Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 16/11/1984

 • Número del document 342/1984

 • Número de control 3990-84

 • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
 • Número 487

 • Data 21/11/1984

 • Pàgina 3257

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 342/1984, de 16 de novembre, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el
  Creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, la Creu de
 Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat
 de distingir les persones naturals o jurídiques que, per
 llurs mèrits, s'hagin destacat pels serveis prestats a
 Catalunya en la tasca de defensa de la seva identitat i de
 restauració de la seva personalitat o, més generalment, en
 el pla cívic i cultural;                  
                               
  A proposta del Conseller de Cultura i d'acord amb el
 Consell Executiu,                     
                               
  Decreto:                         
                               
  Article únic.- Atorgar:                 
  1. La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a
 les personalitats següents:                
                               
  Jaume Aragall i Garriga, tenor d'òpera, per la projecció
 internacional que ha assolit als principals teatres del món
 i per la peculiar dedicació a l'art líric en la seva
 especialitat, en la qual ha excel·lit, d'òpera romàntica
 italiana.                         
                               
  Miquel Arimany i Coma, per la seva tasca abnegada
 d'escriptor, poeta i editor, que ha orientat bona part de
 la seva activitat professional a la redacció de textos i
 diccionaris que han fet un  servei  important  a la
 normalització de l'ús de la llengua catalana.       
                               
  Jaume Aymà i Mayol, per la dedicació  constant  a
 l'ensenyament del català, abans i després de la guerra, com
 a corrector d'estil i pioner de les edicions catalanes de
 postguerra a través, entre d'altres, de les col·leccions
 "Biblioteca literària" i "Guió d'or", que publicà.     
                               
  Artur Bladé i Desumvila, com a reconeixement de la seva
 fecunda i exemplar tasca d'escriptor de les terres de
 l'Ebre, i de cronista de la vida catalana a l'exili i de
 personatges il·lustres de l'avantguerra i de la diàspora. 
                               
  Maria del Mar Bonet i Verdaguer, autora i intèrpret de
 cançons catalanes, per la volada lírica que ha sabut donar
 als temes preponderantment basats en la música popular de
 les illes i per la projecció internacional que ha assolit
 amb les seves actuacions.                 
                               
  Jordi Carbonell i  de  Ballester,  per  les  seves
 investigacions d'història  de  la  literatura catalana
 neoclàssica i del teatre català, i com a reconeixement de
 la feina duta a terme per la normalització de la nostra
 cultura i per les actituds cíviques que ha adoptat.    
                               
  Josep Deloncle, com  a  reconeixement  de  la seva
 infatigable dedicació a l'etnografia i  al  folklore,
 centrada a les terres de la Catalunya del Nord, on ha
 fundat el Museu de la Casa Pairal al Castellet  de
 Perpinyà.                         
                               
  Josep Espar i Ticó, per la seva dilatada trajectòria com
 a promotor de la cultura i de la llengua catalanes, amb una
 dedicació especial a la promoció del llibre, les edicions
 discogràfiques i la impulsió i normalització de la premsa
 autòctona.                         
                               
  Francesc Esteve i Gàlvez, arqueòleg,  per  la seva
 important aportació als estudis prehistòrics  que  es
 refereixen a les terres meridionals de Catalunya i a les
 septentrionals del País Valencià, que ha  excavat  i
 publicat, i per la dedicació especial al Museu d'Amposta. 
                               
  Josep Esteve i Soler, per la seva labor professional i
 capdavantera en la indústria farmacèutica, basada en el
 foment de la investigació i en la creació de tecnologia
 pròpia, a les quals activitats,  entre  d'altres, ha
 contribuït amb esforç i amb generós mecenatge.       
                               
  Josep  Ferrater  i  Móra,  per  la  seva dedicació
 intel·lectual com a pensador i sistematitzador de la
 filosofia moderna i compilador del monumental diccionari de
 la matèria, per l'esforç a escatir les essències del poble
 català i per la llarga docència als Estats Units.     
                               
  Teodor Garriga i Osca, darrer dels fundadors i alhora
 locutor de Ràdio Associació de Catalunya, pel seu esforç
 pràcticament  solitari,  a la postguerra, per tal de
 reivindicar la continuïtat i la catalanitat de l'emissora,
 incautada l'any 1939.                   
                               
  Josep M. Gavín i Barceló, per la seva important acció,
 feta en solitari, d'aplec de material gràfic i documental
 sobre les esglésies de Catalunya, que ha restat plasmada en
 exposicions i en les edicions de l'Arxiu Gavín, sobretot
 l'"Inventari d'esglésies".                 
                               
  Sor Maria Gelonch i Tutusaus, per la seva consagració
 abnegada a la pedagogia, a l'assistència social i a la
 formació moral i cívica dels habitants de les zones més
 desassistides de l'Alt Volta, i pel seu capteniment humà i
 patriòtic. I com a reconeixement, a través d'ella, a moltes
 persones profundament catalanes que  en  països  molt
 allunyats i desheretats duent a terme una tasca abnegada de
 servei.                          
                               
  Basilio Losada Castro, com a pedagog i escriptor en
 llengua gallega, el qual, des de Catalunya, ha sabut
 establir una intensa relació que ha permès de posar en
 contacte persones i grups d'ambdós pobles per tal de dur
 endavant una tasca coordinada.               
                               
  Oriol Martorell i Codina, per la seva extraordinària
 dedicació musical, com a director coral i com a pedagog,
 expressada sobretot en la creació i conducció de la Coral
 Sant Jordi i la docència sobre història de la música
 catalana i universal.                   
                               
  Antoni de Moragas i Gallissà, arquitecte renovador de
 l'arquitectura catalana a la postguerra, per la seva
 profunda preocupació humanística i les qualitats creatives
 i d'imaginació, i per la intencionalitat de les idees
 democràtiques que ha infós a la seva obra.         
                               
  Joaquim Muns i Albuixech, profund coneixedor dels estudis
 econòmics de Barcelona i la seva àrea, i de Catalunya en
 general, per la dedicació i importants aportacions entre
 les quals cal destacar l'elaboració  de  les  taules
 input-output. És avui un economista català destacat en el
 coneixement de l'economia internacional  havent  estat
 Director Executiu del Banc Mundial i del Fons Monetari
 Internacional.                       
                               
  Teresa Pàmies i Bertran, per la qualitat de la seva
 narrativa basada en el testimoniatge personal de fets
 històrics de transcendència, i com a reconeixement de la
 seva actitud cívica i democràtica demostrada també a les
 seves abundoses col·laboracions periodístiques.      
                               
  Ermengol Passola i Badia, incansable promotor de la
 cultura catalana, amb una especial dedicació al món de la
 cançó, i per les nombroses iniciatives privades que ha
 sabut menar endavant gràcies al seu mecenatge.       
                               
  Joan Pelegrí i Partegàs, metge, pedagog i figura cívica
 de relleu, que tan sacrificadament ha sabut  formar,
 sobretot des del Centre Montserrat-Xavier de Barcelona,
 diverses generacions de joves en un sentit  ètic  i
 nacional.                         
                               
  Jaume Pi i Figueras, com a reconeixement de la seva
 distingida trajectòria dins l'àmbit de la medicina i, de
 manera molt especial, per la seva abnegada contribució i
 generós impuls a les noves promocions de l'escola catalana
 de cirurgia.                        
                               
  Ramon Piñeiro López, per la fecunda acció que ha dut a
 terme en la defensa i la divulgació de la llengua, la
 cultura i la identitat de Galícia, esmerç en el qual ha
 comptat i col·laborat amb els seus col·legues catalans per
 assolir un objectiu comú.                 
                               
  Cèsar Pi-Sunyer i Bayo, el qual, des de l'exili, ha
 treballat en diverses institucions i publicacions dels
 catalans d'Amèrica, especialment a l'Orfeó Català de Mèxic,
 per tal de fer conèixer la personalitat cultural i nacional
 de Catalunya.                       
                               
  Joan Rocamora i Cuatrecasas, per la seva actuació en
 defensa dels nostres drets nacionals a Catalunya i a
 l'exili, i per la seva tasca cultural a través de la premsa
 catalana de Buenos Aires i de la presidència del Casal de
 Catalunya d'aquella ciutat.                
                               
  Maria Santpere i Hernàez, actriu, pel seu treball a
 l'escena catalana, a la revista musical, al cinema, a la
 ràdio i a la televisió, a través dels quals mitjans, sota
 el nom de Mary Santpere, ha arribat a un públic molt vast,
 sempre en el marc d'una sensibilitat molt autènticament
 catalana.                         
                               
  Pere Seras i Isern, per una feina ininterrompuda de més
 de setanta anys a favor de Catalunya, a través del Casal
 Català de Buenos Aires i la premsa catalana d'aquella
 capital, i en accions de defensa dels nostres drets
 nacionals, amb la col·laboració dels seus fills.      
                               
  Carme Serrallonga i Calafell,  per  la  seva tasca
 professional de pedagoga i per haver estat pionera de la
 coeducació i de l'ensenyament en català, juntament amb la
 seva docència sobre dicció a les escoles d'art dramàtic i
 per les seves traduccions d'autors alemanys.        
                               
  Joaquim  Ventalló  i  Vergés,  per  una  dedicació
 periodística de seixanta anys al servei de Catalunya, per
 la seva acció política i cívica en defensa de l'escola
 pública catalana, i pel seu afany de propiciar el diàleg
 entre els intel·lectuals catalans i castellans.      
                               
  Marià Villangómez i Llobet, pel rigor formal que ha sabut
 imprimir a la seva obra poètica, que s'identifica amb el
 paisatge i els homes de les illes Pitiüses, i com a
 reconeixement  de  l'extraordinària  tasca d'orientació
 cultural que ha fet a Eivissa.               
                               
  Lluís Virgili i Farrà, director coral, per la tasca
 pedagògica feta sobretot al front de l'Orfeó Lleidatà i al
 capdavant de les activitats musicals de  les  terres
 lleidatanes, per la seva projecció europea i per la
 didàctica que combina la tècnica amb la formació integral. 
                               
  2. La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya,
 en forma de placa, a les institucions següents:      
                               
  Acció Cultural del País Valencià, en reconeixement de la
 trajectòria de sis anys ençà, tendent a la salvaguarda del
 patrimoni cultural del País Valencià amb la finalitat de
 preservar una identitat comuna amb la resta dels Països
 Catalans.                         
                               
  Edicions 62, S. A., per la tasca editorial duta a terme
 en posar a l'abast del públic català una producció original
 o traduïda sobre tots els temes de la cultura humana, i per
 l'esforç consegüent de normalització de l'edició comercial
 en català.                         
                               
  Escoles Professionals Salesianes,  per l'alt esperit
 pedagògic i de servei que ha presidit llur activitat de
 tants anys a Catalunya, en el transcurs dels quals, a
 través de les escoles populars i d'ensenyament professional
 han format tantes generacions de catalans.         
                               
  Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, per haver
 inculcat a tantes generacions de nois i noies de Catalunya
 un esperit cívic, ètic, formatiu i nacional, d'educació
 integral de l'home en contacte amb la Natura, i en
 l'esperit de servei a la comunitat.            
                               
  Fundació Bernat Metge, per la labor de promoció de
 l'estudi dels clàssics greco-llatins als Països Catalans,
 prosseguida durant seixanta anys amb versions modèliques
 d'aquells escriptors, que les situen entre  les  més
 importants i solvents del món sencer.           
                               
  Mútua Escolar Blanquerna, que ha estat un permanent i
 estimulant punt de referència en el camp pedagògic i
 defensora sempre de l'autonomia  de  l'escola  davant
 qualsevol interferència o pressió exterior.        
                               
  Obra Cultural Balear, per la seva exemplar acció de
 foment de la cultura pròpia de les Illes i per la tasca
 abnegada, plasmada en edicions, cursos, premis i ajuts de
 treball, que consolida l'afinitat amb la cultura de la
 resta dels Països Catalans.                
                               
  Òmnium Cultural, per l'acció incessant de  mecenatge
 cultural, d'ensenyament i difusió de la llengua catalana,
 de patrocini de premis literaris i d'investigació, i per
 l'exemplar labora de suplència cultural que ha exercit a
 lllarg de gairebé un quart de segle.            
                               
  Orfeó Català, per la seva trajectòria quasi centenària a
 favor de la música coral catalana i per la seva actitud
 modèlica de civisme i esperit patriòtic, que l'ha fet
 esdevenir  símbol  de  Catalunya  en  determinades
 circumstàncies històriques.                
                               
 Barcelona, 16 de novembre de 1984             
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
 Joan Rigol i Roig                     
 Conseller de Cultura                    

Amunt