Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 14/04/2014

  • Número de control 14105052

  • Organisme emissor Consorci de l'Habitatge de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-14105052-2014

Dades del DOGC
  • Número 6608

  • Data 23/04/2014

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges als barris del sud-oest del Besòs i Canyelles.


La Comissió Permanent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 7 de març de 2014 ha adoptat, d’acord amb el que preveuen els articles 13.1p) dels Estatuts del Consorci i 2.2 de les bases reguladores dels ajuts a la rehabilitació aprovades per la Junta General en data 17 de desembre de 2009, i l’acord tercer i tercer de la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació a la ciutat de Barcelona de l’any 2014 aprovada en la Comissió Permanent de 10 d’abril de 2014, el següent acord:

   1. Modificar la convocatòria de l’any 2014 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació a l’empara del que estableix l’acord tercer de l’esmentada convocatòria en el sentit de afegir un nou paràgraf a l’acord 2.2:

“ Juntament amb la comunicació d’inici d’obres es podrà demanar una bestreta del 60% de la subvenció concedida, en el cas d’obres de patologies estructurals o ascensors al barri de Ciutat Meridiana, sempre que es presentin certificacions per un import equivalent. El pagament que es realitzi a la finalització de les obres s’ajustarà a l’import de despesa justificada, sense que es pugui superar l’import concedit.”

 

Barcelona, 14 d’abril de 2014

 

Josep M. de Torres i Sanahuja

Gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona

 

Amunt