Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 13/12/2013

  • Número del document CLT/2737/2013

  • Número de control 13361018

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-13361018-2013

Dades del DOGC
  • Número 6531

  • Data 31/12/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/2737/2013, de 13 de desembre, per la qual es dóna publicitat als convenis de col·laboració subscrits pel Departament de Cultura durant l'any 2012.


L’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveu que els convenis i els protocols que subscriu l’Administració de la Generalitat s’han de publicar en el DOGC i al web del departament corresponent.

En conseqüència, fent ús de les atribucions que l’article 14 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració, atorga al titular d’aquest Departament,


Resolc:


Donar publicitat als convenis de col·laboració corresponents a l’any 2012, signats pel Departament de Cultura, que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.

El text íntegre dels convenis es pot consultar al web del Departament de Cultura: http://cultura.gencat.cat/convenis.


Barcelona, 13 de desembre de 2013


Ferran Mascarell i Canalda

Conseller de CulturaANNEX

Relació dels convenis de col·laboració signats pel Departament de Cultura durant l’any 2012


EXPEDIENT

OBJECTE

PARTS

DATA DE SIGNATURA

G832 N-G001/003 2011

Protocol de col·laboració que determina el procediment i les condicions per a l’accés del Cos d’Agents Rurals a l’Extranet eGIPCI amb l’objectiu de conèixer i protegir el patrimoni cultural immoble de Catalunya

Departament de Cultura i Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

03/02/2012

G832 N-G001/004 2011

Protocol de col·laboració que estableix el procediment i les condicions d’accés a l’extranet eGIPCI per part del Cos de Mossos d’esquadra, amb l’objectiu de conèixer i protegir més eficaçment el patrimoni cultural immoble de Catalunya

Departament de Cultura i Departament d’Interior

17/07/2012

G832 N-G001/007 2011

Conveni de col·laboració per a la prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre idCAT

Departament de Cultura i Agència Catalana de Certificació

19/01/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci de l’Auditori i l’Orquestra

13/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Addenda per a regular la transferència a favor del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci de l’Auditori i l’Orquestra

10/04/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor del Consorci Casa de les Llengües, p dita entitat per a l’any 2012

Departament de Cultura i Comissió Liquidadora del Consorci Casa de les Llengües

18/07/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor de l’Institut Ramon Llull per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci Institut Ramon Llull

13/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Addenda per a regular la transferència a favor de l’Institut Ramon Llull, per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci Institut Ramon Llull

13/07/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor del Consorci del Gran Teatre del Liceu per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci del Gran Teatre del Liceu

28/03/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona

13/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Addenda per a regular la transferència a favor del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona

27/03/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor del Consorci Mercat de les Flors – Centre de les Arts de Moviment per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci Mercat de les Flors – Centre de les Arts de Moviment

13/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor del Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya

13/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Addenda per a regular la transferència a favor del Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya

04/04/2012

G832 N-G001/001 2012

Addenda per a regular la transferència a favor del Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya, per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci del Museu Nacional d’Art de Catalunya

17/07/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal

14/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Addenda per a regular la transferència a favor del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal

26/03/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor del Consorci per a la Normalització Lingüística per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci per a la Normalització Lingüística

15/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Addenda per a regular la transferència a favor del Consorci per a la Normalització Lingüística per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci per a la Normalització Lingüística

11/07/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor del Consorci Palau de la Música Catalana per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci Palau de la Música Catalana

16/05/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí

23/03/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor del Consorci del Teatre Fortuny de Reus per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci del Teatre Fortuny de Reus

13/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor del Consorci del Centre de Terminologia Termcat per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci del Centre de Terminologia Termcat

15/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor del Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida per a l’any 2012

Departament de Cultura i Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida

13/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor de la Fundació Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, Mediterrània per a l’any 2012

Departament de Cultura i Fundació Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional, Mediterrània

23/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Addenda per a regular la transferència a favor de la Fundació Privada Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional Mediterrània per a l’any 2012

Departament de Cultura i Fundació Fira d’Espectacles d’Arrel Tradicional Mediterrània

09/07/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament de Cultura per a regular la transferència a favor de l'Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana per a l’any 2012

Departament de Cultura i Institut Ramon Muntaner. Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

15/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor de la Fundació Privada Orfeó Català – Palau de la Música Catalana per a l’any 2012

Departament de Cultura i Fundació Privada Orfeó Català – Palau de la Música Catalana

11/10/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor de la Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural per a l’any 2012

Departament de Cultura i Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural

13/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor de la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a l’any 2012

Departament de Cultura i Fundació del Gran Teatre del Liceu

13/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Addenda per a regular la transferència a favor de la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a l’any 2012

Departament de Cultura i Fundació del Gran Teatre del Liceu

28/03/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor de la Fundació Joan Miró per a l’any 2012

Departament de Cultura i Fundació Joan Miró – Centre d’Estudis d’Art Contemporani

15/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor de la Fundació Antoni Tàpies per a l’any 2012

Departament de Cultura i Fundació Antoni Tàpies

15/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor de la Fundació del Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona per a l’any 2012

Departament de Cultura i Fundació del Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona

13/02/2012

G832 N-G001/001 2012

Addenda per a regular la transferència a favor de la Fundació del Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona per a l’any 2012

Departament de Cultura i Fundació del Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona

30/03/2012

G832 N-G001/001 2012

Conveni de col·laboració per a regular la transferència a favor de l’Institut d’Estudis Catalans per a l’any 2012

Departament de Cultura i Institut d’Estudis Catalans

26/03/2012

G832 N-G001/003 2012

Addenda per a l’elaboració del Pla Estratègic Cultura Catalunya 2021

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra

03/08/2012

G832 N-G001/004 2012

Conveni de col·laboració per al projecte de definició dels eixos clau d’intervenció i d’actuació en cultura a mitjà i a llarg termini a Catalunya

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Fundació Barcelona Media

23/11/2012

G832 N-G400/029 2011

Conveni individual per a la participació en el Programa d’integració sociolaboral de persones amb Síndrome de Down per a l’any 2012

Departament de Cultura i Fundació Catalana Síndrome de Down

24/02/2012

G832 N-G400/030 2011

Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques en aplicació dels programes de cooperació educativa per a l’any 2012

Departament de Cultura i Universitat Politècnica de Catalunya

23/05/2012

G832 N-G400/001 2012

Conveni de cooperació educativa

Departament de Cultura i Universitat Nacional d’Educació a Distància,

16/04/2012

G832 N-G400/002 2012

Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques no curriculars d’estudiants del Màster en Comunicació i Crítica d’Art de la Universitat de Girona a Arts Santa Mònica durant l’any 2012

Departament de Cultura i Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

23/05/2012

G832 N-G400/003 2012

Acord de constitució d’un servei de prevenció

Departament de Cultura i Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

09/05/2012

G832 N-G400/005 2012

Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques acadèmiques als arxius històrics de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura i Universitat de Girona

31/10/2012

G832 N-G400/006 2012

Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques en aplicació dels programes de cooperació educativa, per a l’any 2012 (Màster en assessorament lingüístic, gestió del multilingüisme i serveis editorials)

Departament de Cultura, Universitat de Barcelona

12/04/2012

G832 N-G400/007 2012

Convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball (pràctiques de diversos alumnes sense remuneració a la Biblioteca Pública de Tarragona)

Departament de Cultura i Departament d’Ensenyament

05/03/2012, 11/06/2012, 20/06/2012, 29/10/2012, 30/10/2012, 21/11/2012

G832 N-G400/008 2012

Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona en entitats col·laboradores

Departament de Cultura i Universitat de Barcelona

22/05/2012

G832 N-G400/009 2012

Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques externes

Departament de Cultura i Universitat Rovira i Virgili

01/10/2012

G832 N-G400/011 2012

Conveni marc de col·laboració per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

Departament de Cultura i Universitat Autònoma de Barcelona

22/05/2012

G832 N-G400/013 2012

Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques de cooperació educativa

Departament de Cultura i Universitat de Girona

03/08/2012

G832 N-G400/014 2012

Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques externes

Departament de Cultura i Universitat de Lleida

03/07/2012

G832 N-G400/015 2012

Conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques acadèmiques externes

Departament de Cultura i Universitat de Barcelona

03/08/2012

G832 N-G400/018 2012

Conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un programa conjunt de treball

Departament de Cultura i Universitat Internacional de Catalunya

13/11/2012

G832 N-G400/020 2012

Conveni marc de col·laboració

per a la realització de pràctiques externes

Departament de Cultura i Fundació Institut d’Educació Contínua

30/08/2012

G830 N-G647/027 2012

Conveni de col·laboració per a la restitució del fons Caixa d’Estalvis de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura i Sr. Eugeni López Malo

23/11/2012

G830 N-G647/045 2012

Acord de cessió gratuïta de béns de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) al Departament de Cultura

Departament de Cultura i Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

23/11/2012

G832 N-G750/003 2012

Conveni de col·laboració per a la cessió d’ús d’espais

Departament de Cultura i Teatre Nacional de Catalunya, SA

30/10/2012

G832 N-K100/001 2012

Addenda per a la remodelació museogràfica del Museu Municipal de Llívia

Departament de cultura, Diputació de Girona, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Llívia

23/11/2012

G832 N-K100/003 2012

Protocol de col·laboració per als casos de troballes de restes humanes i béns mobles associats del període històric de la Guerra Civil i la dictadura franquista

Departament de Cultura i Departament de Governació i Relacions Institucionals

10/12/2012

G832 N-K100/005 2012

Segona modificació del conveni signat el 31 de maig de 2010 per a les obres de restauració de la Ciutadella al sector del Baluard de Sant Andreu, en aplicació de l’u per cent cultural

Departament de Cultura, Institut Català del Sòl i Ajuntament de Roses

11/12/2012

G832 N-K100/006 2012

Conveni marc de col·laboració per al patrocini de la restauració de béns culturals

Departament de Cultura, Departament de Territori i Sostenibilitat i Cedinsa Eix Transversal – Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SAU

20/11/2012

G832 N-K100/007 2012

Conveni de col·laboració per a les obres de restauració de jaciment arqueològic del Molí de l’Espígol del terme municipal de Tornabous

Departament de Cultura, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i Ajuntament de Tornabous

09/07/2012

G832 N-K100/007 2012

Conveni de col·laboració per a l’execució del centre d’interpretació del túmul megalític de Seró, al terme municipal d’Artesa de Segre

Departament de Cultura, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i Ajuntament d’Artesa de Segre

23/07/2012

G832 N-K100/008 2012

Addenda per a les obres de restauració de Ca Don Joan, 2a fase, en aplicació de l’u per cent cultural

Departament de Cultura, Institut Català del Sòl i Ajuntament de Vinebre

23/11/2012

G832 N-K100/009 2012

Conveni de col·laboració per a les obres a la Sala Covadonga i les escales d’accés

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, i Cistercienses (Monestir Cistercenc de Santa Maria de Vallbona)

22/11/2012

G832 N-K100/010 2012

Conveni de col·laboració per al finançament de les activitats de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi durant l’any 2012

Departament de Cultura, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

23/11/2012

G832 N-K101/012 2008

Tercera addenda al conveni de col·laboració per al desenvolupament del Programa Romànic Obert

Departament de Cultura i Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

23/11/2012

G832 N-K101/012 2008

Addenda de modificació del conveni específic de col·laboració en el marc del Programa Romànic Obert

Departament de Cultura, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

23/11/2012

G832 N-K101/013 2010

Segona addenda de modificació del conveni específic en matèria de patrimoni arquitectònic

Departament de Cultura, Diputació de Girona, Consell Comarcal de la Selva, Ajuntament de Roses i Ajuntament de Beuda

13/03/2012

 

G832 N-K101/001 2012

Addenda per al desenvolupament dels webs de Romànic Obert i Cellers Cooperatius

Departament de Cultura, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i Fundació Privada i2Cat, Internet i Innovació Digital a Catalunya

04/05/2012

G832 N-K101/002 2012

Segona addenda per a la posada en funcionament i execució del projecte cultural de restauració de la Casa Amatller de Barcelona

Departament de Cultura, Institut de Cultura de Barcelona, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Fundación Caja Madrid i Fundació Privada Institut Amatller d’Art Hispànic

03/07/2012

G832 N-K101/003 2012

Addenda per al desenvolupament del Programa Romànic Obert

Departament de Cultura i Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

28/03/2012

G832 N-K101/004 2012

Conveni de col·laboració per al desenvolupament de l’exposició de Romànic

Departament de Cultura i Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona

03/07/2012

G832 N-K117/006 2012

Conveni de col·laboració per a la preservació del patrimoni arqueològic de Balaguer

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Balaguer

01/10/2012

G832 N-K117/007 2012

Conveni de col·laboració per a la preservació del patrimoni arqueològic del municipi de Guissona

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Ajuntament de Guissona i Consorci Patronat d’Arqueologia de Guissona

01/10/2012

G832 N-K117/009 2012

Conveni de col·laboració per a la preservació del patrimoni arqueològic del Camp de les Lloses

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Tona

23/11/2012

G832 N-K117/010 2012

Conveni de col·laboració per a la preservació del jaciment arqueològic de la Draga

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Banyoles

01/10/2012

G832 N-K117/012 2012

Conveni específic de col·laboració per a l’any 2012 per al manteniment i funcionament del Laboratori de Datació per Radiocarboni

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Universitat de Barcelona

23/11/2012

G832 N-K137/003 2012

Conveni de col·laboració per al finançament de les activitats de la Fundació Privada Museu del Joguet de Catalunya-Figueres

 

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Fundació Privada Museu del Joguet de Catalunya-Figueres

03/07/2012

G832 N-K137/004 2012

Conveni de col·laboració per al desenvolupament de la Xarxa de Museus Locals Catalunya-Lleida

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Institut d’Estudis Ilerdencs

19/10/2012

G832 N-K137/006 2012

Conveni de col·laboració sobre la gestió del Museu de l’Art de la Pell de Vic

Departament de Cultura, Ajuntament de Vic i Bisbat de Vic

23/11/2012

G832 N-K137/009 2012

Conveni de col·laboració per a l’adequació i infraestructura museística de les instal·lacions de l’antic escorxador per a museu

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Tortosa,

22/11/2012

G832 N-K137/010 2012

Conveni de col·laboració per a la realització de l’exposició “El Pallars Il·lumina Catalunya. Cent anys d’energia hidroelèctrica, cent anys de patrimoni industrial”

Departament de Cultura, Ajuntament de Barcelona i Ajuntament de Tremp

19/09/2012

G832 N-K137/013 2012

Conveni de col·laboració per al funcionament, manteniment i activitats del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Bisbat de Solsona

23/11/2012

G832 N-K137/014 2012

Conveni de col·laboració per a la redacció del Pla Especial d’un sector del conjunt històric de Tortosa

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Tortosa

23/11/2012

G832 N-K137/015 2012

Addenda per al 2012 per a la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Ajuntament de Palamós, Conselh Generau d’Aran, Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, Institut de Cultura de Barcelona, Consorci de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Patronat del Museu Etnològic del Montseny-la Gabella, Consorci Museu Comarcal de la Conca de Barberà i Fundació Privada Lluís Carulla

17/12/2012

G832 N-K137/016 2012

Conveni de col·laboració per al finançament de les activitats culturals de la Fundació Pau Casals durant l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Fundació Pau Casals

23/11/2012

G832 N-K137/017 2012

Conveni específic de col·laboració sobre la Xarxa de Museus Locals de Catalunya-Girona

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Diputació de Girona i Fundació Casa de Cultura de Girona

28/12/2012

G832 N-K137/018 2012

Acord d’intencions per a la implantació del Museu Hermitage a la ciutat de Barcelona

Departament de Cultura i Museu Hermitage

31/10/2012

G832 N-K172/012 2011

Conveni de col·laboració per promoure l’organització conjunta d’activitats d’interès recíproc

Departament de Cultura i Institut Català de les Dones

22/05/2012

G832 N-K172/016 2011

Conveni de col·laboració per a la promoció de la lectura

Departament de Cultura i Futbol Club Barcelona

16/01/2012

G832 N-K172/001 2012

Addenda per a l’any 2012 per al finançament del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i altres programes i activitats en què participi.

Departament de Cultura i Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

10/05/2012

G832 N-K172/002 2012

Conveni de col·laboració per a la cessió temporal d’exposicions produïdes per la Universitat de Vic

Departament de Cultura i Universitat de Vic

04/04/2012

G832 N-K172/005 2012

Addenda per a l’any 2012 per a la gestió i el finançament del funcionament de l’equipament anomenat GEPA (Garantia d’espai per a Preservació de l’Accés)

Departament de Cultura i Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

16/07/2012

G832 N-K172/009 2012

Conveni de col·laboració per a la commemoració del centenari del naixement dels escriptors Joan Sales, Avel·lí Artís Gener Tísner i Pere Calders

Departament de Cultura i Institut de Cultura de Barcelona

21/11/2012

G832 N-K172/013 2012

Conveni de col·laboració per a la creació d’una Comissió de trasllat i de seguiment de les obres de la Biblioteca Pública de Girona i d’una Comissió de coordinació d’aquesta biblioteca amb la Xarxa de Biblioteques Urbana

Departament de Cultura i Ajuntament de Girona

23/11/2012

G832 N-K172/014 2012

Conveni de col·laboració per a la cessió temporal d’una exposició

Departament de Cultura i Fundació Casa de Cultura de Girona

19/12/2012

G830 N-K215/004 2010

Conveni de col·laboració per a la redacció d’unes introduccions als capítols del llibre inèdit Arquitectura Cristiana Preromànica

Departament de Cultura, Institut d’Estudis Catalans i Museu Nacional d’Art de Catalunya, Institut Català d’Arqueologia Clàssica

03/07/2012

G832 N-K215/001 2012

Addenda per a l’any 2012 per a la preservació, gestió i accessibilitat del fons de l’Arxiu Gavín, dipositat al monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes

Departament de Cultura i Institut dels Germans Maristes

01/10/2012

G832 N-K215/002 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Bages

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Bages i Ajuntament de Manresa

28/12/2012

G832 N-K215/002 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Bages

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Bages, Ajuntament de Manresa

28/12/2012

G832 N-K215/003 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Baix Empordà i Ajuntament de la Bisbal d’Empordà

09/06/2012

G832 N-K215/003 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Baix Empordà

28/12/2012

G832 N-K215/004 2012

Conveni de col·laboració per a l’ús del Servei iARXIU per a la conservació i custòdia d’expedients electrònics en fase de vigència

Generalitat de Catalunya i Consorci Administració Oberta de Catalunya

24/12/2012

G832 N-K215/005 2012

Conveni de col·laboració per al tractament arxivístic dels fons documentals dels tres arxius històrics (Sant Pere de les Puel·les, Sant Daniel de Girona i Sant Benet de Montserrat) gestionats pel Servei d’Arxius de la Federació

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Federación Catalana de los Monasterios de Monjas de la Orden de San Benito en España

22/11/2012

G832 N-K215/009 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell

Departament de Cultura, Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Ajuntament de la Seu d’Urgell

28/12/2012

G832 N-K215/009 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell

Departament de Cultura i Consell Comarcal de l’Alt Urgell

28/12/2012

G832 N-K215/011 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Generau d’Aran

Departament de Cultura i Conselh Generau d’Aran

28/12/2012

 

G832 N-K215/011 2012

 

 

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Generau d’Aran

 

 

Departament de Cultura i Conselh Generau d’Aran

 

28/12/2012

G832 N-K215/012 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya

Departament de Cultura, Consell Comarcal de la Cerdanya i Ajuntament de Puigcerdà

28/12/2012

G832 N-K215/012 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya

Departament de Cultura i Consell Comarcal de la Cerdanya

28/12/2012

G832 N-K215/013 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

Departament de Cultura, Consell Comarcal de la Conca de Barberà i Ajuntament de Montblanc

28/12/2012

G832 N-K215/013 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

Departament de Cultura i Consell Comarcal de la Conca de Barberà

28/12/2012

G832 N-K215/014 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Garraf

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Garraf i Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

28/12/2012

G832 N-K215/014 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Garraf

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Garraf

28/12/2012

G832 N-K215/015 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Departament de Cultura, Consell Comarcal de la Garrotxa i Ajuntament d’Olot

28/12/2012

G832 N-K215/015 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Departament de Cultura i Consell Comarcal de la Garrotxa

28/12/2012

G832 N-K215/016 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Montsià

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Montsià i Ajuntament d’Amposta

28/12/2012

G832 N-K215/016 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Montsià

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Montsià

28/12/2012

G832 N-K215/017 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Pallars Jussà i Ajuntament de Tremp

28/12/2012

G832 N-K215/017 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Pallars Jussà

28/12/2012

G832 N-K215/018 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Pallars Sobirà i Ajuntament de Sort

28/12/2012

G832 N-K215/018 2012

Conveni específic de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Pallars Sobirà

28/12/2012

G832 N-K215/019 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Pla de l’Estany i Ajuntament de Banyoles

28/12/2012

G832 N-K215/019 2012

Conveni específic de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Pla de l’Estany

28/12/2012

G832 N-K215/020 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Pla d’Urgell, Ajuntament de Mollerussa

28/12/2012

G832 N-K215/020 2012

Conveni específic de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Pla d’Urgell

28/12/2012

G832 N-K215/021 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Priorat

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Priorat i Ajuntament de Falset

28/12/2012

G832 N-K215/021 2012

Conveni específic de col·laboració entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal del Priorat per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Priorat

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Priorat

28/12/2012

G832 N-K215/022 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre

Departament de Cultura, Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i Ajuntament de Móra d’Ebre

28/12/2012

G832 N-K215/022 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre

Departament de Cultura i Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

28/12/2012

G832 N-K215/023 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Ripollès

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Ripollès i Ajuntament de Ripoll

28/12/2012

G832 N-K215/023 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Ripollès

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Ripollès

28/12/2012

G832 N-K215/024 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Segarra

Departament de Cultura, Consell Comarcal de la Segarra i Ajuntament de Cervera

28/12/2012

G832 N-K215/024 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Segarra

Departament de Cultura i Consell Comarcal de la Segarra

28/12/2012

G832 N-K215/025 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell

Departament de Cultura, Consell Comarcal de l’Urgell i Ajuntament de Tàrrega

28/12/2012

G832 N-K215/025 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell

Departament de Cultura i Consell Comarcal de l’Urgell

28/12/2012

G832 N-K215/026 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Vallès Occidental i Ajuntament de Terrassa

28/12/2012

G832 N-K215/026 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Vallès Occidental

28/12/2012

G832 N-K215/027 2012

Conveni de col·laboració per al desenvolupament de distintes línies de treball.

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya

23/11/2012

G832 N-K215/029 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

Departament de Cultura, Consell Comarcal de l’Alt Penedès i Ajuntament de Vilafranca del Penedès

28/12/2012

G832 N-K215/029 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

Departament de Cultura i Consell Comarcal de l’Alt Penedès

28/12/2012

G832 N-K215/030 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Baix Ebre i Ajuntament de Tortosa

28/12/2012

G832 N-K215/030 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Baix Ebre

28/12/2012

G832 N-K215/031 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Solsonès

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Solsonès i Ajuntament de Solsona

28/12/2012

G832 N-K215/031 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Solsonès

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Solsonès

28/12/2012

G832 N-K215/032 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Vallès Oriental i Ajuntament de Granollers

28/12/2012

G832 N-K215/032 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Vallès Oriental

28/12/2012

G832 N-K215/033 2012

Conveni de col·laboració per a la realització d’activitats d’història medieval

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Universitat de Lleida

22/11/2012

G832 N-K215/035 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Noguera

Departament de Cultura, Consell Comarcal de la Noguera i Ajuntament de Balaguer

28/12/2012

G832 N-K215/035 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Noguera

Departament de Cultura i Consell Comarcal de la Noguera

28/12/2012

G832 N-K215/037 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Berguedà

Departament de Cultura, Consell Comarcal del Berguedà i Ajuntament de Berga

28/12/2012

G832 N-K215/037 2012

Conveni específic de col·laboració amb relació a la transferència anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Berguedà

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Berguedà

28/12/2012

G832 N-K215/038 2012

Conveni de col·laboració per a la gestió del patrimoni documental del Consell Comarcal del Tarragonès i la seva comarca

Departament de Cultura i Consell Comarcal del Tarragonès

23/11/2012

G832 N-K400/030 2011

Addenda per a l’elaboració i l’explotació d’un curs de català en línia

Generalitat de Catalunya, Institut Ramon Llull i Consorci per a la Normalització Lingüística

01/10/2012

G832 N-K400/034 2011

Acord de col·laboració per a la difusió dels sis gags humorístics: “Catalans anònims”, “L’hora catalana”, “Reunió de veïns”, “Nen traductor”, “Esportistes integrats” i “Posar-ho difícil”

Generalitat de Catalunya i Plataforma per la Llengua

27/02/2012

G832 N-K400/001 2012

Addenda núm. 2 per al foment de l’ús del català als registres

Departament de la Cultura, Departament de Justícia i Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya

27/03/2012

 

G832 N-K400/003 2012

Addenda núm. 2 per fomentar l’ús del català a l’Administració de Justícia

Departament de Cultura, Departament de Justícia i Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya

27/03/2012

G832 N-K400/004 2012

Addenda núm. 1 a l’Acord marc de col·laboració entre el Departament de Cultura, el Departament de Justícia i el Col·legi de Notaris de Catalunya per al foment de l’ús del català a les notaries

Departament de Cultura, Departament de Justícia i Col·legi de Notaris de Catalunya

27/03/2012

G832 N-K400/006 2012

Conveni de col·laboració per al foment de la lectura en llengua catalana

Departament de Cultura i Associació de Lectura Fàcil

30/07/2012

G832 N-K400/007 2012

Conveni de col·laboració per a la difusió, continguts i utilització de la Viquipèdia

Departament de Cultura i Associació Amical Viquipèdia

30/07/2012

G832 N-K400/008 2012

Conveni de col·laboració per contribuir al bon funcionament de la CIFOLC i fomentar les seves activitats

Departament d’Economia i Coneixement, Departament de Cultura, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Ramon Llull, Universitat Internacional de Catalunya, Universitat de Vic i Universitat Abat Oliva CIU

08/03/2012

G832 N-K400/011 2012

Addenda per a l’ampliació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, representada per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, i les institucions promotores del dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), pel qual es va incorporar la revista Llengua i Ús, Revista Tècnica de Política Lingüística al dipòsit RACO, per tal d’incorporar-hi ara la revista Noves SL, Revista de Sociolingüística

Departament de Cultura i institucions promotores del dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO)

17/05/2012

G832 N-K400/013 2012

Conveni de col·laboració per a l’explotació i anàlisi de les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya de 2012. Temàtica: llengua

Departament de Cultura i Agència Catalana de la Joventut

07/08/2012

G832 N-K400/014 2012

Conveni marc de col·laboració per a la promoció de la llengua occitana i la difusió de la cultura expressada en aquesta llengua

Departament de Cultura i Ajuntament de Rodés

25/07/2012

G832 N-K400/018 2012

Conveni de col·laboració per promoure el programa Voluntariat per la llengua i el coneixement i l’ús social del català

Departament de Cultura i Consorci de Normalització Lingüística

 

01/10/2012

G832 N-K400/019 2012

Conveni de col·laboració per al foment de la llengua catalana en el comerç i en els serveis

Departament de Cultura i PIMEC Comerç

27/07/2012

G832 N-K400/020 2012

Acord de col·laboració per a la V edició de la Mòstra de Cinèma Occitan a Tolosa

Departament de Cultura i Convergéncia Occitana

12/09/2012

G832 N-K400/024 2012

Conveni de col·laboració per a fomentar la subtitulació en català de projeccions de festivals i mostres de cinema de Catalunya de l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya

22/11/2012

G832 N-K400/025 2012

Addenda núm. 4 d’aprovació del Pla de treball per al 2012

Departament de Cultura, Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, i Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya

04/12/2012

G832 N-K400/027 2012

Conveni de col·laboració per realitzar els treballs preliminars de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població, 2013

Departament de Cultura i Institut d’Estadística de Catalunya

03/10/2012

G832 N-K400/028 2012

Conveni de col·laboració per al foment de la llengua catalana per mitjà del lleure i l’educació social

Departament de Cultura i Fundació Catalana de l’Esplai

24/10/2012

G832 N-K400/031 2012

Conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un programa de pràctiques externes

Departament de Cultura i Universitat Rovira i Virgili

02/11/2012

G933 N-K400/002 2012

Conveni de col·laboració per al finançament d’activitats relacionades amb l’extensió de l’ús social de la llengua per als anys 2013, 2014 i 2015.

Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura, Departament de Presidència, Departament d’Ensenyament, Departament de Governació i Relacions Institucionals, Departament de Benestar Social i Família, Departament d’Empresa i Ocupació i Departament de Justícia), Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Associació Plataforma per la Llengua – Col·lectiu l’Esbarzer

25/10/2012

G933 N-K400/003 2012

Conveni de col·laboració per al finançament d’activitats relacionades amb l’extensió de l’ús social de la llengua per a l’any 2012

Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura, Departament de Presidència, Departament d’Ensenyament, Departament de Governació i Relacions Institucionals, Departament de Benestar Social i Família, Departament d’Empresa i Ocupació i Departament de Justícia), Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Associació Plataforma per la Llengua – Col·lectiu l’Esbarzer

25/10/2012

G933 N-K400/004 2012

Conveni de col·laboració per a la coordinació de cursos en català

Departament de Cultura, Ajuntament de Perpinyà i Consorci per a la Normalització Lingüística

03/12/2012

G832 N-K600/033 2011

Acord de col·laboració entre les institucions culturals del Barri del Raval per a la difusió de la cultura

Departament de Cultura, Institut Català de les Empreses Culturals, Biblioteca de Catalunya, Fundació del Gran Teatre del Liceu, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans

10/02/2012

G832 N-K600/037 2011

Addenda per a l’any 2012 per a la utilització per part del Departament de Cultura i entitats adscrites de les obres d’autors gestionats pel VEGAP

Departament de Cultura i Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos

13/03/2012

G832 N-K600/001 2012

Conveni de col·laboració per a la producció i exhibició de l’exposició “Catalunya Visió (1968-1978) Fotografies de Ton Sirera, Ferran Bosch i Jordi Verrié”

Departament de Cultura i Ajuntament de Lleida

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament d’Alcoletge

23/11/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament d’Alins

30/03/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament d’Almacelles

23/11/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament d’Alpicat

07/05/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament d’Altafulla

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament d’Arbeca

30/03/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament d’Arbúcies

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament d’Artés

30/03/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament d’Avinyó

01/10/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós

23/11/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Balsareny

07/05/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Begur

27/06/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Belianes

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Bellpuig

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Besalú

30/03/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Bescanó

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de les Borges Blanques

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Caldes de Malavella

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Calella

22/11/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Calonge de Segarra

23/11/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i

Ajuntament de Campllong

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Camprodon

30/03/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

23/11/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Castellterçol

30/03/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament del Catllar

23/11/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Celrà

07/05/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Centelles

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Corbins

07/05/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de l’Estany

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament d’Esterri d’Àneu

30/03/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de la Figuera

07/05/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Font-rubí

07/05/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Gelida

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de la Granadella

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament d’Hostalric

23/11/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Lluçà

07/05/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura, Ajuntament de Navarcles

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de la Nou de Gaià

23/11/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament del Pla de Santa Maria

01/10/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Planoles

30/03/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura, Ajuntament de la Pobla de Segur

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Ponts

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Porqueres

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Prades

07/05/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Prats de Lluçanès

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Ribera d’Ondara

27/06/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Riudellots de la Selva

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Riudoms

30/03/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Salt

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Sanaüja

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Sant Feliu de Codines

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Sant Gregori

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Sant Guim de Freixenet

30/03/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

27/06/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura, Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Sant Joan Despí

22/11/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Sant Martí de Centelles

27/06/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Sant Pere Sallavinera

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Santa Maria d’Oló

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Santa Susanna

30/03/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Sarrià de Ter

27/06/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Setcases

01/10/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Tiana

30/03/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Tiurana

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Torà

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Toses

23/11/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Vacarisses

27/06/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Vallromanes

03/07/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Verdú

07/05/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Viladecavalls

27/06/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Viladrau

30/03/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de la Vilella Baixa

07/05/2012

G832 N-K600/002 2012

Protocol de col·laboració per a la implementació del “Programa Indicadors Culturals per a l’Entorn Municipal” (PICEM)

Departament de Cultura i Ajuntament de Vilobí d’Onyar

30/03/2012

G832 N-K600/004 2012

Conveni de col·laboració per promoure el reconeixement nacional a la trajectòria professional de l’artista

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Associació Pilarín Bayés 2012

20/04/2012

G832 N-K600/006 2012

Addenda per a l’organització de diverses mostres d’art de Rússia a l’Arts Santa Mònica

Departament de Cultura i ArtChronika Foundation

08/06/2012

G832 N-K600/007 2012

Conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un programa de treball conjunt durant el període 2012-2014

Departament de Cultura i Universitat Autònoma de Barcelona – Institut de la Comunicació

18/04/2012

G832 N-K600/009 2012

Addenda per al finançament de les obres de reforma i millora de les instal·lacions del Mercat de les Flors

Departament de Cultura i Consorci Mercat de les Flors–Centre de les Arts de Moviment

11/07/2012

G832 N-K600/014 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització de Temporada Alta-Festival de Tardor de Catalunya 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Girona.

23/11/2012

G832 N-K600/015 2012

Conveni de col·laboració per a les activitats del Centre d’Arts Escèniques de Salt-El Canal l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Salt.

23/11/2012

G832 N-K600/016 2012

Conveni de col·laboració per a la construcció d’un teatre i sales polivalents a la Colònia Viladomiu Nou, municipi de Gironella

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Gironella

28/12/2012

G832 N-K600/017 2012

Conveni de col·laboració per a la programació d’activitats de Can Xalant, Centre de Creació i Pensament Contemporani de Mataró durant l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Institut Municipal d’Acció Cultural de Mataró

23/11/2012

G832 N-K600/018 2012

Conveni de col·laboració per al programa d’activitats de l’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu, durant l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Sabadell

10/12/2012

G832 N-K600/019 2012

Conveni de col·laboració per a l’adquisició de l’equipament tècnic necessari de so, llum i un piano pel nou auditori municipal

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Santa Coloma de Farners

23/11/2012

G832 N-K600/020 2012

Conveni de col·laboració per a les activitats de l’ACVIC, Centre d’Arts Contemporànies l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Vic

28/12/2012

G832 N-K600/021 2012

Conveni de col·laboració per al desenvolupament de les activitats 2012 del Centre d’Art Tecla Sala

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

28/12/2012

G832 N-K600/022 2012

Conveni de col·laboració per al desenvolupament de les activitats 2012 del Centre Lo Pati. Centre d’Art de les Terres de l’Ebre

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament d’Amposta

23/11/2012

G832 N-K600/023 2012

Conveni de col·laboració per al desenvolupament de les activitats programades pel Centre d’Art Contemporani de Barcelona per a l’any 2012.

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Institut de Cultura de Barcelona

23/11/2012

G832 N-K600/024 2012

Conveni de col·laboració per al desenvolupament de les activitats 2012 del CA Tarragona Centre d’Art

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Tarragona

23/11/2012

G832 N-K600/025 2012

Conveni de col·laboració per a les activitats del Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Girona

28/12/2012

G832 N-K600/026 2012

Conveni de col·laboració per al desenvolupament de les activitats al Centre d’Art La Panera l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Lleida

23/11/2012

G832 N-K600/027 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització d’un circuit d’arts escèniques destinat a públic infantil i familiar

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya

23/11/2012

G832 N-K600/032 2012

Conveni de col·laboració per a la producció i gira de “Pàtria” i del “Concert per a Nadons”

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Bitó Produccions, SL

28/12/2012

G832 N-K601/001 2012

Addenda per al desenvolupament de les activitats del projecte Escena Catalana Transfronterera i per al finançament de les obres de remodelació de la fàbrica Coma-Cros en el marc del mateix projecte, durant els anys 2010 i 2011

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Salt

07/09/2012

G832 N-K601/002 2012

Acord marc de col·laboració per al desenvolupament del Segon Pla Integral del Circ

Departament de Cultura, Departament d’Ensenyament, Institut Ramon Llull, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, Institut de Cultura de Barcelona i Associació de Professionals de Circ de Catalunya

17/12/2012

G832 N-K601/003 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització de la XV Edició del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà Memorial Charlie Rivel

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Cornellà

28/12/2012

G832 N-K601/006 2012

Conveni de col·laboració per a la rehabilitació i recuperació del teatre

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Patronat de la Catequística de Figueres

23/11/2012

G832 N-K602/001 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització dels actes de celebració del centenari Xavier Montsalvatge 1912-2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Associació Xavier Montsalvatge Compositor

13/07/2012

G832 N-K602/002 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització del Cicle d’Òpera a Catalunya

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell

11/12/2012

G832 N-K602/003 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització de la Xarxa de Músiques de Catalunya durant l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Federació de Joventuts Musicals de Catalunya

22/11/2012

G832 N-K602/004 2012

Conveni de col·laboració per al finançament de la 30a Edició del Festival Internacional de Música de Cantonigròs l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Associació Festival Internacional de Música de Cantonigròs

22/11/2012

G832 N-K602/005 2012

Conveni de col·laboració per al programa Apropa Cultura

Departament de Benestar Social i Família, Departament de Cultura, Consorci de l’Auditori i l’Orquestra i Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra

05/11/2012

G832 N-K653/001 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització i realització de la itinerància de l’exposició “Josep M. Sert. L’arxiu fotogràfic del model” al San Telmo Museoa, Donostia

Departament de Cultura i Entitat Pública Empresarial Donostia Kultura

20/07/2012

G832 N-K653/002 2012

Conveni de col·laboració per al desenvolupament de les seves activitats per a l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Fundació Privada Apel·les Fenosa

03/07/2012

G832 N-K653/003 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització del Festival Internacional de Fotografia Scan Tarragona 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Tarragona

22/11/2012

G832 N-K658/002 2012

Acord marc de col·laboració per a l’establiment d’accions de foment de la lectura en el marc del Pla Nacional de Lectura

Departament de Cultura i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

28/03/2012

G832 N-K658/003 2012

Acord marc de col·laboració per a l’establiment d’accions de foment de la lectura en el marc del Pla Nacional de Lectura

Departament de Cultura i Agència de Comunicació Local, SA

28/05/2012

G832 N-K658/004 2012

Conveni de col·laboració per promoure i programar activitats de difusió de la literatura catalana

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

11/12/2012

G832 N-K658/005 2012

Conveni de col·laboració per donar suport al programa d’activitats 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Associació Centre Català del PEN Club

13/11/2012

G832 N-K658/006 2012

Conveni de col·laboració per a la programació d’activitats de difusió de les lletres catalanes

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Associació Ateneu Barcelonès

30/10/2012

G832 N-K658/007 2012

Protocol de col·laboració per a la cooperació en el programa d’actes commemoratiu de l’Any Espriu 2013

Departament de Cultura i Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

07/11/2012

G832 N-K667/001 2012

Conveni de col·laboració per al disseny i la itinerància de l’Exposició “Capgrossos, Pigues i Berrugues”

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Vic i Fundació Museu dels Sants d’Olot

12/11/2012

G832 N-K667/003 2012

Conveni de col·laboració per a la realització d’actuacions vinculades a la recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya per al trienni 2012-2014

Departament de Cultura, Patronat de l’Institut Ramon Muntaner-Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana, Consorci Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre, Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, Institut de Cultura de Barcelona, Organisme Autònom de Can Quintana Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, Fundació Privada Promediterrània per a la Conservació, l’Estudi i la Difusió del Patrimoni Marítim de Palamós, Fundació Privada Museu Industrial del Ter-Can Sanglas de Manlleu, Patronat Municipal del Museu Etnològic del Montseny “La Gabella”, Organisme Autònom Museu Comarcal de l’Urgell, de Tàrrega, Patronat Municipal Duran i Sanpere, de Cervera, Institut Català d’Antropologia i Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria “Carrutxa”

03/10/2012

G832 N-K667/004 2012

Conveni de col·laboració per al finançament del programa d’activitats a les ciutats membres de TRANSVERSAL durant l’any 2012.

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats Culturals

29/03/2012

G832 N-K667/005 2012

Conveni de col·laboració per al finançament de la 35a edició de la Tamborinada l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Fundació Privada La Roda d’Accions Culturals i del Lleure

12/04/2012

G832 N-K667/006 2012

Conveni de col·laboració per al foment, promoció i finançament del programa “La Sardana a l’Escola” durant el curs 2011-2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, Diputació de Girona i Associació Cultural La Talaia

05/06/2012

G832 N-K667/007 2012

Conveni de col·laboració per a la contractació de diferents pòlisses d’assegurances per a la seguretat de les colles castelleres i els castells l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya

01/10/2012

G832 N-K667/008 2012

Conveni de col·laboració per a la Difusió del Folklore (Adifolk) per a l’organització del 25è Aplec Internacional de la Sardana i Mostra de Grups Folklòrics a Budapest l’any 2012

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Associació per a la Difusió del Folklore (Adifolk)

03/08/2012

G832 N-K667/009 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització d’una Xarxa d’Arts Escèniques Amateurs

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Federació d’Ateneus de Catalunya

02/08/2012

G832 N-K667/010 2012

Segona addenda per a la creació i posada en funcionament del Centre de la Dansa Tradicional Catalana al municipi de Rubí

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Rubí

28/12/2012

G832 N-K667/011 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització de l’activitat de l’Aula de Música Tradicional i Popular a Barcelona durant el curs 2012-2013

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Associació Cultural per la Tradició Musical TRAM

23/11/2012

G832 N-K667/012 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització de l’activitat de l’Aula de Música Tradicional i Popular a Lleida durant el curs 2012-2013

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Orfeó Lleidatà

23/11/2012

G832 N-K667/013 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització de l’activitat de l’Aula de Música Tradicional i Popular a Salt durant el curs 2012-2013

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i societat cooperativa Col·lectiu Les Arts Unides, SCCL (CLAU)

23/11/2012

G832 N-K667/014 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització de l’activitat de l’Aula de Música Tradicional i Popular a Tarragona durant el curs 2012-2013

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Societat El Tecler, Gestió Cultural, SCP

23/11/2012

G832 N-K667/015 2012

Conveni de col·laboració per a l’organització de l’activitat de l’Aula de Música Tradicional i Popular a Tortosa durant el curs 2012-2013

Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i Ajuntament de Tortosa

23/11/2012Amunt