Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 22/04/2013

  • Número del document PRE/0934/2013

  • Número de control 13122027

  • Organisme emissor Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo

    CVE CVE-DOGC-B-13122027-2013

Dades del DOGC
  • Número 6369

  • Fecha 06/05/2013

  • Sección DISPOSICIONES

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/934/2013, de 22 de abril, por la que se da publicidad a las subvenciones y transferencias de un importe igual o superior a 3.000 euros concedidas por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo durante el ejercicio 2012.


Atès el que disposen l’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, els ens que les concedeixen han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les subvencions concedides, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat.

En compliment d’aquests preceptes,


Resolc:


Donar publicitat a les subvencions i transferències d’un import igual o superior a 3.000 euros concedides per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant l’exercici 2012, que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució.


Barcelona, 22 d’abril de 2013


P. S. (Resolució PRE/571/2011, d’1.3.2011, DOGC núm. 5829 de 2.3.2011)

Carles Llorens i Vila

Director general de Cooperació al DesenvolupamentAnnex


Relació de les subvencions i transferències d’import igual o superior a 3.000 euros concedides per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant l’exercici 2012.


-1 Subvencions atorgades a l’empara de l’article 90.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.


Entitat: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Finalitat: Conveni de col·laboració per al programa d’actuacions de cooperació descentralitzada impulsada pels ens locals i en matèria de cooperació al desenvolupament, especialment en els àmbits del foment del municipalisme, el desenvolupament local i el codesenvolupament.

Import: 150.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4600001/2320.


Entitat: Creu Roja Espanyola (Comitè Autonòmic de Catalunya).

Finalitat: Projecte “Millorar la situació nutricional de la població refugiada sahrauí a través d’una major estabilitat a l’aportació calòrica mensual de la cistella bàsica familiar”.

Import: 50.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.


Entitat: Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris.

Finalitat: Projecte “Clàusula ecosolidària: una nova forma de solidaritat per a un desenvolupament humà sostenible”.

Import: 49.990 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.


Entitat: Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament.

Finalitat: Conveni de col·laboració per al projecte “Consolidació dels rols estratègics de la Federació Catalana d’ONG per al desenvolupament durant l’any 2012”.

Import: 130.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.


Entitat: Fundació Internacional Olof Palme.

Finalitat: Projecte “I Seminari Líbia – Espanya/Catalunya”.

Import: 25.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.


Entitat: Acció Solidària-Igman.

Finalitat: Conveni de col·laboració per al projecte “ONGC, l’òrgan d’expressió i reflexió de la cooperació al desenvolupament a Catalunya www.ongd.cat – Portal de recerca i presentació de les ONGD dels PPCC ONGC, un disseny més auster i senzill”.

Import: 175.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Fundació Acció Contra la Fam.

Finalitat: Conveni de col·laboració per al projecte “Resposta de recuperació primerenca en aigua, sanejament i higiene per a poblacions vulnerables afectades per les inundacions a la província de Sindh, Pakistan”.

Import: 100.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Centre Català del Pen Club.

Finalitat: Projecte “Programa escriptor acollit 2012”.

Import: 10.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Voluntaris en Assessoria Empresarial (VAE).

Finalitat: Projecte “Enfortiment de les capacitats organitzatives de les persones emprenedores”.

Import: 7.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: La Torna, Cooperació i Desenvolupament Sostenibles, CICDES.

Finalitat: Conveni de col·laboració per al projecte “YouthMigrations: famile, travail et futur dignes”.

Import: 84.250 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida.

Finalitat: Conveni de col·laboració per al projecte “Coordinació de Programes i Campanyes de difusió i actuació conjunta de les ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida”.

Import: 119.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Centre de Recursos per a la Pau i la Solidaritat (CeDRe).

Finalitat: Conveni de col·laboració per al projecte “CeDRe – Coordinadora d’ONG Solidàries, de sensibilització a les comarques gironines i Alt Maresme pel desenvolupament d’accions i suport a campanyes i entitats de cooperació, pau, drets humans, solidaritat i d’ajuda humanitària 2012”.

Import: 119.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Direcció Provincial de Salut d’Inhambane (Moçambic).

Finalitat: Projecte “Suport a l’estratègia de salut comunitària de la Direcció Provincial de Salut d’Inhambane: suport a les activitats de salut comunitària integrades al Pla Estratègic de Salut 2013”.

Import: 65.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Agència Regional de Desenvolupament de Kolda (Senegal).

Finalitat: Conveni de col·laboració per col·laborar en el “Projecte de suport a la millora de la governança i l’apoderament de les dones de la regió de Kolda (Senegal)”.

Import: 80.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Fundació Privada Sida i Societat.

Finalitat: Conveni de col·laboració per als projectes “UALE-Prevenció, control i tractament de les infeccions de transmissió sexual i VIH/SIDA a Escuintla, Guatemala” i “Suport al sistema d’informació nacional de VIH, mitjançant l’aplicatiu MANGUA, Guatemala”.

Import: 130.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Job Creation Program.

Finalitat: Projecte “Millora de la sobirania alimentària a la Franja de Gaza mitjançant la utilització de recursos hídrics i agrícoles alternatius”.

Import: 50.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Associació per la Pau i els Drets Humans Taula Colòmbia.

Finalitat: Projecte “Contribució a la pau i protecció dels drets humans del poble colombià (Catalunya)”.

Import: 15.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Ministeri de Medi Ambient i Aigua (Bolívia).

Finalitat: Addenda a l’Acord de col·laboració per al projecte “Enfortiment sectorial del Ministeri de Medi Ambient i Aigua (Bolívia)”.

Import: 50.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Finalitat: Acord de finançament per al projecte “Educació bilingüe intercultural a Guatemala”.

Import: 100.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF).

Finalitat: Acord de finançament per al projecte “Educació bàsica i igualtat de gènere” al Marroc.

Import: 225.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Finalitat: Projecte “Servei d’informació ciutadana i comunicació a l’Ajuntament d’Adjir (Marroc)”.

Import: 11.300 euros.

Aplicació pressupostària: D/4600001/2320.

 

Entitat: Institut Català de la Salut.

Finalitat: “Projecte per a la sensibilització i la visibilització de persones afectades per la malaltia de Chagas - PROSEVICHA”.

Import: 39.964 euros.

Aplicació pressupostària: D/4205200/2320.

 

Entitat: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Finalitat: Projecte “Treballem plegats en codesenvolupament”.

Import: 22.400 euros.

Aplicació pressupostària: D/4600001/2320.

 

Entitat: Organització Internacional per a les Migracions (OIM).

Finalitat: “Projecte de promoció i enfortiment de les capacitats productives de migrants retornats a Bolívia des de Catalunya”.

Import: 16.750 euros.

Aplicació pressupostària: D/4820001/2320.

 

Entitat: Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Finalitat: Projecte “Suport a l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona”.

Import: 100.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4100001/2320.

 

Entitat: Agència de Salut Pública de Catalunya.

Finalitat: Projecte “Suport per a la implantació de l’estratègia de reducció de riscs del VIH/SIDA i de les hepatitis i llançament d’un programa de substitució de la metadona entre els drogoaddictes de la regió de Tànger – Tetuan (Marroc)”.

Import: 10.000 euros.

Aplicació pressupostària: D/4100001/2320.


Amunt