Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/01/2014

  • Número del document TES/0179/2014

  • Número de control 14031025

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-14031025-2014

Dades del DOGC
  • Número 6554

  • Data 04/02/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/179/2014, de 10 de gener, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració signats per l'Agència Catalana de l'Aigua corresponents als anys 2012 i 2013.


En compliment del que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per l’article 185 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa;

I fent ús de les competències que m’atribueixen l’article 11.11 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l’article 10 dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, aprovats pel Decret 86/2009, de 2 de juny,


Resolc:


Donar publicitat als convenis de col·laboració corresponents als anys 2012 i 2013, signats per l’Agència Catalana de l’Aigua, que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.

El text íntegre dels convenis es pot consultar al web de l’Agència Catalana de l’Aigua: http://www.gencat.cat/aca.


Barcelona, 10 de gener de 2014


Jordi Agustí i Vergés

DirectorAnnex

Relació dels convenis signats per l’Agència Catalana de l’Aigua durant els anys 2012-2013.


Identificador: CVCL12000002.

Parts: L’Agència Catalana de l’Aigua i la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura.

Objecte: Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, mitjançant els cos d’agents rurals.

Data de la signatura: 27.4.2012.


Identificador: CV12000008.

Parts: L’Agència Catalana de l’Aigua, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Objecte: Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, per a l’increment dels cabals retornats a les corredores del delta des de la depuradora de Gavà-Viladecans.

Data de la signatura: 19.10.2012.

 

Identificador:

Parts:

Objecte: Conveni de participació en el projecte cooperatiu Europeu d’R+D+I “WatERP”.

Data de la signatura: 7.9.2012.

 

Identificador: CV13000005.

Parts: L’Agència Catalana de l’Aigua i el Conselh Generau d’Aran.

Objecte: Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Conselh Generau d’Aran en relació amb la funció executiva de policia de lleres.

Data de la signatura: 7.11.2012.

 

Identificador:

Parts: El Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Agència Catalana de l’Aigua i les comunitats de regants del delta de l’Ebre.

Objecte: Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Agència Catalana de l’Aigua i les comunitats de regants del delta de l’Ebre.

Data de la signatura: 14.12.2012.

 

Identificador:

Parts: Agència Catalana de l’Aigua.

Objecte: Participació de l’Agència Catalana de l’Aigua en el Projecte Cooperatiu Europeu d’Ecoinnovació: “OptimEDAR: Efficient management of small amb medium Wastewater treatment plants”.

Data de la signatura: 15.7.2012.


Identificador: CV11000051.

Parts: L’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Sallent.

Objecte: Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Sallent per a la liquidació de les obres de recuperació ambiental de la zona humida de la Corbatera.

Data de la signatura: 4.1.2013.


Identificador: CV12000002.

Parts: L’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell Comarcal de la Garrotxa.

Objecte: Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Agència Catalana de l’Aigua, sobre actuacions de manteniment, conservació i millora de lleres.

Data de la signatura: 18.1.2013.


Identificador: CV13000012.

Parts: Agència Catalana de l’Aigua, Institut Català del Sòl, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, Ports de la Generalitat, Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, Aeroports de Catalunya, Agència Catalana de l’Habitatge, Agència de Residus de Catalunya, Servei Meteorològic de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya i Institut Geològic de Catalunya.

Objecte: Conveni de col·laboració per a l’organització i coordinació de la participació de la Generalitat de Catalunya en salons i fires de l’any 2013.

Data de la signatura: 29.4.2013.

 

Identificador: CV12000006.

Parts: Agència Catalana de l’Aigua, Ajuntament d’Aiguafreda.

Objecte: Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament d’Aiguafreda i l’Agència Catalana de l’Aigua, sobre actuacions de manteniment, conservació i millora de lleres.

Data de la signatura: 8.5.2013.

 

Identificador: CV12000005.

Parts: Agència Catalana de l’Aigua, Ajuntament de Tordera.

Objecte: Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Tordera i l’Agència Catalana de l’Aigua, sobre actuacions de manteniment, conservació i millora de lleres.

Data de la signatura: 8.5.2013.

 

Identificador: CV13000006.

Parts: Agència Catalana de l’Aigua, Ajuntament de Bordils.

Objecte: Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Bordils i l’Agència Catalana de l’Aigua, sobre actuacions de manteniment, conservació i millora de lleres.

Data de la signatura: 31.5.2013.

 

Identificador: CV13000004.

Parts: Agència Catalana de l’Aigua, Associació Empresarial Química de Tarragona.

Objecte: Conveni de col·laboració entre l’Associació Empresarial Química de Tarragona i l’Agència Catalana de l’Aigua per al desenvolupament de diferents actuacions de correcció hidrològica a les rieres de la Beurada i la Boella.

Data de la signatura: 4.7.2013.

 

Identificador:

Parts: Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de la Canonja i la Mercantil BASF Española, SL.

Objecte: Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de la Canonja, l’Agència Catalana de l’Aigua i la Mercantil BASF Española, SL, per a la depuració d’aigües residuals dels sistema de sanejament de la Canonja.

Data de la signatura: 26.7.2013.

 

Identificador: CV13000023.

Parts: Agència Catalana de l’Aigua, Ajuntament de Girona.

Objecte: Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Girona en execució del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Data de la signatura: 31.7.2013.

 

Identificador: CV13000013.

Parts: Agència Catalana de l’Aigua, Institut Cartogràfic de Catalunya.

Objecte: Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (Servei ICC Data Cloud), per l’accés a la informació geogràfica de distribució.

Data de la signatura: 1.8.2013.

 

Identificador: CV13000022.

Parts: Agència Catalana de l’Aigua, Ajuntament de Sabadell.

Objecte: Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Sabadell per a la posada en funcionament de les instal·lacions de bioreactors de membranes de l’EDAR Sabadell-Riu Sec.

Data de la signatura: 2.10.2013.

 

Identificador: CV13000016.

Parts: Agència Catalana de l’Aigua, Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

Objecte: Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i l’Agència Catalana de l’Aigua, sobre actuacions de manteniment, conservació i millora de lleres.

Data de la signatura: 16.10.2013.

 

Identificador: CV13000021.

Parts: Agència Catalana de l’Aigua, Forestal Catalana, SA.

Objecte: Conveni d’encàrrec de gestió entre l’Agència Catalana de l’Aigua i Forestal Catalana, SA, sobre actuacions de manteniment i conservació de lleres.

Data de la signatura: 4.11.2013.


Identificador:

Parts: Agència Catalana de l’Aigua, Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.

Objecte: Conveni d’èncarrec de gestió entre la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i l’Agència Catalana de l’Aigua sobre actuacions de manteniment, conservació i millora de lleres.

Data de la signatura: 6.11.2013.


Amunt