Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Pressupost

El Consell d'Administració de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) aprova el seu pressupost anual, que s'incorpora al projecte de pressupost de la Generalitat i segueix la tramitació parlamentària de la Llei de pressupostos. D'acord amb el seu Contracte programa, l'EADOP s'ha d'autofinançar, de manera que no hagi de rebre subvencions a càrrec de l'erari públic.

L'EADOP es finança amb els ingressos generats per:
- Les taxes per anuncis oficials publicats al DOGC;
- La venda de publicacions pròpies i el percentatge per la venda de publicacions d'organismes de la Generalitat;
- Els serveis de producció editorial.

El pressupost per a l’any 2015 és de 4.991.709 euros.

Data d'actualització: 25.06.2015