Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Departament de la Presidència

DECRET 230/2016, de 20 de març, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya amb motiu de l'accident de trànsit succeït a l'autopista AP-7, a l'altura de Freginals.

                                     Amunt             

Departament d'Ensenyament

RESOLUCIÓ ENS/687/2016, de 14 de març, de modificació de la Resolució ENS/488/2016, de 24 de febrer, per la qual es convoquen les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d'ensenyaments esportius i les proves d'accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l'any 2016.

RESOLUCIÓ ENS/692/2016, de 10 de març, per la qual es modifica l'adscripció de centres educatius sostinguts amb fons públics dels Serveis Territorials al Maresme - Vallès Oriental, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

RESOLUCIÓ ENS/693/2016, de 4 de març, per la qual s'autoritza l'obertura del centre d'educació infantil privat Petits Exploradors, de Granollers.

                                     Amunt             

Departament de Salut

RESOLUCIÓ SLT/689/2016, de 9 de març, per la qual s'assignen temporalment a la gerència de la Regió Sanitària Lleida les funcions atribuïdes a la gerència de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran del Servei Català de la Salut.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

ORDRE TES/52/2016, d'11 de març, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal gestionats per Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.

ORDRE TES/53/2016, de 10 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al foment de l'adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinats al servei de taxi, a un ús comercial i a altres serveis, que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric.

RESOLUCIÓ TES/663/2016, de 2 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació de la capacitat ramadera d'una explotació porcina i avícola situada al polígon 18, parcel·la 13, al terme municipal de Castellserà (exp. L1CS110098-LA20110194).

RESOLUCIÓ TES/690/2016, de 2 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'ampliació de l'activitat ramadera de porcí Granja Sort de l'Agustí, situada al polígon 1, parcel·les 71 i 129, del terme municipal d'Abella de la Conca (exp. L1AAI130480).

RESOLUCIÓ TES/691/2016, de 2 de febrer, per la qual es fa públic l'Acord de declaració d'impacte ambiental del Projecte d'explotació i restauració de l'activitat extractiva de sorres i graves anomenada Fenollet, situada a la parcel·la 124, polígon 21, al terme municipal d'Almenar (exp. L3DIA150005).

RESOLUCIÓ TES/694/2016, de 3 de març, per la qual s'emet la declaració ambiental estratègica de la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal al sector Mas Mollet-Q-Alis-Camp del Lledoner, al terme municipal de Sant Joan de Vilatorrada (exp. OTAACC20150036).

RESOLUCIÓ TES/695/2016, de 8 de març, per la qual es formula la declaració ambiental estratègica del Pla especial urbanístic de regulació de les activitats extractives i la seva restauració, al terme municipal de Rubí (exp. OTAABA20150056).

                                     Amunt             

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ORDRE ARP/54/2016, d'11 de març, per la qual s'estableix el període de calament i el descans setmanal de les embarcacions dedicades a la pesca amb arts de xarxa fixos, palangrons, cargoleres, cadups, nanses per a crustacis i mol·luscos i xarxes per a llagosta.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7083

(21/03/2016)

SUMARI

ANNEX A

  • DISPOSICIONS
Cerca per data i número

Per número del DOGC