Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 30/04/1996

 • Número del document 174/1996

 • Número de control 96138007

 • Organisme emissor Departament de Cultura

Dades del DOGC
 • Número 2215

 • Data 07/06/1996

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 5645

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 174/1996, de 30 d'abril, de concessió de les Creus de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.


                               
 La Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser 
 creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, amb la 
 finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques 
 que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a 
 Catalunya en la defensa de la seva identitat o, més 
 generalment, en el pla cívic i cultural.
                               
 A proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern, 
                               
 Decreto:                           
                               
 Article 1                          
 Atorgar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 
 a les persones següents:                   
                               
 Senyor Pedro Alier de Sanpera                
 Empresari. Per la seva acció durant més de setanta anys de 
 vida activa en pro de la indústria paperera catalana, la 
 seva modernització constant, i també en la recuperació del 
 vessant cultural de la seva tradició en la història de 
 Catalunya, que ha dut a terme com a cofundador i impulsor 
 del Museu Molí Paperer de Capellades.
                               
 Mossèn Joaquim Alqueza i Puchol               
 Músic i eclesiàstic. Per la seva contribució a la creació i 
 renovació de formacions musicals: corals, cobles i bandes.
 En reconeixement d'una labor continuada i rigorosa en la 
 difusió de la música tradicional catalana, de la música en 
 general i dels seus valors a Catalunya, especialment entre 
 els joves.
                               
 Senyor Max Cahner                      
 Editor,  polític  i  historiador. Impulsor de nombroses 
 iniciatives culturals en el terreny de la recuperació de la 
 nostra identitat, llengua i història com a nació, i en la 
 creació d'elements de difusió bàsics per a la cultura 
 catalana, principalment en el món editorial, que han assolit 
 una trajectòria consolidada i de prestigi. En reconeixement 
 d'una continuada acció en favor de la cultura i de servei a 
 Catalunya.
                               
 Senyor Lluís Claret i Serra                 
 Violoncel·lista. En  reconeixement  d'una  trajectòria 
 professional i artística musical, reconeguda         
 internacionalment, i com un dels màxims intèrprets mundials 
 amb el violoncel i que ha posat la qualitat del seu prestigi 
 al servei d'iniciatives de promoció i perfeccionament de 
 joves intèrprets.
                               
 Senyora Teresa Cunillé i Rovira               
 Actriu. En reconeixement a la seva fecunda i dilatada 
 trajectòria en l'escena catalana, en la qual ha excel·lit 
 per un alt nivell de professionalitat i qualitat artística i 
 interpretativa, que han contribuït al manteniment de la 
 tradició i de la qualitat del teatre a Catalunya.
                               
 Mossèn Josep Dalmau i Olivé                 
 Eclesiàstic  i escriptor. Conegut com Mossèn Dalmau. En 
 reconeixement d'una llarga i dilatada trajectòria de servei 
 a Catalunya, de recuperació de les llibertats, duta a terme 
 de manera fecunda en l'esfera intel·lectual, religiosa, 
 cívica  i  ecològica. Per les seves obres de reflexió 
 teològica, patriòtica i humana, exemple de fidelitat i 
 esperit de servei.
                               
 Senyor Esteve Fàbregas i Barri                
 Escriptor. Per la seva labor al servei de la cultura 
 catalana, des de Lloret de Mar, on ha estat impulsor de 
 nombroses iniciatives, com la creació d'un arxiu històric, 
 la recuperació i estudi del passat mariner, navilier i 
 colonial de Lloret i de la història de la vila. Per la seva 
 obra erudita i literària, reconeguda pels seus conciutadans 
 i pels estaments acadèmics.
                               
 Senyor Gabriel Ferraté i Pascual               
 Enginyer industrial. Per la seva tasca a la Universitat 
 Politècnica de Catalunya, de la qual ha estat rector, i pel 
 seu  decidit  impuls  a la qualitat i expandiment de 
 l'ensenyament tècnic superior a Catalunya. Per la seva tasca 
 en favor de la introducció de noves tecnologies a la 
 docència i als estudis universitaris, com actualment al 
 capdavant de la Universitat Oberta de Catalunya.
                               
 Senyora Enriqueta Gallinat i Roman              
 Política. Per la defensa constant dels drets de Catalunya i 
 de la llibertat, lluitant contra l'alçament militar i 
 feixista durant la guerra de 1936 i a França al si de la 
 resistència durant els anys d'exili, com a Catalunya en els 
 temps més adversos de la dictadura. En reconeixement d'una 
 acció patriòtica i política en què ha defensat els drets de 
 la dona, en el marc d'una acció eficaç menada des de la seva 
 joventut amb fidelitat i vocació de servei.
                               
 Senyor Xavier Garcia i Soler                 
 Promotor Cultural. Per la seva labor destacada al servei de 
 la cultura catalana, des de Vilanova i la Geltrú, on ha 
 estat impulsor de nombroses iniciatives de llibertat i de la 
 recuperació de la història i personatges rellevants de 
 Catalunya, com es palesa en una extensa obra d'investigació 
 i geogràfica.
                               
 Senyor Giuseppe Grilli                    
 Filòleg i catalanòfil. En reconeixement de la seva tasca de 
 divulgació de la cultura, i especialment la literatura i 
 llengua catalanes a Itàlia, com a estudiós i professor 
 universitari, i com a promotor per renovar els vincles 
 culturals i històrics entre Catalunya i Itàlia.
                               
 Senyor Teodor Hauschild                   
 Arquitecte  i arqueòleg. Pels seus rigorosos estudis i 
 aportacions en el camp de la recuperació del patrimoni 
 històric i arqueològic, i d'una manera especial pels seus 
 treballs en la recuperació de grans monuments de Catalunya 
 com la muralla romana de Tarragona i el mausoleu romà de 
 Centcelles.
                               
 Senyor Josep Laporte i Salas                 
 Metge, professor i polític. En reconeixement d'una llarga 
 trajectòria docent i científica universitàries. Per la seva 
 dedicació en la defensa de la democràcia i de les llibertats 
 de Catalunya, exemplificada al capdavant de diversos càrrecs 
 d'alta  responsabilitat  i  per  la seva labor en la 
 modernització del sistema universitari català actual.
                               
 Senyor Joaquim Maluquer Sostres               
 Sociòleg. Per  la  seva  tasca  professional i cívica, 
 concretada en l'assumpció d'alts càrrecs de responsabilitat 
 empresarial, i també política, i en reconeixement de les 
 nombroses  iniciatives de dinamització cultural que ha 
 emprès, en els camps de la humanística i de les ciències de 
 la natura i amb la publicació de biografies i estudis 
 d'economia i d'ornitologia dels Països Catalans.
                               
 Senyor Josep Massot i Muntaner                
 Religiós,  historiador  i  editor. Per  la seva llarga 
 trajectòria al servei dels Països Catalans i de la llengua i 
 la cultura com a director de les Publicacions de l'Abadia de 
 Montserrat, durant vint-i-cinc anys, una de les principals 
 editorials catalanes especialitzada en obres religioses, 
 històriques, lingüístiques i literàries.
                               
 Senyor José María Mendiluce Pereiro             
 Polític. Per la seva tasca indeclinable en defensa dels 
 drets humans, de la tolerància i el diàleg com a vies de 
 superació dels conflictes humans, i molt concretament del 
 conflicte bèl·lic de Bòsnia. En reconeixement de la seva 
 decidida acció humanitària i de dinamització d'iniciatives i 
 de sensibilitats a favor de les víctimes i dels qui pateixen 
 encara les seqüeles d'aquell conflicte.
                               
 Senyora Montserrat Minobis i Puntonet            
 Periodista. Per la seva labor en el món del periodisme que 
 encetà a Ràdio Popular de Figueres, i que ha passat per 
 diversos mitjans de premsa escrita, en què sempre ha 
 destacat pel seu suport a iniciatives culturals de tot 
 ordre.
                               
 Senyor Francesc Mitjans Miró                 
 Arquitecte. Per la seva trajectòria professional a través de 
 la qual ha incorporat innovacions tècniques i conceptuals 
 aparellades al sentit social i artístic de la seva obra 
 arquitectònica,  com  ha estat reconeguda i guardonada 
 internacionalment. En reconeixement d'haver contribuït a la 
 projecció  internacional  de  Catalunya  i de la seva 
 arquitectura.
                               
 Senyor Akio Morita                      
 Empresari. Per  la seva contribució al món industrial, 
 especialment  en el camp de l'electrònica, en què va 
 introduir els conceptes d'innovació, qualitat i tecnologia 
 al servei del consumidor. Perquè la Corporació Sony, de què 
 és  fundador i president honorífic, ha promocionat la 
 inversió industrial japonesa a Catalunya i ha impulsat les 
 relacions comercials i culturals entre Catalunya i el Japó.
                               
 Senyor Ricard Salvat i Ferré                 
 Autor i director teatral. Per la seva trajectòria docent i 
 professional en el món de l'art escènic, en què destaca com 
 a fundador de l'escola Adrià Gual, i com un dels principals 
 estudiosos de l'escena catalana, de la qual també ha 
 participat com a director, com a autor i crític, actuacions 
 que es troben a la base del teatre català contemporani.
                               
 Senyor Juan Antonio San Epifanio Ruiz            
 Esportista. Conegut com a Epi. En reconeixement de tota la 
 seva trajectòria esportiva i professional, desenvolupada a 
 Catalunya, amb un alt grau d'adhesió ciutadana tant per la 
 qualitat esportiva i el seu joc, com per les qualitats 
 humanes i cíviques que, personalment, el distingeixen.
                               
 Senyor Carles Sechi Ibba                   
 Promotor cultural. Per la seva tasca continuada de promoció 
 i de defensa de la identitat algueresa, de la seva llengua i 
 cultura, comuna amb Catalunya, tot promovent-ne l'ús i 
 l'enfortiment de les relacions entre Catalunya i l'Alguer, 
 amb nombroses iniciatives institucionals, especialment per 
 l'Obra Cultural Algueresa.
                               
 Senyor Pere A. Serra Bauzà                  
 Promotor  Cultural. Per l'impuls decidit i continuat a 
 iniciatives per a la recuperació de la identitat, la 
 història i la llengua de Mallorca, amb empreses editorials 
 de gran envergadura com la Gran Enciclopèdia de Mallorca o 
 la recent aparició del Diari de Balears en català.
                               
 Senyor Albert Serratosa i Palet               
 Enginyer de camins, canals i ports. Per la seva tasca al 
 servei  de l'ordenació del territori, l'urbanisme, les 
 infraestructures i el transport a Catalunya, des dels punts 
 de vista professional, docent, polític; director del Pla 
 General Metropolità de Barcelona, impulsor d'iniciatives de 
 recerca  i  desenvolupament en els camps esmentats de 
 projectes de comunicació transfronterera. També per haver 
 esmerçat esforços en la racionalització de les xarxes 
 europees de transport i participat activament en organismes 
 transpirenencs, mediterranis i europeus.
                               
 Senyora Carlota Soldevila                  
 Actriu teatral. Per la seva llarga dedicació al món del 
 teatre a Catalunya, en el qual ha estat en l'origen 
 d'iniciatives de prestigi com Els Joglars o el Teatre 
 Lliure. Per la seva contribució a l'escena catalana amb una 
 trajectòria marcada per la professionalitat i la qualitat 
 artística de les seves interpretacions, palesada amb un 
 ampli repertori escènic.
                               
 Senyor Mauricio Torra-Balari i de Llavallol         
 Promotor cultural. En reconeixement de tota la seva vida 
 dedicada al foment de la cultura i de les arts, com a 
 diplomàtic  i membre d'institucions, acadèmies i ordes 
 internacionals,  que  li  han  valgut  el  prestigi i 
 reconeixement internacionals, i per la seva participació en 
 l'impuls d'entitats artístiques de Catalunya.
                               
 Senyor Adrià Trescents Ribó                 
 Religiós i educador social. En reconeixement d'una abnegada 
 dedicació espiritual, cívica i humana de més de trenta anys 
 per atendre persones sotmeses al món de la prostitució, a la 
 presó, la sida o la drogoaddicció. Per una labor, que 
 desenvolupa incansablement, exemple cívic i de dedicació als 
 col·lectius de la marginació.
                               
 Article 2                          
 Atorgar  la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
 Catalunya, en forma de placa, a les entitats següents:    
                               
 Acadèmia  de  Jurisprudència i Legislació de Catalunya 
 Entitat continuadora de la fundada el 1840 per l'il·lustre 
 Col·legi d'Advocats de Barcelona, reprenent l'antecedent de 
 l'Acadèmia de Jurisprudència Teòrico-pràctica de 1777. En 
 reconeixement a una trajectòria exemplar en el conreu i la 
 difusió de la ciència jurídica a Catalunya, que en fan una 
 institució cabdal i de reconegut prestigi, especialment del 
 dret civil català, un dels puntals de la nacionalitat 
 catalana.
                               
 Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria         
 Entitat mutual capdavantera a Catalunya fundada el 1902, en 
 la història de la qual destaca l'esperit de solidaritat 
 social palesat, sobretot, els anys de postguerra. Institució 
 de prestigi, arrelament i reconeixement conciutadà tant per 
 la qualitat i extensió dels seus serveis sanitaris i 
 assistencials com per la seva participació i suport a 
 iniciatives cíviques i culturals catalanes.
                               
 Associació Coordinadora per a l'Ancianitat          
 Entitat  pionera  a  Catalunya que treballa de manera 
 desinteressada i decidida per atendre la gent gran en tots 
 els camps, amb una trajectòria continuada de 25 anys, en què 
 ha donat exemple de servei cívic i humanitari.
                               
 Associació Voltor                      
 Entitat  cultural amb seu a Mallorca impulsora de la 
 normalització lingüística en els mitjans de comunicació 
 social, que des de la seva fundació el 1984 ha dut a terme 
 nombroses iniciatives entre les quals cal destacar la 
 promoció  i  gestió  de  la difusió de les emissions 
 radiofòniques i televisives en català a les Illes Balears.
                               
 Comediants                          
 Companyia  teatral  de reconeguda projecció i prestigi 
 internacional, per la qualitat i creativitat artística de 
 les seves obres i escenificacions com les que va fer en 
 ocasió de l'Olimpíada de Barcelona. En reconeixement a les 
 seves innovadores aportacions a l'art escènic català i 
 internacional, que prestigien el teatre i l'art i refermen 
 la creativitat i capacitat teatrals de Catalunya.
                               
 Dagoll Dagom                         
 Companyia teatral amb una consolidada trajectòria escènica i 
 artística a Catalunya, i que ha demostrat una notable 
 capacitat de propostes escèniques tant en teatre com en 
 mitjans  audiovisuals  i  la  televisió. Per les seves 
 aportacions entre les quals cal destacar la difusió de 
 l'obra literària de Pere Calders o la recuperació de 
 realitzacions de teatre musical a Catalunya.
                               
 Federació Catalana de Joves Cambres             
 Entitat que representa l'esforç conjunt de Joves Cambres de 
 Catalunya, les quals s'han distingit per desenvolupar al 
 llarg de molts anys una tasca eficaç al servei de Catalunya 
 des del seu compromís i participació en múltiples campanyes, 
 com també en una considerable tasca de formació de gent jove 
 al servei de la comunitat.
                               
 Federació de Mutualitats de Catalunya            
 Entitat que aplega la totalitat del moviment mutualista de 
 Catalunya, la història de la qual esdevé part significativa 
 de la història de Catalunya. En reconeixement d'una tasca 
 social i cívica desenvolupada en aquests darrers cent anys 
 en favor del mutualisme i d'una societat més equilibrada 
 socialment.
                               
 Festival Internacional de Música de Cantonigròs       
 Manifestació cultural que des dels seus inicis ha ofert una 
 música de primer ordre i ha contribuït eficaçment al foment 
 de l'intercanvi cultural amb països d'arreu del món. Aquest 
 fet ha servit a la projecció internacional de Catalunya i de 
 la seva música, alhora que enalteix pel seu prestigi i 
 qualitat musicals els noms d'Osona, de Cantonigròs.
                               
 Intermón                           
 Fundació  per  al  tercer  món. En reconeixement d'una 
 trajectòria al llarg de 40 anys, amb l'impuls o participació 
 en nombrosos projectes de cooperació que duu a terme en 
 molts  països  subdesenvolupats. Entitat  capdavantera a 
 Catalunya en el camp de l'ajut humanitari i en la cooperació 
 amb el tercer món, exemple de concreció de l'acció solidària 
 i dels valors humans i morals de Catalunya amb altres 
 països.
                               
 Lluïsos de Gràcia                      
 Entitat religiosa i cultural de la vila de Gràcia que, al 
 llarg de cent-quaranta anys, manté un alt grau de dinamisme 
 i adhesió al barri i de formació cristiana i catalana. En 
 reconeixement a la seva acció cívica, social, cultural i 
 lúdica  tan  arrelada  amb el foment d'activitats com 
 l'escoltisme,  l'espiritualitat,  la música, el teatre, 
 l'esport o les manifestacions de cultura tradicional.
                               
 Penya Joan Santamaria                    
 Entitat de llarga trajectòria literària i cultural creada en 
 la clandestinitat, amb una trajectòria de més de quaranta 
 anys de dedicació, i que ha estat la impulsora d'activitats 
 de foment i de reconeixement culturals i dels premis Joan 
 Santamaria de literatura.
                               
 Orde de Caputxins                      
 Orde religiós d'històrica i activa tradició i arrelament 
 popular  a  Catalunya,  exemple de foment dels valors 
 cristians, i d'una acció humanitària i social en favor de 
 les  persones necessitades. En reconeixement a la seva 
 secular acció de servei i fidelitat a Catalunya i a la seva 
 gent, palesada fa trenta anys en la "Caputxinada", fet 
 cabdal en la recuperació de les llibertats nacionals de 
 Catalunya.
                               
 Ràdio Arrels                         
 Associació Cultural creada a Perpinyà i dedicada al foment i 
 difusió de la cultura i la llengua catalanes a la Catalunya 
 del Nord, i al seu manteniment i prestigi social, per mitjà 
 d'emissions diàries en català per la ràdio des de 1981. En 
 reconeixement de la seva decidida i meritòria acció en favor 
 de la cultura catalana durant quinze anys.
                               
 Raimundus Lullus Institut                  
 Institució acadèmica de la universitat de Fribourg de 
 Brisgòvia (Alemanya), fundada per Freidrich Stegmüller. En 
 reconeixement a la seva tasca de prop de 40 anys en l'estudi 
 del gran pensador i escriptor mallorquí Ramon Llull i la 
 seva obra. I per la dedicació a l'edició de la seva obra 
 llatina de la qual han aparegut una vintena de volums, que 
 contribueixen a una major i prestigiosa difusió d'un dels 
 màxims representants de la cultura catalana i universal.
                               
 Barcelona, 30 d'abril de 1996                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Joan Guitart i Agell                     
 Conseller de Cultura                     
                               
 (96.138.007)                         
                               
Amunt