Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
CÀRRECS I PERSONAL

Departament de la Presidència

DECRET 115/2017, de 25 de juliol, pel qual es nomena el senyor Jordi Vergés i Camps director general d'Anàlisi i Prospectiva.

                                     Amunt             

Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

ACORD GOV/104/2017, de 25 de juliol, pel qual es designa el senyor Eric Hauck delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Croàcia.

                                     Amunt             

Departament d'Ensenyament

DECRET 116/2017, de 25 de juliol, de cessament de la senyora Maria Jesús Mier i Albert com a secretària general del Departament d'Ensenyament.

DECRET 117/2017, de 25 de juliol, de nomenament del senyor Lluís Baulenas i Cases com a secretari general del Departament d'Ensenyament.

DECRET 118/2017, de 25 de juliol, de cessament del senyor Antoni Llobet Mercadé com a secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament.

DECRET 119/2017, de 25 de juliol, de nomenament del senyor Joan Mateo i Andrés com a secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Ensenyament.

DECRET 120/2017, de 25 de juliol, de cessament del senyor Lluís Baulenas i Cases com a director general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament.

DECRET 121/2017, de 25 de juliol, de nomenament del senyor Antoni Massegú i Calveras com a director general de Centres Públics del Departament d'Ensenyament.

                                     Amunt             

Departament d'Interior

ACORD GOV/105/2017, de 25 de juliol, de cessament del senyor Federic Adan i Domènech com a director del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

ACORD GOV/108/2017, de 25 de juliol, de designació d'un vocal al Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Barcelona.

RESOLUCIÓ TES/1802/2017, de 24 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de director/a dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat (convocatòria de provisió núm. TES/02/17).

                                     Amunt             

Departament de Cultura

DECRET 123/2017, de 25 de juliol, de cessament del senyor Xavier Gibert i Espier com a secretari general del Departament de Cultura.

DECRET 124/2017, de 25 de juliol, de nomenament de la senyora Maria Dolors Portús i Vinyeta com a secretària general del Departament de Cultura.

                                     Amunt             

Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/1801/2017, de 24 de juliol, per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de director/a del Centre Penitenciari Puig de les Basses de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (convocatòria de provisió núm. JUS/008/17).

                                     Amunt             

Universitats catalanes

Universitat Politècnica de Catalunya

RESOLUCIÓ 1408/2017, de 3 de juliol, per la qual s'adjudiquen els contractes de professors agregats convocats per Resolució 2187/2016, de 19 de desembre.

Universitat Pompeu Fabra

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017, per la qual es resol el concurs específic per a la provisió d'un lloc de treball de personal funcionari (núm. de registre del concurs C02/2017).

Universitat de Lleida

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, per la qual es nomenen catedràtics d'universitat.

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2017, per la qual es nomenen catedràtics d'universitat.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7421

(27/07/2017)

SUMARI

ANNEX A

  • DISPOSICIONS
Cerca per data i número

Per número del DOGC