Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Parlament de Catalunya

RESOLUCIÓ 448/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2016, del 27 de desembre, de necessitats financeres del sector públic en pròrroga pressupostària.

                                     Amunt             

Departament de la Presidència

DECRET LLEI 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.

                                     Amunt             

Departament d'Ensenyament

ORDRE ENS/18/2017, de 8 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia.

                                     Amunt             

Departament d'Interior

RESOLUCIÓ INT/222/2017, de 9 de febrer, per la qual el Departament d'Interior encarrega al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona la prestació de serveis mèdics de suport en l'assistència i tractament de la salut mental en relació amb els professionals dels cossos operatius adscrits al Departament.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/198/2017, de 19 de gener, per la qual es fa públic l'Acord d'informe d'impacte ambiental del Projecte de captació i reg agrícola a la finca de la Casa Gran de Sant Martí de Torruella, al terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada (Bages).

RESOLUCIÓ TES/199/2017, de 17 de gener, per la qual es fa públic l'Acord d'informe d'impacte ambiental del Projecte per destinar el molí del Mas Bracons a l'activitat de turisme rural, al terme municipal de Sant Pere de Torelló (Osona).

RESOLUCIÓ TES/224/2017, de 19 de gener, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació d'una activitat ramadera porcina i ovina, promogut pel senyor Daniel Barios Seró, situada en les parcel·les 73 i 74 del polígon 6, al terme municipal de Térmens (exp. L1AAI140422).

RESOLUCIÓ TES/226/2017, de 2 de febrer, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la Modificació núm. 11 de les Normes subsidiàries, al terme municipal de Sant Julià del Llor i Bonmatí (exp. OTAAGI20160234).

RESOLUCIÓ TES/3121/2016, de 28 de desembre, per la qual es fa públic l'Acord d'informe d'impacte ambiental del Projecte de canalització per dotar de subministrament de gas natural els barris de Mas Guimbau i Can Castellví a partir de la xarxa existent al Mas Sauró, al terme municipal de Barcelona.

EDICTE de 9 de febrer de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sant Quirze del Vallès.

EDICTE de 9 de febrer de 2017, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi d'Artés.

EDICTE de 10 de febrer de 2017, sobre una resolució referent al municipi de Sant Martí d'Albars.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7310

(16/02/2017)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC