Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Serveis del DOGC  > Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (ISSN 1988-298X) es publica diàriament per Internet, de dilluns a divendres (no festius), en dues edicions en català i castellà. El seu contingut s'estructura en sis seccions:

• Disposicions
• Càrrecs i personal
• Anuncis de la Generalitat de Catalunya
• Anuncis de l’Administració local
• Anuncis de l’Administració de justícia
• Anuncis diversos

El DOGC en línia es pot consultar gratuïtament en format HTML i PDF. Del 13 de juny de 2007 al 26 de febrer de 2013, la versió PDF, i a partir del 27 de febrer de 2013, la versió HTML, tenen el caràcter autèntic i oficial, establert per la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’art. 3.4 d’aquesta Llei, l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions “ha de limitar l'accés a les dades de caràcter estrictament personal, a sol·licitud de l'òrgan competent, un cop hagi transcorregut el termini d'exposició pública determinat per la norma que n'exigeix la publicació”.

La descàrrega del DOGC complet en format PDF exigeix la introducció d’un codi alfanumèric (captcha).

Data d'actualització: 01.07.2014