Accès al contingut
Accès al menú de la secció

Imatge d'impacte
Inici  >  Serveis  >  Normes urbanístiques 1985-2002 > DOGC núm.

Normes urbanístiques 1985-2002

Annex al DOGC núm.

Publicació de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic aprovades definitivament entre l'entrada en vigor de la Llei de l'Estat 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme, que encara no havien estat publicades i no havien estat derogades.

Municipis