Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anuncio

  • Data del document 02/08/2013

  • Número de control 13214080

  • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

    CVE CVE-DOGC-B-13214080-2013

Dades del DOGC
  • Número 6440

  • Fecha 16/08/2013

  • Sección ANUNCIOS DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCIO por el que se da publicidad a la formalización de contratos del Departamento de la Presidencia durante el primer semestre de 2013.D’acord amb el que determina l’article 154.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es publiquen les formalitzacions de contractes realitzats durant el primer semestre de 2013, d’import igual o superior a 100.000 euros, com a annex a aquest anunci.Barcelona, 2 d’agost de 2013Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari generalAnnex


Sistema de licitació: procediment negociat sense publicitat.


Expedient: PR-2012-1316.

Objecte: servei de notícies de l’Agència Europa Press per a l’any 2013.

Empresa adjudicatària: Europa Press de Catalunya, SA.

Import del contracte: 104.654,21 euros, IVA inclòs.


Sistema de licitació: procediment de consulta, derivat d’acord marc.


Expedient: PR-2012-1445.

Objecte: inserció de monogràfics sobre temes i actuacions d’interès general al diari El Periódico i als seus suplements temàtics.

Empresa adjudicatària: Focus Media, SL.

Import del contracte: 933.988,26 euros, IVA inclòs.

 

Expedient: PR-2013-4.

Objecte: inserció de seccions sobre les comarques catalanes al diari El Periódico de Catalunya en la seva edició paper i online.

Empresa adjudicatària: Focus Media, SL.

Import del contracte: 665.487,90 euros, IVA inclòs.

 

Expedient: PR-2013-219.

Objecte: inserció d’un anunci a la premsa sobre els actes que organitzarà la Generalitat de Catalunya per a la celebració de la Diada Nacional de Catalunya.

Empresa adjudicatària: Media Planning Group, SA.

Import del contracte: 107.964,85 euros, IVA inclòs.

 

Expedient: PR-2013-234.

Objecte: inserció d’un anunci a la premsa dels actes de la Diada de Sant Jordi 2013.

Empresa adjudicatària: Media Planning Group, SA.

Import del contracte: 107.964,85 euros, IVA inclòs.

 

Expedient: PR-2013-360.

Objecte: insercions d’anuncis de publicitat institucional a la premsa escrita.

Empresa adjudicatària: Media Planning Group, SA.

Import del contracte: 1.306.800 euros, IVA inclòs.

 

Expedient: PR-2013-364.

Objecte: inserció de càpsules i microespais divulgatius de contingut informatiu d’interès general per a la ciutadania a 8TV, RAC1 i RAC105.

Empresa adjudicatària: Focus Media, SL.

Import del contracte: 2.899.974,94 euros, IVA inclòs.

 

Expedient: PR-2013-520.

Objecte: inserció als mitjans de comunicació d’una campanya sobre la prevenció dels incendis forestals.

Empresa adjudicatària: Focus Media, SL.

Import del contracte: 1.500.400 euros, IVA inclòs.

 

Sistema de licitació: procediment obert.

 

Expedient: PR-2013-148.

Objecte: servei d’una oficina tècnica que realitzi les funcions de conceptualització, planificació, coordinació i direcció tècnica sobre els actes i activitats incloses en la Commemoració del 1714.

Empresa adjudicatària: Magmacultura, SL.

Import del contracte:

Any 2013: 320.737,07 euros, IVA inclòs.

Any 2014: 612.159,29 euros, IVA inclòs.

 

Amunt