Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 20/06/2013

  • Número de control 13171048

  • Organisme emissor Ajuntament de Puigcerdà

    CVE CVE-DOGC-A-13171048-2013

Dades del DOGC
  • Número 6407

  • Data 01/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació inicial del projecte d'obres de remodelació de la xarxa d'abastament d'aigües i urbanització de l'avinguda del Segre.


Aprovat inicialment el projecte d'obres locals per a reforma, corresponents al projecte de REMODELACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I URBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA DEL SEGRE DE PUIGCERDÀ per resolució de l'alcaldia número 2013-0726 de data 19 / juny / 2013, es sotmet a informació pública per termini de TRENTA DIES, comptat des del dia següent al de la darrera  publicació que es produeixi del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona  o  alDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Aquest anunci es publicarà igualment a la pàgina web municipal (www.puigcerda.cat).


Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals per tal que es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.


Puigcerdà, 20 de juny de 2013


Per autorització de l'alcalde (16.6.2011)


Manel Boces  Adam

Cap del Negociat d'Urbanisme


Amunt