Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Tribunal Constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 1401-2016, interposat pel president del Govern de l'Estat contra la Llei del Parlament de Catalunya 8/2015, de 10 de juny, de creació del municipi de Medinyà (sentència).

                                     Amunt             

Departament de la Presidència

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Nota informativa

                                     Amunt             

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

RESOLUCIÓ GAH/2607/2017, de 9 de novembre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vacarisses i de Rellinars.

RESOLUCIÓ GAH/2608/2017, de 9 de novembre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Vacarisses i de Terrassa.

RESOLUCIÓ GAH/2609/2017, de 9 de novembre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Llinars del Vallès i de Sant Pere de Vilamajor.

RESOLUCIÓ GAH/2610/2017, de 9 de novembre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Subirats i de Sant Sadurní d'Anoia.

Agència de l'Habitatge de Catalunya

RESOLUCIÓ GAH/2606/2017, de 9 de novembre, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució GAH/1147/2017, de 23 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2017 (ref. BDNS 347579).

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

EDICTE de 2 de novembre de 2017, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 124/13.

EDICTE de 2 de novembre de 2017, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 133/13.

EDICTE de 6 de novembre de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Santa Pau.

EDICTE de 8 de novembre de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Guils de Cerdanya.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7494

(14/11/2017)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC