Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
CÀRRECS I PERSONAL

Síndic de Greuges

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2016, per la qual es dóna publicitat a la relació de llocs de treball del personal al servei del Síndic de Greuges de Catalunya.

                                     Amunt             

Departament de la Presidència

DECRET 5/2016, de 14 de gener, de cessament del senyor Jordi Vilajoana i Rovira com a secretari general del Departament de la Presidència.

DECRET 6/2016, de 14 de gener, pel qual es nomena el senyor Joaquim Nin Borreda secretari general del Departament de la Presidència.

DECRET 7/2016, de 14 de gener, de cessament del senyor Joan Vidal de Ciurana com a director de l'Oficina del President i Coordinació Interdepartamental.

                                     Amunt             

Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

DECRET 8/2016, de 14 de gener, de cessament del senyor Albert Carreras de Odriozola com a secretari general del Departament d'Economia i Coneixement.

DECRET 9/2016, de 14 de gener, pel qual es nomena el senyor Josep Maria Jové i Lladó secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

DECRET 10/2016, de 14 de gener, de cessament del senyor Joaquim Nin Borreda com a delegat territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona.

                                     Amunt             

Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

DECRET 11/2016, de 14 de gener, pel qual es nomena el senyor Aleix Villatoro i Oliver secretari general del Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència.

                                     Amunt             

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

DECRET 12/2016, de 14 de gener, de cessament del senyor Francesc Esteve i Balagué com a secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals.

DECRET 13/2016, de 14 de gener, pel qual es nomena el senyor Francesc Esteve i Balagué secretari general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

                                     Amunt             

Departament de Governació i Relacions Institucionals

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució GRI/2908/2015, de 15 de desembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de quatre llocs singulars de la Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals (convocatòria de provisió núm. GRI/014/15) (DOGC núm. 7023, de 22.12.2015).

                                     Amunt             

Departament de Salut

DECRET 14/2016, de 14 de gener, de cessament de la senyora Roser Fernández i Alegre com a secretària general del Departament de Salut.

DECRET 15/2016, de 14 de gener, pel qual es nomena el senyor Albert Serra Martín secretari general del Departament de Salut.

Institut Català de la Salut

RESOLUCIÓ SLT/3089/2015, de 22 de desembre, de cessament de la senyora Francisca Benavides Márquez del lloc de director/a de l'Equip d'Atenció Primària Barcelona 8-D dependent de l'Institut Català de la Salut.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

DECRET 16/2016, de 14 de gener, de cessament del senyor Pau Villòria i Sistach com a secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat.

DECRET 17/2016, de 14 de gener, pel qual es nomena el senyor Ferran Falcó i Isern secretari general del Departament de Territori i Sostenibilitat.

                                     Amunt             

Departament de Cultura

DECRET 18/2016, de 14 de gener, de cessament de la senyora Pilar Pifarré i Matas com a secretària general del Departament de Cultura.

DECRET 19/2016, de 14 de gener, pel qual es nomena el senyor Pau Villòria i Sistach secretari general del Departament de Cultura.

                                     Amunt             

Departament de Justícia

DECRET 20/2016, de 14 de gener, de cessament del senyor Enric Colet com a secretari general del Departament de Justícia.

DECRET 21/2016, de 14 de gener, pel qual es nomena el senyor Adrià Comella i Carnicé secretari general del Departament de Justícia.

                                     Amunt             

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

DECRET 22/2016, de 14 de gener, de cessament de la senyora Maria Dolors Rusinés i Bonet com a secretària general del Departament de Benestar Social i Família.

DECRET 23/2016, de 14 de gener, pel qual es nomena el senyor Josep Ginesta i Vicente secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

                                     Amunt             

Departament de Benestar Social i Família

RESOLUCIÓ BSF/8/2016, de 7 de gener, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Benestar Social i Família (convocatòria de provisió núm. BSF/011/15).

RESOLUCIÓ BSF/9/2016, de 8 de gener, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal del Departament de Benestar Social i Família (convocatòria de provisió núm. BSF/012/15).

RESOLUCIÓ BSF/10/2016, de 4 de gener, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament de la Direcció de Serveis del Departament de Benestar Social i Família (convocatòria de provisió núm. BSF/013/15).

RESOLUCIÓ BSF/11/2016, de 8 de gener, per la qual es resol la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de comandament de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Departament de Benestar Social i Família (convocatòria de provisió núm. BSF/014/15).

                                     Amunt             

Departament d'Empresa i Coneixement

DECRET 24/2016, de 14 de gener, de cessament del senyor Xavier Gibert i Espier com a secretari general del Departament d'Empresa i Ocupació.

DECRET 25/2016, de 14 de gener, pel qual es nomena el senyor Xavier Gibert i Espier com a secretari general del Departament d'Empresa i Coneixement.

                                     Amunt             

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

DECRET 26/2016, de 14 de gener, de cessament del senyor Josep Maria Elorduy Vidal com a secretari general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

DECRET 27/2016, de 14 de gener, pel qual es nomena el senyor David Mascort Subiranas secretari general del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

                                     Amunt             

DOGC núm. 7038

(15/01/2016)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC