Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 18/04/1997

 • Número de control 97101006

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

Dades del DOGC
 • Número 2379

 • Data 25/04/1997

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 4279

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 1997, per la qual s'anticipa la implantació del batxillerat i se suprimeixen ensenyaments de batxillerat en determinats centres docents públics. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2480, pàg. 10976, de 22.9.1997).


 NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions     
 d'errada publicades en el DOGC.               
                               
                               
 El Decret 209/1994, de 26 de juliol, de modificació del 
 calendari  d'aplicació  i de l'adequació dels concerts 
 educatius vigents a la nova ordenació del sistema educatiu a 
 Catalunya,  preveu  a la disposició addicional 1.1 la 
 possibilitat  que el Departament d'Ensenyament implanti 
 anticipadament  l'etapa  del  batxillerat en les seves 
 diferents modalitats.
                               
 En conseqüència,                       
                               
 Resolc:                           
                               
 -1  Implantar  els ensenyaments de batxillerat en la 
 modalitat de ciències de la natura i de la salut; modalitat 
 d'humanitats i ciències socials; modalitat de tecnologia, en 
 els centres docents públics que s'indiquen a l'annex 1 
 d'aquesta Resolució, amb efectes acadèmics i administratius 
 des de l'inici del curs escolar 1997-98.
                               
 -2 Suprimir els ensenyaments de batxillerat en la modalitat 
 de  ciències  de la natura i de la salut; modalitat 
 d'humanitats i ciències socials; modalitat de tecnologia, en 
 els centres docents públics que s'indiquen a l'annex 2 
 d'aquesta Resolució, amb efectes acadèmics i administratius 
 des de la fi del curs escolar 1996-97.
                               
 -3  Implantar  els ensenyaments de batxillerat en la 
 modalitat  d'arts, en els centres docents públics que 
 s'indiquen a l'annex 3 d'aquesta Resolució, amb efectes 
 acadèmics i administratius des de l'inici del curs escolar 
 1997-98.
                               
 -4  Implantar  els ensenyaments de batxillerat en la 
 modalitat  d'arts, en els centres docents públics que 
 s'indiquen a l'annex 4 d'aquesta Resolució, amb efectes 
 acadèmics i administratius des de l'inici del curs escolar 
 1996-97.
                               
 -5  La Direcció General de Centres Docents i la Direcció 
 General de Recursos Humans adoptaran les mesures necessàries 
 per a l'execució del que disposa aquesta Resolució.
                               
 Contra  aquesta  disposició,  que  posa  fi a la via 
 administrativa, les persones interessades poden interposar, 
 amb la comunicació prèvia al conseller d'Ensenyament, recurs 
 contenciós  administratiu  davant  la  Sala Contenciosa 
 Administrativa  del  Tribunal  Superior de Justícia de 
 Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de 
 l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb 
 el que preveuen l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
 novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
 i del procediment administratiu comú, i l'article 58 de la 
 Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 27 de 
 desembre de 1956.
                               
 Igualment,  les  persones interessades poden interposar 
 qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la 
 defensa dels seus interessos.
                               
 Barcelona, 18 d'abril de 1997                
                               
 p.d. Resolució de 19 de novembre de 1996 (DOGC núm. 2290, de 
 9.12.1996)                          
                               
 Jordi Alvinyà i Rovira                    
 Director general de Centres Docents             
                               
 Annex 1                           
                               
 Ensenyaments de batxillerat que s'implanten en les diferents 
 modalitats que s'indiquen a l'apartat 1.
                               
 Centres docents del Departament d'Ensenyament        
                               
 Delegació territorial de Barcelona I (ciutat)        
                               
 Comarca: Barcelonès.
                               
 Municipi: Barcelona.
 Denominació: IES Pau Claris.
 Codi de centre: 08052608.
                               
 Municipi: Barcelona.
 Denominació: IES Joan Fuster.
 Codi de centre: 08054228.
                               
 Municipi: Barcelona.
 Denominació: IES Sant Martí de Provençals.
 Codi de centre: 08052803.
                               
 Municipi: Barcelona.
 Denominació: IES Escola del Treball.
 Codi de centre: 08013275.
                               
 Delegació territorial del Baix Llobregat-Anoia        
                               
 Comarca: Anoia.
                               
 Municipi: Piera.
 Denominació: IES de Piera.
 Codi de centre: 08047820.
                               
 Comarca: Baix Llobregat.
                               
 Municipi: Cornellà de Llobregat.
 Denominació: IES Esteve Terrades i Illa.
 Codi de centre: 08016781.
                               
 Municipi: Cornellà de Llobregat.
 Denominació: IES Francesc Macià.
 Codi de centre: 08016793.
                               
 Municipi: Cornellà de Llobregat.
 Denominació: IES Joan Miró.
 Codi de centre: 08033900.
                               
 Municipi: Cornellà de Llobregat.
 Denominació: IES Miquel Martí i Pol.
 Codi de centre: 08035143.
                               
 Municipi: Cornellà de Llobregat.
 Denominació: IES Jacint Verdaguer.
 Codi de centre: 08046633.
                               
 Delegació territorial del Vallès Occidental         
                               
 Comarca: Vallès Occidental.
                               
 Municipi: Castellbisbal.
 Denominació: IES de Castellbisbal.
 Codi de centre: 08053145.
                               
 Municipi: Cerdanyola del Vallès.
 Denominació: IES Forat del Vent.
 Codi de centre: 08031757.
                               
 Municipi: Cerdanyola del Vallès.
 Denominació: IES Pere Calders.
 Codi de centre: 08043504.
                               
 Municipi: Montcada i Reixac.
 Denominació: IES de Montcada.
 Codi de centre: 08021788.
                               
 Municipi: Montcada i Reixac.
 Denominació: IES 25 de Setembre.
 Codi de centre: 08044533.
                               
 Municipi: Montcada i Reixac.
 Denominació: IES de Montcada i Reixac.
 Codi de centre: 08054174.
                               
 Municipi: Sabadell.
 Denominació: IES Escola Industrial.
 Codi de centre: 08024741.
                               
 Municipi: Sabadell.
 Denominació: IES els Merinals.
 Codi de centre: 08053200.
                               
 Delegació territorial de Barcelona II (comarques)      
                               
 Comarca: Berguedà.
                               
 Municipi: Bagà.
 Denominació: IES l'Alt Berguedà.
 Codi de centre: 08052891.
                               
 Municipi: Berga.
 Denominació: IES Guillem de Berguedà.
 Codi de centre: 08014693.
                               
 Comarca: Garraf.
                               
 Municipi: Sitges.
 Denominació: IES Joan Ramon Benaprès.
 Codi de centre: 08043981.
                               
 Municipi: Vilanova i la Geltrú.
 Denominació: IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas.
 Codi de centre: 08031681.
                               
 Municipi: Vilanova i la Geltrú.
 Denominació: IES Manuel de Cabanyes.
 Codi de centre: 08031711.
                               
 Municipi: Vilanova i la Geltrú.
 Denominació: IES Joaquim Mir.
 Codi de centre: 08043693.
                               
 Comarca: Maresme.
                               
 Municipi: Alella.
 Denominació: IES d'Alella.
 Codi de centre: 08046785.
                               
 Municipi: Argentona.
 Denominació: IES d'Argentona.
 Codi de centre: 08052876.
                               
 Municipi: El Masnou.
 Denominació: IES Maremar.
 Codi de centre: 08020826.
                               
 Municipi: El Masnou.
 Denominació: IES Mediterrània.
 Codi de centre: 08020838.
                               
 Municipi: Mataró.
 Denominació: IES Damià Campeny.
 Codi de centre: 08021302.
                               
 Municipi: Mataró.
 Denominació: IES Thos i Codina.
 Codi de centre: 08046748.
                               
 Municipi: Mataró.
 Denominació: IES Pla d'en Boet.
 Codi de centre: 08046797.
                               
 Municipi: Mataró.
 Denominació: IES Puig i Cadafalch.
 Codi de centre: 08052979.
                               
 Municipi: Premià de Mar.
 Denominació: IES Cristòfor Ferrer.
 Codi de centre: 08031848.
                               
 Municipi: Premià de Mar.
 Denominació: IES Serra Marina.
 Codi de centre: 08043711.
                               
 Municipi: Sant Andreu de Llavaneres.
 Denominació: IES de Llavaneres.
 Codi de centre: 08046852.
                               
 Comarca: Osona.
                               
 Municipi: Centelles.
 Denominació: IES Pere Barnils.
 Codi de centre: 08044569.
                               
 Municipi: Manlleu.
 Denominació: IES Antoni Pous i Argila.
 Codi de centre: 08040552.
                               
 Municipi: Prats de Lluçanès.
 Denominació: IES Castell del Quer.
 Codi de centre: 08053005.
                               
 Comarca: Vallès Oriental.
                               
 Municipi: Lliçà d'Amunt.
 Denominació: IES de Lliçà.
 Codi de centre: 08052955.
                               
 Municipi: La Roca del Vallès.
 Denominació: IES de La Roca del Vallès.
 Codi de centre: 08053030.
                               
 Municipi: Sant Fost de Campsentelles.
 Denominació: IES de Sant Fost-Martorelles.
 Codi de centre: 08047479.
                               
 Delegació territorial de Girona               
                               
 Comarca: Cerdanya.
                               
 Municipi: Puigcerdà.
 Denominació: IES Pere Borrell.
 Codi de centre: 17005741.
                               
 Municipi: Olot.
 Denominació: IES Montsacopa.
 Codi de centre: 17002387.
                               
 Municipi: Olot.
 Denominació: IES la Garrotxa.
 Codi de centre: 17002399.
                               
 Comarca: Pla de l'Estany.
                               
 Municipi: Banyoles.
 Denominació: IES Pere Alsius i Torrent.
 Codi de centre: 17000305.
                               
 Municipi: Banyoles.
 Denominació: IES Josep Brugulat.
 Codi de centre: 17000330.
                               
 Comarca: Selva.
                               
 Municipi: Arbúcies.
 Denominació: IES Montsoriu.
 Codi de centre: 17006605.
                               
 Municipi: Blanes.
 Denominació: IES Sa Palomera.
 Codi de centre: 17000551.
                               
 Municipi: Hostalric.
 Denominació: IES d'Hostalric.
 Codi de centre: 17006733.
                               
 Municipi: Lloret de Mar.
 Denominació: IES Ramon Coll i Rodés.
 Codi de centre: 17005911.
                               
 Municipi: Sant Hilari Sacalm.
 Denominació: IES de Sant Hilari Sacalm.
 Codi de centre: 17004517.
                               
 Municipi: Santa Coloma de Farners.
 Denominació: IES de Santa Coloma de Farners.
 Codi de centre: 17005376.
                               
 Municipi: Tossa de Mar.
 Denominació: IES de Tossa de Mar.
 Codi de centre: 17006812.
                               
 Municipi: Vidreres.
 Denominació: IES de Vidreres.
 Codi de centre: 17006824.
                               
 Delegació territorial de Lleida               
                               
 Comarca: Segarra.
                               
 Municipi: Cervera.
 Denominació: IES Antoni Torroja.
 Codi de centre: 25001311.
                               
 Municipi: Cervera.
 Denominació: IES la Segarra.
 Codi de centre: 25005685.
                               
 Municipi: Guissona.
 Denominació: IES de Guissona.
 Codi de centre: 25007505.
                               
 Comarca: Urgell.
                               
 Municipi: Agramunt.
 Denominació: IES Ribera del Sió.
 Codi de centre: 25005260.
                               
 Municipi: Bellpuig.
 Denominació: IES lo Pla d'Urgell.
 Codi de centre: 25006598.
                               
 Municipi: Tàrrega.
 Denominació: IES Manuel de Pedrolo.
 Codi de centre: 25004498.
                               
 Delegació territorial de Tarragona              
                               
 Comarca: Montsià.
                               
 Municipi: La Sénia                      
 Denominació: IES de la Sénia.
 Codi de centre: 43006681.
                               
 Comarca: Tarragonès.
                               
 Municipi: Salou.
 Denominació: IES Jaume I.
 Codi de centre: 43007543.
                               
 Municipi: Vila-seca.
 Denominació: IES Ramon Barbat i Miracle.
 Codi de centre: 43005972.
                               
 Centres docents de les corporacions locals          
                               
 Delegació territorial de Barcelona II (comarques)      
                               
 Comarca: Maresme.
                               
 Municipi: Mataró.
 Denominació: IES Miquel Biada.
 Codi de centre: 08021259.
 Titular: Ajuntament de Mataró.
                               
 Comarca: Vallès Oriental.
                               
 Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana.
 Denominació: IES la Vall del Tenes.
 Codi de centre: 08036998.
 Titular: Mancomunitat de la Vall del Tenes.
                               
 Annex 2                           
                               
 Ensenyaments de batxillerat que se suprimeixen en les 
 diferents modalitats que s'indiquen a l'apartat 2      
                               
 Delegació territorial del Vallès Occidental         
                               
 Comarca: Vallès Occidental.
                               
 Municipi: Badia del Vallès.
 Denominació: IES la Mancha.
 Codi de centre: 08045550.
                               
 Annex 3                           
                               
 Ensenyaments de batxillerat d'arts que s'implanten, amb 
 efectes acadèmics i administratius des de l'inici del curs 
 1997-98                           
                               
 Delegació territorial del Baix Llobregat-Anoia        
                               
 Comarca: Baix Llobregat.
                               
 Municipi: Cornellà de Llobregat.
 Denominació: IES Jacint Verdaguer.
 Codi de centre: 08046633.
                               
 Delegació territorial de Barcelona II (comarques)      
                               
 Comarca: Osona.
                               
 Municipi: Vic.
 Denominació: EA de Vic.
 Codi de centre: 08035003.
                               
 Delegació territorial de Girona               
                               
 Comarca: Garrotxa.
                               
 Municipi: Olot.
 Denominació: EA d'Olot.
 Codi de centre: 17005340.
                               
 Comarca: Selva.
                               
 Municipi: Lloret.
 Denominació: IES Ramon Coll i Rodés.
 Codi de centre: 17005911.
                               
 Annex 4                           
                               
 Ensenyaments de batxillerat d'arts que s'implanten amb 
 efectes acadèmics i administratius des de l'inici del curs 
 1996-97                           
                               
 Delegació territorial del Vallès Occidental         
                               
 Comarca: Vallès Occidental.
                               
 Municipi: Sabadell.
 Denominació: IES Vallès.
 Codi de centre: 08042020.
                               
 Municipi: Terrassa.
 Denominació: IES Torre del Palau.
 Codi de centre: 08045011.
                               
 (97.101.006)                         
                               
Amunt