Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 11/10/1993

 • Número de control 93284062

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

Dades del DOGC
 • Número 1810

 • Data 18/10/1993

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 6880

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ d'11 d'octubre de 1993, per la qual es fa públic l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 8 d'octubre de 1993, pel qual es crea el Premi Blanquerna.


                               
                               
                               
 Atès que en data 8 d'octubre de 1993 el Govern de la 
 Generalitat de Catalunya va acordar la creació del Premi 
 Blanquerna per tal de reconèixer i regraciar la tasca 
 d'aquelles persones o entitats que s'hagin distingit per la 
 seva contribució, en l'àmbit de la seva activitat, al 
 desenvolupament, la promoció, el coneixement o la projecció 
 de Catalunya,                        
                               
 He resolt:                         
                               
   Que es publiqui íntegrament al Diari Oficial de la 
 Generalitat de Catalunya l'Acord del  Govern  de  la 
 Generalitat de 8 d'octubre de 1993, pel qual es crea el 
 Premi Blanquerna.
                               
 Barcelona, 11 d'octubre de 1993               
                               
 Joaquim Pujol i Figa                    
 Secretari general                      
                               
 ACORD                            
 de 8 d'octubre de 1993, de creació del Premi Blanquerna.
                               
   Catalunya s'inscriu en un marc europeu del qual rep 
 moltes i variades influències. Simultàniament, el país 
 genera vers l'exterior dinàmiques cada vegada més sòlides: 
 moviments de persones i activitats que ens relacionen amb 
 l'entorn  i  esdevenen,  en el medi global, font de 
 coneixement de la realitat que ens és pròpia.
                               
  Pel que fa a la resta de l'Estat, a Espanya, els fluxos a 
 tots nivells existeixen en els dos sentits ja fa molt temps 
 i és convenient millorar- los i reforçar-los. Cal treballar 
 per tal de fer comprendre la realitat que és Catalunya, per 
 donar a conèixer una singularitat que no és excloent sinó 
 integradora.
                               
  El Govern de la Generalitat creu que cal potenciar el 
 nostre país fora del propi àmbit territorial i per això 
 valora amb entusiasme la tasca de tots aquells que són 
 testimoni i exponent de Catalunya més enllà de la geografia 
 catalana.
                               
  El Premi Blanquerna neix amb aquesta voluntat. És el 
 reconeixement i l'agraïment de la Generalitat a totes 
 aquelles persones o entitats que amb el seu esforç han 
 esdevingut presència catalana arreu i han fet de la seva 
 activitat un instrument de projecció de Catalunya.
                               
  La Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid, atesos 
 la seva naturalesa i el seu àmbit d'actuació, assumirà la 
 responsabilitat d'organitzar i atorgar anualment el Premi 
 Blanquerna.
                               
 En consequència, el Govern                 
                               
 Acorda:                           
                               
 Article 1                          
  Es crea el Premi Blanquerna per tal de reconèixer i 
 regraciar la tasca d'aquelles persones o entitats que 
 s'hagin distingit per la seva contribució, en l'àmbit de la 
 seva  activitat,  al desenvolupament, la promoció, el 
 coneixement o la projecció de Catalunya.
                               
 Article 2                          
  Es convoca el 1r Premi Blanquerna d'acord amb les bases 
 que es publiquen a l'annex.
                               
 Barcelona, 8 d'octubre de 1993               
                               
 Annex                            
                               
 Bases                            
                               
 - 1  El Premi Blanquerna serà atorgat anualment per la 
 Generalitat de Catalunya mitjançant la Delegació del Govern 
 de la Generalitat a Madrid.
                               
 - 2 Poden ser presentades per a la candidatura al Premi 
 Blanquerna aquelles persones o entitats que han contribuït, 
 en l'àmbit de la seva activitat, al desenvolupament, la 
 promoció, el coneixement o la projecció de Catalunya.
                               
 - 3 Les candidatures al Premi Blanquerna, les presentaran 
 persones físiques, acadèmies, centres culturals, econòmics 
 o socials i altres institucions semblants, abans del 30 de 
 novembre, a la seu de la Delegació del Govern a Madrid, 
 carrer Montalbán, 9, i hauran d'incloure un currículum del 
 candidat, persona o entitat.
                               
 - 4 Formen el jurat les persones següents:         
   President: Hble. Senyor Joan Guitart i Agell, conseller 
 de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
  Senyor Lluís Carandell, periodista i escriptor.
  Senyora Carmina Virgili, directora del Col·legi d'Espanya 
 a París.
  Senyor Raymond Carr, historiador.
  Senyor Pere Gimferrer, escriptor.
  Senyora Núria Espert, actriu.
  Secretari: senyor Joaquim Triadú, secretari general del 
 Departament de Cultura.
                               
 - 5  El Premi Blanquerna es lliurarà a la persona o 
 l'entitat guanyadora en el curs d'un acte solemne que 
 tindrà lloc a Madrid, l'últim trimestre de cada any, que 
 serà presidit pel Molt  Honorable  President  de  la 
 Generalitat de Catalunya i comptarà amb l'assistència dels 
 membres del jurat del Premi.
                               
 - 6 El Premi és indivisible i no es pot atorgar a títol 
 pòstum.
                               
 Reglament de la concessió                  
                               
 - 1  Les persones físiques i les institucions culturals, 
 econòmiques o socials podran proposar un candidat al Premi 
 a partir de la convocatòria i fins al moment que s'hi 
 estableixi.
                               
 - 2 El jurat rebrà la informació pertinent sobre les 
 candidatures proposades i elaborarà una llista d'aquelles 
 que s'ajustin a les bases, amb els currículums respectius.
                               
 - 3 Cada membre del jurat seleccionarà dos candidats. Els 
 dos seleccionats que obtinguin més vots seran els candidats 
 definitius al Premi.
                               
 - 4 El jurat es reunirà a Barcelona en el curs del darrer 
 trimestre de l'any. Cada membre del jurat escollirà un nom 
 entre els dos candidats finalistes. El més votat d'aquests 
 quedarà automàticament nomenat Premi Blanquerna de l'any.
  En cas d'empat entre els candidats, s'efectuarà entre ells 
 una nova votació. Si l'empat continua, el president el 
 dirimirà amb el seu vot de qualitat.
  Els membres del jurat que no puguin assistir a la reunió 
 podran delegar el seu vot en un altre membre del jurat o 
 enviar-lo per fax o per correu.
                               
 - 5  Aquell mateix dia o els immediatament posteriors es 
 facilitarà als mitjans de comunicació el nom de la persona 
 i la institució guardonada amb el Premi.
                               
 - 6  El jurat resoldrà tots els aspectes no previstos en 
 aquestes bases.
                               
Amunt