Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/01/2014

  • Número del document TES/0162/2014

  • Número de control 14030042

  • Organisme emissor Agència de Residus de Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-14030042-2014

Dades del DOGC
  • Número 6553

  • Data 03/02/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ TES/162/2014, de 13 de gener, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració signats per l'Agència de Residus de Catalunya durant els anys 2012 i 2013.


En compliment del que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, modificat per l’article 185 de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa;

En conseqüència, fent ús de les atribucions que l’article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atorga al titular d’aquest Departament,

 

Resolc:

 

Donar publicitat als convenis de col·laboració signats per l’Agència de Residus de Catalunya durant els anys 2012 i 2013, que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Barcelona, 13 de gener de 2014

 

Josep Maria Tost i Borràs

Director

 

 

Annex

Relació dels convenis signats per l’Agència de Residus de Catalunya durant els anys 2012 i 2013.

 

Identificador: 4536.

Parts: Agència de Residus de Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.

Objecte: addenda al Conveni signat el 20 de juny de 2008 per promoure accions de millora, educació i difusió ambiental i del patrimoni natural a la comarca.

Data de la signatura: 7.2.2012.

 

Identificador: 4569.

Parts: Agència de Residus de Catalunya i el Consorci per a la Gestió de Residus Municipals d’Osona.

Objecte: addenda al Conveni de col·laboració signat el 15 d’octubre de 2009 per al finançament de les infraestructures de tractament de residus municipals d’Osona.

Data de la signatura: 7.2.2012.

 

Identificador: 4570.

Parts: Agència de Residus de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Objecte: addenda al Conveni de col·laboració per al finançament del Centre de Tractament i Gestió de Residus Municipals de l’Alt Empordà.

Data de la signatura: 8.2.2012.

 

Identificador: 4577.

Parts: Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Institut Català del Sòl, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ports de la Generalitat, Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, Aeroports de Catalunya, Tabasa Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA, Aigües Ter Llobregat, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya.

Objecte: conveni de col·laboració per a l’organització i coordinació de la participació de la Generalitat de Catalunya en salons i fires de l’any 2012.

Data de la signatura: 16.4.2012.

Import: 30.770,00 €.

 

Identificador: 4582.

Parts: Agència de Residus de Catalunya i el Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp.

Objecte: addenda al Conveni de col·laboració per al finançament de les actuacions de millora i interconnexió del conjunt d’instal·lacions del Centre Comarcal de Gestió de Residus del Baix Camp.

Data de la signatura: 22.2.2012.

 

Identificador: 4699.

Parts: Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics autoritzats a Catalunya.

Objecte: addenda al Conveni marc de col·laboració.

Data de la signatura: 10.7.2012.

 

Parts: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Agència de Residus de Catalunya i el Ministeri de Medi Ambient i Aigua de Bolívia.

Objecte: segona addenda a l’Acord de col·laboració per donar suport al projecte “Enfortiment sectorial” del Ministeri de Medi Ambient i Aigua.

Data de la signatura: 8.10.2012.

Import: 70.000,00 €.

 

Identificador: 6459/12.

Parts: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l’Agència de Residus de Catalunya, el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus (AMB).

Objecte: conveni de col·laboració per prorrogar el termini de finalització de les obres de clausura del dipòsit de residus de classe 2 a l’antiga extracció d’argiles fins al 31 de desembre de 2012.

Data de la signatura: 29.3.2012.

 

Parts: Agència de Residus de Catalunya i l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Objecte: conveni de col·laboració per a la realització d’un projecte pilot sobre diversos dipòsits controlats de residus.

Data de la signatura: 5.11.2012.

 

Identificador: 4805.

Parts: Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Agència de Residus de Catalunya.

Objecte: conveni de col·laboració per al finançament de l’adquisició d’equips de pretractament de residus municipals per al Centre de Tractament de Residus Municipals de Bellver de Cerdanya.

Data de la signatura: 5.12.2012.

Import: 150.000,00 €.

 

Identificador: 4804.

Parts. Agència de Residus de Catalunya i l’ Ajuntament de Constantí.

Objecte: conveni de col·laboració per al sosteniment de les despeses d’enllumenat públic de Constantí.

Data de la signatura: 5.12.2012.

Import: 64.122,43 €.

 

Identificador: 4799.

Parts: Agència de Residus de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran.

Objecte: conveni de col·laboració per a la realització d’obres d’adaptació a la planta de transvasament de Vielha e Mijaran i l’adquisició de diferents equipaments per a la millora del transport de les diferents fraccions de residus municipals.

Data de la signatura: 27.11.2012.

Import: 299.000,00 €.

 

Parts: Agència de Residus de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa.

Objecte: addenda al Conveni de col·laboració per a l’establiment de les actuacions i finançament del centre de tractament i gestió integral de residus municipals de la comarca de la Garrotxa.

Data de la signatura: 27.11.2012.

 

Identificador: 4819.

Parts: Agència de Residus de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objecte: conveni de col·laboració per finançar el nou equipament de la planta de compostatge de la fracció orgànica de residus municipals de Torrelles de Llobregat.

Data de la signatura: 28.12.2012.

Import: 220.000,00 €.

 

Identificador: 4821.

Parts: Consorci de Residus del Segrià i l’Agència de Residus de Catalunya.

Objecte: segona addenda al Conveni de col·laboració per al finançament del Centre de Tractament de Residus Municipals del Segrià.

Data de la signatura: 28.12.2012.

 

Parts: Agència de Residus de Catalunya i el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.

Objecte: conveni de col·laboració per dur a terme els estudis complementaris necessaris per elaborar una segona opinió tècnica per a la remediació dels terrenys de l’àmbit de l’abocador de Can Planas i compatibilització amb els usos previstos al Pla parcial del Centre Direccional.

Data de la signatura: 20.12.2012.

Import: 127.302,02 €.


Identificador: 4822.

Parts: Agència de Residus de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Objecte: addenda al Conveni de col·laboració per al finançament de la remodelació, l’actualització i l’ampliació de la planta de triatge de brossa inorgànica de Molins de Rei.

Data de la signatura: 28.12.2012.


Identificador: 4820.

Parts: Agència de Residus de Catalunya i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

Objecte: addenda al Conveni de col·laboració per al finançament de les infraestructures de tractament de residus municipals de la comarca del Vallès Oriental.

Data de la signatura: 28.12.2012.


Identificador: 4825.

Parts: Agència de Residus de Catalunya i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

Objecte: conveni de col·laboració per al complement de l’etapa de valorització energètica de la planta de digestió anaeròbia de la FORM de Granollers.

Data de la signatura: 28.12.2012.

Import: 295.000,00 €.


Parts: Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Calafell.

Objecte: conveni de col·laboració per al finançament de les millores de la planta de transferència de residus municipals de la comarcal del Baix Penedès.

Data de la signatura: 20.12.2012.

Import: 299.000,00 €.

 

Parts: Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Objecte: conveni de col·laboració per al finançament del procés de posada en marxa del centre de tractament de residus municipals de Lloret de Mar.

Data de la signatura: 20.2.2012.

Import: 299.000,00 €.

 

Identificador: 4821.

Parts: Consorci de Residus del Segrià i l’Agència de Residus de Catalunya.

Objecte: segona addenda al Conveni de col·laboració per al finançament del Centre de Tractament de Residus Municipals del Segrià.

Data de la signatura: 28.12.2012.

 

Identificador: 4824.

Parts: Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Objecte: Conveni de col·laboració per al finançament de les actuacions de millora d’infraestructures i equipaments del municipi.

Data de la signatura: 28.12.2012.

Import: 295.000,00 €.

 

Parts: Agència de Residus de Catalunya i la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

Objecte: protocol de col·laboració per establir el marc d’actuació del cos d’agents rurals en les seves funcions de vigilància en el medi natural en matèria de residus establint els corresponents procediments normalitzats aplicables a les actuacions de vigilància, inspecció i control que realitzen ambdues parts.

Data de la signatura: 24.1.2013.

 

Parts: Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut Català del Sòl, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, Ports de la Generalitat, Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, Aeroports de Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de l’Habitatge de Catalunya, Agència de Residus de Catalunya, Servei Meteorològic de Catalunya, Institut Cartogràfic de Catalunya i l’Institut Geològic de Catalunya.

Objecte: conveni de col·laboració per a l’organització i coordinació de la participació de la Generalitat de Catalunya en salons i fires de l’any 2013.

Data de la signatura: 29.4.2013.

Import: 35.000,00 €.

 

Parts: Agència de Residus de Catalunya, Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats, Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució, Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats, Confederació de Comerç de Catalunya, Confederació Espanyola de Comerç, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya i Associació Espanyola de Fabricants de Bosses de Plàstic.

Objecte: segona addenda al Pacte per la bossa per establir un marc de col·laboració amb la finalitat ambiental de corregir l’ús excessiu i innecessari de bosses de nanses d’un sol ús i aconseguir-ne un consum sostenible.

Data de la signatura: 16.5.2013.

 

Identificador: 4924.

Parts: Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España, SA.

Objecte: conveni marc de col·laboració per regular els compromisos de l’Agència de Residus de Catalunya, dels ens locals que s’hi adhereixin voluntàriament i d’Ecoembes, pel que fa al funcionament del sistema integrat gestionat per Ecoembes en l’àmbit territorial de Catalunya, amb la finalitat de garantir el compliment de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos, i la resta de normativa en la matèria.

Data de la signatura: 22.7.2013.

 

Parts: Agència de Residus de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Agrupació per a la Recollida Selectiva del Paper i Cartró de Catalunya.

Objecte: addenda al Conveni de col·laboració per promoure la col·laboració entre les administracions públiques i les empreses recicladores i recuperadores per fomentar la recollida selectiva, amb la finalitat d’obtenir un marc estable per a la comercialització d’aquest material, així com una xarxa de punts de descàrrega a tot el territori de Catalunya.

Data de la signatura: 24.10.2013.

 

Parts: Agència de Residus de Catalunya, el Gremi de Recuperació de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Objecte: addenda al Conveni de col·laboració per promoure la col·laboració entre les administracions públiques i les empreses recicladores i recuperadores de paper adherides al present Conveni, per fomentar la recollida selectiva, amb la finalitat d’obtenir un marc estable per a la comercialització d’aquest material, així com una xarxa de punts de descàrrega a tot el territori de Catalunya.

Data de la signatura: 24.10.2013.


Parts: Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España, SA.

Objecte: addenda al Conveni de col·laboració per regular els compromisos de l’Agència de Residus de Catalunya, dels ens locals que s’hi adhereixin voluntàriament i d’Ecoembes, pel que fa al funcionament del sistema integrat gestionat per Ecoembes a l’àmbit territorial de Catalunya, amb la finalitat de garantir el compliment de la Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos, i la resta de normativa en la matèria.

Data de la signatura: 4.10.2013.


Parts: Agència de Residus de Catalunya i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya.

Objecte: conveni d’encàrrec de gestió amb la finalitat d’establir les condicions de prestació del servei de borsa de subproductes i el foment de la figura del subproducte.

Data de la signatura: 6.12.2013

Import: 60.500,00 €.


Amunt