Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Tribunal Constitucional

RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 4567-2015, contra el capítol I de la Llei del Parlament de Catalunya 15/2014, del 4 de desembre, de l'impost sobre la provisió de continguts per part dels prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector i la difusió de la cultura digital.

                                     Amunt             

Parlament de Catalunya

Sindicatura de Comptes

RESOLUCIÓ del 24 de novembre de 2015, per la qual es fa públic l'Acord del Ple referent a la modificació de la redacció de l'article 35 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Programa anual d'activitats.

                                     Amunt             

Departament de Governació i Relacions Institucionals

Escola d'Administració Pública de Catalunya

RESOLUCIÓ GRI/2734/2015, de 20 de novembre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública, i s'aprova la convocatòria per a l'any 2015.

                                     Amunt             

Departament d'Economia i Coneixement

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

RESOLUCIÓ ECO/2733/2015, de 24 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria d'ajuts per a la celebració de simposis conjunts entre Catalunya i el Campus SUNY (SymNY).

                                     Amunt             

Departament d'Interior

RESOLUCIÓ INT/2725/2015, de 19 de novembre, per la qual es dóna publicitat a un encàrrec de gestió entre el Departament d'Interior i el Centre d'Alt Rendiment.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/2722/2015, de 26 d'octubre, per la qual es fa públic l'Acord de no-aplicació del tràmit d'avaluació d'impacte ambiental ordinària del Projecte d'ampliació de l'explotació can Martinet, al terme municipal de Vilamacolum (exp. G1AEIA150036).

EDICTE de 20 de novembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central referent al municipi de Santa Maria d'Oló.

EDICTE de 20 de novembre de 2015, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central referents al municipi de Taradell.

EDICTE de 25 de novembre de 2015, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Girona.

EDICTE de 25 de novembre de 2015, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referents al municipi de Caldes de Malavella.

EDICTE de 26 de novembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona referent al municipi de Vilafant.

                                     Amunt             

Departament d'Empresa i Ocupació

RESOLUCIÓ EMO/2726/2015, de 21 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector d'activitats forestals a Catalunya (codi de conveni núm. 79100045012013).

Agència Catalana de Turisme

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMO/1494/2015, de 30 de juny, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a la concessió de la 18a promoció de beques de suport a la promoció turística de la marca Catalunya de l'Agència Catalana de Turisme (DOGC núm. 6906, de 6.7.2015).

                                     Amunt             

DOGC núm. 7009

(01/12/2015)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC