Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 28/07/2000

  • Número de control 00194078

  • Organisme emissor Departament de Medi Ambient

Dades del DOGC
  • Número 3212

  • Data 25/08/2000

  • Secció CONCURSOS I ANUNCIS

  • Pàgina 11056

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 28 de juliol de 2000, de notificació de propostes de resolució d'expedients sancionadors.


S’han dictat les propostes de resolució en els expedients sancionadors les dades dels quals figuren a l’annex d’aquest Edicte. Intentada la seva notificació, aquesta no s’ha pogut practicar.

En conseqüència, d’acord amb el que preveuen els articles 59.4 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.1.1999), es comunica a les persones interessades que, per tal que puguin tenir coneixement del contingut íntegre de les propostes que s’esmenten, poden comparèixer a les dependències de la Delegació Territorial de Medi Ambient a Barcelona (Travessera de Gràcia 56, 6è, 08006 de Barcelona), dins del termini de 15 dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte al DOGC.

Contra aquests acords, les persones interessades poden interposar un escrit d’al·legacions.

Barcelona, 28 de juliol de 2000

Montserrat Candini i Puig

Directora general de Patrimoni Natural i del Medi Físic

Annex

Núm. expedient: PA-B-061/99.

Persona interessada: Juan López Najera.

Núm. expedient: PA-B-075/99.

Persona interessada: Javier Barrera Ortíz.

Núm. expedient: PA-B-098/99.

Persona interessada: Pedro Corbera Rozas.

Núm. expedient: PA-B-120/99.

Persona interessada: Angela Congost Hernández.

(00.194.078)

 

 

Amunt