Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Sumari del DOGC
 
DISPOSICIONS

Departament de Governació i Relacions Institucionals

ORDRE GRI/280/2015, de 4 de setembre, d'organització del Registre del sector públic local de Catalunya.

                                     Amunt             

Departament d'Economia i Coneixement

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

RESOLUCIÓ ECO/2010/2015, de 4 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'informe per a professorat lector corresponent a la convocatòria extraordinària de 2015.

                                     Amunt             

Departament d'Ensenyament

RESOLUCIÓ ENS/2013/2015, de 31 d'agost, per la qual es modifica l'autorització d'obertura del centre educatiu privat Vedruna, de Malgrat de Mar.

RESOLUCIÓ ENS/2014/2015, de 4 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'encàrrec de gestió entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) per a l'execució de les obres d'arranjament del paviment i els treballs de pintura de l'Institut Serra de Miramar a l'edifici de l'anterior Institut Narcís Oller de Valls.

                                     Amunt             

Departament de Territori i Sostenibilitat

RESOLUCIÓ TES/2009/2015, de 2 de setembre, per la qual s'aprova el mapa estratègic de soroll de l'Aglomeració d'àmbit supramunicipal Vallès Occidental II, constituïda pels municipis de Terrassa i Viladecavalls.

                                     Amunt             

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ORDRE ARP/279/2015, de 7 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre AAM/361/2014, de 3 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els corresponents al període 2014-2015.

RESOLUCIÓ ARP/2011/2015, de 7 de setembre, per la qual s'atorga el Diploma de Mestre/a Artesà/ana Alimentari/ària a diverses persones.

                                     Amunt             

Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/2015/2015, de 4 de setembre, per la qual s'aprova l'annex del calendari laboral del personal al servei de l'Administració de justícia a Catalunya, aprovat per l'Ordre JUS/3/2015, de 7 de gener, corresponent a l'any 2015.

                                     Amunt             

DOGC núm. 6956

(15/09/2015)

SUMARI

Cerca per data i número

Per número del DOGC