Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Departament de la Presidència

ACORD GOV/160/2016, de 20 de desembre, pel qual es prorroga l'Acord GOV/183/2013, de 23 de desembre, pel qual es declara d'interès públic el desenvolupament d'un altre lloc de treball de caràcter assistencial en el sector públic sanitari o en determinats serveis socials per part del personal mèdic.

ACORD GOV/161/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'elaboració de l'Estratègia Integral per a l'Abordatge del Sensellarisme a Catalunya.

RESOLUCIÓ PRE/2888/2016, de 15 de desembre, per la qual es convoca la tretzena edició del Premi Ramon Margalef d'Ecologia.

                                     Amunt             

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

DECRET 331/2016, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2017.

RESOLUCIÓ VEH/2890/2016, d'1 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l'Addenda d'adhesió de la Comunitat Autònoma de Catalunya al Protocol de col·laboració entre l'Administració general de l'Estat (ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) i Farmaindustria.

RESOLUCIÓ VEH/2891/2016, d'1 de desembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni entre l'Autoritat de Gestió i el Coordinador Territorial Est per a la delimitació de tasques dels coordinadors territorials en el Programa de Cooperació Territorial INTERREG V-A Espanya-França-Andorra POCTEFA 2014-2020.

                                     Amunt             

Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

ACORD GOV/158/2016, de 20 de desembre, pel qual es reconeix oficialment l'entitat Associació Catalana Joan Nat de Béziers com a comunitat catalana de l'exterior, a França.

RESOLUCIÓ EXI/2899/2016, de 15 de desembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de les beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals, anomenades Beques Canigó, corresponents a l'any 2016.

RESOLUCIÓ EXI/2900/2016, de 15 de desembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 2 beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea (beca a la Delegació davant la UE 2016-2017).

RESOLUCIÓ EXI/2901/2016, de 15 de desembre, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de 8 beques per a estades a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior (beques a les delegacions 2016-2017).

                                     Amunt             

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

DECRET 332/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Barcelona i de Montcada i Reixac.

DECRET 333/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova l'alteració dels termes municipals de Malla i de Vic.

                                     Amunt             

Departament d'Ensenyament

ORDRE ENS/336/2016, de 13 de desembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de comerç internacional.

ORDRE ENS/337/2016, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d'assessoria d'imatge personal i corporativa.

RESOLUCIÓ ENS/2894/2016, de 14 de desembre, per la qual es modifica el concert educatiu del centre privat concertat d'educació especial Centre Pilot Sant Just Desvern, de Sant Just Desvern.

RESOLUCIÓ ENS/2895/2016, de 13 de desembre, per la qual es dóna publicitat als centres seleccionats per formar part, a partir del curs 2016-2017, de l'Impuls de la Lectura, una estratègia per a l'èxit escolar.

RESOLUCIÓ ENS/2896/2016, de 12 de desembre, per la qual es modifica la composició de dues zones escolars rurals.

                                     Amunt             

Departament de Salut

ORDRE SLT/338/2016, de 12 de desembre, per la qual s'actualitza l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/2884/2016, de 9 de desembre, per la qual s'emet l'informe ambiental estratègic de la Modificació núm. 15 del Pla general d'ordenació urbana, usos i construccions ramaderes en sòl no urbanitzable, al terme municipal de Vilafant (exp. OTAAGI20160192).

EDICTE de 15 de desembre de 2016, sobre una resolució referent a les Normes de planejament urbanístic dels municipis de l'Alt Pirineu.

EDICTE de 15 de desembre de 2016, sobre una resolució referent a les Normes de planejament urbanístic dels municipis de Ponent.

EDICTE de 15 de desembre de 2016, sobre una resolució referent a les Normes de planejament urbanístic dels municipis del Camp de Tarragona.

                                     Amunt             

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Agència Catalana de la Joventut

RESOLUCIÓ TSF/2886/2016, de 14 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al suport a la recerca en matèria de joventut.

                                     Amunt             

Departament d'Empresa i Coneixement

ACORD GOV/162/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020.

ACORD GOV/163/2016, de 20 de desembre, pel qual cessa i es nomena un membre representatiu de la societat catalana en el Consell Social de la Universitat de Lleida, i se'l nomena president.

Agència per a la Competitivitat de l'Empresa

RESOLUCIÓ EMC/2898/2016, de 12 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACCIÓ.

                                     Amunt             

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ORDRE ARP/339/2016, de 19 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal.

ORDRE ARP/340/2016, de 16 de desembre, per la qual es publica l'ampliació de la llista de materials de base, autoritzats a Catalunya, per a la producció de materials forestals de reproducció de categoria qualificada, de Juglans regia.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7272

(22/12/2016)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC