Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 09/06/1983

 • Número del document 268/1983

 • Número de control 2275-83

 • Organisme emissor Departament Adjunt a la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 344

 • Data 13/07/1983

 • Pàgina 1732

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 268/1983, de 9 de juny, de concessió de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a quaranta-sis personalitats i a vuit institucions. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 358, p. 2158, de 26.8.1983).


                            
 NOTA. En aquest text s'han introduït les          
 correccions d'errada publicades en el DOGC.         
                               
                               
  Creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, la Creu de
 Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat
 de distingir les persones naturals o jurídiques que, per
 llurs mèrits, s'hagin destacat pels serveis prestats a
 Catalunya en la tasca de defensa de la seva identitat i de
 restauració de la seva personalitat o, més generalment, en
 el pla cívic cultural;                   
                               
  A proposta del Conseller Adjunt a la Presidència i
 d'acord amb el Consell Executiu,              
                               
  Decreto:                         
                               
  Article únic.- Atorgar:                 
  1) La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a
 les personalitats següents:                
                               
  Josep Andreu i Lasserre, en reconeixement de les seves
 excepcionals qualitats perquè,  transformat en Charlie
 Rivel, ha fet néixer rialles  arreu  del  món,  tot
 encomanant la subtil poesia del seu ofici de pallasso;   
                               
  Carles Barral i Ayesta, per haver contribuït d'una manera
 decisiva a fer conèixer internacionalment una gran part de
 la nova narrativa hispanoamericana i a fer de Barcelona un
 centre literari d'interès mundial;             
                               
  José-Manuel  Blecua  Teijeiro,  per  la  seva  obra
 intel·lectual, pel mestratge exercit amb altes qualitats
 humanes a la Universitat i per la comprensió i el respecte
 que ha mostrat tothora per la realitat cultural  de
 Catalunya;                         
                               
  Pere Calafell i Gibert, per la seva dedicació de tota la
 vida al conreu de la Medicina de la infància i perquè ha
 estat el mestre de molts pediatres catalans i President de
 la Societat Catalana de Pediatria;             
                               
  Francisco Candel Tortajada, per  la  seva  qualitat
 d'escriptor popular i per haver estat un dels pioners a
 defensar la realitat d'una sola comunitat de tots els qui
 viuen i treballen a Catalunya;               
                               
  Josep M. Castellet i Díaz de Cossio, per la seva tasca
 com a crític literari i assagista, sempre amb una gran
 exigència i amb un puntual coneixement dels corrents del
 pensament contemporani;                  
                               
  Eliseu Climent i Corbera, el qual, amb la seva acció
 permanent de promotor cultural i nacional  del  País
 Valencià, ha contribuït a enfortir la idea dels Països
 Catalans i a la interrelació entre totes les terres de
 parla catalana;                      
                               
  Melcior Colet i Torrabadella, pel seu generós mecenatge a
 favor de les Lletres, les Arts i l'Esport, i la seva eficaç
 devoció envers les institucions catalanes;         
                               
  Leandre Cristòfol i Peralba, per la seva obra d'escultor,
 atrevida, original i en constant recerca, que ha fet d'ell
 una de les més destacades figures de l'avantguardisme i del
 surrealisme a Catalunya, així com pel seu mestratge damunt
 les noves generacions, especialment en terres de Lleida;  
                               
  Miquel Dolç i Dolç, filòleg i humanista,  pel seu
 magisteri brillant, per la seva tasca continuada a la
 Fundació Bernat Metge i per  les  seves innombrables
 traduccions, d'una gran categoria poètica, que han enriquit
 considerablement el panorama de la literatura catalana;  
                               
  Núria Espert i Romero, per la seva alta categoria
 artística, pel seu esforç, i per la seva constant dedicació
 al món del teatre, dins el qual ha assolit un nivell
 internacional;                       
                               
  Josep M. Espinàs i Massip, en reconeixement dels seus
 mèrits d'escriptor, per la seva tasca de promotor del
 moviment de la Nova Cançó i per la seva diària  i
 civilitzadíssima defensa del nacionalisme català i dels
 valors humans i socials a les pàgines de la premsa
 catalana;                         
                               
  Ramon Fabregat i Arrufat, perquè ha contribuït a la
 coneixença i a la continuïtat de la cultura i de la llengua
 catalanes a l'exili amb la publicació, durant quaranta
 anys, de revistes i llibres en la nostra llengua a Mèxic; 
                               
  Francesca Ferràndiz i Castells, en reconeixement dels
 seus mèrits artístics i per la seva dedicació constant al
 teatre català, els autors clàssics del qual ha contribuït a
 popularitzar amb la veritat i la força de les seves
 interpretacions;                      
                               
  Raimon Galí i Herrera, perquè des de "Quaderns de
 l'exili" (Mèxic) contribuí a la defensa dels  Països
 Catalans i, com a escriptor i pensador, ofereix una visió
 original de la realitat espiritual i nacional de Catalunya;
                               
  Pau Garsaball i Torrents, en reconeixement de la seva
 categoria artística i per la seva tasca, com a actor i com
 a empresari, en favor del teatre català,  del  qual
 constitueix una figura cabdal;               
                               
  Joan L. Gili i Serra, perquè des de fa cinquanta anys és
 un dels capdavanters a Anglaterra de la difusió de la
 nostra llengua i cultura a través de treballs propis,
 edicions de llibres i llocs de responsabilitat en entitats
 anglo-catalanes;                      
                               
  Ignasi de Gispert i Jordà, per la seva condició de
 jusrista eminent, caracteritzada, tant en el  terreny
 professional com en la seva actuació pública, mitjançant
 l'activa defensa de les llibertats ciutadanes i de les
 essències del Dret català;                 
                               
  Miquel Guinart i Castellà, per la seva acció indefallent
 en defensa de Catalunya, primer com a diputat al Parlament
 de 1932, i després com a promotor dels Jocs Florals de la
 Llengua Catalana a l'exili i com a editor de la revista
 "Vida Nova" a Montpeller;                 
                               
  Josep Guinovart i Bertran, en reconeixement de la seva
 labor creadora en el camp de la pintura, les realitzacions
 plàstiques, l'escenografia i el cartellisme i per haver
 conreat un art poc convencional, recercador, de gran força
 expressiva, tot fent referència a elements de la realitat,
 a la vida social i a la cultura popular;          
                               
  Manuel Ibáñez i Escofet, per la seva defensa dels drets i
 de la cultura de Catalunys des de llocs rectors de la
 premsa barcelonina i a través de les seves col·laboracions
 periodístiques, riques en pensament  i  en  expressió
 literària;                         
                               
  Josep Iglésies i Fort, pel seu mestratge en el camp de
 l'excursionisme i per la seva continuada aportació al
 coneixement de Catalunya a través de la geografia, la
 demografia, la història, la literatura i la promoció de la
 recerca de les comarques;                 
                               
  Josep Llovet i Mont-ros, per la seva àmplia i incansable
 tasca docent i de promoció a favor de l'agricultura
 catalana, així com per la seva actuació modèlica de
 renovació agropecuària;                  
                               
  Fernando Lázaro Carreter, en reconeixement de la seva
 aportació intel·lectual en el diàleg entre les diverses
 cultures hispàniques i, especialment, entre la cultura
 catalana i la castellana, a partir d'unes proposicions
 d'alt rigor acadèmic i de càlida estimació;        
                               
  Joan Magriñà i Sanromà, per la seva tasca com a ballarí,
 desenvolupada, primordialment, exercint de "primer ballarí"
 i de "ballarí estrella" en el Gran Teatre del Liceu; com a
 mestre de ball, excepcional coneixedor de la tècnica i
 creador d'una veritable escola; i com a coreògraf, fundador
 de "Ballets de Barcelona";                 
                               
  Montserrat Martí i Bas, per la seva abnegada i constant
 dedicació al servei del nostre país, i especialment de la
 seva cultura, durant llargs i difícils anys, principalment
 en el seu treball a la Secretaria de l'Institut d'Estudis
 Catalans, i en la redacció de les seves notes mensuals de
 bibliografia en llengua catalana;             
                               
  Miquel Martí i Pol, que ha fecundat arrels amb la paraula
 i, en especial connexió amb la gent jove, ens fa arribar a
 la plenitud poètica d'un món de gran abast i validesa
 universal;                         
                               
  Joan Mas i Cantí, per la seva dedicació a nombroses
 tasques cíviques  i  col·lectives  del  nostre  país,
 particularment en el món econòmic i empresarial, de les
 quals és un exemple el seu protagonisme en la creació i la
 consolidació del Cercle d'Economia de Barcelona,  que
 enguany compleix 25 anys d'existència;           
                               
  Ramon Masnou i Boixeda, en reconeixement dels seus grans
 mèrits al servei de l'espiritualitat i cultura del nostre
 poble i a favor de la nostra llengua en anys difícils, tant
 a l'alt nivell representat pels Concursos de Cantonigròs,
 com en el popular materialitzat en els aplecs de Matagalls;
                               
  Josep Melià i Pericàs, per la seva defensa de la nostra
 llengua i de la seva unitat, i per la seva aportació a la
 nostra cultura com a escriptor en els gèneres i estils més
 diversos;                         
                               
  Josep Miracle i Montserrat, per la seva tenaç contribució
 a l'expansió de la llengua i cultura catalanes, sobretot en
 els anys difícils, i pels seus estudis biogràfics de grans
 figures de la nostra cultura;               
                               
  Vicenç  Montoliu  i  Massana,  "Tete Montoliu", per
 l'exemplaritat d'una vida dedicada a la música i per haver
 aconseguit amb el seu esforç i des de Catalunya una gran
 categoria i projecció internacional en la interpretació del
 jazz;                           
                               
  Xavier Montsalvatge i Bassols, per la seva activitat
 investigadora i innovadora en el camp de la música, com a
 compositor, professor i divulgador i per la qualitat de les
 seves creacions que l'acrediten com a un dels compositors
 catalans més representatius de l'època;          
                               
  José-Antonio Novais Tomé, el qual, durant anys  de
 repressió, com a corresponsal de  premsa  estrangera,
 sobretot de "Le Monde" de París, fou un extraordinari
 altaveu de les reivindicacions nacionals de Catalunya a
 l'estranger;                        
                               
  Josep Porter i Rovira, per la projecció internacional que
 ha aconseguit per a la bibliografia catalana, a través
 d'una llarguíssima i constant tasca, sense més suport que
 el seu admirable esforç personal;             
                               
  Josep M. Puig i Salellas, per la seva defensa de les
 característiques històriques del Notariat català, la seva
 acció a favor de la redacció en català dels documents
 públics, el seu esforç per normalitzar l'ús de la nostra
 llengua davant els tribunals i la seva tasca per impulsar
 l'ordenació i catalogació dels nostres arxius notarials;  
                               
  Josep Pujol i Ripoll, pel vigor, exigència, compromís i
 actitud mantinguts al llarg de la seva vida, que han donat
 com a resultat una obra innovadora i rigorosa en el marc
 d'una forta vocació i personalitat, prestigiant la tradició
 pictòrica olotina;                     
                               
  Albert Ràfols i Casamada, per la seva personal  obra
 creadora en el camp de les arts, la poesia  i  de
 l'ensenyament del disseny, i per  haver  assolit  un
 llenguatge pictòric exquisit i ple de delicadesa que, tot
 partint d'unes arrels noucentistes, entronca amb  els
 corrents més internacionals de la pintura contemporània;  
                               
  Pere Ribot i Sunyer, per la seva tasca d'orientació
 espiritual i de cultura que tant ha contribuït en l'època
 més difícil a conservar la nostra identitat nacional i per
 la seva aportació a la poesia des de l'espiritualitat i la
 finor simbolista;                     
                               
  Pau Riera i Sala, perquè amb el seu mecenatge i sota la
 seva direcció s'han acomplert importants accions culturals
 i cíviques en temps de repressió nacional, endegades, en
 bona part, a través d'Òmnium Cultural, que presidí durant
 molts anys;                        
                               
  Rosa Sabater i Parera, per la seva aportació a la cultura
 musical en el doble vessant de concertista, sensible
 intèrpret dels nostres compositors i profunda coneixedora
 de la literatura universal per a piano, i de pedagoga
 insigne hereva i continuadora de la millor  tradició
 pianística catalana;                    
                               
  Jordi Sarsanedas i Vives, qui, ultra la seva continuada
 intervenció en iniciatives culturals, i especialment en la
 direcció de "Serra d'Or", ens ha donat una obra literària
 sensibilíssima amb un gran doll d'imaginació i una qualitat
 lingüística impecable;                   
                               
  Joan-Josep Tharrats i Vidal, per la seva labor com a
 artista, escriptor i impulsor de la cultura; per haver
 fundat i editat "Dau al Set", i per haver creat una obra
 pictòrica basada en la riquesa i varietat de les textures
 tot definint un original llenguatge dins un formalisme que
 ha donat a conèixer arreu del món;             
                               
  José M. Valverde Pacheco, per la seva tasca de professor,
 d'investigador, d'escriptor i de traductor i especialment
 per l'exigència ètica en el seu capteniment intel·lectual i
 cívic;                           
                               
  Pere Verdaguer, per la seva tasca constant com  a
 professor i escriptor en defensa de la llengua i la cultura
 catalanes al Rosselló i per la seva actitud militant en el
 treball i en la reflexió sobre el passat, el present i el
 futur de Catalunya del nord de l'Albera; i         
                               
  Josep M. Vilaseca i Marcet,  per la seva condició de
 jurista eminent, per la seva funció de mecenatge i de
 promotor de fundacions culturals i cíviques i per la seva
 aportació personal a la defensa dels drets i de les
 institucions de Catalunya.                 
                               
  2) La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya,
 en forma de placa, a les institucions següents:      
                               
  Abadia de Montserrat, per la seva excepcional aportació a
 l'espiritualitat i a la cultura del nostre poble al llarg
 dels segles i especialment en la defensa i manifestació de
 la nostra identitat nacional en temps difícils;      
                               
  Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, per
 haver estat en el transcurs de la seva història de més d'un
 segle, l'òrgan vertebrador de les activitats científiques
 dels metges catalans i haver demostrat en tot moment el seu
 esperit de servei al país;                 
                               
  Ateneu Barcelonès,  per la seva més que centenària
 actuació a favor de la cultura del nostre país amb gran
 incidència damunt la nostra vida  pública,  amb  una
 excepcional contribució a la creació d'un autèntic esperit
 ciutadà i havent constituït una de les millors biblioteques
 de Catalunya;                       
                               
  Centre de Lectura de Reus, que durant cent vint-i-quatre
 anys ha estat l'entitat pionera de la cultura a la seva
 ciutat i a la comarca del Baix Camp, amb transcendència
 sovint a tot Catalunya;                  
                               
  Centre Excursionista de Catalunya, per la seva acció
 capdavantera en el  naixement  i  desenvolupament  de
 l'excursionisme català en tot el que ha representat i
 continua representant d'impulsió del coneixement de la
 nostra terra,  de  foment  de  múltiples  activitats
 científiques i esportives, i sobretot de potenciació del
 millor esperit de civisme i patriotisme;          
                               
  Escola Pia de Catalunya, per tres segles de tasca docent
 i formativa a favor d'infants i joves de tots  els
 estaments, en ciutats, viles i pobles, amb una pregona
 identificació amb l'esperit de la nostra gent;       
                               
  Foment de les Arts Decoratives (FAD), per la seva tasca
 llargament mantinguda àdhuc en els moments difícils a favor
 de l'harmonia de les formes en la cultura catalana, des de
 l'atenció de les arts decoratives fins a la introducció
 entre nosaltres de l'actual concepte del disseny; i    
                               
  Unió Excursionista de Catalunya, per la seva tasca de
 difusió i vertebració de l'excursionisme català a tot arreu
 de la nostra terra fent-hi participar, en extensió i
 profunditat i amb la més ferma inspiració cívica  i
 patriòtica, importants sectors del nostre poble.      
                               
 Barcelona, 9 de juny de 1983                
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
 Miquel Coll i Alentorn                   
 Conseller Adjunt a la Presidència             
                               
                               
Amunt