Accés al contingut Accés al menú de la secció

 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica diàriament de dilluns a divendres no festius (o en un dia festiu si així ho disposa la Secretaria del Govern), en dues edicions en català i en castellà. La Llei 2/2007 del Diari Oficial estableix el caràcter oficial i autèntic del DOGC digital.

 

Últim DOGC:  Sumari [PDF] | DOGC complet [PDF]


Últim DOGC publicat

DOGC núm. 7791 (18/01/2019)

SUMARIQuè és el codi de verificació?
Cerca per data i número

Per número del DOGC

Consulta de la Base de dades del DOGC

Cerca només al títol

Exemples Fluxe

Cal escriure alguna paraula a la casella de text.

Nota: Per a una adequada navegació i consulta del portal, recomanem fer servir els navegadors següents: Mozilla Firefox 35 (abans 8.0) (i posteriors), Internet Explorer 10.0 (i posteriors) i Google Chrome 39.