Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/03/2013

  • Número del document CLT/0839/2013

  • Número de control 13108032

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-13108032-2013

Dades del DOGC
  • Número 6362

  • Data 24/04/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ CLT/839/2013, de 28 de març, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament de Cultura durant l’any 2012.


En compliment del que estableixen l’article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a les subvencions concedides, d’import igual o superior a 3.000 euros, durant l’any 2012, que es publiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

 

Barcelona, 28 de març de 2013

 

Pilar Pifarré i Matas

Secretària general de Cultura

 

 

Annex

 

Data concessió: 29 de març de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals.

Partida pressupostària: D/461000100/4420/0000 - 7495.

Import: 125.000,00 euros.

Finalitat: programa d'activitats 2012.

 

 

Data concessió: 12 d'abril de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Fundació Privada la Roda d'Accions Culturals i del Lleure.

Partida pressupostària: D/481000100/4440/0000 - 7495.

Import: 88.000,00 euros.

Finalitat: La Tamborinada 2012.

 

 

Data concessió: 20 d'abril de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Associació Pilarín Bayés 2012.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 105.000,00 euros.

Finalitat: activitats de reconeixement de la trajectòria professional de la senyora Pilarín Bayés.

 

 

Data concessió: 3 de maig de 2012.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Cisterciense, monestir de Santa Maria de Vallbona.

Partida pressupostària: D/482000100/4430/0000 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: contractació d'un guia turístic especialitzat.

 

 

Data concessió: 4 de maig de 2012.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Centre de Lectura de Reus.

Partida pressupostària: D/482000100/4410/0000 - 7495.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: activitats culturals a la biblioteca.

 

 

Data concessió: 5 de juny de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Associació Cultural la Talaia.

Partida pressupostària: D/482000100/4440/0000 - 7495.

Import: 30.827,90 euros.

Finalitat: programa La Sardana a l'Escola, durant el curs 2011-2012.

 

 

Data concessió: 21 de juny de 2012.

 

Tipus: beca.

 

Objecte de la línia: beques per a la realització de pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació - restauració dels béns culturals mobles.

Partida pressupostària: D/480000100/4430/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Casas Serra, Roser.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Urbano Murillo, Beatriz.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Martínez Carrión, Rosa.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Bonjoch Valls, Oriol.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Contreras Sánchez, Laia.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Barra Marco, Meritxell.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Pérez Llorca, Ares.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Natoli, Mariaverònica.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Martín Ortega, Silvia.

Import: 6.000,00 euros.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l'àmbit del teatre.

Partida pressupostària: D/470000100/4410/0000 - 7495, D/481000100/4410/0000 - 7495, D/482000100/4410/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Artípolis.

Import: 33.782,00 euros.

Finalitat: 17a Mostra de Teatre de Barcelona.

 

Beneficiari: Asociación Cultural Ulls Art.

Import: 14.904,00 euros.

Finalitat: Festival Ulls 2012.

 

Beneficiari: Associació Forani Teatre.

Import: 8.942,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral El Carnaval dels Animals.

 

Beneficiari: Associació Cultural Amebeu.

Import: 8.710,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Ferro Colat.

 

Beneficiari: Associació d'Investigació i Experimentació Teatral.

Import: 6.616,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Sopar d'Estiu.

 

Beneficiari: Soriano Pons, Jordi.

Import: 6.624,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral James on the rocks.

 

Beneficiari: El Local Espacio de Creación.

Import: 7.651,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Mi Gran Obra.

 

Beneficiari: Associació Torb Teatre.

Import: 17.222,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Obaga d'Albert Villaró.

 

Beneficiari: Associació Obskené.

Import: 5.962,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral PsP. País Sense Paraules.

 

Beneficiari: Els Pirates Teatre.

Import: 5.465,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Cabaret Fosse.

 

Beneficiari: Bohemia's, SCP.

Import: 10.274,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Carta als actors/Per a Louis de Funès.

 

Beneficiari: Projecte Vaca Associació de Creadores Escèniques.

Import: 20.547,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació Projectes Audiovisuals Prisa Mata.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Els Desgraciats.

 

Beneficiari: Associació la Vella Fam.

Import: 7.948,00 euros.

Finalitat: Fills del drap - Transhumàncies de l'actor artesà.

 

Beneficiari: Gataro, SL.

Import: 5.630,00 euros.

Finalitat: Festival Barcino'12 i edició del llibre commemoratiu dels 15 anys.

 

Beneficiari: Associació Cultural pel Desenvolupament de la Cultura Arts Lupus.

Import: 18.302,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Brickman.

 

Beneficiari: Compartir Dóna Gustet.

Import: 10.485,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Arròs Movie.

 

Beneficiari: Rialles Espectacles Infantils i Juvenils.

Import: 64.583,00 euros.

Finalitat: Festival El Més Petit de Tots.

 

Beneficiari: Associació Cultural Viu el Teatre.

Import: 27.820,00 euros.

Finalitat: Festival Viu el Teatre.

 

Beneficiari: Grup Bambalina.

Import: 4.570,00 euros.

Finalitat: Festival Internacional de Teatre Infantil i Juvenil.

 

Beneficiari: Moreno Tarrés, Mercè.

Import: 5.299,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral L'últim enemic.

 

Beneficiari: FAT Associació pel Foment d'Activitats Teatrals.

Import: 12.420,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Victòria Falls.

 

Beneficiari: Associació Fringe per a la Difusió de les Arts.

Import: 21.528,00 euros.

Finalitat: Festival Emergent 2012.

 

Beneficiari: Associació Cultural Brossiana.

Import: 4.531,00 euros.

Finalitat: Escola de l'Espectador- edicions VII i VIII.

 

Beneficiari: Caixa d'Eines del Teatro de los Sentidos.

Import: 12.917,00 euros.

Finalitat: activitats formatives i d'investigació.

 

Beneficiari: Elèctrica Produccions, SL.

Import: 33.119,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Pendent de votació.

 

Beneficiari: Collado Sala, Ernesto.

Import: 16.033,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Nueva Marinaleda.

 

Beneficiari: Associació Festival de Creació Contemporània del Poblenou.

Import: 41.731,00 euros.

Finalitat: festival Escena Poblenou.

 

Beneficiari: Ots Gil, Sergi.

Import: 18.361,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Àrtica.

 

Beneficiari: Transformas.

Import: 15.374,00 euros.

Finalitat: activitats del projecte Teatro Dentro 2012.

 

Beneficiari: Muñoz Rizzo, Ilona.

Import: 9.605,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle El Rei, les Reines, el Metge i ella.

 

Beneficiari: Associació Cultural Trinxera Creacions.

Import: 9.472,00 euros.

Finalitat: festival Creart i producció Hic Habitat Felicitas.

 

Beneficiari: Plural Garrotxa, Sl.

Import: 5.059,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Automatàrium.

 

Beneficiari: Associació Artística Triskel.

Import: 3.618,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral L'Entrada.

 

Beneficiari: TiP Produccions SC.

Import: 9.042,00 euros.

Finalitat: festival Còmic.cat.

 

Beneficiari: Associació Cultural Qualia.

Import: 9.700,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Let's Play.

 

Beneficiari: Mentidera Teatre, SC.

Import: 4.968,00 euros.

Finalitat: producció de l'espectacle teatral Projecte Micro-teatre.

 

Beneficiari: Tramateatre.

Import: 30.463,00 euros.

Finalitat: festival Lola.

 

Beneficiari: Associació Teatral Denominació d'Origen.

Import: 11.592,00 euros.

Finalitat: L'excèntrica: cursos de formació i Passatge Insòlit.

 

Tipus: beca.

 

Objecte de la línia: beques per col·laborar en diversos programes previstos en el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Partida pressupostària: D/480000100/4430/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Zapater Caminal, Daniel.

Import: 5.100,00 euros.

 

Beneficiari: Sánchez Carretero, Natalia.

Import: 5.100,00 euros.

 

Beneficiari: Villanueva Puig, Maria Rosa.

Import: 5.100,00 euros.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Associació de Museòlegs de Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/4430/0000 – 7495.

Import: 18.000,00 euros.

Finalitat: edició de la revista catalana de museologia Mnemósine.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tàrrega.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: col·laboració en la gestió i la salvaguarda del patrimoni arqueològic.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Compositors.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 39.000,00 euros.

Finalitat: programa d’activitats 2011.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: iniciatives d'empreses adreçades a promoure l'ús de la llengua catalana.

Partida pressupostària: D/470000100/4510/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Casamayor Franco, Pedro Jose.

Import: 4.207,34 euros.

Finalitat: traducció de l’aplicació de comptabilitat Abaco Elite.

 

Beneficiari: Casamayor Franco, Pedro Jose.

Import: 3.111,31 euros.

Finalitat: traducció de l'aplicació de CRM (customer relationship managment) Abaco elite.

 

Beneficiari: Casamayor Franco, Pedro Jose.

Import: 3.394,16 euros.

Finalitat: traducció de l'aplicació de gestió de fisioterapeutes Fisio System.

 

Beneficiari: Casamayor Franco, Pedro Jose.

Import: 4.914,45 euros.

Finalitat: traducció de l'aplicació de gestió comercial Abaco Elite.

 

Beneficiari: Blinzy Studios, SL.

Import: 14.240,53 euros.

Finalitat: desenvolupament del videojoc Aventures Llegendàries per a iPad.

 

Beneficiari: Aula de Formació del Penedès, SL.

Import: 8.299,18 euros.

Finalitat: L'Ep!.

 

Beneficiari: servicios Microinformàtica, SA.

Import: 5.987,65 euros.

Finalitat: accés web d’usuaris finals per a la gestió de parcs d'impressió.

 

Beneficiari: Neosono, SL.

Import: 15.000,00 euros.

Finalitat: Projecte NEOTEC2, desenvolupament d'una plataforma per a la creació d'aplicacions mòbils.

 

Beneficiari: UBI Studios, SL.

Import: 13.945,52 euros.

Finalitat: videojoc Sports Connection.

 

Beneficiari: Centre Mèdic Teknon.

Import: 3.790,93 euros.

Finalitat: adaptació a dispositius mòbils de la web del Centre Mèdic Teknon.

 

Beneficiari: Editors Independents en Català, SL.

Import: 18.385,00 euros.

Finalitat: desenvolupament d’aplicacions per a Mac i Android.

 

Beneficiari: Infocket Información Portable, SL.

Import: 4.812,32 euros.

Finalitat: desenvolupament de l'aplicació mòbil i dels continguts de la plataforma social multidispositiu de continguts turístics d'abast global.

 

Beneficiari: Barcelona Multimedia, SL.

Import: 17.677,89 euros.

Finalitat: Els Jocs de la Bíblia als Nens.

 

Beneficiari: Tatzen, SL.

Import: 3.928,42 euros.

Finalitat: projecte audiovisual Ho tens clar?.

 

Beneficiari: Mira Management, SL.

Import: 25.500,00 euros.

Finalitat: portal d'aplicacions mòbils.

 

Beneficiari: Aadimatiq, SL.

Import: 13.793,66 euros.

Finalitat: CorrectorCorrecte.cat.

 

Beneficiari: Hermes Comunicacions, SA.

Import: 3.449,21 euros.

Finalitat: El PuntAvui al teu mòbil.

 

Beneficiari: Penedès Emotions, SL.

Import: 8.681,81 euros.

Finalitat: el disseny, la programació i la comercialització de les primeres videoguies GPS a Catalunya per a itineraris turístics en zones rurals, vídeo guies GPS Cava Emotinos.

 

Beneficiari: Iris-Ekamat SL.

Import: 6.206,91 euros.

Finalitat: Microsoft Dynamics.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: projectes artístics de caràcter professional de formació, exhibició i difusió en l'àmbit de les arts visuals.

Partida pressupostària: D/470000100/4410/0000 - 7495, D/481000100/4410/0000 – 7495, D/482000100/4410/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Fundació Art AIDS.

Import: 25.000,00 euros.

Finalitat: Espais íntims 2.0 parlem de la SIDA.

 

Beneficiari: Fundació Privada Guillem Viladot: Lo Pardal.

Import: 8.855,00 euros.

Finalitat: cicle L'important és la idea 2012.

 

Beneficiari: Associació Cultural Arquitectura Reversible.

Import: 35.000,00 euros.

Finalitat: 48H Open House Barcelona 2012.

 

Beneficiari: Associació Olot Fotografia.

Import: 4.121,00 euros.

Finalitat: X Biennal Olot Fotografia.

 

Beneficiari: Centre de Lectura de Reus.

Import: 5.780,00 euros.

Finalitat: Art al Centre de Lectura.

 

Beneficiari: Institut Català d'Antropologia.

Import: 7.675,00 euros.

Finalitat: Arxiu Limen. Un projecte de laboratori virtual.

 

Beneficiari: Fundació Privada José I. Suñol Soler.

Import: 44.000,00 euros.

Finalitat: programació d'exposicions 2012.

 

Beneficiari: Fundació Arranz-Bravo.

Import: 12.299,00 euros.

Finalitat: Les Arts, en transversal II.

 

Beneficiari: Associació Cultural Homesession Arts Visuals.

Import: 13.700,00 euros.

Finalitat: beques i residències de creació Homesession.

 

Beneficiari: Associació Cultural A4 de Girona.

Import: 6.965,00 euros.

Finalitat: festival multidisciplinari A Part. Arts i Estructures 7a edició.

 

Beneficiari: Nuñez Salmeron, Cristina.

Import: 14.491,00 euros.

Finalitat: exposició “Someone to love”.

 

Beneficiari: Fundació Joan Brossa.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: exhibició i difusió de l'obra de Joan Brossa.

 

Beneficiari: Fundació Privada Foto Colectania.

Import: 45.000,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: La Xina Associació per l'Art de Recerca Total.

Import: 12.297,00 euros.

Finalitat: programació i activitats de La Xina Art.

 

Beneficiari: Associació Cultural Multidisciplinar ADN.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: 7è Festival Internacional d'Arquitectura eme3.

 

Beneficiari: Associació Cultura Mira.

Import: 14.070,00 euros.

Finalitat: Mira - Festival de Música i Recerca Audiovisual.

 

Beneficiari: Centre d'Art la Rectoria.

Import: 11.069,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Asociación Cultural Miscelánea.

Import: 18.516,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: A Bao A Qu Associació.

Import: 33.500,00 euros.

Finalitat: Fotografia en curs.

 

Beneficiari: Bros Ardévol, Mariona.

Import: 8.248,00 euros.

Finalitat: Camp a través.

 

Beneficiari: M.X. Espai, Associació Recerca Interdisciplinària Tèxtil i Art.

Import: 11.800,00 euros.

Finalitat: Itineràncies.

 

Beneficiari: Associació Amics de l'Art del Prat.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Check-In, publicació en paper i en línia.

 

Beneficiari: Garba Associació per a la Recerca i la Creació.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: VAD.01 festival internacional de vídeo i arts digitals de Girona i LABFàbrica.

 

Beneficiari: Fundació Privada Photographic Social Vision.

Import: 32.110,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Asociación Cultural D-I-N-A. Observatorio de Experimentación sobre arte, tecnologia y comunicación.

Import: 12.222,00 euros.

Finalitat: festival Influencers 2012 i Influ Labs.

 

Beneficiari: Alternativa Jove per a la Interculturalitat.

Import: 5.635,00 euros.

Finalitat: Polièdrica, pàgina web.

 

Beneficiari: Associació Cultural Plan 9.

Import: 5.310,00 euros.

Finalitat: Eufònic. Mostra d'art sonor i visual de les Terres de l'Ebre.

 

Beneficiari: Acteon, SCCL.

Import: 25.000,00 euros.

Finalitat: Entusiasme. Taller i difusió.

 

Beneficiari: Cercle Artístic de Sant Lluc.

Import: 22.000,00 euros.

Finalitat: Sant Lluc és dibuix 2012. Tallers i exposicions.

 

Beneficiari: Filmsnomades, SCP.

Import: 4.696,00 euros.

Finalitat: Documentaldelta.

 

Beneficiari: Pujol Masip, Elvira.

Import: 6.732,00 euros.

Finalitat: projecte expositiu “¡Catalunya termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!”.

 

Beneficiari: Ruidophoto SL.

Import: 16.087,00 euros.

Finalitat: tallers, seminaris i jornades Focus on.

 

Beneficiari: Habitual Video Team.

Import: 16.751,00 euros.

Finalitat: Flux 2012. Festival de vídeo d'autor.

 

Beneficiari: ACSAL Zeta.

Import: 65.000,00 euros.

Finalitat: Ingràvid. Festival de Cultura Contemporània de l'Empordà.

 

Beneficiari: Comissariat.

Import: 12.536,00 euros.

Finalitat: Priorat Centre d'Art.

 

Beneficiari: Associació Aranesa d'Arts Numèriques.

Import: 31.448,00 euros.

Finalitat: Dig@ran, Festival Europeu d'Arts Numèriques.

 

Beneficiari: Asociación Halfhouse.

Import: 19.530,00 euros.

Finalitat: programació Halfhouse 2012.

 

Beneficiari: Associació Cultural la Muga Caula.

Import: 16.547,00 euros.

Finalitat: 8a Trobada Internacional de Poesia d'Acció i Performance.

 

Beneficiari: Associació Cultural Estudiosos del Tema.

Import: 7.514,00 euros.

Finalitat: Ethall Dibujo Contemporáneo. Programa d’exposicions.

 

Beneficiari: Associació Panorama 180.

Import: 8.000,00 euros.

Finalitat: BccN Barcelona Creative Commons Festival.

 

Beneficiari: Fundació Privada Espai Guinovart.

Import: 25.000,00 euros.

Finalitat: programació d'exposicions i activitats pedagògiques 2012.

 

Beneficiari: Associació Inund'art.

Import: 8.855,00 euros.

Finalitat: 7a mostra i trobada multidisciplinària inund'Art.

 

Beneficiari: Antentas Massaguer, Núria.

Import: 19.239,00 euros.

Finalitat: Nits Digitals, cicle d'arts electròniques de Vic.

 

Beneficiari: Associació Cultural Rabera de Bouetes.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: festival Bouesia 2012. 8a edició.

 

Beneficiari: Associació Gresol, Biblioteca Cultural i Centre d'Estudis Creatius.

Import: 18.784,00 euros.

Finalitat: FEM 12. Trobada Performàtica de la Dona Artista.

 

Beneficiari: Associació Cultural Artiga.

Import: 6.628,00 euros.

Finalitat: Artiga revista d'art i pensament contemporani.

 

Beneficiari: Antas Barranco, Jordi.

Import: 4.653,00 euros.

Finalitat: Demo_1. Programa de suport a les arts visuals.

 

Beneficiari: A-Desk, Crítica i Art Contemporani.

Import: 16.906,00 euros.

Finalitat: A Study, A Workshops i A Seminars.

 

Beneficiari: Vinuesa Rocher, Ivó.

Import: 3.475,00 euros.

Finalitat: Morra.

 

Beneficiari: Associació Xarxaprod.

Import: 6.845,00 euros.

Finalitat: programa d'activitats 2012.

 

Tipus: Beca.

 

Objecte de la línia: beques per a la realització de treballs de recerca sobre el patrimoni etnològic de Catalunya.

Partida pressupostària: D/480000100/4440/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Forner Quixal, Rosa Maria.

Import: 3.250,00 euros.

Finalitat: Aportacions a la genealogia de la dansa tradicional catalana.

 

Beneficiari: Montlló Bolart, Jordi.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: Recuperació de la memòria oral de quatre generacions d'artesans i comerciants de la Fira de Santa Llúcia de Barcelona: organització familiar, treball i relacions.

 

Beneficiari: Domingo Basora, Elena.

Import: 3.250,00 euros.

Finalitat: Els sastres del vent: la veleria a Catalunya al segle XX.

 

Beneficiari: Pujol Cruells, Adrià.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: Els exvots pintats a la Catalunya Central (Una anàlisi etnohistòrica).

 

Beneficiari: Núñez Galván, Laura.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Llevadores tradicionals catalanes: un saber en vies d'extinció.

 

Beneficiari: Agelet Subirada, Antoni.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: Etnozoologia mèdica al Pallars.

 

Beneficiari: Luca Stanchieri, Marco.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: Els horts urbans comunitaris de Barcelona.

 

Beneficiari: Ros Vilanova, Roser.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Dones folkloristes: recerca i ciutadania.

 

Beneficiari: Alsina Iglesias, Jordi.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Argentona i les festes populars, 1950-2010. Sis dècades de vida social local a través dels fenòmens festius.

 

Beneficiari: Panyella Carbonell, Jordi.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: Inventari de l'arxiu personal d'August Panyella Gómez i Zeferina Amil Mengual. Part II.

 

Beneficiari: Motterle, Livia.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Som un barri digne! Etnografia d'una prostitució indignada com a fenomen de resistència urbana al Raval.

 

Beneficiari: Sadurní Puigbò, Núria.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: La pesca fluvial a la conca mitjana del riu Ter.

 

Beneficiari: Esterri Comes, Xavier.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: treball de recerca sobre el Patrimoni Etnològic del traçat de la sèquia de Fontanet a Lleida, Alcoletge, Vilanova de la Barca i Térmens.

 

Beneficiari: Julià Llobet, Diana.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: estudi etnològic de la comunitat de pagesos de l'arròs dels aiguamolls del Baix Ter.

 

Beneficiari: Alonso Rey, Natalia.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Migracions objectes i memòries.

 

 

Data concessió: 3 de juliol de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Fundació Privada Museu del Joguet de Catalunya.

Partida pressupostària: D/481000100/4430/0000 - 7495.

Import: 24.000,00 euros.

Finalitat: activitats de l'any 2012.

 

Beneficiari: Fundació Privada Apel·les Fenosa.

Partida pressupostària: D/481000100/4430/0000 - 7495.

Import: 71.240,00 euros.

Finalitat: organització de les activitats de l'any 2012.

 

 

Data concessió: 13 de juliol de 2012.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: iniciatives d’entitats sense ànim de lucre adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana a Catalunya.

Partida pressupostària: D/481000100/4510/0000 - 7495, D/482000100/4510/0000 - 7495, D/484000100/4510/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC).

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: promoció de l'ús de la llengua a Barcelona.

 

Beneficiari: Centre Cultural de Formació i Ocupació Professional de Sant Martí.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: El català a les empreses llatines de Barcelona.

 

Beneficiari: Unió de Venedors Ambulants (UVA).

Import: 5.382,00 euros.

Finalitat: Al merCAT... en català.

 

Beneficiari: Col·lectiu Cultura Popular.

Import: 3.898,00 euros.

Finalitat: Atreveix-te en català. Projecte d'orientació laboral.

 

Beneficiari: Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

Import: 66.809,00 euros.

Finalitat: projecte d'actuacions del Servei Lingüístic de CCOO.

 

Beneficiari: Fundació Privada Vincle.

Import: 14.087,00 euros.

Finalitat: El català suma 2012.

 

Beneficiari: Coordinadora d'Associats per la Llengua Catalana.

Import: 6.599,00 euros.

Finalitat: Correllengua 2012.

 

Beneficiari: Coordinadora d'Associats per la Llengua Catalana.

Import: 6.091,00 euros.

Finalitat: projecte Xerrem.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ared.

Import: 3.099,00 euros.

Finalitat: reforç de l’ús del català, en l’atenció a persones en situació o risc d’exclusió social, com a eina d’inclusió sociolaboral.

 

Beneficiari: Centre de Lectura de Reus.

Import: 4.578,00 euros.

Finalitat: Vivim i divertim-nos en català.

 

Beneficiari: Coordinadora d'Associats per la Llengua Catalana.

Import: 4.399,00 euros.

Finalitat: projecte Junts.

 

Beneficiari: Consum Català.

Import: 3.164,00 euros.

Finalitat: Consumidors catalans: responsabilitat social i drets lingüístics.

 

Beneficiari: Associació Parlacatala.org.

Import: 5.500,00 euros.

Finalitat: parelles lingüístiques virtuals.

 

Beneficiari: Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña.

Import: 3.314,00 euros.

Finalitat: serveis lingüístics de Fedelatina.

 

Beneficiari: Fundació Catalana de l'Esplai.

Import: 3.818,00 euros.

Finalitat: Esplais dinàmics, foment del català.

 

Beneficiari: Associació Tallers per la Llengua.

Import: 7.000,00 euros.

Finalitat: campanya d'extensió de l'ús de la llengua als mercats a través del joc.

 

Beneficiari: Unió General de Treballadors de Catalunya.

Import: 54.012,00 euros.

Finalitat: projecte de promoció de l'ús de la llengua catalana.

 

Beneficiari: Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris.

Import: 5.076,00 euros.

Finalitat: Comunica't: accions de foment de l'ús interpersonal del català per a joves nouvinguts.

 

Beneficiari: Pimec-Sefes, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

Import: 16.500,00 euros.

Finalitat: foment de la llengua catalana entre el teixit empresarial de Pimes i autònoms 2012.

 

Beneficiari: Associació Tallers per la Llengua.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: campanya de reforç de l'ús social del català en àmbits de forta minorització lingüística.

 

Beneficiari: Gremi Comarcal d'Hostaleria i Turisme de l'Alt Penedès.

Import: 3.365,00 euros.

Finalitat: Siusplaucat.

 

Beneficiari: Associació Amical Viquipèdia.

Import: 9.421,00 euros.

Finalitat: Augment de l'ús de la Viquipèdia en català.

 

Beneficiari: Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya.

Import: 4.399,00 euros.

Finalitat: Els joves empresaris emprenen el català!.

 

Beneficiari: Associació Wafae.

Import: 3.858,00 euros.

Finalitat: VII campanya per a la promoció de l'ús interpersonal de la llengua catalana entre la comunitat autòctona i la comunitat de persones immigrades.

 

Beneficiari: Fundació Puntcat.

Import: 11.500,00 euros.

Finalitat: Navega en català.

 

Beneficiari: Fundació Privada Pimec.

Import: 5.523,00 euros.

Finalitat: sensibilització sobre la utilització de la llengua catalana en el col·lectiu de marxants/gitanos del Maresme.

 

Beneficiari: Òmnium Cultural.

Import: 18.000,00 euros.

Finalitat: Voluntariat per la llengua.

 

Beneficiari: Fundació Pere Tarrés.

Import: 3.463,00 euros.

Finalitat: foment de l'ús de la llengua catalana en activitats d'educació en el lleure.

 

Beneficiari: Associació en Defensa de l'Etiquetatge en Català, ADEC.

Import: 11.568,00 euros.

Finalitat: registre d’empreses que etiqueten en català.

 

Beneficiari: Fundació Privada la Roda d'Accions Culturals i del Lleure.

Import: 8.375,00 euros.

Finalitat: Comunica't.

 

Beneficiari: Gremi de Restauració de Barcelona.

Import: 5.159,00 euros.

Finalitat: creació d'una aplicació per a Android, LexiApp, dedicada a la difusió, promoció i foment del lèxic vinculat al món de la restauració a Catalunya.

 

Beneficiari: ASU, Cercle d'Artistes Sords Units.

Import: 4.531,00 euros.

Finalitat: accessibilitat en català i manteniment de l'arxiu.

 

Beneficiari: Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra.

Import: 4.387,00 euros.

Finalitat: El Corrector Mòbil 2.0.

 

Beneficiari: Associació en Defensa de l'Etiquetatge en Català, ADEC.

Import: 7.326,00 euros.

Finalitat: activar el codi de consum al carrer.

 

Beneficiari: Associació de Publicacions Periòdiques en Català.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: XIII Premis APPEC.

 

Beneficiari: Fundació Cecot Persona i Treball.

Import: 4.684,00 euros.

Finalitat: El català a l'empresa: Una qüestió de responsabilitat.

 

Beneficiari: Associació Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.

Import: 3.073,00 euros.

Finalitat: campanya foment de l'ús del català entre la població refugiada i immigrada.

 

Beneficiari: Confederació de Comerç de Catalunya.

Import: 60.911,00 euros.

Finalitat: Oberts al català 2012.

 

Beneficiari: Associació per al Desenvolupament de l'Associacionisme a Catalunya.

Import: 3.655,00 euros.

Finalitat: Entitats en català!.

 

Beneficiari: Fundació Pere Tarrés.

Import: 4.397,00 euros.

Finalitat: elaboració de materials per a la difusió de termes en català en l'àmbit del treball familiar.

 

Beneficiari: Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC).

Import: 4.500,00 euros.

Finalitat: promoció de l’ús de la llengua catalana a Tortosa.

 

Beneficiari: Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Import: 4.873,00 euros.

Finalitat: Mou-te en Català.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament.

Partida pressupostària: D/470000100/4410/0000 - 7495, D/481000100/4410/0000 - 7495, D/482000100/4410/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Associació d'Amics Centre d'Art i Sostenibilitat Forn de la Calç.

Import: 41.429,00 euros.

Finalitat: activitats CACIS 2012.

 

Beneficiari: Associació Cultural Conservas.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació Catalana De Compositors.

Import: 37.786,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Asociación de Directores de Arte, Diseñadores Gráficos e Ilustradores. ADG-FAD.

Import: 22.368,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Experimentem amb l'Art.

Import: 81.485,00 euros.

Finalitat: activitats Espai EART.

 

Beneficiari: Associació Cultural La Poderosa.

Import: 35.366,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: N54 Produccions, SL.

Import: 38.772,00 euros.

Finalitat: activitats de dansa 2012 al SAT!.

 

Beneficiari: Asociación de Fotógrafos Profesionales de España.

Import: 29.824,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació Gràcia Territori Sonor.

Import: 51.128,00 euros.

Finalitat: activitats de Gràcia Territori Sonor 2012.

 

Beneficiari: Teatron, SCP.

Import: 14.699,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Nunart.

Import: 10.925,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Idensitat, Associació d'Art Contemporani.

Import: 33.697,00 euros.

Finalitat: investigació i recerca creativa d'interacció en el context social.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Crítics d'Art.

Import: 27.439,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Taller de Pubilla Casas, SCCL.

Import: 43.139,00 euros.

Finalitat: activitats TPK Art i Pensament Contemporani 2012.

 

Beneficiari: Associació Hamaca.

Import: 32.413,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Indigestió Musical, SL.

Import: 16.031,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya.

Import: 32.754,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya.

Import: 67.105,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació Ovni.

Import: 39.145,00 euros.

Finalitat: arxius de l'Observatori i activitats 2012.

 

Beneficiari: Antic Teatre - Espai de Creació, SL.

Import: 61.513,00 euros.

Finalitat: activitats Antic Teatre 2012.

 

Beneficiari: Associació Orquestra del Caos.

Import: 15.977,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació d'Artistes Visuals de Catalunya.

Import: 72.000,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació de Dansa Independent de Barcelona La Porta.

Import: 91.071,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Phonos Fundació Privada.

Import: 22.368,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics.

Import: 14.313,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Federació Unió de Músics de Catalunya.

Import: 14.486,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació Cult. Desenvol. Activ. Coreogràf. La Caldera.

Import: 162.969,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'intèrprets de Música Clàssica.

Import: 6.391,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació de Professionals de Circ de Catalunya.

Import: 162.969,00 euros.

Finalitat: activitats de l'APCC i La Central del Circ.

 

Beneficiari: Associació Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya.

Import: 38.346,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: NU2'S Associació per la Creació.

Import: 22.584,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació Cultural Niu.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Bidó de Nou Barris.

Import: 111.709,00 euros.

Finalitat: activitats de l'Ateneu Popular 9 Barris 2012.

 

Beneficiari: Fundació Privada Associació Artistes Visuals Catalunya - Hangar.

Import: 250.000,00 euros.

Finalitat: projecte Hangar 2012.

 

Beneficiari: Consell Català De La Música.

Import: 29.771,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Fundació Privada Sagrera.

Import: 40.742,00 euros.

Finalitat: activitats a Nau Ivanow.

 

Beneficiari: Associació de Circ Rogelio Rivel.

Import: 153.916,00 euros.

Finalitat: activitats de formació en l'art del circ.

 

Beneficiari: ACCES, L'animal a l'Esquena.

Import: 90.539,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació Cultural Telenoika.

Import: 45.269,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació de Músics de Tarragona.

Import: 16.000,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya.

Import: 86.012,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació Cultural Côchlea.

Import: 18.174,00 euros.

Finalitat: activitats de la Nau Côchlea.

 

Beneficiari: Associació el Celler d'Espectacles.

Import: 15.977,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: AGT, Associació Gironina de Teatre.

Import: 19.251,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Amics del Centre d'Art i Natura de Farrera.

Import: 42.553,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana.

Partida pressupostària: D/470000100/4510/0000 - 7495, D/470000100/4510/0042 – 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Paco Poch Cinema, SL.

Import: 7.645,00 euros.

Finalitat: Un amour de jeunesse.

 

Beneficiari: Paco Poch Cinema, SL.

Import: 3.551,60 euros.

Finalitat: Stopped on Track.

 

Beneficiari: A Contracorriente Films, SL.

Import: 52.900,00 euros.

Finalitat: Intocable.

 

Beneficiari: Universal Pictures International Spain, SL.

Import: 104.700,00 euros.

Finalitat: Lorax, a la recerca de la trufula perduda.

 

Beneficiari: Universal Pictures International Spain, SL.

Import: 105.600,00 euros.

Finalitat: Battleship.

 

Beneficiari: Aurum Producciones, SA.

Import: 51.614,62 euros.

Finalitat: La dona de negre.

 

Beneficiari: Aurum Producciones, SA.

Import: 33.922,00 euros.

Finalitat: La freda llum del dia.

 

Beneficiari: Paramount Spain, SL.

Import: 116.614,92 euros.

Finalitat: Rise of the guardians.

 

Beneficiari: Paramount Spain, SL.

Import: 119.614,92 euros.

Finalitat: Madagascar 3.

 

Beneficiari: Sony Pictures Releasing de España, SA.

Import: 113.619,01 euros.

Finalitat: Milenium: Els homes que no estimaven les dones.

 

Beneficiari: The Walt Disney Company Iberia, SL.

Import: 140.850,00 euros.

Finalitat: Brave (Indomable).

 

Beneficiari: Hispano Foxfilm, SAE.

Import: 95.000,00 euros.

Finalitat: Ice age 4.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Institut Cambó Fundació Privada.

Partida pressupostària: D/481000100/4420/0000 - 7495.

Import: 35.000,00 euros.

Finalitat: edició de nous títols de la col·lecció “Bernat Metge”.

 

Beneficiari: Fundació Videoteca dels Països Catalans.

Partida pressupostària: D/481000100/4420/0000 - 7495.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: producció documental cinema col·lecció “L'Audiovisual”.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Associació Xavier Montsalvatge Compositor.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 160.000,00 euros.

Finalitat: actes de celebració del centenari Xavier Montsalvatge.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana organitzades per federacions.

Partida pressupostària: D/482000100/4440/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.

Import: 46.242,00 euros.

Finalitat: trobada general del SCIC.

 

Beneficiari: Coordinadora de Colles de Geganters i Grups de Grallers de les Comarques Meridionals de Catalunya.

Import: 3.412,00 euros.

Finalitat: 25è aniversari de la Coordinadora.

 

Beneficiari: Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.

Import: 21.761,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació Coordinadora de Gegants i Bestiari de Ciutat Vella de Barcelona.

Import: 8.704,00 euros.

Finalitat: activitats a la Casa dels Entremesos, centre barceloní de difusió i producció de cultura popular d'arrel tradicional catalana.

 

Beneficiari: Federació Coordinadora d'entitats per a la difusió del folklore.

Import: 31.000,00 euros.

Finalitat: 40es Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, mostra de dansa tradicional folklòrica de diversos països d'arreu del món a poblacions catalanes.

 

Beneficiari: Federació Catalana d'Entitats Catifaires.

Import: 40.802,00 euros.

Finalitat: trobada nacional de catifaires - IV Congrés Internacional d'Art Efímer.

 

Beneficiari: Federació de Colles de Falcons de Catalunya.

Import: 11.969,00 euros.

Finalitat: Falcons a Catalunya pels joves, Trobada a Llorenç del Penedès.

 

Beneficiari: Comissió d'Aplecs Sardanistes de les Comarques de Barcelona.

Import: 32.964,00 euros.

Finalitat: celebració de 80 aplecs a les comarques de Barcelona.

 

Beneficiari: Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia.

Import: 4.987,00 euros.

Finalitat: Foguerons de Sa Pobla.

 

Beneficiari: Ens de Comunicació Associativa.

Import: 31.826,00 euros.

Finalitat: banc de continguts culturals.

 

Beneficiari: Associació Catalana Premsa Comarcal.

Import: 4.987,00 euros.

Finalitat: dinamització en línia de les entitats adherides i del seu públic.

 

Beneficiari: Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Import: 4.534,00 euros.

Finalitat: projecte comissions de cultura popular i tradicional.

 

Beneficiari: Bestiari, Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.

Import: 14.825,00 euros.

Finalitat: La galopada de les bèsties festives 2012.

 

Beneficiari: Federació Catalana de Cine-Clubs.

Import: 9.668,00 euros.

Finalitat: projecte d'establiment i manteniment de la xarxa cineclubista catalana.

 

Beneficiari: Federació Catalana de Pessebristes.

Import: 32.642,00 euros.

Finalitat: actes commemoratius dels 150 anys de Pessebrisme Associatiu a Catalunya.

 

Beneficiari: Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.

Import: 33.322,00 euros.

Finalitat: projectes de dinamització cultural.

 

Beneficiari: Agrupament d'Esbarts Dansaires.

Import: 15.082,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Federació Sardanista de Catalunya.

Import: 58.029,00 euros.

Finalitat: dinamització de la sardana a Catalunya.

 

Beneficiari: Unió de Colles Sardanistes.

Import: 20.270,00 euros.

Finalitat: Campionat de colles sardanistes 2012.

 

Beneficiari: Federació Catalana dels Tres Tombs.

Import: 23.937,00 euros.

Finalitat: activitats diverses, campanyes de promoció dels Tres Tombs i XV Trobada de la Federació Catalana dels Tres Tombs.

 

Beneficiari: Federació de Cors de Clavé.

Import: 44.429,00 euros.

Finalitat: compromís amb la cultura popular catalana.

 

Beneficiari: Federació d'Agrupacions de Sant Medir de Barcelona.

Import: 7.480,00 euros.

Finalitat: festa de Sant Medir.

 

Beneficiari: Agrupació d'Aplecs Sardanistes Comarques Gironines.

Import: 21.444,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Federació Catalana d'Entitats Corals.

Import: 55.853,00 euros.

Finalitat: projecte de dinamització, promoció i difusió del cant coral.

 

Beneficiari: Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

Import: 8.976,00 euros.

Finalitat: elements d'innovació en la promoció i la gestió de les colles castelleres.

 

Beneficiari: Ateneus Laics i Progressistes.

Import: 11.425,00 euros.

Finalitat: XarxAteneus.

 

Beneficiari: Federació Sardanista de les Comarques de Lleida.

Import: 7.616,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Unió d'Associació d'Aplecs Sardanistes de les Comarques Meridionals.

Import: 13.601,00 euros.

Finalitat: celebració 32 aplecs.

 

Beneficiari: Coordinadora d'Aplecs de la Sardana de les Comarques de Lleida.

Import: 3.828,00 euros.

Finalitat: aplecs 2012.

 

Beneficiari: Associació Coordinadora de Trabucaires de Catalunya.

Import: 5.767,00 euros.

Finalitat: trobada nacional de trabucaires.

 

Beneficiari: Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya.

Import: 6.392,00 euros.

Finalitat: El ball de bastons a Catalunya.

 

Beneficiari: Agrupació Coral de les Comarques de Girona.

Import: 7.480,00 euros.

Finalitat: temporada de concerts 2012.

 

Beneficiari: Coordinadora de Pastorets de Catalunya.

Import: 5.404,00 euros.

Finalitat: activitat anual i primera fase del Centre de Documentació sobre Pastorets.

 

Beneficiari: Federació d'Ateneus de Catalunya.

Import: 57.123,00 euros.

Finalitat: promoció i reforç del moviment ateneístic a Catalunya.

 

Beneficiari: Obra del Ballet Popular.

Import: 4.896,00 euros.

Finalitat: Premis Sardana 2012, recuperació de danses populars i dinamització dels esbarts.

 

Beneficiari: Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya.

Import: 3.951,00 euros.

Finalitat: Festival Romanistan: Visca la cultura gitana!.

 

Beneficiari: Moviment Coral Català.

Import: 25.388,00 euros.

Finalitat: programa de foment i dinamització del cant coral català.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: producció d'espectacles i exposicions relacionades amb la cultura popular i tradicional Catalana.

Partida pressupostària: D/470000100/4440/0000 - 7495, D/482000100/4440/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: H. Associació per a les Arts Contemporànies.

Import: 8.981,00 euros.

Finalitat: Una màquina d'espavilar ocells de nit, de la premonició visual a la paraula escrita.

 

Beneficiari: Federació d'Ateneus de Catalunya.

Import: 17.962,00 euros.

Finalitat: disseny i execució tècnica museogràfica de l’exposició itinerant: “Catalunya, terra d’ateneus”.

 

Beneficiari: Amunt Produccions, SL.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: espectacle: dad.exe.

 

Beneficiari: Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: les cançons d'en Joan Llongueres.

 

Beneficiari: Esbart Dansaire de Rubí.

Import: 15.676,00 euros.

Finalitat: espectacle de dansa d'arrel tradicional: Miratges.

 

Beneficiari: Federació Catalana d'Entitats Corals.

Import: 4.899,00 euros.

Finalitat: projecte Rafael Ferrer.

 

Beneficiari: Esbart Ciutat Comtal.

Import: 8.083,00 euros.

Finalitat: Eulàlia.

 

Beneficiari: Associació Tantagora Serveis Culturals.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Rondalla va.

 

Beneficiari: Fundació Universitària Balmes.

Import: 3.266,00 euros.

Finalitat: El cicle del conreu del blat a la plana de Vic.

 

Beneficiari: Agrupació de Pessebristes d'Olot i la Garrotxa.

Import: 11.022,00 euros.

Finalitat: La galeria d'artistes 1725-2000.

 

Beneficiari: Trapezi Cinema.

Import: 6.750,00 euros.

Finalitat: Arbredecabra.

 

Beneficiari: Cobla Sant Jordi, SCP.

Import: 15.000,00 euros.

Finalitat: el Niño Josele, Cobla St. Jordi i convidats, Featuring.

 

Beneficiari: L'Arada, Creativitat Social i Dinamització Socioambiental.

Import: 12.338,00 euros.

Finalitat: recuperació i interpretació de la cultura popular catalana a partir de les gravacions en càmeres de vídeo.

 

Beneficiari: Associació Grup de Recerca Folklòrica d'Osona.

Import: 12.180,00 euros.

Finalitat: Serraller i Bandoler.

 

Beneficiari: Centre d'Interpretació de la Jota de les Terres d'Ebre.

Import: 4.572,00 euros.

Finalitat: Expojota.

 

Beneficiari: Associació Esportiva i Cultural Xirois.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: Cercavila de Santa Eugènia de Ter.

 

Beneficiari: Arxiu Festiu Catalunya Fundació Privada.

Import: 13.471,00 euros.

Finalitat: exposició: “Barcelona Irreverent”.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: funcionament i activitats dels museus de Catalunya.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0000 - 7495, D/481000100/4430/0000 - 7495, D/482000100/4430/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Ajuntament de Ripoll.

Import: 3.469,00 euros.

Finalitat: realització pàgina web del Museu Etnogràfic de Ripoll.

 

Beneficiari: Patronat Museu Molí Paperer de Capellades.

Import: 9.866,00 euros.

Finalitat: diverses actuacions d'esmena de deficiències i millora dels continguts i tallers que ofereix el museu.

 

Beneficiari: Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Import: 6.800,00 euros.

Finalitat: actuació programada per a la realització de fitxes d'inventari de la col·lecció del Museu de l'Institut.

 

Beneficiari: Patronat Municipal del Museu de Granollers.

Import: 10.776,00 euros.

Finalitat: posar en funcionament el sistema de gestió documental de les col·leccions del Museu, completar la documentació dels fons d'art i oferir la consulta en línia.

 

Beneficiari: Consorci Ecomuseu de les Valls d'Àneu.

Import: 8.400,00 euros.

Finalitat: inventari, documentació i difusió: funcionament i activitats 2012.

 

Beneficiari: Organisme Autònom Museu de l'Estampació de Premià de Mar.

Import: 6.745,00 euros.

Finalitat: serveis de documentació de la col·lecció, visites guiades a les exposicions permanent i temporals i tallers didàctics especialitzats en estampació tèxtil.

 

Beneficiari: Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: accions per captar més visitants del sector turístic: documentació i difusió.

 

Beneficiari: Fundació Jacint Verdaguer.

Import: 6.208,00 euros.

Finalitat: activitats Casa Museu Verdaguer 2012.

 

Beneficiari: Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell.

Import: 12.703,00 euros.

Finalitat: gestió de les col·leccions del Museu d'Història de Sabadell.

 

Beneficiari: Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell.

Import: 13.212,00 euros.

Finalitat: programa de fons del Museu d'Art de Sabadell.

 

Beneficiari: Museu del Suro de Palafrugell, Museu Municipal.

Import: 4.382,00 euros.

Finalitat: documentació.

 

Beneficiari: Museu del Suro de Palafrugell, Museu Municipal.

Import: 7.303,00 euros.

Finalitat: inauguració del nou Museu del Suro.

 

Beneficiari: Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot.

Import: 6.897,00 euros.

Finalitat: exposició i activitats de la Guerra del Francès a Olot i La Garrotxa. Condicionament de la sala d’exposicions.

 

Beneficiari: Can Quintana Museu de la Mediterrània.

Import: 3.764,00 euros.

Finalitat: creació de l'espai del pintor Francesc Gimeno.

 

Beneficiari: Ajuntament de Manresa.

Import: 9.077,00 euros.

Finalitat: activitats incloses en el programa de documentació del fons i activitats de conservació preventiva i millora de les condicions de les sales de reserva.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Arenys de Mar.

Import: 4.210,00 euros.

Finalitat: activitats per a la celebració del Dia Internacional dels Museus i Setmana de la Ciència.

 

Beneficiari: Institut Municipal de Gestió del Patrimoni Cultural i Natural.

Import: 3.074,00 euros.

Finalitat: programa de difusió del Parc Arqueològic Mines de Gavà 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Import: 4.336,00 euros.

Finalitat: treballs de documentació i informatització del fons del Museu Torre Balldovina.

 

Beneficiari: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Import: 10.792,00 euros.

Finalitat: programa d’exposicions i activitats 2012.

 

Beneficiari: Institut Municipal Progrés i Cultura.

Import: 5.180,00 euros.

Finalitat: exposició: “Lleida visió. Fotografies de Ton Sirera”.

 

Beneficiari: Ajuntament de Montmeló.

Import: 4.679,00 euros.

Finalitat: programa de dinamització cultural del jaciment arqueològic de Can Tacó.

 

Beneficiari: Agència Desenvolupament Econòmic i Turístic de l'Escala.

Import: 8.215,00 euros.

Finalitat: funcionament i activitats del Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala.

 

Beneficiari: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Import: 20.944,00 euros.

Finalitat: programació de les activitats 2012.

 

Beneficiari: Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà.

Import: 4.625,00 euros.

Finalitat: Aprenent(S), tallers participatius.

 

Beneficiari: Museu Geològic del Seminari de Barcelona.

Import: 4.909,00 euros.

Finalitat: esmenar deficiències de la base de dades.

 

Beneficiari: Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

Import: 4.394,00 euros.

Finalitat: programa d’actuacions 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Banyoles.

Import: 3.651,00 euros.

Finalitat: nova imatge dels museus de Banyoles i conservació del Museu Darder.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Import: 5.173,00 euros.

Finalitat: atenció al públic, visites guiades, activitats escolars, conservació del fons Ismael Smith del Museu d'Art de Cerdanyola.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.

Import: 8.448,00 euros.

Finalitat: inventari i documentació de les col·leccions del museu. Documentació d’objectes pendents de registre amb documentalista extern.

 

Beneficiari: Consorci del Museu de l'Empordà.

Import: 15.386,00 euros.

Finalitat: atenció i difusió de les activitats del museu.

 

Beneficiari: Institut Municipal de Museus de Reus.

Import: 8.832,00 euros.

Finalitat: inventari de part dels fons d’arqueologia del Museu Salvador Vilaseca.

 

Beneficiari: Fundació Privada Museu Industrial del Ter - Can Sanglas.

Import: 6.636,00 euros.

Finalitat: revisió de la taxonomia i catalogació de mostres de fauna vertebrada i invertebrada.

 

Beneficiari: Museu del Suro de Palafrugell (Museu Municipal).

Import: 8.016,00 euros.

Finalitat: pla de màrqueting.

 

Beneficiari: Fundació Pau Casals.

Import: 3.364,00 euros.

Finalitat: activitats generals i familiars de la Vil·la Museu Pau Casals.

 

Beneficiari: Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer.

Import: 3.006,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Museu de Vilafranca. Museu del Vi.

Import: 5.397,00 euros.

Finalitat: dinamització i exposició “Vinseum” i programació d’activitats educatives.

 

Beneficiari: Organisme Autònom de Patrimoni Local Víctor Balaguer.

Import: 3.006,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Fundació Museu del Càntir d’Argentona.

Import: 5.781,00 euros.

Finalitat: campanya de difusió i màrqueting 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Import: 5.165,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol.

Import: 14.312,00 euros.

Finalitat: jornades, conferencies i activitats 2012.

 

Beneficiari: Fundació Privada Lluís Carulla.

Import: 4.800,00 euros.

Finalitat: funcionament i activitats del Museu de la Vila Rural per a l'any 2012.

 

Beneficiari: Patronat Municipal Duran i Sanpere.

Import: 6.572,00 euros.

Finalitat: documentació, embalatge i trasllat del Museu del Blat i la Pagesia de Cervera.

 

Beneficiari: Fundació Privada Museu dels Sants.

Import: 3.440,00 euros.

Finalitat: conferències i tallers 2012.

 

Beneficiari: Museu de Badalona.

Import: 10.298,00 euros.

Finalitat: funcionament i activitats.

 

Beneficiari: Fundació Municipal Joan Abelló.

Import: 11.562,00 euros.

Finalitat: catalogació i documentació per a la difusió del fons de la col·lecció Abelló.

 

Beneficiari: Fundació Privada Museu del Joguet de Catalunya.

Import: 8.161,00 euros.

Finalitat: rebuda de donacions de jocs, joguines i documentació.

 

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.

Import: 19.865,00 euros.

Finalitat: exposició temporal de llarga durada del Museu de Terrassa 2012-2013: Les rierades del 62 a Terrassa. L'abans i el després de la ciutat.

 

Beneficiari: Fundación de los Ferrocarriles Españoles.

Import: 5.533,00 euros.

Finalitat: realització de dos productes audiovisuals per tal d'augmentar l'oferta pedagògica del Museu del Ferrocarril de Catalunya.

 

Beneficiari: Institut Municipal d’Acció Cultural.

Import: 3.854,00 euros.

Finalitat: ordenació de les reserves de material arqueològic i d'arts decoratives del Museu de Mataró.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l'àmbit del circ.

Partida pressupostària: D/470000100/4410/0000 - 7495, D/481000100/4410/0000 - 7495, D/482000100/4410/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Los2play, SCCL.

Import: 18.099,00 euros.

Finalitat: Starfatal.

 

Beneficiari: Associació Sociocultural de Circ: Tub d'Assaig 7,70.

Import: 11.794,00 euros.

Finalitat: IV Festival de Circ de Terrassa. Fent palanca.

 

Beneficiari: El Generador, Art i Creació Cultural.

Import: 5.323,00 euros.

Finalitat: FAC 12, 6è Festival de Carrer de Sant Adrià de Besòs.

 

Beneficiari: Associació de Circ Volaquivol.

Import: 5.753,00 euros.

Finalitat: Sals!.

 

Beneficiari: Montanyès Martínez, Joan.

Import: 29.234,00 euros.

Finalitat: La Llanterna Màgica.

 

Beneficiari: Atempo, SCCL.

Import: 19.110,00 euros.

Finalitat: Learning beginning to lose.

 

Beneficiari: Associació Amics del Circ Cric.

Import: 58.021,00 euros.

Finalitat: Festival Circ Cric al Montseny 2012.

 

Beneficiari: Armengol Fàbregas, Lluc.

Import: 24.193,00 euros.

Finalitat: Festival 1,2,3 Pallassos 2012.

 

Beneficiari: Associació Circ Rústic.

Import: 10.753,00 euros.

Finalitat: Circe.

 

Beneficiari: Llorca Barreres, Vicente.

Import: 36.700,00 euros.

Finalitat: Zirkòlika 2012.

 

Beneficiari: Associació Fira del Circ al Carrer de la Bisbal d'Empordà.

Import: 24.686,00 euros.

Finalitat: Fira de Circ al Carrer.

 

Beneficiari: Cronopis.

Import: 3.646,00 euros.

Finalitat: Cronopis 2012.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: projectes artístics de caràcter professional de formació, producció, exhibició i difusió en l'àmbit de la dansa.

Partida pressupostària: D/470000100/4410/0000 - 7495, D/481000100/4410/0000 - 7495, D/482000100/4410/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Roseland Musical, SL.

Import: 53.805,00 euros.

Finalitat: Roseland 2012.

 

Beneficiari: Associació Koniclab, Creació Contemporània i Noves Tecnologies.

Import: 36.859,00 euros.

Finalitat: Kònic Thtr / Kòniclab 2012.

 

Beneficiari: Bipol.Art.

Import: 24.400,00 euros.

Finalitat: foment de la dansa a l'Hospitalet 2012.

 

Beneficiari: Senza Tempo Bcn, SL.

Import: 69.481,00 euros.

Finalitat: Senza Tempo 2012.

 

Beneficiari: Thomas Noone Dance, SL.

Import: 90.000,00 euros.

Finalitat: Thomas Noone Dance 2012.

 

Beneficiari: Associació Itineràncies.

Import: 15.582,00 euros.

Finalitat: festival Itineràncies 2012.

 

Beneficiari: Gelabert-Azzopardi Companyia de Dansa, SL.

Import: 194.184,00 euros.

Finalitat: Gelabert - Azzopardi 2012.

 

Beneficiari: Associació Interart.

Import: 6.129,00 euros.

Finalitat: L_entes.

 

Beneficiari: Sant Funk, Silvia.

Import: 9.490,00 euros.

Finalitat: Mae significa Mae.

 

Beneficiari: La Intrusa Danza, SL.

Import: 53.128,00 euros.

Finalitat: La Intrusa 2012.

 

Beneficiari: Sol Picó Cia de Danza, SL.

Import: 125.000,00 euros.

Finalitat: Sol Picó 2012.

 

Beneficiari: Associació Marató de l'Espectacle.

Import: 114.500,00 euros.

Finalitat: Dansa en Família, festival Dies de Dansa i CQD.

 

Beneficiari: Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny.

Import: 18.641,00 euros.

Finalitat: festival Accions Ésdansa 2012.

 

Beneficiari: Rga-Roada, SCCL.

Import: 23.725,00 euros.

Finalitat: Roberto G. Alonso 2012.

 

Beneficiari: Associació Cultural pel Foment de les Arts Escèniques El Sitial Blau.

Import: 6.710,00 euros.

Finalitat: Behind the endings.

 

Beneficiari: Compañia de Danza Erre Que Erre, SCCL.

Import: 28.640,00 euros.

Finalitat: Erre que Erre 2012.

 

Beneficiari: Mora Ureña, Marcos.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: La Veronal 2012.

 

Beneficiari: Àngels Margarit, SLU.

Import: 90.000,00 euros.

Finalitat: Àngels Margarit 2012.

 

Beneficiari: Faustino Aldea, Sergi.

Import: 7.795,00 euros.

Finalitat: Fäustino II.

 

Beneficiari: Tantarantana Teatre, SL.

Import: 14.811,00 euros.

Finalitat: festival Tantadansa 2012.

 

Beneficiari: Asociación Delrevés.

Import: 20.262,00 euros.

Finalitat: Guateque.

 

Beneficiari: Les Filles Föllen Entertainment.

Import: 6.779,00 euros.

Finalitat: Les Filles Föllen 2012.

 

Beneficiari: Brodas, SCP.

Import: 23.725,00 euros.

Finalitat: Brodas Bros 2012.

 

Beneficiari: Color Dansa 7, SCP.

Import: 8.473,00 euros.

Finalitat: Adn del alma.

 

Beneficiari: Búbulus Cia De Dansa, SCCL.

Import: 17.624,00 euros.

Finalitat: Búbulus 2012.

 

Beneficiari: Salometa, SL.

Import: 62.603,00 euros.

Finalitat: Marta Carrasco 2012.

 

Beneficiari: Kiting-Kità, SL.

Import: 39.977,00 euros.

Finalitat: Camut Band 2012.

 

Beneficiari: Iliacan Dansa, SL.

Import: 19.658,00 euros.

Finalitat: Iliacan 2012.

 

Beneficiari: Nats Nus, SL.

Import: 95.324,00 euros.

Finalitat: Nats Nus 2012.

 

Beneficiari: Associació d'Agros Dansa Agro Social, En Const.

Import: 12.654,00 euros.

Finalitat: DansBURG.

 

Beneficiari: Associació l'Escènica.

Import: 3.126,00 euros.

Finalitat: Before we fall.

 

Beneficiari: Companyia de Ballet David Campos, SL.

Import: 146.246,00 euros.

Finalitat: Ballet David Campos 2012.

 

Beneficiari: Hipnotik Festival, SL.

Import: 22.030,00 euros.

Finalitat: Hipnotik Festival 2012.

 

Beneficiari: Issim, SCP.

Import: 13.114,00 euros.

Finalitat: festival Traç Dansa 2012.

 

Beneficiari: Associació Cultural Dansalut.

Import: 12.835,00 euros.

Finalitat: Dansalut 2012.

 

Beneficiari: Compañia de Danza Mar y Javier, SL.

Import: 89.746,00 euros.

Finalitat: Cia. Mar y Javier 2012.

 

Beneficiari: Claqueteros Serveis Culturals, SLU.

Import: 23.400,00 euros.

Finalitat: Claqueteros 2012.

 

Beneficiari: Cendoya Serra, Verònica.

Import: 9.965,00 euros.

Finalitat: Cia. Vero Cendoya 2012.

 

Beneficiari: Art Trànsit Dansa, SL.

Import: 96.544,00 euros.

Finalitat: Art Trànsit 2012.

 

Beneficiari: Vilamitjana Abadal, Eva.

Import: 8.817,00 euros.

Finalitat: La lluna en un pot.

 

Beneficiari: Mal Pelo, SCCL.

Import: 125.000,00 euros.

Finalitat: Mal Pelo 2012.

 

Beneficiari: Associació Artística Las Lo Las.

Import: 5.423,00 euros.

Finalitat: Blanc.

 

Beneficiari: Los Corderos, SCCL.

Import: 7.500,00 euros.

Finalitat: Los Corderos 2012.

 

Beneficiari: Cobosmika.Company, SL.

Import: 93.263,00 euros.

Finalitat: Cosbosmika 2012.

 

Beneficiari: Aragay Sastre, Tomàs.

Import: 28.244,00 euros.

Finalitat: Introducció a la introducció.

 

Beneficiari: Bddansa, SCP.

Import: 21.899,00 euros.

Finalitat: Explica dansa.

 

Beneficiari: Espai Mandarina d’Arts, SL.

Import: 12.879,00 euros.

Finalitat: Espai Mandarina d'Arts 2012.

 

Beneficiari: Muñoz Pérez, Rosa.

Import: 15.534,00 euros.

Finalitat: Rosa Muñoz 2012.

 

Beneficiari: Increpación Danza, SL.

Import: 52.146,00 euros.

Finalitat: Increpación 2012.

 

Beneficiari: Enclave Companyia de Dansa, SL.

Import: 76.000,00 euros.

Finalitat: Deltebre Dansa 2012.

 

Beneficiari: Vilar Dolç, Laura.

Import: 8.202,00 euros.

Finalitat: Laura Vilar 2012.

 

Beneficiari: Alta Realitat, SL.

Import: 34.316,00 euros.

Finalitat: Alta Realitat 2012.

 

Beneficiari: Associació Artística i Cultural Sudansa.

Import: 11.863,00 euros.

Finalitat: Sudansa 2012.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: projectes artístics de caràcter professional de formació, producció i exhibició en l'àmbit de la música.

Partida pressupostària: D/470000100/4410/0000 - 7495, D/481000100/4410/0000 - 7495, D/482000100/4410/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Camerata Sant Cugat.

Import: 5.157,00 euros.

Finalitat: IX Curs Internacional de Cant Sant Cugat.

 

Beneficiari: Joventuts Musicals de Barcelona.

Import: 7.736,00 euros.

Finalitat: concurs de joves compositors premi internacional Frederic Mompou - Butlletí Joves & Música.

 

Beneficiari: Habitual Video Team.

Import: 12.834,00 euros.

Finalitat: Summa.

 

Beneficiari: Joventuts Musicals de Vilafranca del Penedès.

Import: 4.531,00 euros.

Finalitat: 43è Concurs de Joves Intèrprets de Piano de Catalunya.

 

Beneficiari: Associació d'amics de la Música d'Avinyó.

Import: 6.393,00 euros.

Finalitat: X Tallers Musicals d'Avinyó.

 

Beneficiari: Associació Concurs Internacional Maria Canals.

Import: 28.082,00 euros.

Finalitat: 58è Concurs Internacional de Música Maria Canals.

 

Beneficiari: Associació Internacional Piano-First.

Import: 20.391,00 euros.

Finalitat: 2a edició del Concurs Internacional de Piano Badura-Skoda 2012.

 

Beneficiari: Sonos Music Management, SL.

Import: 12.226,00 euros.

Finalitat: Acadèmia Internacional de Música de Solsona.

 

Beneficiari: Fundació Privada Victoria de los Ángeles.

Import: 14.588,00 euros.

Finalitat: formació i educació musical 2012.

 

Beneficiari: L'Arc, Taller de Música. Fundació Privada.

Import: 18.793,00 euros.

Finalitat: Xamfrà: Música per a tothom.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'Escoles de Música, ACEM.

Import: 5.413,00 euros.

Finalitat: formació 2012 i portal Freeangle.

 

Beneficiari: Iberamerik Concert Associació.

Import: 17.241,00 euros.

Finalitat: IX Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona: Miquel Llobet.

 

Beneficiari: Societat Flamenca Barcelonesa: El Dorado.

Import: 4.386,00 euros.

Finalitat: cicle la Barcelona flamenca.

 

Beneficiari: Tirabol Produccions, SL.

Import: 27.132,00 euros.

Finalitat: ampliació i manteniment del web Viasona.

 

Beneficiari: Centre d’Iniciatives del Teatre de les Arts, SL.

Import: 50.027,00 euros.

Finalitat: Òpera Java Suite —òpera de butxaca i nova creació— OBNC.

 

Beneficiari: L'Ull Cec, Amics de l'Inaudit.

Import: 7.881,00 euros.

Finalitat: activitats de formació del 2012.

 

Beneficiari: Associació Professional Repres. Promot. Mànagers de Catalunya.

Import: 9.747,00 euros.

Finalitat: Anuari de la música 2012.

 

Beneficiari: Fundació Privada Ribermúsica.

Import: 37.004,00 euros.

Finalitat: projecte Ribermúsica.

 

Beneficiari: Las Reinas Associació Cultural.

Import: 7.626,00 euros.

Finalitat: Feminal Street Band.

 

Beneficiari: Associació per al Foment de la Rumba Catalana, FORCAT.

Import: 4.144,00 euros.

Finalitat: guia de la rumba catalana.

 

Beneficiari: Fundación Jaume Aragall.

Import: 9.410,00 euros.

Finalitat: jornades operístiques Jaume Aragall.

 

Beneficiari: Martínez Prat, Joan Carles.

Import: 5.857,00 euros.

Finalitat: projecte Brundibar.

 

Beneficiari: Concertante.

Import: 7.869,00 euros.

Finalitat: 20è Concurs Josep Mirabent i Magrans.

 

Beneficiari: Associació per la Formació de Joves Cantants Òpera.

Import: 33.500,00 euros.

Finalitat: Escola d'Òpera de Sabadell, òpera Roméo et Juliette de Charles Gounod.

 

Beneficiari: Shaepot Project Consulting, Sl.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: Concurs Internacional de Cambra, web i publicació virtual de La Porta Clàssica.

 

Beneficiari: Trilla Benedito, Antoni.

Import: 5.714,00 euros.

Finalitat: To sing or not to sing.

 

Beneficiari: Associació Cultural Brubaker.

Import: 15.589,00 euros.

Finalitat: programa d'activitats de formació 2012.

 

Beneficiari: Associació d'Amics de la Música de Cervera.

Import: 23.872,00 euros.

Finalitat: XXXI Curs Internacional de Música de Cervera.

 

Beneficiari: Penedès Músic, SLU.

Import: 7.398,00 euros.

Finalitat: residència del Jaspen Ensemble a l'Auditori Pau Casals.

 

Beneficiari: Contemporània Músic Ensemble.

Import: 3.156,00 euros.

Finalitat: Zodíac, de K. Stockhausen.

 

Beneficiari: Túbal, SCCL.

Import: 9.946,00 euros.

Finalitat: Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. 20 anys.

 

Beneficiari: Societat Musical La Lira Ampostina.

Import: 3.630,00 euros.

Finalitat: Curs Internacional de Clarinet.

 

Beneficiari: Orella Activa, Associació Cultural.

Import: 3.315,00 euros.

Finalitat: L'Endoll, revista musical de les comarques gironines.

 

Beneficiari: Pons Múria, Mario.

Import: 4.155,00 euros.

Finalitat: concerts, producció musical per a formació professional del grup Los Sirgadors.

 

Beneficiari: Produccions Contrabaix, SL.

Import: 8.620,00 euros.

Finalitat: Marc Miralta New York Flamenco Reunion.

 

Beneficiari: Associació per al Diàleg de la Música.

Import: 9.687,00 euros.

Finalitat: Campus Rock - Campus Autor 2012.

 

Beneficiari: Els Vernets.

Import: 3.315,00 euros.

Finalitat: edició del volum Músiques per a gralla a mitjan s xx.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: edició d'obres literàries d'especial interès cultural en català i occità.

Partida pressupostària: D/470000100/4420/0000 – 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Club Editor 1984 SL.

Import: 8.500,00 euros.

Finalitat: biografia de Joan Sales.

 

Beneficiari: Columna Edicions, Llibres i Comunicació, SA.

Import: 7.000,00 euros.

Finalitat: El Quadern Gris de Josep Pla.

 

Beneficiari: Imatge 9, SL (Edicions Cossetània).

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: Els Astruc.

 

Beneficiari: Imatge 9, SL, Edicions Cossetània.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: La febre d'or de Narcís Oller.

 

Beneficiari: Imatge 9, SL, Edicions Cossetània.

Import:  6.000,00 euros.

Finalitat: volum XII de l'obra completa d'Artur Bladé Desumvila.

 

Beneficiari: Viena Serveis Editorials SL.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: Paraula encesa. Cent anys de poesia catalana.

 

Beneficiari: Arola Editors, SL.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: I volum de la col·lecció Biblioteca Catalana: Fora de l'umbracle.

 

Beneficiari: Arola Editors, SL.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: 6 volums de la col·lecció Textos a part. Teatre contemporani.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: elaboració d'instruments de descripció de fons documentals que formin part del patrimoni documental de Catalunya i que estiguin custodiats en arxius.

Partida pressupostària: D/449000100/4430/0000 - 7495, D/460000100/4430/0000 - 7495, D/481000100/4430/0000 - 7495, D/482000100/4430/0000 - 7495

Distribució:

 

Beneficiari: Ajuntament de Girona.

Import: 8.197,00 euros.

Finalitat: fons dels municipis agregats. Inventari i catalogació de la documentació dels antics ajuntaments de Palau-Sacosta, Sant Daniel, Santa Eugènia, Sant Gregori i Celrà.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Olot.

Import: 3.539,00 euros.

Finalitat: migració i ampliació de dades, a nivell d'unitat documental simple, de la col·lecció d'imatges de Josep M. Dou Camps, des del programa APCImatge a un entorn accessible via web.

 

Beneficiari: Ajuntament de Granollers.

Import: 6.631,00 euros.

Finalitat: documents de la Universitat de Granollers, 1252- 1876.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cardona.

Import: 3.890,00 euros.

Finalitat: inventari del fons Santa Maria, s XX.

 

Beneficiari: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Import: 3.963,00 euros.

Finalitat: elaboració d’instruments descriptius de fons documentals integrants del patrimoni documental: fons personal Garcilaso Aguado Sánchez.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tarragona.

Import: 14.281,00 euros.

Finalitat: elaboració d’instruments de descripció de fons documentals de l’arxiu històric de la ciutat de Tarragona.

 

Beneficiari: Ateneu Barcelonès.

Import: 3.200,00 euros.

Finalitat: L'arxiu de la paraula.

 

Beneficiari: Museu de Badalona.

Import: 6.648,00 euros.

Finalitat: fons per posar-los a disposició dels investigadors i del públic en general.

 

Beneficiari: Fundació Antoni Tàpies.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: catalogació dels expedients 02.01 Creació d'exposicions i projectes culturals, 1984-2010.

 

Beneficiari: Organització Autònoma. Local Museus i Arxiu Històric de Sabadell.

Import: 3.249,00 euros.

Finalitat: elaboració instruments de descripció.

 

Beneficiari: Ajuntament de Viladecans.

Import: 7.522,00 euros.

Finalitat: elaboració inventari i catàleg de la documentació fons imatge municipal 1989-2001.

 

Beneficiari: Universitat de Girona.

Import: 8.312,00 euros.

Finalitat: descripció normalitzada del fons documental de l'Escola Universitària Politècnica de Girona.

 

Beneficiari: Arquebisbat de Barcelona.

Import: 8.695,00 euros.

Finalitat: elaboració de l'instrument de descripció arxivística de la sèrie documental Thesaurus. Els béns culturals mobles de les parròquies de l'antic Bisbat de Barcelona fins a l'any 1926.

 

Beneficiari: Fundació Privada Nous Horitzons.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: catalogació de fotografies del Fons PSUC.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: disseny i implantació d'un sistema de gestió documental a arxius d'entitats locals i universitats públiques.

Partida pressupostària: D/449000100/4430/0000 - 7495, D/460000100/4430/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.

Import: 7.500,00 euros.

Finalitat: elaboració d’un catàleg de procediment com a instrument essencial per al desenvolupament del gestor de documents.

 

Beneficiari: Ajuntament de Granollers.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: disseny i implantació d’un sistema de gestió documental del Servei de Cultura i del Servei de Joventut.

 

Beneficiari: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Import: 6.900,00 euros.

Finalitat: disseny i implantació d’un sistema de gestió documental: inventari de sèries del fons municipal.

 

Beneficiari: Universitat de Girona.

Import: 8.072,33 euros.

Finalitat: definició del model de metadades per a la gestió de documents.

 

Beneficiari: Ajuntament de Mollet del Vallès.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: pla director del document electrònic a l'Ajuntament.

 

Beneficiari: Universitat de Girona.

Import: 10.539,00 euros.

Finalitat: integració de la gestió dels dipòsits d’arxius físics, en fase de tramitació a la plataforma de gestió documental i arxiu de la Universitat de Girona.

 

Beneficiari: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim.

Import: 4.266,62 euros.

Finalitat: projecte GIM. Fase d'aplicació de l'esquema de metadades pels documents actius i semiactius del sistema de gestió documental.

 

Beneficiari: Universitat Pompeu Fabra.

Import: 10.224,50 euros.

Finalitat: automatització per a la incorporació d'expedients físics al sistema de gestió documental de la universitat.

 

Beneficiari: Ajuntament de Blanes.

Import: 9.842,95 euros.

Finalitat: millora del sistema de gestió documental. Procediment de catàleg de tràmits de la seu electrònica municipal per tramitació en línia.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495, D/781000100/4430/0000 - 7495, D/782000100/4430/0000 - 7495

Distribució:

 

Beneficiari: Ajuntament de Calonge de Segarra.

Import: 8.519,00 euros.

Finalitat: conservació-restauració d'un retaule barroc.

 

Beneficiari: Ajuntament de Lladó.

Import: 12.500,00 euros.

Finalitat: restauració del quadre: Les bodes de Canà de Maria Llavanera.

 

Beneficiari: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.

Import: 3.758,00 euros.

Finalitat: conservació preventiva i restauració de 3 peces del fons de la col·lecció del museu comarcal de la Garrotxa i d'una peça de la família Bolòs.

 

Beneficiari: Institut Municipal Progrés i Cultura.

Import: 3.448,00 euros.

Finalitat: restauració de frisos islàmics del Museu de la Noguera, segle XI, Fase II.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tossa de Mar.

Import: 3.380,70 euros.

Finalitat: restauració de quadres del fons del Museu Municipal de Tossa de Mar.

 

Beneficiari: Ajuntament de Manresa.

Import: 9.912,00 euros.

Finalitat: projecte global de restauració de les obres que formen part de l'exposició permanent del Museu Comarcal de Manresa.

 

Beneficiari: Ajuntament de Montmeló.

Import: 5.935,00 euros.

Finalitat: projecte de restauració de les col·leccions de pintura mural romana de primer estil pompeià del jaciment arqueològic de Can Tacó.

 

Beneficiari: Institut de Cultura de Barcelona.

Import: 3.200,00 euros.

Finalitat: conservació i restauració d'una caixa catalana policromada del segle xvi del Museu de les Arts Decoratives de Barcelona.

 

Beneficiari: Conselh Generau d'Aran.

Import: 6.329,65 euros.

Finalitat: consolidació i restauració de les pintures murals de l'església de Santa Eulària d'Unha, Naut Aran.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tortosa.

Import: 7.177,50 euros.

Finalitat: conservació i restauració de diferents elements de la col·lecció del Museu de Tortosa.

 

Beneficiari: Consorci de Gerri de la Sal.

Import: 10.700,75 euros.

Finalitat: conservació i restauració de l'antic molí de la sal.

 

Beneficiari: Consorci del Museu de l'Empordà.

Import: 3.225,00 euros.

Finalitat: aplicació de mesures de conservació preventiva a les col·leccions del museu.

 

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.

Import: 11.693,00 euros.

Finalitat: projecte de conservació preventiva del Museu de Terrassa per a l'any 2012.

 

Beneficiari: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Import: 4.400,00 euros.

Finalitat: restauració exvot tema marítim.

 

Beneficiari: Parròquia de Santa Maria del Pi.

Import: 28.475,00 euros.

Finalitat: restauració retaule Sant Miquel.

 

Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona.

Import: 21.528,41 euros.

Finalitat: restauració de les pintures murals de la cúpula de la capella de Santa Fímbria.

 

Beneficiari: Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra.

Import: 10.561,00 euros.

Finalitat: restauració de les pintures murals de la capella de la Claraesperança.

 

Beneficiari: Santa Església Catedral Basílica de Barcelona.

Import: 16.572,51 euros.

Finalitat: restauració quadre: Entrega de les claus de la ciutat de Barcelona a la Immaculada.

 

Beneficiari: Bisbat de Solsona.

Import: 23.831,84 euros.

Finalitat: retaule major de l'església de Sant Llorenç de Morunys.

 

Beneficiari: Bisbat de Solsona.

Import: 4.940,00 euros.

Finalitat: restauració de les pintures murals de l'església de Santa Magdalena de Vergós Guerrajat.

 

Beneficiari: Veïnat de les Alegries.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: pintures Rafael Martínez Padilla.

 

Beneficiari: Capítol Catedral de Girona.

Import: 9.500,00 euros.

Finalitat: pintures sobre tela capella de Sant Dalmau Moner.

 

Beneficiari: Bisbat d'Urgell.

Import: 3.057,24 euros.

Finalitat: restauració de la Butlla del Papa Silvestre II del Museu Diocesà d'Urgell.

 

Beneficiari: Associació Amics de Coaner.

Import: 7.123,50 euros.

Finalitat: conservació-restauració del retaule de la mare de Déu de Coaner i pintures murals del Santuari de la Mare de Déu de Coaner.

 

Beneficiari: Bisbat de Girona.

Import: 5.555,44 euros.

Finalitat: restauració armari s. xvii església Sant Feliu de Girona.

 

Beneficiari: Bisbat de Girona.

Import: 8.900,00 euros.

Finalitat: conservació de tres retaules barrocs de l'església parroquial de Colomers.

 

Beneficiari: Bisbat d'Urgell.

Import: 6.967,99 euros.

Finalitat: millora de les condicions de conservació preventiva de la reserva del Museu Diocesà d'Urgell.

 

Beneficiari: Monasterio de Santo Domingo de Guzmán.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: restauració dels quadres: Huida a Egipto i Jesús en el templo con los Doctores.

 

Beneficiari: Bisbat de Vic.

Import: 3.802,50 euros.

Finalitat: restauració del Crist romànic de la Seu de Manresa.

 

Beneficiari: Bisbat de Vic.

Import: 7.020,00 euros.

Finalitat: restauració del frontal romànic de Sant Esteve de Llanars.

 

Tipus: Beca.

 

Objecte de la línia: beques per fer pràctiques relacionades amb diversos processos de tractament de documentació, inventari i catalogació de fons.

Partida pressupostària: D/480000100/4430/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Robledillo Rodríguez, Maria Elena.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Masclans Latorre, Alba.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Bofill Martínez, Maria.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Pérez Carmona, Toni.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Molina Baena, Dolors.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Gines Blasi, Mónica.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Marfull Oromi, Josep.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Ponce Lozano, Sandra.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Pratdesaba Sala, Albert.

Import: 6.000,00 euros.

 

 

Data concessió: 26 de juliol de 2012.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Serveis de Comunicació Global Aquitània, SL.

Partida pressupostària: D/470000100/4440/0000 - 7495.

Import: 44.000,00 euros.

Finalitat: Projecte informatiu i divulgatiu: Premsa digital i cultura popular: un enfocament global.

 

Beneficiari: Institut d'estudis Catalans.

Partida pressupostària: D/482000100/4510/0000 - 7495.

Import: 16.427,55 euros.

Finalitat: traducció i correcció del llibre Fonaments d'Economia, Krugman/Olney.

 

Beneficiari: Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.

Partida pressupostària: D/449000600/4510/0000 - 7495.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: diploma postgrau correcció de textos.

 

Beneficiari: Ateneu Santfeliuenc.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 38.000,00 euros.

Finalitat: cicle de concerts Contrabaix.

 

Beneficiari: Ajuntament del Masnou.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 18.000,00 euros.

Finalitat: 16a edició festival teatre còmic: Ple de Riure.

 

Beneficiari: Fundació Privada BCD per a la Promoció del Disseny Industrial.

Partida pressupostària: D/481000100/4420/0000 - 7495.

Import: 35.400,00 euros.

Finalitat: organització Mercat d'Idees de Disseny.

 

Beneficiari: Ajuntament de Palafrugell.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 10.200,00 euros.

Finalitat: 50è aniversari Club de Jazz La Guitarra.

 

Beneficiari: Sindicart.

Partida pressupostària: D/484000100/4420/0000 - 7495.

Import: 25.000,00 euros.

Finalitat: programa d'activitats adreçades a professionals del sector dels espectacles escènics.

 

Beneficiari: Ajuntament de Girona.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0000 - 7495.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: XII Jornades Antoni Varès sobre imatge i recerca.

 

Beneficiari: Consell Comarcal del Pla de l'Estany.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà.

 

Beneficiari: Bisbat de Vic.

Partida pressupostària: D/782000100/4430/0000 - 7495.

Import: 3.697,46 euros.

Finalitat: construcció d'una rampa d'accés al Monestir de Santa Maria de Ripoll.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0000 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: implantació i manteniment del sistema de gestió de documents electrònics a partir del desenvolupament del projecte @SantVicenç.

 

Beneficiari: Associació Guionistes Associats de Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: programa activitats 2012.

 

Beneficiari: Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 25.000,00 euros.

Finalitat: activitats 2012 Espais Escrits. Xarxa Patrimoni Literari.

 

Beneficiari: Fundació Privada Biblioteca Josep Pla.

Partida pressupostària: D/481000100/4420/0000 - 7495.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: programa activitats Josep Pla 2012.

 

Beneficiari: Fundació Universitat Catalana d'Estiu.

Partida pressupostària: D/481000100/4420/0000 - 7495.

Import: 28.500,00 euros.

Finalitat: Universitat Catalana d'Estiu 2012.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i l'associacionisme organitzades per entitats privades sense finalitat de lucre.

Partida pressupostària: D/481000100/4440/0000 - 7495, D/482000100/4440/0000 - 7495

Distribució:

 

Beneficiari: Associació Musical i de Danses Tradicionals Catalanes Rondallaires del Ripollès.

Import: 3.736,00 euros.

Finalitat: participació a l’Springville World Folkfest un festival de folklore dels EUA.

 

Beneficiari: Fundació Congrés Cultura Catalana.

Import: 11.399,00 euros.

Finalitat: activitats i jornades per a la promoció i la projecció de la cultura catalana.

 

Beneficiari: Comissió de la Festa dels Traginers.

Import: 11.399,00 euros.

Finalitat: la Festa dels Traginers de Balsareny.

 

Beneficiari: Centre Democràtic i Progressista.

Import: 5.130,00 euros.

Finalitat: 24è Taca'm, Concurs de Teatre Amateur de Caldes de Montbui.

 

Beneficiari: Associació Artística Triskel.

Import: 9.944,00 euros.

Finalitat: festival de narració en veu alta.

 

Beneficiari: Ull de Teatre, Grup Escènic.

Import: 3.095,00 euros.

Finalitat: Els Dissabtes de Teatre, programació estable d’arts escèniques.

 

Beneficiari: Associació sociocultural i educativa Secrets BCN.

Import: 11.613,00 euros.

Finalitat: Barcelona Ciutat-Concert.

 

Beneficiari: Associació Concurs d'Habilitat de Gossos d'Atura.

Import: 12.831,00 euros.

Finalitat: 50è aniversari Concurs Internacional.

 

Beneficiari: Associació Cultural Corpus, la Garriga.

Import: 3.562,00 euros.

Finalitat: Festa de Corpus de la Garriga.

 

Beneficiari: Societat Sant Antoni Abat d'Anglesola.

Import: 4.560,00 euros.

Finalitat: Festa dels Tres Tombs.

 

Beneficiari: La Cuina a Sils: Veterans de Sils.

Import: 3.420,00 euros.

Finalitat: diverses activitats al llarg de l'any relacionades amb la gastronomia popular i tradicional.

 

Beneficiari: Fundació Ernest Morató.

Import: 6.333,00 euros.

Finalitat: edició llibre i CD: Les barraques de pescadors i d'esbarjo de la Costa Brava. Arquitectura i música popular.

 

Beneficiari: Associació Cultural Plataforma Odèon.

Import: 4.433,00 euros.

Finalitat: 10è Festival Re-percussió per l’Odèon.

 

Beneficiari: Fundació Privada Unió Anelles de la Flama.

Import: 3.831,00 euros.

Finalitat: commemoració del 40è aniversari.

 

Beneficiari: Associació de Festes de la plaça Nova: Comissió de Festes.

Import: 4.180,00 euros.

Finalitat: 423a Festa de Sant Roc de la plaça Nova: 30è aniversari de les colles de geganters, grallers, diables i bestiari.

 

Beneficiari: Castellers de la Vila de Gràcia.

Import: 6.840,00 euros.

Finalitat: castells al Festival de Folk: Sfinks Mixed de Boechout, Bèlgica.

 

Beneficiari: Agrupació Cívica i Cultural Bisaura.

Import: 3.008,00 euros.

Finalitat: BallaBisaura: cicle de música popular i tradicional als cinc pobles del Bisaura.

 

Beneficiari: Sabadell Més Música.

Import: 4.815,00 euros.

Finalitat: concerts: Pensaments i Els colors de la música.

 

Beneficiari: Esbart Dansaire de Rubí.

Import: 8.866,00 euros.

Finalitat: Festival Folklòric Internacional RUBIFOLK-2012.

 

Beneficiari: Foto-Film Calella.

Import: 12.539,00 euros.

Finalitat: Festimatge. Festival de la imatge de Calella.

 

Beneficiari: Orfeó Badaloní.

Import: 4.186,00 euros.

Finalitat: Cicle de Concerts 2011.

 

Beneficiari: Agrupació Cultural Folklòrica de Barcelona.

Import: 9.500,00 euros.

Finalitat: 90è aniversari de l'agrupació.

 

Beneficiari: Societat Coral Amics de la Unió.

Import: 5.320,00 euros.

Finalitat: I Festival Internacional de Cors Joves de Granollers.

 

Beneficiari: Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny.

Import: 45.598,00 euros.

Finalitat: actes extraordinaris amb motiu del 30è aniversari.

 

Beneficiari: Institut d'Estudis Penedesencs.

Import: 5.573,00 euros.

Finalitat: XXIII Jornades.

 

Beneficiari: Associació Cultural dels Raiers de la Noguera Pallaresa.

Import: 13.679,00 euros.

Finalitat: Trobada Internacional de Raiers 2012.

 

Beneficiari: Associació Musical Escampillem.

Import: 9.500,00 euros.

Finalitat: les Jornades del Ball de Llémena.

 

Beneficiari: Associació Músics per la Cobla.

Import: 5.846,00 euros.

Finalitat: activitats de l'any 2012.

 

Beneficiari: Esbart Olesà.

Import: 4.702,00 euros.

Finalitat: 30è aniversari solidari: Olesa Tremola.

 

Beneficiari: Agrupació de Pessebristes de Sabadell.

Import: 5.573,00 euros.

Finalitat: promocionar la cultura popular del pessebre artístic i popular arreu de Catalunya, altres indrets de l'Estat i a Bakel, Holanda.

 

Beneficiari: Fundació Universal de la Sardana.

Import: 10.133,00 euros.

Finalitat: activitats musicals amb motiu dels JJOO de Londres 2012.

 

Beneficiari: Fundació Videoteca dels Països Catalans.

Import: 8.550,00 euros.

Finalitat: La nit de Sant Joan.

 

Beneficiari: Consell Cultural de les Valls d’Àneu.

Import: 5.119,00 euros.

Finalitat: arxiu d'imatges. Eina de recerca sobre la cultura popular.

 

Beneficiari: Xarxa de Cases de la Música Popular de Catalunya.

Import: 15.199,00 euros.

Finalitat: inclusió de la cultura popular i tradicional catalana en un festival de masses: Cruïlla Barcelona.

 

Beneficiari: Agrupació Sardanista Polifònica i Cultural de Puig-reig.

Import: 3.167,00 euros.

Finalitat: Festival Internacional de Cant Coral: Catalunya Centre.

 

Beneficiari: Societat Coral la Unió Santcugatenca.

Import: 3.427,00 euros.

Finalitat: les danses populars i tradicionals catalanes de la Unió Sancugatenca.

 

Beneficiari: Associació Cultural Fallaires d'Isil.

Import: 8.000,00 euros.

Finalitat: la Festa de les Falles d'Isil.

 

Beneficiari: Agrupació de Balls Populars de Sitges.

Import: 4.256,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

Beneficiari: Badalona Bèsties de Foc.

Import: 3.167,00 euros.

Finalitat: Cercabèstia 2011.

 

Beneficiari: Associació per la Innovació a la Cultura Catalana.

Import: 3.483,00 euros.

Finalitat: activitats extraordinàries 2012, endansa.Cat.

 

Beneficiari: Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi.

Import: 7.916,00 euros.

Finalitat: XXV Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc - 2012.

 

Beneficiari: Diables de Cervera Carranquers.

Import: 7.600,00 euros.

Finalitat: XXXV Aquelarre de Cervera 2012.

 

Beneficiari: Òmnium Cultural.

Import: 6.669,00 euros.

Finalitat: calendari de tradicions i costums 2013.

 

Beneficiari: La Casa Amarilla Asociación Cultural.

Import: 3.990,00 euros.

Finalitat: Arts i Co.

 

Beneficiari: Societat Musical la Unió Filharmònica d'Amposta.

Import: 3.483,00 euros.

Finalitat: projecte: Bandes de música, realitat a les Terres de l'Ebre.

 

Beneficiari: Patronat Castellers de Vilafranca.

Import: 31.665,00 euros.

Finalitat: Castellers de Vilafranca a Nova York 2012.

 

Beneficiari: Associació Cultural Tram.

Import: 44.236,00 euros.

Finalitat: Activitats anuals del CAT Centre Artesa Tradicionàrius.

 

Beneficiari: Fundació Privada Festa Major de Gràcia.

Import: 49.397,00 euros.

Finalitat: activitats singulars.

 

Beneficiari: Centre UNESCO de Catalunya.

Import: 15.996,00 euros.

Finalitat: projecte: Cultura Catalana, Cultura Universal.

 

Beneficiari: Ballets Catalunya, Institució Cultural.

Import: 5.320,00 euros.

Finalitat: Ben viva, ben nostra. Cicle d'espectacles de dansa tradicional 2012.

 

Beneficiari: Comissió de Festes de Sant Antoni Abat de Taradell.

Import: 4.940,00 euros.

Finalitat: activitats socials i culturals relacionades amb la tradició del món rural, agricultura i pagesia de la nostra vila.

 

Beneficiari: Associació Enfoc Musical. Entitat per al foment de la cultura musical.

Import: 12.349,00 euros.

Finalitat: final de gira de L'home del paraigua.

 

Beneficiari: Associació Wafae.

Import: 4.560,00 euros.

Finalitat: Coral Infantil Intercultural 2012.

 

Beneficiari: Capella de Musica De Bures.

Import: 7.297,00 euros.

Finalitat: XXXIII Festival Internacional de Cant Coral Catalunya Centre.

 

Beneficiari: Agrupació Sardanista Costa Brava.

Import: 4.053,00 euros.

Finalitat: activitats sardanistes durant l'any.

 

Beneficiari: Associació Colla de Gegants i Grallers de Masquefa.

Import: 17.732,00 euros.

Finalitat: Masquefa ciutat gegantera 2012.

 

Beneficiari: Associació Cultural Catalunya Rock.

Import: 41.798,00 euros.

Finalitat: Web sonsdelamediterrania.cat.

 

Beneficiari: Fundació Torre del Palau.

Import: 20.266,00 euros.

Finalitat: Programa de difusió de la cultura popular catalana, de teatre, cinema, música i dansa per a infants i joves.

 

Beneficiari: Tot Raval Fundació Privada.

Import: 10.449,00 euros.

Finalitat: 10è aniversari Festival de Cultura Raval.

 

Beneficiari: L'arc, Taller de Música. Fundació Privada.

Import: 9.120,00 euros.

Finalitat: Colla de Xamfrà de música i dansa tradicionals.

 

Beneficiari: Diables de Sant Llorenç de Terrassa.

Import: 3.040,00 euros.

Finalitat: Activitats anuals 2010 i Nit de Walpurgis.

 

Beneficiari: Solc, Música i Tradició al Lluçanès.

Import: 13.679,00 euros.

Finalitat: Cicle Solc al Lluçanès 20a edició.

 

Beneficiari: Patronat del Corpus de Lleida.

Import: 3.800,00 euros.

Finalitat: Festes Tradicionals de Corpus a Lleida.

 

Beneficiari: Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

Import: 9.500,00 euros.

Finalitat: Cultura Popular: Ahir i avui. Activitats de promoció de la cultura, la memòria col·lectiva i de l'associacionisme en el marc del seu 25è aniversari.

 

Beneficiari: Castellers de Terrassa.

Import: 5.510,00 euros.

Finalitat: Castells humans.

 

Beneficiari: Ateneu Santfeliuenc.

Import: 6.270,00 euros.

Finalitat: projecte extraordinari de cant coral: Sant Feliu de Llobregat, ciutat coral.

 

Beneficiari: Amics de la Sardana d'Artés.

Import: 5.066,00 euros.

Finalitat: 29è Sarau Artesenc.

 

Beneficiari: Colla de Diables de Sant Joan Despí.

Import: 5.895,00 euros.

Finalitat: Correfoc de Primavera Sant Jordi 2012. Correfoc i espectacle de Festa Major 2012.

 

Beneficiari: Colla Castellera Minyons de Terrassa.

Import: 9.689,00 euros.

Finalitat: exhibicions castelleres per diverses poblacions de Catalunya durant l'any 2011.

 

Beneficiari: Associació de Festes de la Plaça Nova. Comissió de Festes.

Import: 4.180,00 euros.

Finalitat: 422a festa de Sant Roc de la plaça Nova.

 

Beneficiari: Associació Dream Warrior.

Import: 17.816,00 euros.

Finalitat: Activitats culturals extraordinàries relacionades amb la cultura popular i tradicional.

 

Beneficiari: Associació Girona 1809, Amics de la Girona napoleònica.

Import: 3.135,00 euros.

Finalitat: V Festa Reviu la Història dels Setges de Girona.

 

Beneficiari: Antic Gremi de Traginers.

Import: 4.433,00 euros.

Finalitat: Festes gremials de l'Antic Gremi de Traginers d'Igualada.

 

Beneficiari: Agrupació Cor Madrigal.

Import: 6.085,00 euros.

Finalitat: 25è aniversari.

 

Beneficiari: Fundació Universitat Catalana d'Estiu.

Import: 7.698,00 euros.

Finalitat: cursos i espectacles de cultura popular en el marc de la XLIV Universitat Catalana d'Estiu.

 

Beneficiari: Grup Cultural Garrigues.

Import: 3.040,00 euros.

Finalitat: XV Premis Nacionals el Món Geganter i actes paral·lels 2012.

 

Beneficiari: Cor de Carxofa, Associació de Foment del Glosat.

Import: 3.293,00 euros.

Finalitat: Escola d'Estiu. X Trobada de Cantadors i Cantadores a Espolla.

 

Beneficiari: CERCA, Grup de Recerca en Ciències Socials.

Import: 3.483,00 euros.

Finalitat: Memorial: memòria de l'Alta Segarra i rodalies.

 

Beneficiari: Associació: la Processó de Verges.

Import: 16.466,00 euros.

Finalitat: la Processó de Verges.

 

Beneficiari: Fundació Privada: el Foment de Banyoles.

Import: 5.700,00 euros.

Finalitat: concert Festa de la Música per a cobla – 28ens Premis Ceret Banyoles, 17è Festival Folklòric.

 

Beneficiari: L'Arada, Creativa. Social i Dinamització Socioambiental.

Import: 3.068,00 euros.

Finalitat: creació i dinamització de l'arxiu de memòria popular.

 

Beneficiari: Fundació Privada Embat Cultural.

Import: 9.607,00 euros.

Finalitat: aula escola de música i instruments tradicionals.

 

Beneficiari: Taula de la Mostra de Pessebres a Olot.

Import: 15.199,00 euros.

Finalitat: mostra de pessebres a Olot i Biennal del Pessebre Català.

 

Beneficiari: Esbart Sant Cugat.

Import: 10.133,00 euros.

Finalitat: activitats anuals Andança.

 

Beneficiari: Agrupació Festa d'en Toca-sons.

Import: 8.250,00 euros.

Finalitat: festa d'en Toca-sons.

 

Beneficiari: Patronat del Corpus de Lleida.

Import: 3.420,00 euros.

Finalitat: les festes tradicionals de Corpus a Lleida.

 

Beneficiari: Agrupació Sardanista Tarragona Dansa.

Import: 4.487,00 euros.

Finalitat: programa de ballades i concerts, ensenyaments de sardanes.

 

Beneficiari: Societat Coral Aroma Vallenca.

Import: 4.240,00 euros.

Finalitat: actes del 150è aniversari de la Societat Coral Aroma Vallenca.

 

Beneficiari: Africat, Associació per la Interculturalitat.

Import: 4.479,00 euros.

Finalitat: trobada Intercultural Mballocounda 2012.

 

Beneficiari: Associació La Colònia Modernista.

Import: 3.990,00 euros.

Finalitat: XII Festa del Modernisme de la Colònia Güell.

 

Beneficiari: Associació les Quatre Soques.

Import: 5.351,00 euros.

Finalitat: 2010 El Gran Ball de Catalunya - Festival Internacional.

 

Beneficiari: Associació Festa de Moros i Cristians de Lleida.

Import: 11.399,00 euros.

Finalitat: festa de Moros i Cristians de Lleida, diverses activitats.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Malalties Neuromusculars.

Import: 3.293,00 euros.

Finalitat: dansa i teatre integratiu.

 

Beneficiari: Fundació Privada la Passió d'Esparreguera.

Import: 51.735,00 euros.

Finalitat: la Passió d'Esparreguera.

 

Beneficiari: Societat d'Esbarjo, Cultura i Esports, La Principal.

Import: 15.041,00 euros.

Finalitat: el Casal, motor cultural de la vila.

 

Beneficiari: Associació d'Amics de Girona Antiga.

Import: 5.700,00 euros.

Finalitat: Girona Temps de Flors, La Màgia de la Ciutat.

 

Beneficiari: Patronat del Ball del Sant Crist de Salomó.

Import: 3.268,00 euros.

Finalitat: representacions del ball del Sant Crist de l'any 2011 i celebració del 40 aniversari de les representacions del ball a l'església.

 

Beneficiari: Fundació Institut Català de la Cuina.

Import: 4.633,00 euros.

Finalitat: Gastronomia i art.

 

Beneficiari: Casino Menestral Figuerenc.

Import: 4.576,00 euros.

Finalitat: Festival Figueres Folk.

 

Beneficiari: Centre d'Interpretació de la Jota de les Terres d'Ebre.

Import: 3.325,00 euros.

Finalitat: l'escola de la jota.

 

Beneficiari: Agrupació Musical Senienca.

Import: 22.166,00 euros.

Finalitat: VI Certament Internacional de Bandes de Música Vila de la Sènia 2012.

 

Beneficiari: Aula de Sons. Música Tradicional de Reus.

Import: 13.890,00 euros.

Finalitat: Curs de música tradicional.

 

Beneficiari: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.

Import: 3.336,00 euros.

Finalitat: VII Premis de reconeixement.

 

Beneficiari: Patronat de la Passió de Cervera.

Import: 13.299,00 euros.

Finalitat: representació de les escenificacions tradicionals de la Passió.

 

Beneficiari: Centre de Lectura de Reus.

Import: 15.199,00 euros.

Finalitat: activitats culturals al Centre de Lectura.

 

Beneficiari: Banda de Música d'Ulldecona.

Import: 10.487,00 euros.

Finalitat: actes anuals de la banda de música d'Ulldecona 2011.

 

Beneficiari: Societat Musical la Lira Ampostina.

Import: 7.516,00 euros.

Finalitat: 11a edició Amposta de Banda a Banda.

 

Beneficiari: Associació Danses a la Plaça del Rei.

Import: 3.420,00 euros.

Finalitat: els divendres a la plaça del Rei.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: creació d'obres literàries en llengua catalana.

Partida pressupostària: D/480000100/4420/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Roig Antó, Albert.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Vida de Rainer Maria Rilke.

 

Beneficiari: Soler Guasch, Sílvia.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Tots els camins, novel·la.

 

Beneficiari: Garolera Carbonell, Narcís.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Galeries del record.

 

Beneficiari: Martorell Castelló, Pere Joan.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: La memòria de l'oracle.

 

Beneficiari: Ametlla Andreu, Roser.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Recull de contes.

 

Beneficiari: Gómez Olivé, Valentí.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Retaule de Nova York.

 

Beneficiari: Mas Ferrà, Miquel.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Els jardins de Tetuan.

 

Beneficiari: Cirici Alomar, David.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: La veritat de la mentida, o Dona i ocell, són els títols provisionals d'un projecte de novel·la.

 

Beneficiari: De Jódar Muñoz, Julià.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: El desertor de volta al camp de batalla.

 

Beneficiari: Balcells Vilà, Salvador.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Novel·la policíaca: Tempesta al Bàltic.

 

Beneficiari: Pradas Andreu, Núria.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: El perfum de les llimones.

 

Beneficiari: Xargay Melero, Ester.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Infinitius.

 

Beneficiari: Noguera Clofent, Laia.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Paraules de Joe Ambell.

 

Beneficiari: Cerrato Rosselló, Joan Antoni.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Andradeanes.

 

Beneficiari: Peleato Sellas, Floreal.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Primaveres de neu.

 

Beneficiari: Pladevall Arumí, Antoni.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: La Maria Francesa.

 

Beneficiari: Guix Badosa, Gerard.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: El cementiri.

 

Beneficiari: Tomas Guilera, Jordi.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: El vaixell de la mort.

 

Beneficiari: Subirós Bosch, Pau.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: El segon abans de caure.

 

Beneficiari: Carreras Goicoechea, Joan.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: BC, títol provisional del projecte.

 

Beneficiari: Rebassa Giménez, Carles.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: El temps és amic meu.

 

Beneficiari: Sales Amill, Gemma.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Qüestió de pell.

 

Beneficiari: Gregori Parra, Àngels.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Quan érem divendres.

 

Beneficiari: Bezares Portell, Miquel.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Fràgil.

 

Beneficiari: Ruiz Antequera, María Julia.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: El cinquè riu del Paradís.

 

Beneficiari: Mesquida Amengual, Biel.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Imatges Individuals de l'Invisible.

 

Beneficiari: Martínez Inglés, Txema.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Dol, poemari.

 

Beneficiari: Zgustova Janouskova, Monika.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: La nit de Vàlia.

 

Beneficiari: Ballester Figueras, Rosina.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: La biblioteca.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: traducció al català d'obres literàries d'especial relleu en altres llengües.

Partida pressupostària: D/480000100/4420/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Grau Climent, Rosa Maria.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: traducció d'una selecció de textos del Majjhima Nikaya del pali al català.

 

Beneficiari: Ripoll Villanueva, Ricard.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: traducció de la novel·la de Salem Zenia, L'arrel de la boira.

 

Beneficiari: Soler Horta, Anna.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Nach der Natur.

 

Beneficiari: Grau Guijarro, Sergi.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Contra un ignorant que comprava molts llibres. Un intel·lectual sense cultura.

 

Beneficiari: Dedeu Surribas, Alba.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Emma.

 

Beneficiari: Sampol Fullana, Gabriel.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Rubaiyat, Cançoes de beber de Fernando Pessoa.

 

Beneficiari: Patiño Garcia, Francesc Xavier.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: De coniuratione catilinae.

 

Beneficiari: Sariola Mayol, Eulàlia.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Tsili.

 

Beneficiari: Castells Criballés, Margarida.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Poetes andalusines.

 

Beneficiari: Riera Bou, Marcel.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Poemes de Bai Juyi.

 

Beneficiari: Serra Arús, Esteve.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: The vedic experience.

 

Beneficiari: Altimir Losada, Mercè.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Midaregami.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: investigació sobre moviments, obres i autors o autores i crítica literària de literatura catalana.

Partida pressupostària: D/480000100/4420/0000 - 7495, D/481000100/4420/0000 - 7495,

D/482000100/4420/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Fundació Privada Guillem Viladot: Lo Pardal.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: estudi i transcripció de l'epistolari Viladot.

 

Beneficiari: Ballart Fernández, Pere.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: preparació, redacció i publicació de l'assaig: Els mots fermats. Sobre la poesia i la crítica de Gabriel Ferrater.

 

Beneficiari: Casals Couturier, Montserrat.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Biografia de Joan Sales.

 

Beneficiari: Muñoz Pairet, Irene.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Epistolari Narcís Oller, Víctor Català, 1902-1929.

 

Beneficiari: Llanas Pont, Manuel.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Edició, transcripció i anotació, de l'epistolari entre Gaziel i Josep M. Cruzet i l'editorial Selecta.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: creació renovació de pàgines web i altres recursos en línia sobre literatura catalana.

Partida pressupostària: D/480000100/4420/0000 - 7495, D/481000100/4420/0000 - 7495, D/482000100/4420/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Asociación Cultural Kton Y Cia.

Import: 6.360,00 euros.

Finalitat: La poesia experimental catalana entre 1959 i 2004.

 

Beneficiari: Fundació Palau.

Import: 3.300,00 euros.

Finalitat: ampliació continguts i serveis de la pàgina web de la Fundació Palau.

 

Beneficiari: Fundació Universitària Balmes.

Import: 3.100,00 euros.

Finalitat: web de recursos multimèdia de literatura catalana associada als països catalans.

 

Beneficiari: Fundació Joan Brossa.

Import: 6.360,00 euros.

Finalitat: creació del web de la renovada Fundació Joan Brossa.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: activitats de promoció i difusió de la literatura en català.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495, D/481000100/4420/0000 - 7495, D/482000100/4420/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Ajuntament de Mollerussa.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: 28è Saló del Llibre Infantil i Juvenil.

 

Beneficiari: Fundació Sambori.

Import: 13.000,00 euros.

Finalitat: pla de foment de la lectura i l'escriptura Sambori 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sitges.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: VI Festa de la Poesia.

 

Beneficiari: Centre de Lectura de Reus.

Import: 3.700,00 euros.

Finalitat: Escola de Lletres.

 

Beneficiari: Associació Cultural Cal Llibre.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: projecte: Ciutats lectores: de l'oralitat a la literatura en català.

 

Beneficiari: Ajuntament de Manresa.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: projecte: Tocats de Lletra 2012. Enamorats.

 

Beneficiari: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: 9a Fira del Llibre Ebrenc 2012.

 

Beneficiari: Centre Quim Soler, la Literatura i el Vi.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Centenari Joan Sales i Priorat en persona.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vic.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Biblioteca't.

 

Beneficiari: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: cicle Olot Temps de Paraules de No Ficció.

 

Beneficiari: Tot Raval Fundació Privada.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: xarxa de lectura.

 

Beneficiari: Aula de Poesia de Barcelona.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Aula poesia de Barcelona.

 

Beneficiari: Fundació Joan Brossa.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: activitats literàries 2012.

 

Beneficiari: Associació Prom. Centre Cultura Dones Francesca Bonnemaison.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: projecte: Dones que estimem la llengua.

 

Beneficiari: Associació Tantàgora Serveis Culturals.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: creació, innovació i difusió de la literatura infantil en català.

 

Beneficiari: Fundació Palau.

Import: 8.000,00 euros.

Finalitat: Festival Poesia i +.

 

Beneficiari: Amics de Pedra i Sang.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: activitats literàries de l'associació.

 

Beneficiari: Parròquia Sant Medir.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: Festa literària de poesia Amadeu Oller per a joves poetes inèdits.

 

Beneficiari: Gremi d'Editors de Balears.

Import: 28.000,00 euros.

Finalitat: manteniment programa promoció cultural de l'Espai Mallorca de Barcelona.

 

Beneficiari: Grup d'Estudis Llengua i Literatura de Ponent i Pirineu.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: Trobada d'Escriptors al Pirineu 2012.

 

Beneficiari: Fundació Bromera.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: projecte: Estacions literàries.

 

Beneficiari: Fundació Bromera.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: 10 anys de vida, 10 anys de projectes.

 

Beneficiari: Sa Xerxa de teatre infantil i juvenil de les Illes Balears.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: projecte: Balears ofereix teatre i literatura.

 

Beneficiari: Associació Tarragona Literària.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Escola de Lletres.

 

Beneficiari: Fundació Casa Museu Ll. Villalonga, P. Ginard i B. Bonet.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: cicle d'activitats literàries d'estiu a les cases museu.

 

Beneficiari: Fundació Casa de Cultura de Girona.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: XVII Festival de Poesia de Girona: Ara Poesia.

 

Beneficiari: Societat Narcís Oller.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: III Jornades Narcís Oller dedicades a La febre d'or.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495, D/770000100/4430/0000 - 7495, D/780000100/4430/0000 - 7495, D/781000100/4430/0000 - 7495, D/782000100/4430/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Parròquia de Santa Maria del Pi.

Import: 12.799,44 euros.

Finalitat: Intervenció arqueològica plaça del Pi.

 

Beneficiari: Torre de la Guaita Associació per la Protecció i Conservació.

Import: 7.601,35 euros.

Finalitat: treballs i direcció tècnica d’arqueologia al castell de Guardiola de Berguedà.

 

Beneficiari: Solonza 2000 SL.

Import: 27.659,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica al carrer Sacsimort 4-6, de Girona.

 

Beneficiari: Ajuntament de Parets del Vallès.

Import: 8.660,99 euros.

Finalitat: intervencions arqueològiques preventives fetes durant l'execució de les obres d'urbanització del barri antic de Parets del Vallès l'any 2011.

 

Beneficiari: Habitatges Municipals de Sabadell SA.

Import: 24.005,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica al solar destinat al centre d'empreses a Can Roqueta.

 

Beneficiari: I. Batall, SL.

Import: 54.409,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica Via Massagué 16-22 i Raval de Dins 21-27 a Sabadell.

 

Beneficiari: Alin Tagna, SA.

Import: 10.681,00 euros.

Finalitat: treballs de delimitació arqueològica solar passeig Independència cantonada amb avinguda Roma, Tarragona.

 

Beneficiari: Geltrumar, SL.

Import: 9.131,00 euros.

Finalitat: treballs de seguiments arqueològics del cobriment de les restes i extracció d'enterraments al solar 23 de l'avinguda Vidal i Barraquer de Tarragona.

 

Beneficiari: Salf, SL.

Import: 4.062,00 euros.

Finalitat: intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives al carrer Santiago Rusiñol, 16 a Sant Cugat del Vallès.

 

Beneficiari: Asi Global Grup, SL.

Import: 3.566,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica preventiva al carrer Graells 60-62 de Cardona.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.

Import: 7.008,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica preventiva a Sant Antoni de Pàdua.

 

Beneficiari: Ajuntament de Caldes de Montbui.

Import: 10.495,73 euros.

Finalitat: diverses intervencions arqueològiques a Caldes de Montbui.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cardona.

Import: 5.723,32 euros.

Finalitat: intervencions arqueològiques al tram de muralla del portal de Sant Miquel.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cardona.

Import: 5.666,86 euros.

Finalitat: intervencions arqueològiques al carrer de l’Església de Cardona.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vidreres.

Import: 12.386,46 euros.

Finalitat: campanya arqueològica al castell de Sant Iscle.

 

Beneficiari: Ajuntament de Fortià.

Import: 16.244,69 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica preventiva a la casa de la Reina Sibil·la.

 

Beneficiari: Organisme Autònom Museu de l'Estampació de Premià de Mar.

Import: 4.002,09 euros.

Finalitat: adequació del jaciment romà de Can Ferrerons.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vilafant.

Import: 28.465,92 euros.

Finalitat: conjunt de Palol Sabaldòria.

 

Beneficiari: Ajuntament de les Cabanyes.

Import: 11.259,25 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica preventiva al cementiri municipal de les Cabanyes.

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.

Import: 15.000,00 euros.

Finalitat: excavació preventiva al Castell de Penyafort.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Roca del Vallès.

Import: 7.231,04 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica jaciment Turó de Can Santpere, la Roca del Vallès.

 

Beneficiari: Casas Sirvent, Maria dels Àngels.

Import: 12.895,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica al carrer Santa Maria 12 de Santa Perpètua de Mogoda.

 

Beneficiari: Ajuntament de Banyoles.

Import: 13.088,22 euros.

Finalitat: control i excavació al carrer Porta del Forn, carrer Església i carrer Santa Maria.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Roca del Vallès.

Import: 15.930,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica a la Pedra de les Orenetes i Pedra de les Creus.

 

Beneficiari: Inversiones Patrimoniales y Financieras, SL.

Import: 49.975,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica, Valls 11 a Sabadell.

 

Beneficiari: Promociones 29 Lleida, SL.

Import: 6.529,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica Almoster.

 

Beneficiari: Ajuntament de Manresa.

Import: 16.715,31 euros.

Finalitat: intervencions arqueològiques al centre històric de Manresa.

 

Beneficiari: Ajuntament de Palol de Revardit.

Import: 24.301,07 euros.

Finalitat: treballs de control arqueològic de les obres d'adequació i rehabilitació del castell.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Import: 4.078,08 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica preventiva als carrers Marges, Mir, Escaletes i Sallés de Sant Cugat del Vallès.

 

Beneficiari: OA Museu d'Història de Cambrils.

Import: 7.892,43 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica preventiva a la Castlania, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

 

Beneficiari: Ajuntament de l'Arboç.

Import: 12.337,12 euros.

Finalitat: actuacions de seguiment i control arqueològic al pou de glaç, muralla i carrer Joan Maragall.

 

Beneficiari: Ajuntament Alcover.

Import: 3.877,92 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica al convent de Santa Anna i a la Torre de Ca Tatxó.

 

Beneficiari: Consell Comarcal del Solsonès.

Import: 3.478,67 euros.

Finalitat: excavació i control de les obres de rebaix i instal·lació d'ascensor del Palau Llobera.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Garriga.

Import: 4.283,40 euros.

Finalitat: consolidació i restauració preventiva de la vil·la romana de Can Terrers.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Garriga.

Import: 77.601,01 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica al carrer del Centre, plaça de Can Dachs i plaça de l'Església.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Garriga.

Import: 8.143,70 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica a la carretera Nova, entre el carrer Doma i la plaça Mn. Jaume Oliveres.

 

Beneficiari: Ajuntament Torre de Cabdella.

Import: 11.783,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica del paviment de l'església de Sant Vicenç de Cabdella.

 

Beneficiari: Parxet, SA.

Import: 10.229,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica preventiva al jaciment de Montargull.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sallent.

Import: 7.215,20 euros.

Finalitat: intervencions arqueològiques Poblat Ibèric del Cogulló.

 

Beneficiari: Ajuntament de Celrà.

Import: 19.562,40 euros.

Finalitat: intervenció arqueologia castell de Mabarrera.

 

Beneficiari: Ajuntament de Súria.

Import: 4.013,76 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica a l'església de Sant Pere del Puig.

 

Beneficiari: Tarraco Eòlica Asco, SL.

Import: 14.711,00 Euros.

Finalitat: Parc eòlic Barbers, Ascó, Mora d'Ebre i Garcia.

 

Beneficiari: Font Jornet, Helena.

Import: 3.782,49 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica al carrer Tajo 9, cantonada carrer Bartomeu Robert 1, Mollet del Vallès.

 

Beneficiari: Germans Salvadó, CB.

Import: 14.002,87 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica al carrer Abaixadors, 12. Plegamans 2-1 i Cap del Món, 2, districte Ciutat Vella.

 

Beneficiari: Franquesa Anglada, Ramon.

Import: 5.939,20 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica preventiva a la plaça de la Pietat, 2, Vic.

 

Beneficiari: Arquebisbat de Tarragona.

Import: 11.892,04 euros.

Finalitat: estudi arqueològic obligatori per la instal·lació de la grua en les obres de reparació de la teulada de l'església de Sant Julià de l'Arboç.

 

Beneficiari: Codelfe Penedès 2006, SL.

Import: 8.350,00 euros.

Finalitat: Pla parcial: les Planes Baixes a la Bisbal del Penedès.

 

Beneficiari: Terres i Projectes, SL.

Import: 76.142,90 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica preventiva del carrer Termes Romanes, 2 de Badalona.

 

Beneficiari: Torres Guats, Marc.

Import: 19.788,00 euros.

Finalitat: intervenció a la plaça Mercat, 13-14 de Cardona.

 

Beneficiari: Codina Llaudó, Dolors.

Import: 5.051,90 euros.

Finalitat: estudi arqueològic.

 

Beneficiari: Tarracomar Inversiones, SL.

Import: 23.009,00 euros.

Finalitat: treballs d'intervenció a la zona verda d’obres del carrer Ernest Lluch de Tarragona.

 

Beneficiari: Fundació Privada Tomàs de Lorenzana.

Import: 11.729,20 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica al monestir de Banyoles, bé cultural d’interès nacional.

 

Beneficiari: Rapejun, SL.

Import: 95.874,00 euros.

Finalitat: estudi arqueològic a l'Avinguda Vidal i Barraquer, 27 de Tarragona.

 

Beneficiari: Mauri Casals Grup, SL.

Import: 3.199,00 euros.

Finalitat: excavació arqueològica a la baixada Sant Simó, 2-4 i Magí Vilallonga, 1-3 de Mataró.

 

Beneficiari: Obreria de Sant Isidre.

Import: 4.953,64 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica a l'església de Sant Benet.

 

Beneficiari: Família Casals, SL.

Import: 13.734,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica al carrer dels Ciutadans, 10 de Girona.

 

Beneficiari: Bisbat de Vic.

Import: 4.300,00 euros.

Finalitat: tractament de les restes arqueològiques de la Casa Sacerdotal.

 

Beneficiari: Associació de Turisme de Vilanova de Sau.

Import: 5.040,00 euros.

Finalitat: Domus del Pi de Vilanova de Sau Osona.

 

Beneficiari: Sideros SA.

Import: 13.958,00 euros.

Finalitat: excavació arqueològica Vila Vella carrer Albert Castillo i Abat Oliva de Tossa de Mar.

 

Beneficiari: Firasis, SL.

Import: 6.260,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica preventiva a l'enderroc de l'edifici del carrer de la Fira, 4-6 de Cardona.

 

Tipus: Beca.

 

Objecte de la línia: beques per col·laborar en diversos programes de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

Partida pressupostària: D/480000100/4430/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Mota Muñoz, José Fernando.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Gisbert Bel, Montserrat.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Meijia Blanch, Aida.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Escobar Socias, Helena Clara.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Florensa Flix, Montserrat.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Delgado Montoro, Sarai.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Oller Civit, Xavier.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Marin Lopez, Laura.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Corrales Burjales, Laura.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Del Val Alonso, Sheila.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Casanellas Pares, Martí.

Import: 4.800,00 euros.

 

Beneficiari: Pallisé Carreté, Josep Maria.

Import: 5.400,00 euros.

 

Beneficiari: Pascual Vall, Anna.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Bermejo Barba, Scheherazade.

Import: 6.000,00 euros.

 

Beneficiari: Pino Andújar, Carlos.

Import: 6.000,00 euros.

 

Tipus: Beca.

 

Objecte de la línia: beques per fer pràctiques sobre tractament i explotació de dades culturals i difusió de treballs tècnics i estadístics en l'àmbit cultural.

Partida pressupostària: D/480000100/1210/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Monsonet Soler, Alba.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: Beques Gabinet Tècnic: modalitat B.

 

Beneficiari: Terrades Planadevall, Marçal.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: Beques Gabinet Tècnic: modalitat A.

 

 

Data concessió: 1 d'agost de 2012.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Fundació Jacint Verdaguer.

Partida pressupostària: D/481000100/4420/0000 - 7495.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: activitats 2012.

 

 

Data concessió: 2 d'agost de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Federació d'Ateneus de Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/4440/0000 - 7495.

Import: 104.314,00 euros.

Finalitat: projecte: Espai A, Xarxa d'Arts Escèniques Amateurs de Catalunya.

 

 

Data concessió: 3 d'agost de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Associació per a la Difusió del Folklore, ADIFOLK.

Partida pressupostària: D/482000100/4440/0000 - 7495.

Import: 81.000,00 euros.

Finalitat: organització del 25è Aplec Internacional de la Sardana i Mostra de Grups Folklòrics a Budapest l'any 2012.

 

 

Data concessió: 20 de setembre de 2012.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Arenys de Mar.

Partida pressupostària: D/460000100/4440/0000 - 7495.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: celebració 25a Diada de la Puntaire durant l'any 2012 a Arenys de Mar.

 

Beneficiari: Cercle d'Agermanament Occitano-Català.

Partida pressupostària: D/482000100/4510/0000 - 7495.

Import: 21.000,00 euros.

Finalitat: activitats de foment de la llengua occitana.

 

Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge.

Partida pressupostària: D/760000100/4420/0000 - 7495.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: obres d’adequació del Centre Masdenverge Actiu.

 

Beneficiari: Ajuntament de Montseny.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 11.884,42 euros.

Finalitat: obres d'acabament de l'espai d’exposició de l'estela megalítica del Pla de la Calma.

 

Beneficiari: Ajuntament de Caldes Montbui.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 46.923,11 euros.

Finalitat: consolidació i rehabilitació de la muralla medieval de Caldes de Montbui.

 

Beneficiari: Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0000 - 7495.

Import: 33.000,00 euros.

Finalitat: exposicions: “Francesc Vayreda: de l’Impressionisme al Noucentisme” i “Josep Berga i Boix i l'Escola d'Olot, els inicis del paisatgisme a Catalunya”.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova del Vallès.

Import: 3.351,00 euros.

Finalitat: programació estable del Centre Cultural de Vilanova del Vallès.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Alcarràs.

Import: 3.174,00 euros.

Finalitat: projecte: Ball dels diumenges al Casino.

 

Beneficiari: Ajuntament de Castellbisbal.

Import: 6.730,00 euros.

Finalitat: programació estable d'arts escèniques i música de Castellbisbal.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Arenys de Mar.

Import: 9.969,00 euros.

Finalitat: programació estable d'arts escèniques, música i dansa.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Import: 7.560,00 euros.

Finalitat: programació estable d'arts visuals contemporànies, exposicions individuals i col·lectives.

 

Beneficiari: Ajuntament de Calldetenes.

Import: 3.362,00 euros.

Finalitat: programació d'activitats de l'Auditori-Teatre.

 

Beneficiari: Ajuntament de la Vila de Llívia.

Import: 4.733,00 euros.

Finalitat: XXXI Festival de Música de Llívia.

 

Beneficiari: Patronat Municipal del Museu de Granollers.

Import: 15.030,00 euros.

Finalitat: exposicions i activitats al museu i a la Sala Ciutat del Centre Cultural.

 

Beneficiari: Ajuntament de Bescanó.

Import: 13.466,00 euros.

Finalitat: programació de teatre 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Castell-Platja d'Aro.

Import: 7.959,00 euros.

Finalitat: Exposicions d'art al Castell de Benedormiens.

 

Beneficiari: Ajuntament de Granollers.

Import: 5.730,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats de l'Espai d'Arts de Roca Umbert.

 

Beneficiari: Ajuntament de Camprodon.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: XXVII Festival de Música Isaac Albéniz.

 

Beneficiari: Ajuntament de Palamós.

Import: 10.366,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques i la música 2012.

 

Beneficiari: Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat.

Import: 198.656,00 euros.

Finalitat: programació estable Teatre Auditori Sant Cugat.

 

Beneficiari: Ajuntament de Palafrugell.

Import: 5.063,00 euros.

Finalitat: programació estable d'arts escèniques 2012.

 

Beneficiari: Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut.

Import: 3.236,00 euros.

Finalitat: programació estable d'arts escèniques i música les Franqueses del Vallès 2012.

 

Beneficiari: Museu de Valls.

Import: 22.895,00 euros.

Finalitat: programació del Museu de Valls i de la Capella de Sant Roc, Espai d'Art Contemporani.

 

Beneficiari: Ajuntament de Roses.

Import: 7.242,00 euros.

Finalitat: programació estable d'arts escèniques i música, Primavera 2012.

 

Beneficiari: Consorci del Museu de l'Empordà.

Import: 77.500,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats, presentacions i exposicions temporals programades durant el 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Import: 104.325,00 euros.

Finalitat: programació estable de teatre, música i dansa.

 

Beneficiari: Ajuntament de Calafell.

Import: 4.340,00 euros.

Finalitat: XXIII Cicle de Nits al Castell, V edició Cantautors a la Casa Barral i XXXVII Festival de música del Baix Penedès.

 

Beneficiari: Fundació L’Atlàntica.

Import: 107.039,01 euros.

Finalitat: programació estable 2012 de l'Atlàntida Centre d'Arts Escèniques d'Osona.

 

Beneficiari: Ajuntament de Salt.

Import: 6.342,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats culturals de caràcter professional per a l'any 2012 al Teatre Municipal de Salt.

 

Beneficiari: Ajuntament de Banyoles.

Import: 7.614,00 euros.

Finalitat: programació estable d'arts escèniques a Banyoles.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Alella.

Import: 6.607,00 euros.

Finalitat: per a la programació d'arts visuals a Can Manyé.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tordera.

Import: 9.637,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques i la música de l'any 2012.

 

Beneficiari: Manresana d'Equipaments Escènics, SLU.

Import: 197.710,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats culturals de caràcter professional d'arts escèniques i música i de les arts visuals.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Import: 38.845,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats culturals de caràcter professional d'arts escèniques i música i de les arts visuals.

 

Beneficiari: Fundació Privada Auditori Josep Carreras.

Import: 23.837,00 euros.

Finalitat: programació estable professional de concerts i actuacions musicals en dues temporades, primavera i tardor. Programació d'activitats musicals i teatrals.

 

Beneficiari: Ajuntament de Reus.

Import: 4.959,00 euros.

Finalitat: programació estable d'exposicions del Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus per a l'any 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Girona.

Import: 70.839,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques, la música i les arts visuals.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Esterri d'Àneu.

Import: 7.046,00 euros.

Finalitat: programació teatral.

 

Beneficiari: Institut Municipal d'Activitats Culturals de Tortosa - IMACT.

Import: 17.829,00 euros.

Finalitat: programació estable d'arts escèniques i arts visuals.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sabadell.

Import: 40.816,00 euros.

Finalitat: programació estable d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de les arts escèniques i la música, any 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tarragona.

Import: 24.650,00 euros.

Finalitat: programació estable d'arts escèniques, Teatre Metropol 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: programació estable d'exposicions d'arts visuals a Can Castells.

 

Beneficiari: Ajuntament Altafulla.

Import: 4.043,00 euros.

Finalitat: XXV Festival de Veus i XI Cicle de Concerts 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Castelldefels.

Import: 12.863,00 euros.

Finalitat: programació estable de teatre i música.

 

Beneficiari: Fundació Municipal Joan Abelló.

Import: 19.800,00 euros.

Finalitat: programació d'arts visuals any 2012 Museu Abelló.

 

Beneficiari: OAL Patronat del Teatre Cal Bolet de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Import: 14.014,00 euros.

Finalitat: programació estable d'arts escèniques i música 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament del Catllar.

Import: 3.957,00 euros.

Finalitat: programació cultural estable 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament Sant Fruitós de Bages.

Import: 4.240,00 euros.

Finalitat: programació estable d'espectacles professionals de música i arts escèniques.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Joan Despí.

Import: 8.771,00 euros.

Finalitat: projecte: L'art fa ciutat, anem al teatre.

 

Beneficiari: Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona.

Import: 94.615,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de la música.

 

Beneficiari: Ajuntament de Lleida.

Import: 45.121,00 euros.

Finalitat: temporada d'arts escèniques i música. Programació d'exposicions al Museu d'Art Jaume Morera.

 

Beneficiari: Badalona Cultura, SL.

Import: 51.621,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats escèniques als teatres municipals de Badalona.

 

Beneficiari: Ajuntament de Valls.

Import: 8.281,00 euros.

Finalitat: programació cultural estable de l'any 2012 dels equipaments escènics i musicals de Valls: Centre Cultural Municipal i Teatre Principal.

 

Beneficiari: Granollers Escena, SL.

Import: 123.596,00 euros.

Finalitat: projecte de dinamització artística i comunitària del sistema local d’arts escèniques i música de Granollers 2012.

 

Beneficiari: Patronat Municipal de Cultura de Cardedeu.

Import: 3.629,00 euros.

Finalitat: programació estable professional del Centre Cultural Cardedeu.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

Import: 11.595,00 euros.

Finalitat: temporada d'arts escèniques 2012 a Sant Andreu de la Barca.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Alcoletge.

Import: 3.700,00 euros.

Finalitat: programació Cultural 2012.

 

Beneficiari: Patronat Municipal del Teatre Cirvianum.

Import: 9.498,00 euros.

Finalitat: programació estable d'arts Escèniques i Música.

 

Beneficiari: Institut Municipal Progrés i Cultura.

Import: 7.736,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats culturals de caràcter professional. Balaguer 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Rubí.

Import: 4.676,00 euros.

Finalitat: temporada estable d'espectacles.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tremp.

Import: 4.881,00 euros.

Finalitat: programació d'arts escèniques i música a Tremp 2012.

 

Beneficiari: Patronat Municipal de Cultura de Ripollet.

Import: 8.112,00 euros.

Finalitat: programació estable d’arts escèniques de caràcter professional a Ripollet, 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Import: 31.985,00 euros.

Finalitat: programació estable en l'àmbit de les arts escèniques i música i les arts visuals.

 

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.

Import: 36.672,00 euros.

Finalitat: Terrassa arts visuals i programació estable de música.

 

Beneficiari: Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.

Import: 56.071,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts escèniques i la música, i les arts visuals.

 

Beneficiari: Ajuntament de Parets del Vallès.

Import: 7.500,00 euros.

Finalitat: programació estable de teatre, musica i dansa professional.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Import: 5.300,00 euros.

Finalitat: programa d'exposicions i activitats d'art contemporani del Museu d'Art de Cerdanyola.

 

Beneficiari: Entitat Pública Empresarial La Lira.

Import: 4.603,00 euros.

Finalitat: programació estable d'arts escèniques i música.

 

Beneficiari: Viladecans Qualitat, SL.

Import: 134.996,00 euros.

Finalitat: programació estable Atrium Viladecans.

 

Beneficiari: Institut Municipal d'Acció Cultural.

Import: 90.000,00 euros.

Finalitat: programació estable d'arts escèniques i música i d'arts visuals.

 

Beneficiari: Ajuntament del Prat de Llobregat.

Import: 12.900,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats culturals de caràcter professional.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Import: 3.204,00 euros.

Finalitat: programació professional estable 2012. Arts escèniques.

 

Beneficiari: Ajuntament de Lloret de Mar.

Import: 12.657,00 euros.

Finalitat: programació estable d'activitats culturals.

 

Beneficiari: Institut Municipal de Cultura. Ajuntament d’Igualada.

Import: 15.000,00 euros.

Finalitat: programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional.

 

Beneficiari: Ajuntament de Manresa.

Import: 14.000,00 euros.

Finalitat: programa d'arts visuals de caràcter professional.

 

Beneficiari: Premià Serveis Municipals, SLU.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: programació de teatre, música, dansa i circ professional a Espai l’Amistat.

 

 

Data concessió: 25 de setembre de 2012.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Ajuntament de Falset.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 29.634,29 euros.

Finalitat: contractació director biblioteca municipal.

 

 

Data concessió: 1 d'octubre de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/4440/0000 - 7495.

Import: 247.500,00 euros.

Finalitat: assegurances contractades per la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

 

Beneficiari: Ajuntament de Balaguer.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica a Balaguer.

 

Beneficiari: Patronat d'Arqueologia de Guissona.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: programa d'excavacions preventives al nucli urbà de Guissona.

 

Beneficiari: Ajuntament de Banyoles.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 45.000,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica a La Draga.

 

 

 

Data concessió: 19 d'octubre de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Fundació Pública Institut d'Estudis Ilerdencs.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0000 - 7495.

Import: 80.000,00 euros.

Finalitat: Xarxa de Museus Locals de Catalunya, Lleida, per coordinar les actuacions dels museus.

 

 

Data concessió: 25 d'octubre de 2012.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.

Partida pressupostària: D/460000100/4440/0000 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya, Museu Etnològic de Barcelona.

 

Beneficiari: Can Quintana-Museu de la Mediterrània.

Partida pressupostària: D/460000100/4440/0000 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya, Torroella de Montgrí.

 

Beneficiari: Fundació Promediterrània per a la Conservació, l’Estudi i la Difusió del Patrimoni Marítim.

Partida pressupostària: D/481000100/4440/0000 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Fundació Privada Museu Industrial del Ter - Can Sanglas.

Partida pressupostària: D/481000100/4440/0000 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre.

Partida pressupostària: D/461000100/4440/0000 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Consorci Ecomuseu de les Valls d'Àneu.

Partida pressupostària: D/461000100/4440/0000 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Centre Documentació del Patrimoni i la Memòria - Carrutxa.

Partida pressupostària: D/482000100/4440/0000 - 7495.

Import: 15.000,00 euros.

Finalitat: recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Institut Català d'Antropologia.

Partida pressupostària: D/482000100/4440/0000 - 7495.

Import: 15.000,00 euros.

Finalitat: recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Patronat Municipal Duran i Sanpere.

Partida pressupostària: D/460000100/4440/0000 - 7495.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya, observatori per a la recerca.

 

Beneficiari: Museu Comarcal de l'Urgell.

Partida pressupostària: D/460000100/4440/0062 - 7495.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Museu Etnològic del Montseny, la Gabella.

Partida pressupostària: D/460000100/4440/0062 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Col·lectiu l'Esbarzer.

Partida pressupostària: D/482000100/4510/0000 - 7495.

Import: 504.550,00 euros.

Finalitat: activitats Plataforma per la Llengua- Col·lectiu l'Esbarzer 2012. El català com a eina de cohesió social 2012 - pla d'acció.

 

Beneficiari: Ajuntament de Gironella.

Partida pressupostària: D/760000100/4420/0000 - 7495.

Import: 75.000,00 euros.

Finalitat: construcció d'un teatre i sales polivalents a la Colònia Viladomiu Nou.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: activitats programa NPL, Nascuts per Llegir.

 

Beneficiari: Associació Empreses de Teatre a Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 7.080,00 euros.

Finalitat: actes celebració del Dia Mundial del Teatre l'any 2012.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Partida pressupostària: D/449000300/4430/0000 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: VII Internacional Conference on the Chipped And Ground Stone Industries of the Pre-Pottery Neolithic of the Fertile Crescent.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Fundació Alfons Comin.

Partida pressupostària: D/481000100/4430/0000 - 7495.

Import: 29.495,00 euros.

Finalitat: tractament arxivístic i digitalització del fons documental Alfonso Comín.

 

Beneficiari: Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.

Partida pressupostària: D/481000100/4430/0000 - 7495.

Import: 45.000,00 euros.

Finalitat: dotació ajuts per als alumnes que vulguin fer el Màster en Arxivística i Gestió de Documents de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, Fundació UAB.

 

Beneficiari: Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0062 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: xarxa de Museus per la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Fundació Privada Lluís Carulla.

Partida pressupostària: D/481000100/4430/0062 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: xarxa de Museus per la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Arbúcies.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0062 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: xarxa de Museus per la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Consorci Ecomuseu de les Valls d'Àneu.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0062 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: xarxa de Museus per la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0062 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: xarxa de Museus per la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Ajuntament de Palamós.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0062 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: xarxa de Museus per la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Consorci del Museu de Les Terres de l’Ebre.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0062 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: xarxa de Museus per la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Beneficiari: Conselh Generau d'Aran.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0062 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: xarxa de Museus per la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Ajuntament Canet de Mar.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: adequació i reparació de la planta baixa de l'edifici Odèon.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Arnes.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0000 - 7495.

Import: 47.800,00 euros.

Finalitat: redacció del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic del Conjunt Històric d'Arnes.

 

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 20.523,86 euros.

Finalitat: obres de restauració de l'església de Sant Pere de Terrassa.

 

Beneficiari: Parròquia de Sta. Maria de Cadaqués.

Partida pressupostària: D/782000100/4430/0000 - 7495.

Import: 40.000,00 euros.

Finalitat: climatització parròquia de Sta. Maria de Cadaqués.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Partida pressupostària: D/449000300/4430/0000 - 7495.

Import: 36.000,00 euros.

Finalitat: Servei d'Arxius de Ciència (SAC) de conservació i difusió del patrimoni documental de la ciència i la tecnologia contemporànies a les terres de llengua catalana.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Partida pressupostària: D/449000300/4420/0000 - 7495.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: desenvolupament programa Traces 2012.

 

Beneficiari: Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 42.000,00 euros.

Finalitat: programa activitats literàries 2012.

 

Beneficiari: Associació Internacional Llengua i Literatura Catalana.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: organització XVI Col·loqui i activitats 2012.

 

Beneficiari: Associació de Joves Escriptors en Llengua Catalana.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: programa activitats 2012.

 

Beneficiari: Centre Català del Pen Club.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: programa Escriptor Acollit de la Xarxa ICORN.

 

Tipus: beca.

 

Objecte de la línia: beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics i del pensament.

Partida pressupostària: D/480000100/4410/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Charles Soler, Agustí.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Rèquiem de l'Oubli per a cor i instruments, i Cants Llibre III, per a mezzosoprano i saxofon alt.

 

Beneficiari: Salvo Torres, Ramon.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Epigonals o capdavanters?. Poètiques i pràctiques en la poesia experimental catalana, 1947-1972.

 

Beneficiari: Alsina Jodar, Mercè.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Art dels 80 i 90 a Catalunya. Migracions estètiques durant els primers anys de democràcia.

 

Beneficiari: Maurí Vila, Enric.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Abocadors Furtius. Narratives de No-Ficció.

 

Beneficiari: Vidal Jansà, Maria Mercè.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Enric Prat de la Riba i les arts.

 

Beneficiari: Moreno Castells, Anna.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Radical Colophon.

 

Beneficiari: Dahó Masdemont, Marta.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Imatge i paisatges: entrevistes.

 

Beneficiari: Rumbau Serra, Antoni.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Pukcinella.

 

Beneficiari: Vilanova Juncadella, Oriol.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Au Revoir.

 

Beneficiari: Martínez Vandenabeele, Sónia.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Línies.

 

Beneficiari: Rodrigo Montero, Javier.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Xarxes emergents i nova institucionalitat.

 

Beneficiari: Aguiló Aroca, Eugeni.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Transmutacions: De l'arrel a l'espina.

 

Beneficiari: Santamaria Varas, Mar.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: De nit.

 

Beneficiari: Deu Pubill, Joaquim.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Sobre els éssers i els usos.

 

Beneficiari: Humet Coderch, Ramon.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: composició musical Tres ofertoris.

 

Beneficiari: Checa Esteban, Meritxell.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Tantra.

 

Beneficiari: Peran Rafart, Martí.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Living in copy. Ciutats copiades.

 

Beneficiari: Pardo Sainz, Rebeca.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: investigació postdoctoral: Arts visuals amb Alzheimer.

 

Beneficiari: Schmutz, Christine Wilhelmine.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: X-amor&Co.: trust- l'economia dels cors. relacions humanes? entre informes de borsa i novel·les d'amor.

 

Beneficiari: Plademunt Perez, Aleix.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Almost there.

 

Beneficiari: Gisbert Donat, Pablo.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke.

 

Beneficiari: Partal Fernández, Adriana.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: El finançament col·lectiu en la cultura: Retorn social, oportunitats i límits davant d'un canvi d'època.

 

Beneficiari: Tomàs Codorniu, Raquel.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Exvots, i si demanéssim les coses que volem a qui ens les pot donar?.

 

Beneficiari: Cendoya Serra, Verònica.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Cos sobre blanc.

 

Beneficiari: Ayguadé Farró, Eulàlia.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Little Me.

 

Beneficiari: Fraklin, David Thomas.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Tier.

 

Beneficiari: García Tomás, Raquel.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Aequae - Exploring equality paradoxes.

 

Beneficiari: Palomar Polo, Enric.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: homenatge a Juan Gelman.

 

Beneficiari: Andorrà Serret, Núria.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: improvisació contemporània lliure com a element compositiu i interdisciplinari.

 

Beneficiari: Guix Aguilar, Josep Maria.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: The wind's voice.

 

Beneficiari: Diaz Alferez, Joan.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Niño Josele i Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona: featuring Paolo Fresu.

 

Beneficiari: Rodríguez Castellar, Maria Montseny.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Ofèlia 37.

 

Beneficiari: Amer Galmes, Bartolomé.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Esquerdes.

 

Beneficiari: Simón Moreno, Sabina.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: O coraçao sob a terra.

 

Beneficiari: Madaula Giménez, Aurora.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: apropiació política i nacional de la memòria.

 

Beneficiari: Pagès Parra, Ruth.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: recompenses i renúncies del treball artístic i creatiu.

 

Beneficiari: Sánchez Flores, Jesús Maria.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: ¡Editad malditos! Indicios sobre una década de edición de artista en Cataluña.

 

Beneficiari: Iglesias García, Ricardo.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Span tower.

 

Beneficiari: Lérida Bermejo, Juan Carlos.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Los cuerpos del flamenco. Acercamiento al cante.

 

Beneficiari: Pérez Solé, Jordi.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: La Regiopera catalana: límits en l'òpera i perspectives de futur.

 

Beneficiari: Balañà Altamira, Glòria.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: projecte d'escenificació de l'obra Cloud 9.

 

Beneficiari: Àlvarez Prieto, Serafín.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: A collection of camera movements through science fiction film corridors.

 

Beneficiari: López Espinosa, Roser.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Lowland.

 

Beneficiari: García Ferrando, Lídia.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Sota bombes: Rescatant l'ahir i l'avui.

 

Beneficiari: Carrión Gálvez, Jordi.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Barcelona. Llibre dels passatges.

 

Beneficiari: Alsina Tarrés, Ariadna.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Éssers líquids, composició per a flauta i electrònica.

 

Beneficiari: Núñez Vega, Jorge.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Modernismes perifèrics. Els mestres modernistes catalans a l'Havana.

 

Beneficiari: Gabaldón Sáez, Sabel.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Llocs Comuns.

 

Beneficiari: Ros Vidal, Mario.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: creació del cicle Nous autres.

 

Beneficiari: Conde Peidro, Jorge.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Qualsevol lloc és un altre lloc. Fase II.

 

Beneficiari: Alex Murray-Leslie, Nicki.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Mis en Abyme.

 

Beneficiari: Vinuesa Rocher, Ivó.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: El Caçador.

 

Beneficiari: Castillo Saladrigues, Mireia.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Normes #1_ i Normes#2_ Visitors Leaving The Museum.

 

Beneficiari: Perramon Ramos, Job.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: El domini de la llum (2). Murs, espais confinats, una obertura tapiada i llocs que potser ja no son.

 

Beneficiari: Escobedo Caparrós, Maria José.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Albert Vidal i l'art tel·lúric.

 

Beneficiari: Padrosa Mateu, Marc.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Morfologies.

 

Beneficiari: Diéguez de Jaureguízar, Josep M.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: estructuració del material previ a la producció de l'espectacle Samotràcia.

 

Beneficiari: Ricart Masip, Marta.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Trames.

 

Beneficiari: Moreno Murillo, Lucía Paula.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Lunar park.

 

Beneficiari: Bobes Sola, Xavier.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Objecte d'objecte - Gest Poètic/ Monstres.

 

Beneficiari: Núnez Pradas, Cristina.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Têt à têt.

 

Beneficiari: Casanovas Daufí, Maria Providència.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: I am an artist.

 

Beneficiari: Trigo Jiménez, José Ricardo.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Somriures de formes abstractes.

 

Beneficiari: Paricio García, Raquel.

Import: 9.000,00 euros.

Finalitat: Sistema homeostàtic. Caminant al voltant.

 

 

Data concessió: 30 d'octubre de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Ateneu Barcelonès.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 75.000,00 euros.

Finalitat: programa activitats difusió lletres catalanes 2012.

 

 

Data concessió: 12 de novembre de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Fundació Privada Museu dels Sants.

Partida pressupostària: D/481000100/4440/0000 - 7495.

Import: 5.500,00 euros.

Finalitat: conveni exposició Capgrossos, Pigues i Berrugues.

 

 

Data concessió: 13 de novembre de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Centre Català del Pen Club.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 76.000,00 euros.

Finalitat: programa activitats 2012.

 

 

Data concessió: 22 de novembre de 2012.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana.

Partida pressupostària: D/470000100/4510/0000 - 7495, D/470000100/4510/0042 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Hispano Foxfilm SAE.

Import: 109.000,00 euros.

Finalitat: Prometheus.

 

Beneficiari: The Walt Disney Company Iberia, SL.

Import: 132.350,00 euros.

Finalitat: Ralph, el demolidor.

 

Beneficiari: Savor Ediciones, SA.

Import: 43.527,31 euros.

Finalitat: Albert Nobbs.

 

Beneficiari: Savor Ediciones, SA.

Import: 38.090,25 euros.

Finalitat: El meu fill i jo.

 

Beneficiari: Deaplaneta, SL.

Import: 99.243,06 euros.

Finalitat: Per fi sols!.

 

Beneficiari: Universal Pictures International Spain, SL.

Import: 108.500,00 euros.

Finalitat: Blancaneu i la llengenda del caçador.

 

Beneficiari: Sony Pictures Releasing de España SA.

Import: 85.539,11 euros.

Finalitat: Men in Black 3.

 

Beneficiari: Paco Poch Cinema, SL.

Import: 4.960,00 euros.

Finalitat: Una vida nova.

 

Beneficiari: Warner Bros Entertainment España, SL.

Import: 76.657,89 euros.

Finalitat: Els jocs de la fam.

 

Beneficiari: Sony Pictures Releasing de España, SA.

Import: 98.555,84 euros.

Finalitat: Pirates.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Òmnium Cultural.

Partida pressupostària: D/482000100/4440/0000 - 7495.

Import: 8.100,00 euros.

Finalitat: edició d'un calendari.

 

Beneficiari: Festival Internacional de Música de Cantonigròs.

Partida pressupostària: D/482000100/4440/0000 - 7495.

Import: 85.000,00 euros.

Finalitat: Festival internacional de música de Cantonigròs.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tarragona.

Partida pressupostària: D/460000100/4440/0042 - 7495.

Import: 11.900,00 euros.

Finalitat: Concurs de Castells de Tarragona 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de l'Arboç.

Partida pressupostària: D/460000100/4440/0042 - 7495.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: activitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana durant l'any 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Partida pressupostària: D/460000100/4440/0042 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: celebració del festival FIMPT 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Calella.

Partida pressupostària: D/460000100/4440/0042 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: monogràfic dedicat al Pirineu en la 32a Fira de Calella i l'Alt Maresme.

 

Beneficiari: Fundació Privada de l'Auditori i l’Orquestra.

Partida pressupostària: D/481000100/4440/0062 - 7495.

Import: 40.000,00 euros.

Finalitat: concerts de cobla a l'Auditori de Barcelona.

 

Beneficiari: Federació d'Ateneus de Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/4440/0000 - 7495.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: Federació d'Ateneus de Catalunya per a l'organització d'una xarxa d'arts escèniques amateurs.

 

Beneficiari: Fundació Privada Museu de Puntes al Coixí.

Partida pressupostària: D/481000100/4440/0042 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: Escola de puntaires de l'Arboç. Anualitat 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Associació Coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo.

Partida pressupostària: D/482000100/4510/0000 - 7495.

Import: 120.000,00 euros.

Finalitat: subtitulació festivals i mostres de cinema 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tarragona.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 90.000,00 euros.

Finalitat: edició Festival Internacional SCAN 2012.

 

Beneficiari: Federació Joventuts Musicals Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 95.000,00 euros.

Finalitat: organització Xarxa de Músiques a Catalunya 2012.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: XVIII Biennal d'Art Contemporani Català.

 

Beneficiari: Agrupació d'Entitats Rialles a Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: Programació estable teatre familiar 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 17.832,00 euros.

Finalitat: producció musical Miralls i desmuntatge carpa circ La Vela.

 

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 50.000,00 euros.

Finalitat: organització Festival Terrassa Noves Tendències.

 

Beneficiari: Ajuntament de Gandesa.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0042 - 7495.

Import: 30.344,88 euros.

Finalitat: despeses personal biblioteca municipal 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Federación Catalana de los Monasterios de Monjas de la Orden de San Benito en España.

Partida pressupostària: D/482000100/4430/0000 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: elaboració i posada en marxa del catàleg col·lectiu en xarxa del Servei d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines.

 

Beneficiari: Universitat de Lleida CCT.

Partida pressupostària: D/449000700/4430/0000 - 7495.

Import: 8.000,00 euros.

Finalitat: XVII Càtedra d'Estudis Medievals Comptat d'Urgell - Ruptures dinàstiques i legitimitat a l'edat mitjana.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tortosa.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 250.000,00 euros.

Finalitat: adequació i infraestructura museística de les instal·lacions de l'antic escorxador per la creació d'un museu.

 

Beneficiari: UGT de Catalunya.

Partida pressupostària: D/484000100/4430/0000 - 7495.

Import: 18.000,00 euros.

Finalitat: descripció documental de l'arxiu històric de la UGT de Catalunya.

 

Beneficiari: Fundació Cipriano García.

Partida pressupostària: D/481000100/4430/0000 - 7495.

Import: 18.000,00 euros.

Finalitat: Arxiu Històric de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

 

Beneficiari: Monestir de Santa Maria de Vallbona.

Partida pressupostària: D/782000100/4430/0000 - 7495.

Import: 88.984,98 euros.

Finalitat: obres d'acabament en la sala Covadonga i l'escala d'accés a la zona de clausura.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Arxivers Sense Fronteres.

Partida pressupostària: D/482000100/4430/0000 - 7495.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: organització dels arxius dels Casals Catalans d'Iberoamèrica.

 

Beneficiari: Flor Edicions, SL.

Partida pressupostària: D/470000100/4430/0062 - 7495.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: actes commemoració del centenari del naixement de Santiago Sobrequés.

 

Beneficiari: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/4430/0000 - 7495.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: XXXV curset Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic: Patrimoni Portuari. Barris amb port / Ports amb ciutat.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sentmenat.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 30.662,41 euros.

Finalitat: actuacions de condicionament del castell de Sentmenat.

 

Beneficiari: Ajuntament de Montblanc.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 40.000,00 euros.

Finalitat: adquisició d'un immoble per a la restauració de la muralla.

 

Beneficiari: Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre.

Partida pressupostària: D/761000100/4430/0000 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: mobiliari de la sala de reserva arqueològica del SAM de les Terres de l'Ebre.

 

Beneficiari: Consorci Ecomuseu de les Valls d'Àneu.

Partida pressupostària: D/761000100/4430/0000 - 7495.

Import: 19.930,00 euros.

Finalitat: mobiliari de la sala de reserva del SAM de l'Alt Pirineu.

 

Beneficiari: Abadia Santa Maria de Poblet.

Partida pressupostària: D/482000100/4430/0000 - 7495.

Import: 22.000,00 euros.

Finalitat: manteniment de l'arxiu de la Casa Ducal de Medinacelli.

 

Beneficiari: Consell Comarcal de l'Urgell.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 11.473,08 euros.

Finalitat: obres de protecció de les excavacions arqueològiques al sud-oest del castell de Maldà.

 

Beneficiari: Parròquia de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega.

Partida pressupostària: D/782000100/4430/0000 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: redacció del pla director de l’església de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega.

 

Beneficiari: Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0000 - 7495.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: tractament de la documentació de l'arxiu del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes.

 

Beneficiari: Associació de Mestres Rosa Sensat.

Partida pressupostària: D/482000100/4430/0062 - 7495.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Arxiu Històric de l'Associació de Mestres Rosa Sensat.

 

Beneficiari: Fundació Bosch i Gimpera.

Partida pressupostària: D/481000100/4420/0000 - 7495.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: organització setena Conferència Internacional Recerca en Política Cultural.

 

Beneficiari: Fausto Producciones, SL.

Partida pressupostària: D/470000100/4510/0000 - 7495.

Import: 50.000,00 euros.

Finalitat: rodatge a la Terra Alta de part de la pel·lícula El Bosc.

 

Beneficiari: Ateneu Barcelonès.

Partida pressupostària: D/782000100/4420/0062 - 7495.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: obres primera fase rehabilitació sala Pompeu Fabra.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: projectes artístics de caràcter professional de formació, exhibició i difusió en l'àmbit de les arts visuals.

Partida pressupostària: D/470000100/4410/0000 - 7495, D/481000100/4410/0000 – 7495, D/482000100/4410/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Associació Girona Art Contemporani.

Import: 3.757,00 euros.

Finalitat: Igactablet - Desenvolupament d'una plataforma i servei APP que tindria el seu homòleg en format web.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Patronat Museu Arxiu Tomàs Balvey. Casal Dr. Daurella.

Import: 4.370,00 euros.

Finalitat: Cardedeu amb l'art vigent.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: conservació preventiva i conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495, D/781000100/4430/0000 – 7495, .

D/782000100/4430/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Ajuntament de Puigcerdà.

Import: 14.835,54 euros.

Finalitat: restauració de la portalada gòtica de l'església de Santa Maria de Puigcerdà.

 

Tipus: beca.

 

Objecte de la línia: beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques i la música.

Partida pressupostària: D/480000100/4410/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Esteve Castelló, Pol.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Màster d'història i pensament crític a l'Architectural Association School of Architecture a Londres.

 

Beneficiari: Martínez Bonfill, Paula.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: interpretació de la flauta travessera (perfeccionament) en la Escuela Superior de Música.

Reina Sofia de Madrid.

 

Beneficiari: Sans Ballart, Blanca.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: perfeccionament musical a la Escuela Superior de Música Reina Sofia a Madrid.

 

Beneficiari: Issel Burzyñska, Inés.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: estudis superiors de violí a la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid.

 

Beneficiari: Baliu Franquesa, Berta.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: 3r curs de perfeccionament de dansa contemporània a la Salzburg Experimental Academy of Dance de Salzburg.

 

Beneficiari: Custodio Sabas, Laura.

Import: 4.158,00 euros.

Finalitat: 1r curs Bachelor of Music a la Royal Academy of Music a Londres.

 

Beneficiari: Gogu, Xènia.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: estudis superiors en la Escuela Superior Reina Sofía a Madrid.

 

Beneficiari: Fàbregas Colell, Eva.

Import: 3.835,00 euros.

Finalitat: màster en Belles Arts a Chelsea College of Art and Design, University of the Arts London.

 

Beneficiari: Prieto Boix, Clara.

Import: 4.437,00 euros.

Finalitat: 3r curs llicenciatura en les Arts del Circ a Codarts, Hoogeschool voor de Kunsten a  Rotterdam.

 

Beneficiari: Olivé Soler, Josep-Ramon.

Import: 4.975,00 euros.

Finalitat: màster de cant a la Guildhall School of Music & Drama de Londres.

 

Beneficiari: Codina Masferrer, Pau.

Import: 4.975,00 euros.

Finalitat: 2n curs del Artist Diploma a la Chappelle Musicale Reine Elisabeth a Waterloo, Bèlgica.

 

Beneficiari: Cubarsi Fernández, Samuel.

Import: 4.097,00 euros.

Finalitat: 1r curs de Bachelor of Music de violí a Guildhall School of Music and Drama, Londres.

 

Beneficiari: Rebes Espi, Brisa.

Import: 3.149,00 euros.

Finalitat: formació en rítmica Jaques-Dalcroze a Ginebra.

 

Beneficiari: Santos Ortiz, Júlia.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: curs d'alta especialització musical flauta travessera a la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

 

Beneficiari: Moragues Cantallops, M. Gràcia.

Import: 4.437,00 euros.

Finalitat: formació en arts del circ en l'especialitat d'equilibris acrobàtics a Codarts Circus Arts de Rotterdam.

 

Beneficiari: Cañellas Sureda, Mateo.

Import: 4.437,00 euros.

Finalitat: 3r.curs a Codarts hogeschool voor de Kunsten a Rotterdam.

 

Beneficiari: Trulls Freixa, Adrià.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: grau superior de viola a la Escuela Superior de Música Reina Sofia.

 

Beneficiari: Planchart Badenas, Rosa.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Northern Ballet School Diploma in professonal Dance a Manchester.

 

Beneficiari: Serra López, Sergio.

Import: 3.581,00 euros.

Finalitat: 1r curs Màster oficial en interpretació del violoncel al Royal College of Music de Londres.

 

Beneficiari: Florea Sitjà, Maria.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: estudis superiors de violí solista a l'Escola Superior de Música Reina Sofía.

 

Beneficiari: Garcia Perarnau, Queralt.

Import: 4.437,00 euros.

Finalitat: millora del coneixement dels professionals de música de cambra a Utrechs Conservatorium a Holanda.

 

Beneficiari: Alabau Fernández, Oscar.

Import: 3.346,00 euros.

Finalitat: Artist Diploma a la Guildhall School of Music and Drama de Londres.

 

Beneficiari: Andreu Feixas, Arnau.

Import: 3.853,00 euros.

Finalitat: bachelor of circus arts a Rotterdam - Països Baixos.

 

Tipus: subvenció pluriennal.

 

Objecte de la línia: intervencions arqueològiques i paleontològiques incloses en projectes de recerca biennals durant els anys 2012 i 2013.

Partida pressupostària: D/749000100/4430/0000 - 7495, D/760000100/4430/0000 - 7495, D/780000100/4430/0000 - 7495, D/781000100/4430/0000 - 7495, D/782000100/4430/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Ajuntament de Camarasa.

Import: 10.000,00 euros.

Any 2012: 2.500,00 euros.

Finalitat: projecte de recerca arqueològica 2012-2013: estratègies militars de control del territori al NE de la Citerior, 125-82 aC.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 12.160,00 euros.

Any 2012: 3.040,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques a la cova del Parco, Alòs de Balaguer, Noguera, Lleida.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 4.600,00 euros.

Any 2012: 1.150,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques a la cova de la Guineu, Font-rubí, Alt Penedès, Barcelona.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 13.920,00 euros.

Any 2012: 3.480,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques al jaciment de Montlleó, Prats i Sansor, Cerdanya, Lleida.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 10.588,00 euros.

Any 2012: 2.647,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques a l'abric de l'Hort de la Boquera, Margalef de Montsant, Priorat, Tarragona.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 9.520,00 euros.

Any 2012: 2.380,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques a la Balma del Gai, Moià, Bages, Barcelona.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 22.920,00 euros.

Any 2012: 5.730,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques a la cova del Rinoceront, Castelldefels, Baix Llobregat.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 14.400,00 euros.

Any 2012: 3.600,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques a la Cova del Gegant, Sitges, Garraf.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 7.320,00 euros.

Any 2012: 1.830,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques a la cova Bonica, Vallirana, Baix Llobregat.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 5.000,00 euros.

Any 2012: 1.250,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques en el jaciment de Sebes, Flix, Ribera d'Ebre.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 28.000,00 euros.

Any 2012: 7.000,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques en el jaciment ibèric del Castellet de Banyoles, Tivissa, Ribera d'Ebre.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 43.700,00 euros.

Any 2012: 10.925,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques en el jaciment ibèric del Turó de la Font de la Canya, Avinyonet del Penedès, Alt Penedès.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 36.000,00 euros.

Any 2012: 9.000,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques a Hortes de Cal Pons/Corral Nou, Pontons, Alt Penedès.

 

Beneficiari: Universitat de Lleida.

Import: 80.000,00 euros.

Any 2012: 20.000,00 euros.

Finalitat: excavació als Vilars, Arbeca, Garrigues.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Oristà.

Import: 26.776,00 euros.

Any 2012: 6.694,00 euros.

Finalitat: exploració i excavació del jaciment arqueològic de Puig Ciutat.

 

Beneficiari: Universitat Rovira i Virgili.

Import: 13.000,00 euros.

Any 2012: 3.250,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica al jaciment protohistòric de l'Assut, Tivenys, Baix Ebre.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Arbúcies - Museu Etnològic del Montseny.

Import: 14.500,00 euros.

Any 2012: 3.625,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques castell de Montsoriu.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 6.750,00 euros.

Any 2012: 1.687,50 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica al jaciment dels Altimiris. Sant Esteve de la Sarga. Pallars Jussà.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Import: 13.793,70 euros.

Any 2012: 3.448,42 euros.

Finalitat: projecte de recuperació del poblat ibèric de Ca n'Oliver.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 31.000,00 euros.

Any 2012: 7.750,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques al jaciment del primer ferro de Sant Jaume/Mas d'en Serrà (Alcanar, Montsià).

 

Beneficiari: Universitat de Lleida.

Import: 5.030,00 euros.

Any 2012: 1.257,50 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques a la Mina de la Turquesa o del Mas de les Moreres, Cornudella de Montsant, Priorat.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona, CEPAP-UAB.

Import: 42.284,00 euros.

Any 2012: 10.571,00 euros.

Finalitat: excavacions Abric Pizarro.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 19.800,00 euros.

Any 2012: 4.950,00 euros.

Finalitat: excavació al poblat medieval de Santa Creu de Rodes, el Port de la Selva, Alt Empordà; urbanisme i estructuració de l'espai.

 

Beneficiari: Centre Estudis Martorellencs.

Import: 8.000,00 euros.

Any 2012: 2.000,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica a Santa Margarida de Sant Genís de Rocafort, Martorell.

 

Beneficiari: Fides, Recerca i Difusió Històrica.

Import: 17.049,97 euros.

Any 2012: 4.262,49 euros.

Finalitat: excavació arqueològica del poblat ibèric de la Torre Roja, Caldes de Montbui.

 

Beneficiari: Maese Fidalgo, Xavier.

Import: 6.307,37 euros.

Any 2012: 1.576,84 euros.

Finalitat: El Bordissal, Camarles, Baix Ebre: intervenció arqueològica integrada en un projecte de recerca bianual.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 24.740,00 euros.

Any 2012: 6.185,00 euros.

Finalitat: excavació al jaciment de l'esquerda: l'esquerda Ibèrica i medieval. Evolució de l'urbanisme i estructures de defensa - Masies de Roda, Osona.

 

Beneficiari: Universitat de Girona.

Import: 13.000,00 euros.

Any 2012: 3.250,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques a la vil·la romana del Pla de l'Horta, Sarrià de Ter.

 

Beneficiari: Universitat de Girona.

Import: 18.000,00 euros.

Any 2012: 4.500,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques a la Cova de l'Arbreda, Serinyà, Pla de l'Estany.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Import: 5.000,00 euros.

Any 2012: 1.250,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques en el poblat ibèric del Castellot de la Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre).

 

Beneficiari: Universitat de Girona.

Import: 14.000,00 euros.

Any 2012: 3.500,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques al Poblat ibèric i castellum, Sant Julià de Ramis, Gironès.

 

Beneficiari: Universitat de Girona.

Import: 3.000,00 euros.

Any 2012: 750,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques a la Torre Desvern, Celrà, Gironès.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona, CEPAP-UAB.

Import: 37.740,00 euros.

Any 2012: 9.435,00 euros.

Finalitat: excavacions Roca dels Bous, 2012-2013, Camarasa, Noguera.

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Import: 12.000,00 euros.

Any 2012: 3.000,00 euros.

Finalitat: intervencions arqueològiques al Puig Castellar.

 

Beneficiari: Campus UAB.

Import: 18.900,00 euros.

Any 2012: 4.725,00 euros.

Finalitat: excavació arqueològica al jaciment de la Dou, Sant Esteve d'en Bas.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona, CEPAP-UAB.

Import: 70.000,00 euros.

Any 2012: 17.500,00 euros.

Finalitat: excavacions Cova Gran de Santa Linya.

 

Beneficiari: Campus UAB.

Import: 18.000,00 euros.

Any 2012: 4.500,00 euros.

Finalitat: intervencions arqueològiques als municipis de Vallfogona de Ripollès, Vidrà i Riudaura.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Import: 8.000,00 euros.

Any 2012: 2.000,00 euros.

Finalitat: assentaments rurals a la ribera dreta de l'Ebre en diversos termes del Baix Ebre i Montsià.

 

Beneficiari: Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Import: 22.880,00 euros.

Any 2012: 5.720,00 euros.

Finalitat: intervenció paleontològica a la Conca de Banyoles-Besalú.

 

Beneficiari: Universitat de Girona.

Import: 15.400,00 euros.

Any 2012: 3.850,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica al jaciment prehistòric del cau del Roure, Serinyà, Pla de l'Estany.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tona.

Import: 36.000,00 euros.

Any 2012: 9.000,00 euros.

Finalitat: un exemple d’implantació militar al territori: el Vicus Romano. República del Camp de les Lloses. Tona. Barcelona.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona (CEPAP-UAB).

Import: 19.148,00 euros.

Any 2012: 4.787,00 euros.

Finalitat: poblats de les valls transversals entre la serra Llarga i la serra de Montclús, Alfarràs, Castelló de Farfanya, Os de Balaguer, Àger, les Avellanes i Santa Linya, Camarasa; Segrià i Noguera.

 

Beneficiari: Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Import: 4.480,00 euros.

Any 2012: 1.120,00 euros.

Finalitat: prospecció i mostreig en afloraments del Maastrichtià, Cretaci Superior, de la formació Tremp al Berguedà.

 

Beneficiari: Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Import: 11.300,00 euros.

Any 2012: 2.825,00 euros.

Finalitat: intervenció paleontològica al Torrent de Vallparadís.

 

Beneficiari: Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Import: 14.500,00 euros.

Any 2012: 3.625,00 euros.

Finalitat: Intervenció paleontològica programada a Can Llobateres, Sabadell.

 

Beneficiari: Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Import: 3.770,00 euros.

Any 2012: 942,50 euros.

Finalitat: prospecció i mostreig a les comarques del Pallars Jussà, la Noguera, el Berguedà, el Priorat, la Conca de Barberà i el Bages.

 

Beneficiari: Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Import: 4.275,00 euros.

Any 2012: 1.068,75 euros.

Finalitat: excavació paleontològica al jaciment cretaci d'Orcau-1.

 

Beneficiari: Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

Import: 3.400,00 euros.

Any 2012: 850,00 euros.

Finalitat: jaciment paleontològic de l'Espinau; Avellanes Santa Linya, Àger, Noguera.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Import: 3.500,00 euros.

Any 2012: 875,00 euros.

Finalitat: excavacions biennals al jaciment de les Guilleteres d'All, Isòvol, Cerdanya.

 

Beneficiari: Ajuntament de Lloret de Mar.

Import: 10.000,00 euros.

Any 2012: 2.500,00 euros.

Finalitat: el poblat de Montbarbat. Una aportació a la cultura ibèrica.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Import: 30.000,00 euros.

Any 2012: 7.500,00 euros.

Finalitat: excavacions biennals al jaciment del Castellot, Bolvir de Cerdanya, Cerdanya.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Import: 7.112,00 euros.

Any 2012: 1.778,00 euros.

Finalitat: excavacions biennals al jaciment de Turó de Baltarga, Bellver de Cerdanya, Cerdanya.

 

Beneficiari: Campus Universitari UAB.

Import: 19.938,00 euros.

Any 2012: 4.984,50 euros.

Finalitat: excavació arqueològica a la Cova de Sant Llorenç. Sitges, Garraf.

 

Beneficiari: Campus Universitari UAB.

Import: 19.600,00 euros.

Any 2012: 4.900,00 euros.

Finalitat: el patrimoni arqueològic megalític al massís de les Gavarres: revisió, excavació i proposta per a la seva revaloració i difusió utilitzant les TIC. La Bisbal d'Empordà i Forallac.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Import: 15.000,00 euros.

Any 2012: 3.750,00 euros.

Finalitat: Iesso Parc Arqueològic: Zona Termes, Guissona, Segarra.

 

Beneficiari: Campus Universitari UAB.

Import: 21.000,00 euros.

Any 2012: 5.250,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques al jaciment al medieval de l'Aubert, la Vall d'en Bas, Garrotxa.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Import: 3.000,00 euros.

Any 2012: 750,00 euros.

Finalitat: prospeccions arqueològiques a la comarca d'Osona.

 

Beneficiari: Campus UAB.

Import: 3.000,00 euros.

Any 2012: 750,00 euros.

Finalitat: prospeccions arqueològiques a la comarca de l'Alt Camp i a la Conca de Barberà, Montferri, Vilarodona, Aiguamúrcia, Cabra del Camp, Valls, Querol, Alcover, Alt camp.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Import: 6.400,00 euros.

Any 2012: 1.600,00 euros.

Finalitat: Sant Pau de Riu-sec, Sabadell, Vallès Occidental.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Import: 21.000,00 euros.

Any 2012: 5.250,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques al conjunt arqueològic de Monistrol de Gaià, Gaià, Bages.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Import: 4.500,00 euros.

Any 2012: 1.125,00 euros.

Finalitat: excavacions arqueològiques al jaciment alt medieval del turó nord de Cal Ticó, Castellnou de Bages, Bages.

 

Beneficiari: Universitat Autònoma de Barcelona.

Import: 9.500,00 euros.

Any 2012: 2.375,00 euros.

Finalitat: Puig Castellar - Guixeres de Talteüll, Biosca, Segarra.

 

Beneficiari: CIPAG Col·lectiu per la investigació de la prehistòria.

Import: 12.849,87 euros.

Any 2012: 3.212,47 euros.

Finalitat: excavacions la cova de Can Sadurní, Begues, Baix Llobregat.

 

Beneficiari: Centre d'Estudis Lacetans.

Import: 21.440,00 euros.

Any 2012: 5.360,00 euros.

Finalitat: excavació al poblat ibèric de Castellsalvà, la Pleta, Belianes, Urgell.

 

Beneficiari: Centre d'Estudis Lacetans.

Import: 21.440,00 euros.

Any 2012: 5.360,00 euros.

Finalitat: excavacions poblat ibèric dels Estincells, Verdú, Urgell.

 

Beneficiari: Fundació Privada. Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social.

Import: 16.000,00 euros.

Any 2012: 4.000,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica al Barranc de la Boella, la Canonja.

 

Beneficiari: Fundació Privada. Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social.

Import: 3.200,00 euros.

Any 2012: 800,00 euros.

Finalitat: intervenció arqueològica Molí del Salt, Vimbodí i Poblet.

 

Beneficiari: Fundació Privada. Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social.

Import: 11.000,00 euros.

Any 2012: 2.750,00 euros.

Finalitat: intervenció a l'Abric Romaní. Cinglera del Capelló. Capellades, Anoia.

 

Beneficiari: Institut Català d'Arqueologia Clàssica.

Import: 4.000,00 euros.

Any 2012: 1.000,00 euros.

Finalitat: intervenció a la vall de Núria, Queralbs, Ripollès.

 

Beneficiari: Institut Català d'Arqueologia Clàssica.

Import: 5.000,00 euros.

Any 2012: 1.250,00 euros.

Finalitat: intervenció ciutat romana Iesso, zona muralla Guissona.

 

Beneficiari: Institut Català d'Arqueologia Clàssica.

Import: 10.000,00 euros.

Any 2012: 2.500,00 euros.

Finalitat: Can Tacó-Turó d'en Roïna i el seu entorn. Estudi arqueològic del jaciment i del territori, Montmeló, Montornès.

 

Beneficiari: Institut Català d'Arqueologia Clàssica.

Import: 4.000,00 euros.

Any 2012: 1.000,00 euros.

Finalitat: intervenció a Coma de Vaca - Coma del Fresser, Queralbs, Ripollès.

 

Beneficiari: Fundació Privada. Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social.

Import: 19.700,00 euros.

Any 2012: 4.925,00 euros.

Finalitat: excavació al Camp dels Ninots, Caldes de Malavella.

 

Beneficiari: Centre d'Estudis Lacetans.

Import: 13.658,95 euros.

Any 2012: 3.414,74 euros.

Finalitat: excavacions al poblat ibèric de Sant Miquel.

 

Beneficiari: Centre d'Estudis Lacetans.

Import: 13.658,99 euros.

Any 2012: 3.414,74 euros.

Finalitat: re-excavació del poblat ibèric de Castellvell.

 

Tipus: subvenció pluriennal.

 

Objecte de la línia: traducció al català d’obres literàries en altres llengües.

Partida pressupostària: D/470000100/4420/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Quaderns Crema, SA.

Import: 3.674,00 euros.

Any 2012: 2.571,80 euros.

Finalitat: Un home invisible.

 

Beneficiari: Edicions Bromera, SL.

Import: 3.174,00 euros.

Any 2012: 2.221,80 euros.

Finalitat: Els crims de l'escriptor imperfecte.

 

Beneficiari: Edicions de 1984, SL.

Import: 6.124,00 euros.

Any 2012: 4.286,80 euros.

Finalitat: Llop entre llops.

 

Beneficiari: Viena Serveis Editorials, SL.

Import: 3.724,00 euros.

Any 2012: 2.606,80 euros.

Finalitat: Lluny del brogit mundà.

 

 

Data concessió: 23 de novembre de 2012.

 

Tipus: subvenció pluriennal mitjançant conveni exclosa de concurrència.

 

Beneficiari: Associació Cultural Tram.

Partida pressupostària: D/482000100/4440/0062 - 7495.

Import: 119.385,00 euros.

Any 2012: 59.692,50 euros.

Finalitat: execució i gestió de les activitats del projecte formatiu de l'Aula de Música Tradicional i Popular a la ciutat de Barcelona.

 

Beneficiari: Orfeó Lleidatà.

Partida pressupostària: D/482000100/4440/0062 - 7495.

Import: 20.100,00 euros.

Any 2012: 10.050,00 euros.

Finalitat: execució i gestió de les activitats del projecte formatiu de l'Aula de Música Tradicional i Popular a la ciutat de Lleida.

 

Beneficiari: El Tecler Gestió Cultural, SCP.

Partida pressupostària: D/470000100/4440/0062 - 7495.

Import: 28.424,00 euros.

Any 2012: 14.212,00 euros.

Finalitat: execució i gestió de les activitats del projecte formatiu de l'Aula de Música Tradicional i Popular a la ciutat de Tarragona.

 

Beneficiari: Col·lectiu Les Arts Unides, SCCL.

Partida pressupostària: D/470000100/4440/0042 - 7495.

Import: 31.500,00 euros.

Any 2012: 15.750,00 euros.

Finalitat: execució i gestió de les activitats del projecte formatiu de l'Aula de Música Tradicional i Popular a la ciutat de Salt.

 

Tipus: subvenció pluriennal exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tortosa.

Partida pressupostària: D/460000100/4440/0042 - 7495.

Import: 44.880,00 euros.

Any 2012: 22.440,00 euros.

Finalitat: execució i gestió de les activitats del projecte formatiu de l'Aula de Música Tradicional i Popular a la ciutat de Tortosa.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 334.000,00 euros.

Finalitat: organització de la XXIV edició del Cicle d'Òpera a Catalunya.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 100.000,00 euros.

Finalitat: XV edició del Festival Internacional de Pallassos de Cornellà Charlie Rivel.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sabadell.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0062 - 7495.

Import: 55.000,00 euros.

Finalitat: programa d’activitats de l'Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu.

 

Beneficiari: Institut Municipal d'Acció Cultural.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0062 - 7495.

Import: 100.000,00 euros.

Finalitat: programa d’activitats de Can Xalant.

 

Beneficiari: Fundació Xarxa Espectacle Infantil i Juvenil de Catalunya.

Partida pressupostària: D/481000100/4420/0062 - 7495.

Import: 101.000,00 euros.

Finalitat: organització circuit estable públic infantil i familiar.

 

Beneficiari: Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 150.000,00 euros.

Finalitat: programa d'activitats del Centre d'Art Contemporani de Barcelona.

 

Beneficiari: Ajuntament de Girona.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 145.000,00 euros.

Finalitat: programa d’activitats d’El Bòlit de Girona.

 

Beneficiari: Ajuntament de Vic.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 140.000,00 euros.

Finalitat: programa d’activitats del Centre d'Art.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tarragona.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 120.000,00 euros.

Finalitat: programa d'activitats CA Tarragona Centre d'Art.

 

Beneficiari: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 100.000,00 euros.

Finalitat: programa d’activitats Tecla Sala.

 

Beneficiari: Ajuntament de Lleida.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 173.300,00 euros.

Finalitat: programa d’activitats La Panera.

 

Beneficiari: Ajuntament d'Amposta.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 50.000,00 euros.

Finalitat: programa d’activitats Centre d'Art Lo Pati.

 

Beneficiari: Patronat de La Catequística.

Partida pressupostària: D/782000100/4420/0000 - 7495.

Import: 70.000,00 euros.

Finalitat: obres rehabilitació sala teatre.

 

Beneficiari: Ajuntament de Salt.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 290.000,00 euros.

Finalitat: programació Centre d'Arts Escèniques El Canal.

 

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

Partida pressupostària: D/760000100/4420/0000 - 7495.

Import: 110.813,10 euros.

Finalitat: equipament Auditori Municipal.

 

Beneficiari: Ajuntament de Girona.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 552.000,00 euros.

Finalitat: Festival Temporada Alta.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tona.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 63.717,72 euros.

Finalitat: projecte d'ampliació del Parc Arqueològic del Camp de les Lloses (Tona): excavació, consolidació i museïtzació.

 

Beneficiari: Associació d'Arxivers de Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/4430/0000 - 7495.

Import: 24.000,00 euros.

Finalitat: publicació, formació, difusió, jornada d'estudi, debat i web de l'Associació.

 

Beneficiari: Universitat de Barcelona.

Partida pressupostària: D/449000200/4430/0000 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: manteniment laboratori de datació de radiocarboni, carboni 14.

 

Beneficiari: Fundació Pau Casals.

Partida pressupostària: D/481000100/4430/0000 - 7495.

Import: 80.000,00 euros.

Finalitat: realització d'un documental històric sobre la figura de Pau Casals.

 

Beneficiari: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.

Partida pressupostària: D/482000100/4430/0000 - 7495.

Import: 48.000,00 euros.

Finalitat: activitats Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.

 

Beneficiari: Ajuntament de Tortosa.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0062 - 7495.

Import: 98.650,01 euros.

Finalitat: redacció del Pla Especial d'un sector del Conjunt Històric de Tortosa.

 

Beneficiari: Bisbat de Solsona.

Partida pressupostària: D/482000100/4430/0000 - 7495.

Import: 98.800,00 euros.

Finalitat: funcionament, manteniment i activitats del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Fundació Casa de Cultura de Girona.

Partida pressupostària: D/481000100/4430/0000 - 7495.

Import: 240.000,00 euros.

Finalitat: funcionament i activitats de la xarxa de museus locals.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Fundació Barcelona Media Universitat Pompeu Fabra.

Partida pressupostària: D/481000100/4420/0042 - 7495.

Import: 60.000,00 euros.

Finalitat: projecte de definició dels eixos clau d'intervenció i d'actuació en cultura a mitjà i a llarg termini a Catalunya.

 

 

 

Data concessió: 4 de desembre de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/4510/0000 - 7495.

Import: 32.000,00 euros.

Finalitat: addenda conveni CICAC.

 

 

Data concessió: 11 de desembre de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.

Partida pressupostària: D/482000100/4420/0000 - 7495.

Import: 92.000,00 euros.

Finalitat: programa activitats 2012.

 

 

Data concessió: 14 de desembre de 2012.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana.

Partida pressupostària: D/470000100/4510/0000 - 7495, D/470000100/4510/0042 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Warner Bros Entertainment España, SL.

Import: 160.000,00 euros.

Finalitat: Hobbit.

 

Beneficiari: Warner Bros Entertainment España, SL.

Import: 68.998,55 euros.

Finalitat: Viatge al centre de la Terra 2: l'illa misteriosa.

 

Beneficiari: Motion Pictures Distributions, SL.

Import: 21.163,45 euros.

Finalitat: Don Gat i els seus amics.

 

Beneficiari: Sherlock Films, SL.

Import: 19.715,00 euros.

Finalitat: Amics per sempre.

 

Beneficiari: Planeta Med, SL.

Import: 50.000,00 euros.

Finalitat: El documental del mes.

 

Beneficiari: Alta Classics, SL Unipersonal.

Import: 35.537,00 euros.

Finalitat: Headhunters.

 

Beneficiari: Alta Classics, SL Unipersonal.

Import: 77.369,00 euros.

Finalitat: A Roma amb amor.

 

Beneficiari: Deaplaneta, SL.

Import: 97.825,42 euros.

Finalitat: El lladre de paraules.

 

Beneficiari: Deaplaneta, SL.

Import: 97.825,42 euros.

Finalitat: Mata'ls suaument.

 

Beneficiari: Sony Pictures Releasing de España, SA.

Import: 84.623,05 euros.

Finalitat: Hotel Transylvania.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Warner Bros Entertainment España, SL.

Partida pressupostària: D/470000100/4510/0000 - 7495.

Import: 38.200,00 euros.

Finalitat: versió doblada DVD/BR El Hobbit - Un Viatge Inesperat.

 

Beneficiari: Varela Producciones Multimedia, SL.

Partida pressupostària: D/470000100/4420/0062 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: programa de teatre interactiu per a estudiants.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Bitò Produccions, SL.

Partida pressupostària: D/470000100/4420/0042 - 7495.

Import: 280.000,00 euros.

Finalitat: producció i gira Pàtria i Concert per Nadons.

 

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Ajuntament del Port de la Selva.

Partida pressupostària: D/760000100/4430/0000 - 7495.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: arranjament de la carretera de Sant Pere de Rodes.

 

Beneficiari: Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0062 - 7495.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: projecte expositiu de difusió del patrimoni natural i cultural vinculat als parcs naturals de l'Empordà “Un Territori, Quatre Parcs, Mil Descobertes”.

 

Beneficiari: Ajuntament de Manlleu.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0062 - 7495.

Import: 14.000,00 euros.

Finalitat: trasllat del fons museístic del Museu Industrial del Ter.

 

Beneficiari: Museu de les Mines de Cercs.

Partida pressupostària: D/460000100/4430/0062 - 7495.

Import: 14.000,00 euros.

Finalitat: actuacions d'urgència per a l'impuls cultural del Museu.

 

Beneficiari: Albertí Oriol, Jordi.

Partida pressupostària: D/480000100/4430/0000 - 7495.

Import: 8.000,00 euros.

Finalitat: recerca i estudi de la joguina com a objecte industrial, pedagògic i artístic.

 

Beneficiari: Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya.

Partida pressupostària: D/482000100/1210/0042 - 7495.

Import: 18.000,00 euros.

Finalitat: programa activitats 2012.

 

Beneficiari: Fundació Teatre Lliure - Teatre Públic de Barcelona.

Partida pressupostària: D/448000600/4410/0000 - 7495.

Import: 50.000,00 euros.

Finalitat: organització del Festival NEO, Noves Escenes Obertes.

 

Tipus: subvenció.

 

Objecte de la línia: activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional catalana organitzades per federacions.

Partida pressupostària: D/482000100/4440/0000 - 7495.

Distribució:

 

Beneficiari: Associació Teatral amateur Gironina.

Import: 5.440,00 euros.

Finalitat: Totes les activitats relacionades amb el teatre amateur 2012.

 

 

Data concessió: 28 de desembre de 2012.

 

Tipus: subvenció mitjançant conveni exclosa de concurrència pública.

 

Beneficiari: Ajuntament de Terrassa.

Partida pressupostària: D/460000100/4420/0000 - 7495.

Import: 393.550,00 euros.

Finalitat: programa activitats CAET.

 

Amunt