Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultados y ficha
 
Añade a mi selección y suscríbeme
Añade a mi selección
Datos del documento
  • Tipo de documento Anuncio

  • Fecha del documento 01/02/2018

  • Número de control 18033051

  • Organismo emisor Consejo Comarcal de El Garraf

    CVE CVE-DOGC-B-18033051-2018

Datos del DOGC
  • Número 7555

  • Fecha 09/02/2018

  • Sección ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Descriptores relacionados
Materias
Autenticidad e integridad
Lupa
Accede a la búsqueda

ANUNCIO sobre la creación de una bolsa de trabajo de conserjes (exp. 2018/2).


En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de febrer del 2018 apareixen publicades íntegrament les bases de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de conserges, mitjançant concurs oposició lliure.

El termini de presentació d'instàncies és de vint dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les bases de la convocatòria també es poden consultar a la pàgina web comarcal www.ccgarraf.cat.

 

Vilanova i la Geltrú, 1 de febrer de 2018

 

Glòria Garcia Prieto

Presidenta

Amunt