Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Convenis subscrits

2016: Convenis de col·laboració i cooperació educativa
 
Expedient CO 02/16
Conveni de col·laboració entre el Departament de Biblioteconomia i Documentació de la UB i l’EADOP per a la millora de l’accés i reutilització de la informació publicada per l’Entitat a través del Portal del DOGC i del Portal Jurídic de Catalunya.

Expedient CO 06/16
Conveni de cooperació educativa entre la Universitat de Barcelona i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.

 

2015: Convenis de col·laboració
 
Expedient CO 02/15
Addenda de modificació del conveni de col·laboració signat en data 23 de juliol de 2013 entre l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i el Consell de Garanties Estatutàries (Expedient CO 09/12).
Aquesta addenda està inscrita amb el codi 2015/3/002 al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Expedient CO 04/15
Conveni de col·laboració entre l’EADOP i el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya per promoure el servei telemàtic de sol·licitud de publicació en el DOGC entre els membres dels col·legis de procuradors de Catalunya.

 

2014: Convenis de col·laboració i cooperació educativa

Expedient CO 12/12
Conveni de col·laboració entre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i l’Agència Catalana de la Joventut per promoure els serveis de l’Agència a través de la Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya.

Expedient CO 01/14
Addenda del conveni de col·laboració signat en data 5 de març de 2013 entre l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i l’Administració de la Generalitat, mitjançant  la Comissió Jurídica Assessora (Expedient CO 04/11).

Expedient CO 02/14
Addenda del conveni de col·laboració signat en data 23 de juliol de 2013 entre l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i el Consell de Garanties Estatutàries (Expedient CO 09/12).
Aquesta addenda està inscrita amb el codi 2014/3/002 al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Expedient CO 03/14
Conveni de cooperació educativa entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, i la Fundació Universitat Pompeu Fabra per a la realització de pràctiques per a la formació d’estudiants de la Facultat de Dret.


2013: Convenis de col·laboració

Expedient CO 04/11

Conveni de col·laboració entre l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i l’Administració de la Generalitat, mitjançant  la Comissió Jurídica Assessora, per establir les condicions per tal de poder incorporar els dictàmens emesos al fons documental del portal web Portal Jurídic de Catalunya.

Expedient CO 09/12
Conveni de col·laboració entre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i el Consell de Garanties Estatutàries per establir les condicions per tal de poder incorporar els dictàmens emesos al fons documental del portal web Portal Jurídic de Catalunya.
Aquest conveni està inscrit amb el codi 2013/3/002 al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

Expedient CO 11/12
Conveni de col·laboració entre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per difondre els serveis de FGC a través de la Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat de Catalunya.

 

2012 i anteriors: convenis i protocols vigents a 1 de juliol de 2015
 
Expedient CO 11/10
Conveni de col·laboració regulador de les condicions relatives a la liquidació mensual i al pagament de les taxes per la publicació d’anuncis al DOGC entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Presidència, i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.
 
Expedient CO 13/10
Conveni de col·laboració regulador de les condicions relatives a la liquidació mensual i al pagament de les taxes per la publicació d’anuncis al DOGC entre el Parlament de Catalunya i l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.
Aquest conveni està inscrit amb el codi 2010/3/003 al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
 
Expedient CO 01/98
Conveni de col·laboració entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya per a la publicació de les lleis en llengua catalana.
Aquest conveni està inscrit amb el codi 1998/2/010 al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
 
Expedient CO 01/03
Addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, mitjançant el Ministeri de la Presidència, i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, per a la publicació de les lleis en llengua catalana.
 
Expedient CO 01/08
Addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Administració General de l'Estat, mitjançant el Ministeri de la Presidència, i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència, per a la publicació de les lleis en llengua catalana.
Aquest conveni està inscrit amb el codi 2008/2/098 al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
 
Expedient CO 07/11
Addenda de modificació del Conveni de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat i la Generalitat de Catalunya per a la publicació de les lleis en llengua catalana.
Aquest conveni està inscrit amb el codi 2011/2/077 al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.
 
Expedient CO 08/11
Acord de col·laboració entre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya i el Gremi de Llibreters de Catalunya.
 
Expedient CO 05/12
Conveni de col·laboració entre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya i el Gremi de Llibreters de Catalunya.
 
Expedient PA 09/12
Conveni de cessió d’ús temporal entre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions i Càritas Diocesana de Lleida.

 

Data d'actualització: 08.01.2015