Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
CÀRRECS I PERSONAL

Departament de la Presidència

ACORD GOV/92/2017, d'11 de juliol, de cessament i nomenament de membres del Consell Català de Formació Professional.

                                     Amunt             

Departament de Salut

RESOLUCIÓ SLT/1650/2017, de 6 de juliol, de nomenament dels membres del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/1651/2017, de 6 de juliol, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de director/a dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat (convocatòria de provisió núm. TES/05/17).

                                     Amunt             

Departament de Cultura

DECRET 90/2017, d'11 de juliol, de cessament del senyor Josep Solà i Font com a director de Serveis del Departament de Cultura.

DECRET 91/2017, d'11 de juliol, de nomenament del senyor Josep Antoni Mundó i Balcells com a director de Serveis del Departament de Cultura.

DECRET 92/2017, d'11 de juliol, de cessament del senyor Pau Villòria i Sistach com a secretari general del Departament de Cultura.

DECRET 93/2017, d'11 de juliol, de nomenament del senyor Xavier Gibert i Espier com a secretari general del Departament de Cultura.

DECRET 94/2017, d'11 de juliol, de nomenament de la senyora Maria Àngels Blasco i Rovira com a directora general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura.

RESOLUCIÓ CLT/1633/2017, de 5 de juliol, de cessament del senyor Carles Arbolí Padrosa com a cap del Gabinet de l'Oficina de Comunicació del Departament de Cultura.

RESOLUCIÓ CLT/1634/2017, de 5 de juliol, de cessament del senyor Jesús Martinell Campanera com a assessor en matèria de coneixements culturals i projecció externa del Departament de Cultura.

RESOLUCIÓ CLT/1635/2017, de 5 de juliol, de cessament del senyor Carles Ribera Rustullet com a cap del Gabinet del Conseller del Departament de Cultura.

RESOLUCIÓ CLT/1636/2017, de 5 de juliol, de cessament de la senyora Dolors Vilarrodona Serrat com a cap de l'Oficina de la Secretaria del Conseller del Departament de Cultura.

RESOLUCIÓ CLT/1642/2017, de 5 de juliol, de nomenament de la senyora Gemma Brugués Clopés com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament de Cultura.

RESOLUCIÓ CLT/1643/2017, de 5 de juliol, de nomenament del senyor Joaquim Bohils Cuberta com a cap del Gabinet del Conseller del Departament de Cultura.

RESOLUCIÓ CLT/1644/2017, de 5 de juliol, de cessament del senyor Jordi Cabré Trias com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament de Cultura.

RESOLUCIÓ CLT/1645/2017, de 5 de juliol, de nomenament de la senyora Ángela Martí Ametller com a cap de l'Oficina de la Secretaria del Conseller del Departament de Cultura.

RESOLUCIÓ CLT/1646/2017, de 5 de juliol, de nomenament del senyor Hugo Cortés Fernández cap de l'Oficina de Comunicació del Departament de Cultura.

RESOLUCIÓ CLT/1647/2017, de 5 de juliol, de nomenament del senyor Jordi Cabré Trias com a assessor en matèria de coneixements culturals i projecció externa del Departament de Cultura.

                                     Amunt             

Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/1648/2017, de 10 de juliol, per la qual es resol la convocatòria del concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc d'especialista en seguretat penitenciària de la Direcció General de Serveis Penitenciaris (convocatòria de provisió núm. JUS/002/17).

                                     Amunt             

Departament d'Empresa i Coneixement

DECRET 95/2017, d'11 de juliol, de cessament del senyor Xavier Gibert i Espier com a secretari general del Departament d'Empresa i Coneixement.

DECRET 96/2017, d'11 de juliol, de nomenament del senyor Pau Villòria i Sistach com a secretari general del Departament d'Empresa i Coneixement.

DECRET 97/2017, d'11 de juliol, de cessament del senyor Josep Antoni Mundó i Balcells com a director de Serveis del Departament d'Empresa i Coneixement.

DECRET 98/2017, d'11 de juliol, de nomenament del senyor Josep Solà i Font com a director de Serveis del Departament d'Empresa i Coneixement.

RESOLUCIÓ EMC/1628/2017, de 4 de juliol, de cessament de la senyora Marta Vidal i Marco com a assessora del conseller en Projectes de Comunicació del Departament d'Empresa i Coneixement.

RESOLUCIÓ EMC/1629/2017, de 4 de juliol, de cessament del senyor Joaquim Bohils Cuberta com a cap del Gabinet del Conseller del Departament d'Empresa i Coneixement.

RESOLUCIÓ EMC/1630/2017, de 4 de juliol, de cessament de la senyora Joana Adela Vallès Pena com a cap de l'Oficina de Comunicació del Departament d'Empresa i Coneixement.

RESOLUCIÓ EMC/1631/2017, de 4 de juliol, de cessament de la senyora Gemma Brugués Clopés com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament d'Empresa i Coneixement.

RESOLUCIÓ EMC/1632/2017, de 4 de juliol, de cessament de la senyora Àngela Martí Ametller com a cap de l'Oficina de la Secretaria del Conseller del Departament d'Empresa i Coneixement.

RESOLUCIÓ EMC/1637/2017, de 4 de juliol, de nomenament del senyor Carles Ribera Rustullet com a cap del Gabinet del Conseller del Departament d'Empresa i Coneixement.

RESOLUCIÓ EMC/1638/2017, de 4 de juliol, de nomenament de la senyora Dolors Vilarrodona Serrat com a cap de l'Oficina de la Secretaria del Conseller del Departament d'Empresa i Coneixement.

RESOLUCIÓ EMC/1639/2017, de 4 de juliol, de nomenament del senyor Jesús Martinell Campanera com a assessor del conseller en Projectes de Comunicació del Departament d'Empresa i Coneixement.

RESOLUCIÓ EMC/1640/2017, de 4 de juliol, de nomenament del senyor Lluís Pitarch Casas com a cap de l'Oficina de Relacions Institucionals del Departament d'Empresa i Coneixement.

RESOLUCIÓ EMC/1641/2017, de 4 de juliol, de nomenament del senyor Carles Arbolí Padrosa com a assessor del conseller en Projectes Transversals del Departament d'Empresa i Coneixement.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7411

(13/07/2017)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC