Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 20/06/2013

  • Número de control 13171032

  • Organisme emissor Ajuntament de Malgrat de Mar

    CVE CVE-DOGC-A-13171032-2013

Dades del DOGC
  • Número 6407

  • Data 01/07/2013

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre adjudicació i formalització de les obres incloses en el projecte de canalització de la riera de Palafolls en el tram de Can Feliciano (codi 25/2013).


La Junta de Govern Local, en sessió de 13 de juny d’enguany adjudicà les obres incloses al projecte “Canalització de la riera de Palafolls, en el Tram de Can Feliciano, entre el Pont del C. Riera i el Pont del C. Passada”.


1.- Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Malgrat de Mar

b) Dependència que tramita l'expedient: Serveis Generals

c) Número d'expedient: SCOO2013000013

d) Dirtecció d’internet del Perfil del Contractant: www.ajmalgrat.cat


2.- Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: “Canalització de la riera de Palafolls, en el Tram de Can Feliciano, entre el Pont del C. Riera i el Pont del C. Passada”.


3.- Termini d’execució: 2 mesos, comptats des de la data de comprovació del replanteig


4.- Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Abierto.

d) Criteri: Més d’un criteri d’adjudicació: Oferta Econòmica (50%), Estudi de l’obra (30%) Equip humà i maquinària adscrit a l’obra (20%).


5.- Formalització

a) Data d’adjudicació: 13.06.2013

b) Data de formalització del contracte: 19.06.2013

c) Adjudicatari: EUROCATALANA, Obres i Serveis, SL

d) Import: 233.539,35 € + 49.043,26 € IVA = 282.582,61€


Malgrat de Mar, 20 de juny de 2013


Conxita Campoy i Martí

Alcaldessa


Amunt