Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Edicte

  • Data del document 07/05/2014

  • Número de control 14128012

  • Organisme emissor Departament d'Economia i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-14128012-2014

Dades del DOGC
  • Número 6620

  • Data 12/05/2014

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 7 de maig de 2014, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l’impost sobre successions i donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre.


El Departament d’Economia i Coneixement està tramitant l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l’impost sobre successions i donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre.

Amb la finalitat de permetre la participació de la ciutadania en el procés d’elaboració del Projecte de decret esmentat i de conformitat amb el que estableix l’article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest se sotmet a informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El Projecte de decret es pot consultar al tauler d’anuncis de la pàgina http://www.gencat.cat/economiaiconeixement/tauler del Departament i també es pot examinar la documentació preceptiva del Projecte de decret a la seu central del Departament d’Economia i Coneixement (rambla de Catalunya, 19-21, 08007 Barcelona), en hores d’oficina.

Les observacions, suggeriments o al·legacions es poden presentar en la mateixa seu on es pot examinar el Projecte de decret, o bé es poden presentar utilitzant el formulari de contacte, al qual s’accedeix mitjançant l’adreça electrònica http://www.gencat.cat/economiaiconeixement/contacte.

 

Barcelona, 7 de maig de 2014

 

Albert Carreras

Secretari general

 

Amunt