Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 11/04/2013

  • Número de control 13102113

  • Organisme emissor Consell Assessor de RTVE a Catalunya

    CVE CVE-DOGC-A-13102113-2013

Dades del DOGC
  • Número 6358

  • Data 18/04/2013

  • Secció ANUNCIS DIVERSOS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es dóna publicitat a la convocatòria de la cinquena edició dels Premis Miramar a la creativitat audiovisual.


El Consell Assessor de RTVE a Catalunya dóna publicitat a la convocatòria de la cinquena edició, corresponent a l’any 2013, dels Premis Miramar a la creativitat audiovisual, els quals es regeixen per les bases reguladores següents:


BASES REGULADORES


OBJECTE I PREMIS

El Consell Assessor de RTVE a Catalunya convoca la cinquena edició dels Premis Miramar a la creativitat audiovisual en les modalitats de ràdio, televisió i una nova edició del Premi d’honor a una trajectòria professional en el si de RTVE a Catalunya.

El Premi de Ràdio està dotat amb 2.000 euros, i els guanyadors/ores poden optar a un període de pràctiques a les ràdios de la Corporació de RTVE a Catalunya, mentre estiguin dins el període de formació de la seva universitat o escola de Formació Professional. Així mateix, el programa guanyador podrà ésser emès dins la programació de RNE a Catalunya/Ràdio.4.

El Premi de Televisió està dotat amb 2.000 euros, i els guanyadors/ores poden optar a un període de pràctiques a la televisió de la Corporació de RTVE a Catalunya, mentre estiguin dins el període de formació de la seva universitat o escola de Formació Professional. Així mateix, el programa guanyador podrà ésser emès dins la programació de TVE a Catalunya.

El Consell Assessor de RTVE a Catalunya, en cada edició del Premi, ret homenatge a una persona, programa o empresa que per la seva trajectòria professional o contribució hagi destacat en el desenvolupament i la promoció dels valors de la creativitat o de l’excel·lència en el si de RTVE a Catalunya.


PRESENTACIÓ DEL JURAT

El Consell Assessor de RTVE a Catalunya designarà les persones que constitueixen el jurat dels Premis. El jurat qualificador estarà format per la presidència del Consell Assessor de RTVE a Catalunya, que actuarà també com a presidència del Jurat, i quatre experts/es en comunicació, tant en l’àmbit acadèmic com periodístic. El Consell Assessor de RTVE ha de fer una proposta de finalistes al jurat per a cascuna de les modalitats de ràdio i televisió dels Premis Miramar.


PARTICIPACIÓ I PRESENTACIÓ

Poden participar en els premis, en la modalitat de ràdio i televisió, els estudiants universitaris en Ciències de la Comunicació i estudiants d’audiovisuals de Formació Professional de Grau Superior. Els treballs han d’haver estat elaborats durant el curs acadèmic 2012-2013.

Les persones que optin al guardó han d’enviar les propostes mitjançant un correu electrònic a premismiramar2013@gmail.com, indicant obligatòriament els sis punts següents:

   1. El títol.

   2. El nom i el correu electrònic de tots els autors.

   3. El nom i el correu electrònic del professor de contacte.

   4. El nom de l’escola o de la universitat.

   5. L’enllaç web on es troba allotjat el vostre treball.

   6. Contrasenya del treball (si heu protegit la privacitat).

La locució de les propostes presentades serà en llengua catalana o bé en llengua aranesa.

El programa radiofònic ha de tenir com a màxim 3 minuts de durada i pot ser de caràcter informatiu, de divulgació o de ficció.

El programa televisió ha de tenir com a màxim 5 minuts de durada i pot ser de caràcter informatiu, de divulgació o de ficció.

L’admissió de treballs finalitza el 31 de maig de 2013.

La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquetes bases. La inscripció i la participació en aquests premis és gratuïta.


VEREDICTE

Els premis s’atorguen per majoria dels membres que formen part del jurat.

Si algun dels membres del jurat no pogués assistir a la reunió de deliberació, pot emetre el seu vot per escrit i trametre’l, a la presidència del Consell Assessor de RTVE a Catalunya.

El veredicte del jurat s’adopta d’acord amb el procediment següent:

   a) De la sessió del jurat se’n redacta acta, que signen tots els membres i s’hi fa constar expressament el veredicte.

   b) Els membres del jurat han de mantenir confidencialitat del veredicte fins al dia del lliurament dels guardons.

El veredicte, que és inapel·lable, es farà públic en el decurs de l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc en el Parlament de Catalunya, la data del qual s’anunciarà oportunament.


ELS CONTINGUTS

El Consell Assessor de RTVE determina que el tema objecte dels premis en les modalitat de ràdio i televisió és lliure.


PUBLICITACIÓ DE LES OBRES PRESENTADES A CONCURS

Finalitzat el concurs tots els treballs presentats podran ser publicitats a través de la xarxa social del Consell Assessor de RTVE a Catalunya.


DISPOSICIÓ FINAL

El Consell Assessor de RTVE a Catalunya resoldrà qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases.


Barcelona, 11 d’abril de 2013


Jordi Bosch i Sala

President


Amunt