Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 27/03/2000

  • Número de control 00074069

  • Organisme emissor Departament de Governació i Relacions Institucionals

Dades del DOGC
  • Número 3121

  • Data 14/04/2000

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 4523

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2000, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera del Consell Comarcal de les Garrigues.


El 25 de febrer de 2000, el Ple del Consell Comarcal de les Garrigues va adoptar l’acord d’aprovar la bandera comarcal.

El 18 d’octubre de 1999, la Secció Històrico-arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans va emetre dictamen favorable sobre l’expedient.

D’acord amb el que disposen els articles 36 i 37 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 9, 30, 31 i concordants del Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 263/1991, de 25 de novembre,

Resolc:

—1  Donar conformitat a l’adopció de la bandera del Consell Comarcal de les Garrigues, organitzada de la manera següent:

Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, verd fosc, amb la branca d’olivera groga fruitada de negre de l’escut, d’alçada 1/87% de la llargada del drap i d’amplada 1/31% de la mateixa llargada, posada en banda; tot el conjunt, emmarcat per una bordura de trenta-sis peces quadrades, grogues i vermelles.

—2  Inscriure l’esmentada bandera al Registre dels ens locals de Catalunya, secció de símbols, subsecció de banderes.

—3  Publicar aquesta Resolució al DOGC.

Barcelona, 27 de març de 2000

Ramon Espadaler i Parcerisas

Director general d’Administració Local

(00.074.069)

 

 

Amunt