili i
 després, com a escriptor i editor; perquè ha viscut molt de
 prop la vida cultural i política dels anys vint i treinta a
 Catalunya, i com a divulgador, sempre documentat i veraç,
 dels esdeveniments històrics.               
                               
 Mercè Llimona i Raimat, pintora de reconegut prestigi, que
 ha aplicat una bona part de les facultats artístiques al
 camp de la il·lustració; per la seva contribució a la
 universalitat de la il·lustració gràfica catalana i per les
 edicions de llibres exquisidament il·lustrats i adreçats al
 públic infantil i jove.                  
                               
 Josep Manyé i Vendrell, periodista i locutor, per la seva
 important labor al capdavant del programes en català de la
 BBC de Londres durant la Segona Guerra Mundial i perquè va
 ser responsable de les emissions en llengua castellana de
 la mateixa corporació; i per la seva meritoria tasca com a
 periodista sota el pseudònim de Jorge Marín.        
                               
 Joan-Antoni Maragall i Noble, marxant i editor d'art, per
 la seva trajectòria de servei a l'art català romàntic,
 modernista i noucentista, a través d'una de les sales de
 més prestigi de Barcelona, que regenta, i per la seva
 reconeguda autoritat en el peritatge i la crítica de tota
 mena d'obres d'art.                    
                               
 Salvador Millet i Bel, economista i financer, per la seva
 incessant  tasca  de promoció cultural, empresarial i
 econòmica de Catalunya, a través de les diverses  i
 importants  societats  que  ha presidit o en què ha
 participat, entre les  quals  cal  destacar  el  seu
 assessorament en l'obra cultural de Francesc Cambó.    
                               
 Ambler Hodges Moss, professor i diplomàtic nord-americà,
 esdevingut catalanòfil durant la seva estada a Barcelona
 entre 1964 i 1968 com a vicecònsol del seu país; per haver
 fundat, el 1968, el Casal Català de Miami i pel fet de
 conrear, amb tota normalitat, la nostra llengua i la nostra
 cultura.                          
                               
 Marçal Olivar i Daydí, catedràtic de llengües clàssiques,
 per la seva intensa labor com a editor de clàssics
 catalans, de traductor a la Fundació Bernat Metge,  i com
 a erudit i home de lletres en aspectes diversos, com
 l'especialització en ceràmica antiga, i pel seu esperit
 insubornable de servei a Catalunya.            
                               
 Antoni Puigvert i Gorro, uròleg eminent, per l'alt nivell
 científic que ha assolit amb el seu treball, conegut arreu
 del món i exercit amb encert i vocació al llarg de molts
 anys; i per la seva contribució a la ciència mèdica
 catalana.                         
                               
 Carles Sala i Joanet, publicista, per la seva acció
 patriòtica  durant els anys que presidí la Comunitat
 Catalana de Mèxic i, al seu retorn, com a animador de la
 Penya literària Joan Santamaria i del premi literari
 d'aquest nom, dels quals ha estat l'ànima fins a temps ben
 recents.                          
                               
 Ireneu (Jesús) Segarra i Malla, monjo de Montserrat, per la
 seva abnegada i fructífera tasca dirigint l'Escolania de
 Montserrat, de fama universal, i pel fet de ser autor d'un
 mètode d'iniciació i aprenentatge de la música, d'abast
 general, havent excel·lit ell mateix com a compositor.   
                               
 Carles Sentís i Anfruns, periodista i escriptor, destacat
 des de jove com un dels més aguts i suggestius periodistes
 de Barcelona; pel fet d'haver prosseguit la tasca després
 de la guerra i ara, i també per haver estat un dels
 artífexs de la restauració de la Generalitat de Catalunya
 l'any 1977, gràcies als seus contactes internacionals.   
                               
 Rafael Solanic i Balius, escultor format en el Noucentisme,
 l'obra  del  qual és d'estilització equilibrada i no
 retòrica, de temes clàssics i cristians; pel fet de ser un
 dels degans de l'escultura a Catalunya i tenir obra
 abundosa en molts indrets de Catalunya.          
                               
 Gaston Thorn, polític europeu, oriünd de Luxemburg, per la
 defensa que dels drets de Catalunya ha fet, tant des de la
 presidència del Consell de Ministres de les Comunitats
 Europees, com des de la RTV de Luxemburg; el seu interès es
 manifesta en el seu sojorn, des de fa dotze anys, a la
 Costa Brava, i en el fet de ser membre del Patronat Català
 Pro-Europa.                        
                               
 Francesc Vallverdú i Canes, poeta, escriptor i lingüista,
 per l'obra lírico-realista feta, i per la promoció cultural
 des de la seva professió editorial i la llarga sèrie de
 llibres i estudis que ha dedicat a la sociolingüística
 catalana, de la qual ha esdevingut un dels principals
 especialistes.                       
                               
 Francesc Viadiu i Vendrell, polític i escriptor, antic
 Diputat al Parlament de Catalunya el 1932, per la tasca
 cívica i patriòtica duta a terme no solament a Catalunya,
 sinó a Andorra i França durant la Segona Guerra Mundial,
 dins la Resistència francesa, totes les quals experiències
 ha sabut plasmar en diversos llibres de memòries i de
 vivències personals.                    
                               
 Joaquim Villarrúbia i Garet, entomòleg, pertanyent a una
 nissaga de científics que ha desenvolupat la seva tasca
 dins l'especialitat, enduta per un afany fervent de servir
 Catalunya i la ciència; per aquests fets i per haver reunit
 una col·lecció única de més de quaranta mil insectes a la
 masia familiar de Torrellebreta, a Osona.         
                               
 -2 Atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de
 Catalunya, en forma de placa, a les institucions següents :
                               
 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i  Navegació  de
 Barcelona, de la qual es compleix enguany el centenari, per
 la seva contribució a la vida econòmica de Catalunya i
 també a la cultural, gràcies a la seva importantíssima
 biblioteca especialitzada i general.            
                               
 Institut Barraquer d'Oftalmologia, pel paper rellevant
 assolit, a través de generacions  d'oftalmòlegs,  les
 recerques dels quals els han elevat a la categoria de
 catalans universals; per la dedicació a l'ensenyament de
 l'oftalmologia  i  pel prestigi internacional assolit,
 sobretot a l'Amèrica del Sud, on compta amb un altre
 Institut igual.                      
                               
 Llibreria Ona, de Barcelona, per la dedicació exercida
 durant vint-i-cinc anys, i sovint en condicions difícils, a
 la promoció i venda de llibres i discos catalans, i que en
 algunes èpoques ha servit de fogar cultural i d'alberg de
 tertúlies literàries i d'actes de presentació de llibres,
 amb el risc corresponent.                 
                               
 Fundació  Puigvert  (Institut d'Urologia, Nefrologia i
 Andrologia) per la labor de promoció d'una activitat
 científica i docent que no ha conegut fronteres, i pel
 dinamisme d'un treball destinat a vèncer la malaltia sense
 distinció de nivells socials.               
                               
 Llibreria Símbol, de Manresa, per la seva tenacitat a
 mantenir, durant vint anys, aniversari que celebra enguany,
 la difusió en tots els camps del llibre català  en
 exclusiva, i perquè entorn de la llibreria s'ha creat una
 irradiació de cultura en una ciutat clau de la Catalunya
 central.                          
                               
 Cobla els Lluïsos de Taradell, per la circumstància que
 enguany commemora el cent desè aniversari de la seva
 constitució, que durant tots aquests anys ha estat un
 exemple de com cal conservar la sardana en tota la seva
 puritat i que continua la tasca amb el mateix esperit de
 patriotisme i d'abnegació amb què fou fundada.       
                               
 Oficina Olímpica de Barcelona, per la tasca ímproba de
 quatre anys de preparació de materials de propaganda,
 d'infrastructura i d'esforç il·lusionat per obtenir la
 nominació de la ciutat de Barcelona com a seu dels Jocs
 Olímpics de 1992, la qual tasca ha estat finalment coronada
 amb l'èxit de la designació el 17 d'octubre de 1986.    
                               
 Orfeó Català de Mèxic, que com a entitat que agrupa els
 catalans residents a Mèxic des de la primeria del segle i,
 sobretot, a l'època de l'exili, ha estat un fogar de
 cultura catalana i un dels més constants reivindicadors de
 les llibertats nacionals, i un difusor a Mèxic i a tot
 Amèrica de la nostra cultura.               
                               
 Orfeó Gracienc, que és una de les entitats orfeonístiques
 més antigues i amb més vitalitat de Barcelona, per la tasca
 no solament musical sinó educativa i cultural que ha dut a
 terme dins l'antiga vila de Gràcia, a la qual pertany com a
 part més entranyable i indissoluble del seu patrimoni,
 gràcies, sobretot, als excel·lents mestres que ha tingut la
 sort de tenir.                       
                               
 Orfeó Lleidatà, per la seva fecunda activitat, ja llarga de
 decennis, a les terres de ponent, la qual no s'ha limitat a
 interpretar el repertori clàssic dels orfeons de Catalunya
 sinó que, a través de la labor pedagògica dels seus
 directors, ha promogut i realitzat autèntiques innovacions
 en l'art de la música coral, la qual cosa li ha valgut un
 reconeixement universal.                  
                               
 Societat  Castellonenca  de Cultura, per la tasca de
 manteniment, conreu i difusió de la cultura catalana al
 nord del País Valencià des de molt abans de la guerra, i
 pel fet, entre altres, d'haver adoptat, el 1928, les
 anomenades Normes de Castelló, versió lleument adaptada per
 a tot el País Valencià de les Normes Ortogràfiques de
 l'Institut d'Estudis Catalans; i per l'exemplar continuïtat
 en la publicació del seu Butlletí, que recull treballs
 d'alta investigació.                    
                               
 Barcelona, 13 d'octubre de 1986.              
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Joaquim Ferrer i Roca                   
 Conseller de Cultura                    
                               

Amunt