Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolución

  • Data del document 15/03/2013

  • Número del document CLT/0682/2013

  • Número de control 13087014

  • Organisme emissor Instituto Catalán de las Empresas Culturales

    CVE CVE-DOGC-B-13087014-2013

Dades del DOGC
  • Número 6347

  • Fecha 03/04/2013

  • Sección DISPOSICIONES

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN CLT/682/2013, de 15 de marzo, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas por el Instituto Catalán de las Empresas Culturales.


En compliment del que estableixen l’article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

 

Resolc:

Donar publicitat a les subvencions concedides d’import igual o superior a 3.000,00 euros durant el quart trimestre de l'any 2012 i amb càrrec al pressupost del mateix any, que es publiquen a l’Annex d’aquesta Resolució.

 

Barcelona, 15 de març de 2013

 

Teresa Enrich i Mas

Directora

 

 

Àrea de l’Audiovisual:

 

Data concessió: 5 d'octubre de 2012.

Tipus: Subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a l'organització a Catalunya de festivals, mostres i cicles audiovisuals, així com la seva promoció i difusió.

Partida pressupostària: D/442000123/441A/0000 - A60101, D/470000123/441A/0000 - A60101, D/460000123/441A/0000 - A60101, D/481000123/441A/0000 - A60101, D/482000123/441A/0000 - A60101.

Distribució:

 

Beneficiari: Festival de Cine de Terror de Molins de Rei.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei - 20a Edició.

 

Beneficiari: Inedit Producciones, SL.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: l'organització de l’IN-EDIT - Festival Internacional de Documental Musical de Barcelona - 10a Edició.

 

Beneficiari: Cine Club Vilafranca.

Import: 8.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival de Cinema del Vi i del Cava de Vilafranca. MOST Penedès - 2a Edició.

 

Beneficiari: Planeta Med, SL.

Import: 70.000,00 euros.

Finalitat: l'organització de DocsBarcelona- Festival Internacional de Cinema Documental i Pitching Forum.

 

Beneficiari: Associació Cultural Modiband.

Import: 18.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival Internacional de Cinema Infantil El Meu Primer Festival - 5a Edició.

 

Beneficiari: Casal Lambda.

Import: 7.000,00 euros.

Finalitat: l'organització de la Mostra Int'l de Cinema Gai i Lesbià de Barcelona - FIRE!! - 17a Edició.

 

Beneficiari: Associació Cultural La Mirada Descubierta.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona - 9a Edició.

 

Beneficiari: Festival de Cinema Jueu de Barcelona.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival de Cinema Jueu de Barcelona - 14a Edició.

 

Beneficiari: Noucinemart, SLU.

Import: 50.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival Internacional de Cinema d'Autor de Barcelona - 2a Edició.

 

Beneficiari: Associació Mecal.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival Internacional de Curtmetratges de Barcelona. MECAL PRO – 14a Edició.

 

Beneficiari: Associació CEP (Cultura i Entorn del Pirineu).

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del PICURT 2012 - Mostra de Cinema de Muntanya del Pirineu - 6a Edició.

 

Beneficiari: Associació Nits de Cinema Oriental.

Import: 15.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic - 9a Edició.

 

Beneficiari: Fundació Privada Festival Cinema de Muntanya de Torelló.

Import: 16.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival Internacional de Cinema de Muntanya i Aventura de Torelló - 30a Edició.

 

Beneficiari: Play Acció Cultural.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del REC. Festival Internacional de Cinema de Tarragona.

 

Beneficiari: Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals.

Import: 15.000,00 euros.

Finalitat: l'organització de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona- 20a Edició.

 

Beneficiari: La Fàbrica de Cinema Alternatiu.

Import: 50.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival de Cinema Independent de Barcelona. L'ALTERNATIVA - 19a Edició.

 

Beneficiari: POCC, Petita Organització Cinematogràfica de Cambrils.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival Europeu de Curtmetratges. FEC CAMBRILS - 14a Edició.

 

Beneficiari: POCC, Petita Organització Cinematogràfica de Cambrils.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival Europeu de Curtmetratges. FEC REUS - 14a Edició.

 

Beneficiari: Ateneu Igualadí de la Classe Obrera.

Import: 15.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival Europeu de Cinema per a Televisió. ZOOM IGUALADA - 10a Edició.

 

Beneficiari: Badalona Comunicació, SA.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del FILMETS Badalona Film Festival - 38a Edició.

 

Beneficiari: Centre Llatinoamericà de Lleida.

Import: 20.000,00 euros.

Finalitat: l'organització de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Lleida - 18a Edició.

 

Beneficiari: Associació Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic.

Import: 7.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona - 12a Edició.

 

Beneficiari: Associació Artfutura.

Import: 8.700,00 euros.

Finalitat: l'organització de la Mostra ArtFutura 2012.

 

Beneficiari: Associació Accions 3E (Entreteniment, Educació i Ecologia).

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del FICMA - Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient de Barcelona - 19a Edició.

 

Beneficiari: Mas Sorrer, SL.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Festival Internacional de Curtmetratges Mas Sorrer - 7a Edició.

 

Beneficiari: Fundació Ciutat de Viladecans.

Import: 8.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del DogVille 3D Film Festival. Festival Internacional de Curtmetratges Estèreo en 3D de Viladecans - 2a Edició.

 

Beneficiari: Luvània, SL.

Import: 15.000,00 euros.

Finalitat: l'organització del Toon a Ville, Capital Internacional de l'Animació Infantil - 2a Edició.

 

Beneficiari: Ajuntament de Lleida.

Import: 25.000,00 euros.

Finalitat: ANIMAC.

 

Data concessió: 9 d'octubre de 2012.

Tipus: Subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva i transitori per afavorir el rendiment industrial i derivat de l'explotació i difusió de llargmetratges cinematogràfics i produccions audiovisuals de gran format.

Partida pressupostària: D/470000122/441A/0000 - A60101.

Distribució:

 

Beneficiari: Canónigo Films, SA.

Import: 3.345,49 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació del projecte audiovisual titulat Estació de l'oblit.

 

Beneficiari: Canónigo Films, SA.

Import: 6.265,31 euros.

Finalitat: l'audiència obtinguda en l'estrena televisiva del llargmetratge cinematogràfic titulat Estació de l'oblit.

 

Beneficiari: Canonigo Films, SA.

Import: 12.530,63 euros.

Finalitat: la promoció i publicitat del projecte audiovisual titulat Estació de l'oblit.

 

Beneficiari: Nanouk Films, SL.

Import: 6.265,31 euros.

Finalitat: l'audiència obtinguda en l'estrena televisiva en Catalunya del projecte audiovisual titulat Les dues vides d'Andrés Rabadan.

 

Beneficiari: Bausan Films, SL.

Import: 3.449,40 euros.

Finalitat: la selecció en festivals, premis i mostres del llargmetratge cinematogràfic titulat Maria i jo.

 

Beneficiari: Els Films de la Rambla, SA.

Import: 30.238,90 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la distribució i utilització de nous mitjans de difusió del llargmetratge cinematogràfic titulat Mil cretins.

 

Beneficiari: Escandalo Films, SL.

Import: 18.174,97 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la selecció en festivals, premis i mostres del llargmetratge cinematogràfic titulat BLOG.

 

Beneficiari: Benecé Produccions, SL.

Import: 36.327,23 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la selecció en festivals, la comercialització nacional i internacional i la distribució i utilització de nous mitjans de difusió del llargmetratge cinematogràfic titulat Ingrid My Space.

 

Beneficiari: Benecé Produccions, SL.

Import: 3.238,50 euros.

Finalitat: la selecció en festivals, la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat Los condenados.

 

Beneficiari: Infinit Animacions, SL.

Import: 3.759,19 euros.

Finalitat: la selecció en festivals, premis i mostres del llargmetratge cinematogràfic titulat Cher ami.

 

Beneficiari: Roxbury Pictures, SL.

Import: 18.566,15 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la selecció en festivals, premis i mostres i la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat Agnosia.

 

Beneficiari: Versus Entertainment, SL.

Import: 38.338,37 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació i promoció i publicitat del llargmetratge cinematogràfic titulat Buried.

 

Beneficiari: Rodar y Rodar Cine y Televisión, SL.

Import: 41.768,75 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació del llargmetratge cinematogràfic titulat Los ojos de Julia.

 

Beneficiari: Castelao Pictures, SL.

Import: 25.596,85 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, promoció i publicitat i comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat La posesión de Emma Evans.

 

Beneficiari: Ikiru Films, SL.

Import: 18.169,67 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, promoció i publicitat i assistència a festivals del llargmetratge cinematogràfic titulat Garbo, l'home que va salvar el món.

 

Beneficiari: El Virgili Films, SL.

Import: 17.244,69 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la comercialització nacional del llargmetratge cinematogràfic titulat Didi Hollywood.

 

Beneficiari: Orbita Max, SL.

Import: 33.283,13 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat Viatge Màgic a Àfrica.

 

Beneficiari: Ikiru Films, SL.

Import: 182.000,00 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació del llargmetratge cinematogràfic titulat Bruc, la llegenda.

 

Beneficiari: Ikiru Films, SL.

Import: 104.207,33 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació i la promoció i publicitat del llargmetratge cinematogràfic titulat Lope.

 

Beneficiari: Zeppelins Integrals Produccions, SL.

Import: 7.772,53 euros.

Finalitat: la promoció i publicitat, la selecció en festivals, premis i mostres del llargmetratge cinematogràfic titulat El fals orgasme.

 

Beneficiari: Massa d'Or Produccions Cinematogràfiques Audiovisual, SL.

Import: 41.768,75 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació del llargmetratge cinematogràfic titulat Pa negre.

 

Beneficiari: Versàtil Cinema, SL.

Import: 36.328,12 euros.

Finalitat: la promoció i publicitat, la selecció al Festival Internacional de Cinema de Cannes i la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat Map of the sounds of Tokyo.

 

Beneficiari: Ovideo TV, SA.

Import: 32.070,65 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la comercialització nacional i internacional, la distribució i utilització de nous mitjans de difusió del llargmetratge cinematogràfic titulat Flores negras.

 

Beneficiari: Ovideo TV, SA.

Import: 21.641,86 euros.

Finalitat: al rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la comercialització nacional i internacional, la distribució i utilització de nous mitjans de difusió del llargmetratge cinematogràfic titulat La vida empieza hoy.

 

Beneficiari: Cinefilms Produccions, SL.

Import: 5.905,62 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la comercialització nacional i internacional, la distribució i la utilització de nous mitjans de difusió del llargmetratge cinematogràfic titulat El camí dels somnis.

 

Beneficiari: Apuntolapospo, SL.

Import: 6.118,17 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat Viatge Màgic a Àfrica.

 

Beneficiari: Produccions Kilimanjaro, SL.

Import: 73.426,66 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació i la promoció i publicitat del llargmetratge cinematogràfic titulat El gènere femení.

 

Beneficiari: El Gran Vázquez, AIE.

Import: 26.919,95 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la selecció en el Festival Cine Mar del Plata, la comercialització nacional i internacional i la distribució i utilització de nous mitjans de difusió del llargmetratge cinematogràfic titulat El gran Vázquez.

 

Beneficiari: Steinweg Emotion Pictures, SL.

Import: 12.584,49 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació i la promoció i publicitat del llargmetratge cinematogràfic titulat El cónsul de Sodoma.

 

Beneficiari: Produccions Kilimanjaro, SL.

Import: 4.480,89 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat ¿Dónde se nacionaliza la marea?.

 

Beneficiari: Segarra Films, SL.

Import: 98.015,22 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la selecció en el Festival de Cine de Málaga, la comercialització nacional i internacional, la distribució i utilització de nous mitjans de difusió del llargmetratge cinematogràfic titulat Catalunya Über Alles!.

 

Beneficiari: Eddie Saeta, SA.

Import: 5.433,11 euros.

Finalitat: rendiment industrial derivat de l'explotació, la selecció en festivals, premis i mostres, la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat Aita.

 

Beneficiari: Eddie Saeta, SA.

Import: 5.924,87 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat del llargmetratge cinematogràfic titulat Blow Horn.

 

Beneficiari: Eddie Saeta, SA.

Import: 3.377,99 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la selecció en festivals, premis i mostres, la comercialització nacional i internacional, la distribució i utilització de nous mitjans de difusió, l'audiència obtinguda en l'estrena del llargmetratge cinematogràfic titulat Familystrip.

 

Beneficiari: Media Films, SL.

Import: 41.768,75 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació i la promoció i publicitat del llargmetratge cinematogràfic titulat Herois.

 

Beneficiari: La Tropa de Trapo, SL.

Import: 4.842,24 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat; la selecció en festivals i la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat Els cap de drap al país on sempre brilla el sol.

 

Beneficiari: Anera Films, SL.

Import: 19.368,97 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, a la promoció i publicitat; la selecció en festivals i la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat Els cap de drap al país on sempre brilla el sol.

 

Beneficiari: Oberon Cinematogràfica, SA.

Import: 45.185,54 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat; la selecció en festivals, la comercialització nacional i internacional, la distribució i utilització de nous mitjans de difusió, l'audiència obtinguda de l'estrena del llargmetratge cinematogràfic titulat Elisa K.

 

Beneficiari: Arcadia Motion Pictures, SL.

Import: 4.550,00 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la selecció en els Premis Goya 2012, la comercialització nacional i internacional, la distribució i utilització de nous mitjans de difusió del llargmetratge cinematogràfic titulat Blackthorn.

 

Beneficiari: Nix Films AIE.

Import: 85.849,40 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat; la selecció en els Premis Goya 2012, la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat Blackthorn.

 

Beneficiari: Eter Pictures AIE.

Import: 87.050,60 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat; la selecció en els Premis Goya 2012, la comercialització nacional i internacional, la distribució i utilització de nous mitjans de difusió del llargmetratge cinematogràfic titulat Blackthorn.

 

Beneficiari: Manto Films AIE.

Import: 4.550,00 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat; la selecció en els Premis Goya 2012, la comercialització nacional i internacional, la distribució i utilització de nous mitjans de difusió del llargmetratge cinematogràfic titulat Blackthorn.

 

Beneficiari: Black Flag, SL.

Import: 19.692,57 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat; la comercialització nacional i internacional, la distribució i utilització de nous mitjans de difusió del llargmetratge cinematogràfic titulat ESO - Entitat Sobrenatural Oculta.

 

Beneficiari: Zeus Films AIE.

Import: 14.564,14 euros.

Finalitat: la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat 14 Days with Victor.

 

Beneficiari: Actividades Mediaticas Audiovisuales Singulares,SL.

Import: 20.014,69 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat i la selecció en festivals, premis i mostres del llargmetratge cinematogràfic titulat Circuit.

 

Beneficiari: Zeta Cinema, SL.

Import: 41.768,75 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat; la comercialització nacional i internacional, la distribució i utilització de nous mitjans de difusió del llargmetratge cinematogràfic titulat Tres metros sobre el cielo.

 

Beneficiari: Mallerich Paco Poch, SL.

Import: 4.928,58 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la selecció en el Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya del llargmetratge cinematogràfic titulat Els últims dies del món.

 

Beneficiari: Estudio Mariscal, SA.

Import: 71.366,89 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació del llargmetratge cinematogràfic titulat Chico & Rita.

 

Beneficiari: Estudio Mariscal, SA.

Import: 13.457,50 euros.

Finalitat: la promoció i publicitat del llargmetratge cinematogràfic titulat Chico & Rita.

 

Beneficiari: Estudio Mariscal, SA.

Import: 47.320,00 euros.

Finalitat: la selecció als premis de l'Acadèmia Europea de Cinema, als premis Goya i nominació als Òscars del llargmetratge cinematogràfic titulat Chico & Rita.

 

Beneficiari: Estudio Mariscal, SA.

Import: 5.328,16 euros.

Finalitat: la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat Chico & Rita.

 

Beneficiari: Estudio Mariscal, SA.

Import: 27.300,00 euros.

Finalitat: l'audiència obtinguda en l'estrena del llargmetratge cinematogràfic titulat Chico & Rita.

 

Beneficiari: Nix Films AIE.

Import: 31.760,25 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat, la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat ¿Estás ahí?.

 

Beneficiari: Zeus Films AIE.

Import: 9.223,26 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat Jackboots on whitehall.

 

Beneficiari: Pegaso Pictures AIE.

Import: 9.447,31 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la comercialització nacional i internacional del llargmetratge cinematogràfic titulat Jackboots on whitehall.

 

Beneficiari: Enunai Produccions, SL.

Import: 65.074,69 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat i la selecció a festivals del llargmetratge cinematogràfic titulat La nit que va morir l'Elvis.

 

Beneficiari: Valentí Films, SL.

Import: 3.406,25 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat del llargmetratge cinematogràfic titulat Res pública.

 

Beneficiari: Capell Alonso, Francesc Xavier.

Import: 5.142,48 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat del llargmetratge cinematogràfic titulat El cavaller de l'antifaç.

 

Beneficiari: Eddie Saeta, SA.

Import: 18.790,02 euros.

Finalitat: el rendiment industrial derivat de l'explotació, la promoció i publicitat i la selecció en festivals del llargmetratge cinematogràfic titulat La Mosquitera.

 

Tipus: Subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria de subvencions en règim de concurrència no competitiva transitori per a la producció de llargmetratges cinematogràfics.

Partida pressupostària: D/470000122/441A/0000 - A60101.

Distribució:

 

Beneficiari: Castelao Pictures, SL.

Import: 16.701,94 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat La posesión de Emma Evans.

 

Beneficiari: Bausan Films, SL.

Import: 5.512,29 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Maria i jo.

 

Beneficiari: Escándalo Films, SL.

Import: 32.957,11 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Blog.

 

Beneficiari: Els Films de la Rambla, SA.

Import: 45.750,90 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Mil cretins.

 

Beneficiari: Roxbury Pictures, SL.

Import: 21.731,68 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Agnosia.

 

Beneficiari: Infinit Animacions, SL.

Import: 34.599,12 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic de ficció titulat Cher ami.

 

Beneficiari: Benecé Produccions, SL.

Import: 45.750,90 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Ingrid My Space.

 

Beneficiari: Canónigo Films, SA.

Import: 45.750,90 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Estació de l'oblit.

 

Beneficiari: Versus Entertainment, SL.

Import: 16.012,81 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Buried.

 

Beneficiari: Rodar y Rodar Cine y Televisión, SL.

Import: 27.450,54 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Los ojos de Julia.

 

Beneficiari: Anera Films, SL.

Import: 19.562,46 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Els cap de drap al país on sempre brilla el sol.

 

Beneficiari: La Tropa de Trapo, SL.

Import: 4.890,62 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Els cap de drap al país on sempre brilla el sol.

 

Beneficiari: Ikiru Films, SL.

Import: 21.689,35 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Garbo, l'home que va salvar el món.

 

Beneficiari: Ikiru Films, SL.

Import: 36.314,75 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Bruc.

 

Beneficiari: El Virgili Films, SL.

Import: 16.490,46 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Didi Hollywood.

 

Beneficiari: Orbita Max, SL.

Import: 18.134,51 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Viatge Màgic a Àfrica.

 

Beneficiari: Zeppelins Integrals Produccions, SL.

Import: 15.050,88 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat El fals orgasme.

 

Beneficiari: Ikiru Films, SL.

Import: 8.724,63 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Lope.

 

Beneficiari: Ovideo TV, SA.

Import: 25.591,91 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat La vida empieza hoy.

 

Beneficiari: Massa d'Or Produccions Cinematogràfiques Audiovisual, SL.

Import: 45.750,98 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Pa negre.

 

Beneficiari: Ovideo TV, SA.

Import: 19.301,15 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Flores negras.

 

Beneficiari: Cinefilms Produccions, SL.

Import: 9.986,16 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat El camí dels somnis.

 

Beneficiari: Zabriskie Films, SL.

Import: 10.429,47 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Ciudad oculta.

 

Beneficiari: Visualsuspects, SL.

Import: 10.426,34 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Ciudad oculta.

 

Beneficiari: Apuntolapospo, SL.

Import: 3.311,22 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Viatge Màgic a Àfrica.

 

Beneficiari: Eddie Saeta, SA.

Import: 33.835,07 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat La mosquitera.

 

Beneficiari: Eddie Saeta, SA.

Import: 6.489,73 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Blow Horn.

 

Beneficiari: Eddie Saeta, SA.

Import: 10.113,92 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Aita.

 

Beneficiari: Eddie Saeta, SA.

Import: 3.700,10 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Familystrip.

 

Beneficiari: Segarra Films, SL.

Import: 49.007,61 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Catalunya Über Alles!.

 

Beneficiari: Media Films, SL.

Import: 45.749,90 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Herois.

 

Beneficiari: Oberon Cinematogràfica, SA.

Import: 38.922,42 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Elisa K.

 

Beneficiari: Produccions Kilimanjaro, SL.

Import: 8.082,13 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat ¿Dónde se nacionaliza la marea?.

 

Beneficiari: Produccions Kilimanjaro, SL.

Import: 91.000,00 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat El gènere femení.

 

Beneficiari: Zabriskie Films, SL.

Import: 10.005,92 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Yankuba.

 

Beneficiari: Steinweg Emotion Pictures, SL.

Import: 18.800,88 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat El cónsul de Sodoma.

 

Beneficiari: El Gran Vázquez, AIE.

Import: 28.025,28 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat El gran Vázquez.

 

Beneficiari: Zeta Cinema, SL.

Import: 14.869,04 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Tres metros sobre el cielo.

 

Beneficiari: Estudio Mariscal, SA.

Import: 97.825,00 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Chico & Rita.

 

Beneficiari: Black Flag, SL.

Import: 30.599,57 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat ESO-Entitat Sobrenatural Oculta.

 

Beneficiari: Nix Films AIE.

Import: 8.421,02 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat ¿Estás ahí?.

 

Beneficiari: Actividades Mediáticas Audiovisuales Singulares, SL.

Import: 43.463,36 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Circuit.

 

Beneficiari: Nix Films AIE.

Import: 9.658,06 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Blackthorn.

 

Beneficiari: Eter Pictures AIE.

Import: 9.793,19 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Blackthorn.

 

Beneficiari: Versus Films, SL.

Import: 5.002,20 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Yankuba.

 

Beneficiari: Enunai Produccions, SL.

Import: 86.651,40 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat La nit que va morir l'Elvis.

 

Beneficiari: Capell Alonso, Francesc Xavier.

Import: 5.632,75 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat El cavaller de l'antifaç.

 

Beneficiari: Versus Films, SL.

Import: 10.426,34 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Ciudad oculta.

 

Beneficiari: Valentí Films, SL.

Import: 11.159,63 euros.

Finalitat: la producció del llargmetratge cinematogràfic titulat Res pública.

 

Data concessió: 30 de novembre de 2012.

Tipus: Subvenció pluriennal.

Objecte de la convocatòria: convocatòria de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a empreses de producció independents per a la realització de llargmetratges televisius de ficció destinats a ser emesos per televisió.

Partida pressupostària: D/470000107/441A/0000 - A60101.

Distribució:

 

Beneficiari: Els Films de la Rambla, SA.

Import: 77.127,50 euros.

Any 2012: 26.994,62 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Un berenar a Ginebra.

 

Beneficiari: Messidor Films, SL.

Import: 54.769,00 euros.

Any 2012: 19.169,15 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Volare.

 

Beneficiari: Imposible Films, SL.

Import: 54.769,00 euros.

Any 2012: 19.169,15 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Volare.

 

Beneficiari: Fausto Producciones, SL.

Import: 109.538,00 euros.

Any 2012: 38.338,30 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat El retaule del flautista.

 

Beneficiari: Els Quatre Gats Audiovisuals, SL.

Import: 96.351,50 euros.

Any 2012: 33.723,02 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Radiacions.

 

Beneficiari: Imuff Producciones, SL.

Import: 63.926,00 euros.

Any 2012: 22.374,10 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Et dec una nit de divendres.

 

Beneficiari: Minoria Absoluta, SL.

Import: 109.538,00 euros.

Any 2012: 38.338,30 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Descalç sobre la terra vermella (capítol 2).

 

Beneficiari: Minoria Absoluta, SL.

Import: 109.538,00 euros.

Any 2012: 38.338,30 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Descalç sobre la terra vermella (capítol 1).

 

Beneficiari: Dream Team Concept, SL.

Import: 109.538,00 euros.

Any 2012: 38.338,30 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Salaó (capítol 1).

 

Beneficiari: Dream Team Concept, SL.

Import: 109.538,00 euros.

Any 2012: 38.338,30 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Salaó (capítol 2).

 

Beneficiari: Diagonal Televisió, SA.

Import: 109.538,00 euros.

Any 2012: 38.338,30 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat 1.000 maneres de menjar-se un ou.

 

Beneficiari: Ovideo TV, SA.

Import: 109.538,00 euros.

Any 2012: 38.338,30 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Mentiders.

 

Beneficiari: Distinto Films, SL.

Import: 100.409,00 euros.

Any 2012: 35.143,15 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat Concepció Arenal, la visitadora de presons.

 

Beneficiari: Versàtil Cinema, SL.

Import: 85.882,00 euros.

Any 2012: 30.058,70 euros.

Finalitat: la realització del llargmetratge televisiu de ficció titulat El mètode Grönholm.

 

Data concessió: 4 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció pluriennal.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la producció de sèries i llargmetratges d'animació destinats a ser emesos per televisió.

Partida pressupostària: D/470000105/441A/0000 - A60101.

Distribució:

 

Beneficiari: Produccions d´Empatia Digital, SL.

Import: 240.000,00 euros.

Any 2012: 120.000,00 euros.

Finalitat: la realització de la sèrie d'animació destinada a ser emesa per televisió titulada Desafío Champions Sendokai.

 

Beneficiari: Neptuno Films, SL.

Import: 240.000,00 euros.

Any 2012: 120.000,00 euros.

Finalitat: la realització de la sèrie d'animació destinada a ser emesa per televisió titulada Tex.

 

Beneficiari: Motion Pictures Distributions, SL.

Import: 240.000,00 euros.

Any 2012: 120.000,00 euros.

Finalitat: la realització de la sèrie d'animació destinada a ser emesa per televisió titulada Pumpkin Reports.

 

Beneficiari: Batabat, SCCL.

Import: 79.680,00 euros.

Any 2012: 39.840,00 euros.

Finalitat: la realització de la sèrie d'animació destinada a ser emesa per televisió titulada Jevis tendres.

 

Beneficiari: Producciones Jevis, SL.

Import: 160.320,00 euros.

Any 2012: 80.160,00 euros.

Finalitat: la realització de la sèrie d'animació destinada a ser emesa per televisió titulada Jevis tendres.

 

Data concessió: 17 de desembre de 2012.

Tipus: Subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de formació i recerca de continguts audiovisuals.

Partida pressupostària: D/442000101/441A/0000 - A60101, D/460000102/441A/0000 - A60101, D/470000101/441A/0000 - A60101, D/481000101/441A/0000 - A60101, D/482000101/441A/0000 - A60101.

Distribució:

 

Beneficiari: Associació Curtficcions.

Import: 5.500,00 euros.

Finalitat: curs Anatomía del cine.

 

Beneficiari: Cornelius Films, SL.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: Curs de teoria i pràctica cinematogràfica als interns del centre penitenciari Quatre Camins.

 

Beneficiari: Associació Coordinadora de Festivals de Cinema i Vídeo.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: IV Jornades sobre Festivals de Cinema.

 

Beneficiari: Associació Comissionat de les Arts Audiovisuals.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: XVI Fòrum Mundial de la TV Infantil.

 

Beneficiari: Barcelona 3D School, SL.

Import: 10.000,00 euros.

Finalitat: Fòrum creació de nous continguts audiovisuals: 3D, imatges generades per ordinador.

 

Beneficiari: Associació A Bao A Qu.

Import: 25.000,00 euros.

Finalitat: Cinema en curs.

 

Beneficiari: Balló Colell, Tània.

Import: 25.000,00 euros.

Finalitat: La Caixeta dels Lumière.

 

Beneficiari: Fundació Privada Institut d'Educació Contínua.

Import: 25.000,00 euros.

Finalitat: Màster en Documental de Creació.

 

Beneficiari: Fundació Taller de Guionistes.

Import: 25.000,00 euros.

Finalitat: Màster en guió de cine i televisió.

 

Beneficiari: Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya.

Import: 4.000,00 euros.

Finalitat: Trobades formatives sobre ètica i audiovisual "Bones pràctiques professionals al sector audiovisual".

 

Beneficiari: Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya.

Import: 7.500,00 euros.

Finalitat: El Seminari del Mes.

 

Beneficiari: Ass. Guionistes Associats de Catalunya.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: Màster Class Internacional de Guió: L'animació infantil del segle XXI.

 

Beneficiari: Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals.

Import: 25.000,00 euros.

Finalitat: Construir Mirades: formació en llenguatges audiovisuals

 

Data concessió: 20 de desembre de 2012.

Tipus: Subvenció mitjançant conveni.

 

Beneficiari: Parc Audiovisual de Catalunya, SL.

Partida pressupostària: D/460000101/441A/0000 - A60101.

Import: 166.666,00 euros.

Finalitat: funcionament de la societat Parc Audiovisual de Catalunya, SL corresponent a l'exercici 2012.

 

Tipus: Subvenció pluriennal.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a empreses de producció independents per a la realització de documentals destinats a ser emesos per televisió.

Partida pressupostària: D/470000109/441A/0000 - A60101.

Distribució:

 

Beneficiari: Several Studio, SCP.

Import: 24.000,00 euros.

Any 2012: 12.000,00 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat Un dia vi 10.000 elefantes.

 

Beneficiari: Curtficcions Curt Produccions, SL.

Import: 10.800,00 euros.

Any 2012: 5.400,00 euros.

Finalitat: producció del documental destinat a ser emès per televisió titulat Plou i fa sol.

 

Beneficiari: Lavinia Productora, SLU.

Import: 5.000,00 euros.

Any 2012: 2.500,00 euros.

Finalitat: la producció del documental per a ser emès per televisió titulat Montserrat Figueras, La veu de l’emoció.

 

Beneficiari: Lavinia Productora, SLU.

Import: 22.046,79 euros.

Any 2012: 11.023,39 euros.

Finalitat: la producció del documental destinat a ser emès per televisió titulat 1711, El setge.

 

Beneficiari: Polar Star Films, SL.

Import: 24.000,00 euros.

Any 2012: 12.000,00 euros.

Finalitat: producció del documental destinat a ser emès per televisió titulat Cervell mundial, Internet i el futur del coneixement.

 

Beneficiari: Manual, SCCL.

Import: 16.000,00 euros.

Any 2012: 8.000,00 euros.

Finalitat: la producció del documental per ser emès a la televisió titulat La història d’un Teatre Lliure.

 

Beneficiari: Producciones Doble Banda, SA.

Import: 23.600,00 euros.

Any 2012: 11.800,00 euros.

Finalitat: la producció del documental per ser emès per televisió titulat El comptador de llacs.

 

Beneficiari: Interior Noche, SL.

Import: 13.600,00 euros.

Any 2012: 6.800,00 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat L'Institut del Teatre: 100 anys de teatre català.

 

Beneficiari: Frame Zero, SL.

Import: 13.146,28 euros.

Any 2012: 6.573,14 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat Corredors de fons.

 

Beneficiari: Benecé Produccions, SL.

Import: 14.747,50 euros.

Any 2012: 7.373,75 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat Ferran Sunyer i Balaguer. Història d'un exili interior.

 

Beneficiari: Grup Holaevents Comunicació TV i Multimèdia, SL.

Import: 16.745,00 euros.

Any 2012: 8.372,50 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat Ateneu, la porta de les idees.

 

Beneficiari: Grup Holaevents Comunicació TV i Multimèdia, SL.

Import: 10.965,00 euros.

Any 2012: 5.482,50 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat Rauxa Visual.

 

Beneficiari: Evohe Films, SL.

Import: 15.407,10 euros.

Any 2012: 7.703,55 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat 138 segons.

 

Beneficiari: Beloze Producciones, SL.

Import: 10.000,00 euros.

Any 2012: 5.000,00 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat Miralda.

 

Beneficiari: Nova Veranda 2010, SL.

Import: 24.000,00 euros.

Any 2012: 12.000,00 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat Voluntaris.

 

Beneficiari: Inicia Films, SL.

Import: 13.763,20 euros.

Any 2012: 6.881,60 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat La meva escola.

 

Beneficiari: Media 3.14, SL.

Import: 24.000,00 euros.

Any 2012: 12.000,00 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat La força de Babel.

 

Beneficiari: Batabat, SCCL.

Import: 19.572,00 euros.

Any 2012: 9.786,00 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat La gran aventura de la canadenca.

 

Beneficiari: Oberon Cinematogràfica, SA.

Import: 24.000,00 euros.

Any 2012: 12.000,00 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat El crit de la gasela.

 

Beneficiari: Minoria Absoluta, SL.

Import: 14.000,00 euros.

Any 2012: 7.000,00 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat L'equip ideal.

 

Beneficiari: Bausan Films, SL.

Import: 14.000,00 euros.

Any 2012: 7.000,00 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat Operació Impala.

 

Beneficiari: Justin Webster Productions, SL.

Import: 24.000,00 euros.

Any 2012: 12.000,00 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat Demà moriré.

 

Beneficiari: Muf Laboratori d'Imatge, Art i Animació, SL.

Import: 9.300,00 euros.

Any 2012: 4.650,00 euros.

Finalitat: la producció del documental per ser emès per televisió titulat Juvé - Pallach.

 

Beneficiari: Abyssinia Films, SL.

Import: 4.250,00 euros.

Any 2012: 2.125,00 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat Els homes que volien pujar una muntanya de més de 8.000 metres.

 

Beneficiari: Las Películas del Cangrejo, SCP.

Import: 6.600,00 euros.

Any 2012: 3.300,00 euros.

Finalitat: la realització del documental televisiu titulat Els últims.

 

Data concessió: 28 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim transitori i de concurrència competitiva, per a la producció de curtmetratges cinematogràfics.

Partida pressupostària: D/470000102/441A/0000 - A60101.

Distribució:

 

Beneficiari: Amoros Producciones SL.U.

Import: 3.012,08 euros.

Finalitat: la producció del curtmetratge cinematogràfic titulat Luisa no está en casa.

 

Beneficiari: Escándalo Films, SL.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: la producció del curtmetratge cinematogràfic titulat Cargols!.

 

Beneficiari: Escándalo Films, SL.

Import: 3.106,21 euros.

Finalitat: la producció del curtmetratge cinematogràfic titulat Distopía.

 

Beneficiari: Escándalo Films, SL.

Import: 3.482,72 euros.

Finalitat: la producció del curtmetratge cinematogràfic titulat Elefante.

 

Beneficiari: La Fàbrica Naranja, SCP.

Import: 3.030,91 euros.

Finalitat: la producció del curtmetratge cinematogràfic titulat La fábula del dibujante.

 

Beneficiari: Eddie Saeta, SA.

Import: 3.012,07 euros.

Finalitat: la producció del curtmetratge cinematogràfic titulat 101.

 

Beneficiari: Curt Ficcions Curt Produccions, SL.

Import: 3.859,23 euros.

Finalitat: la producció del curtmetratge cinematogràfic titulat Mudanzas.

 

Beneficiari: Inicia Films, SL.

Import: 5.003,36 euros.

Finalitat: la producció del curtmetratge cinematogràfic titulat Quatre estacions.

 

Beneficiari: De-De-Ema Visual, SL.

Import: 6.000,00 euros.

Finalitat: la producció del curtmetratge cinematogràfic titulat MAX.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Productors d'Animació.

Tipus: subvenció.

Partida pressupostària: D/482000112/441A/0000 - A60101.

Import: 40.000,00 euros.

Finalitat: l'organització de la 2a. edició de l'Animats TV Fòrum.

 

Àrea de Desenvolupament empresarial:

 

Data concessió: 23 d'octubre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

Partida pressupostària: D/470000102/441G/0000 - A604, D/482000102/441G/0000 - A604

Distribució:

 

Beneficiari: Xup Xup Productions, SL.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: consultoria cultura específica. Pla de comercialització i internacionalització de Book Movies.

 

Beneficiari: Produccions Contrabaix, SL.

Import: 3.000,00 euros.

Finalitat: consultoria cultura específica. Creació de nova línia de negoci. Marketicketing.

 

Beneficiari: Orquestra de Cadaqués, SL.

Import: 3.500,00 euros.

Finalitat: consultoria cultura específica. Pla de comunicació i màrqueting.

 

Data concessió: 25 d'octubre de 2012.

Tipus: Subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Partida pressupostària: D/470000111/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Edebé Ediciones Don Bosco.

Import: 12.073,00 euros.

Finalitat: Premi Edebé de literatura infantil i juvenil.

 

Data concessió: 13 de novembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/470000106/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Serveis de l'Espectacle Focus, SA.

Import: 11.080,00 euros.

Finalitat: Explotació de Concha. Yo lo que quiero es bailar al Teatro de La Latina de Madrid.

 

Data concessió: 19 de novembre de 2012.

Tipus: Subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/470000106/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: 80 Mes Publicacions, SL.

Import: 44.016,00 euros.

Finalitat: TOB Ticketing (Time Out).

 

Data concessió: 20 de novembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/470000106/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Cirta, SA.

Import: 13.504,00 euros.

Finalitat: Explotació de l'espectacle teatral El año que viene será mejor al Teatro Bellas Artes de Madrid.

 

Beneficiari: Barcelona Multimedia, SL.

Import: 33.600,00 euros.

Finalitat: Edició dels Jocs de la Bíblia dels Nens per a terminals mòbils.

 

Data concessió: 26 de novembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/470000106/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Ara Llibres, SCCL.

Import: 40.000,00 euros.

Finalitat: Digitalització i comercialització del Diccionari Etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines.

 

Data concessió: 10 de desembre de 2012.

Tipus: Subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/470000106/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: La factoria d'imatges, SL.

Import: 16.986,00 euros.

Finalitat: Edició de Kids Planet Games, 10 videojocs per a terminals mòbils.

 

Data concessió: 10 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Partida pressupostària: D/470000111/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Edicions de 1984, SL.

Import: 8.219,00 euros.

Finalitat: edició de la programació parcial del quart trimestre del 2012.

 

Beneficiari: Edicions de 1984, SL.

Import: 9.017,00 euros.

Finalitat: edició de Llop entre llops de Hans Fallada.

 

Beneficiari: Flor Edicions, SL.

Import: 7.848,00 euros.

Finalitat: Les aventures d'Anna Ànec. Llibres 1 al 4.

 

Data concessió: 11 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics.

Partida pressupostària: D/470000109/441G/0000 - A604

Distribució:

 

Beneficiari: A Contracorriente Films, SL.

Import: 18.753,00 euros.

Finalitat: distribució de pel·lícules.

 

Data concessió: 12 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials .

Partida pressupostària: D/470000111/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Fragmenta Editorial, SLL.

Import: 5.302,00 euros.

Finalitat: Tres obres clàssiques i d'assaig traduïdes del català al castellà.

 

Beneficiari: Imatge 9, SL (Edicions Cossetània).

Import: 13.802,00 euros.

Finalitat: Pla editorial període 4t trimestre 2012.

 

Beneficiari: Fragmenta Editorial, SLL.

Import: 5.409,00 euros.

Finalitat: edició de dos assaigs catalans en traducció al castellà, Religió i comunicació de Lluís Duch i Amb Déu o sense de Francesc Torralba i Vicenç Villatoro.

 

Beneficiari: Llibres del 9 Angle, SL.

Import: 12.117,00 euros.

Finalitat: pla editorial període 1r 2012.

 

Beneficiari: Llibres del 9 Angle, SL.

Import: 14.963,00 euros.

Finalitat: pla editorial període 2n 2012.

 

Beneficiari: Llibres del 9 Angle, SL.

Import: 12.397,00 euros.

Finalitat: edició del llibre Barça, herois en la victòria i en la derrota.

 

Beneficiari: Llibres del 9 Angle, SL.

Import: 5.108,00 euros.

Finalitat: edició del llibre 1714. El setge de Barcelona.

 

Data concessió: 13 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/470000106/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Imatge 9, SL (Edicions Cossetània).

Import: 3.484,00 euros.

Finalitat: Edició del llibre 333 vitamines per a l'ànima.

 

Data concessió: 12 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Partida pressupostària: D/470000111/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Imatge 9, SL (Edicions Cossetània).

Import: 14.645,00 euros.

Finalitat: pla editorial període 5è 2012.

 

Data concessió: 14 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/470000106/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Cadame, SL.

Import: 6.884,00 euros.

Finalitat: explotació de dos espectacles flamencs Con Sabicas en la memoria i Con Carmen Amaya en la memoria a la Sala Tablao Flamenco Cordobés de Barcelona.

 

Data concessió: 14 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes de l'àmbit discogràfic i/o producció musical.

Partida pressupostària: D/470000112/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Picap, SL.

Import: 7.940,00 euros.

Finalitat: edició del CD i DVD del concert d'Electrica Dharma Nit Col·lectiva.

 

Data concessió: 18 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Partida pressupostària: D/470000111/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Edebé Ediciones Don Bosco.

Import: 8.957,00 euros.

Finalitat: La Bíblia explicada als infants.

 

Data concessió: 19 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Partida pressupostària: D/470000111/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Edicions Bromera, SL.

Import: 11.661,00 euros.

Finalitat: pla editorial 2n semestre 2012.

 

Data concessió: 20 de desembre de 2012.

Beneficiari: Club Català de Cultura, SL.

Tipus: subvenció.

Partida pressupostària: D/470000113/441G/0000 - A604.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: realització del programa televisiu Club Tr3sC durant l'any 2012.

 

Data concessió: 20 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitat d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/470000106/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Transeduca Acció Educativa, SL.

Import: 9.102,00 euros.

Finalitat: Producció de l'obra Al fons del calaix.

 

Data concessió: 20 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Partida pressupostària: D/470000111/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Red Ediciones, SL.

Import: 8.340,00 euros.

Finalitat: edició de la col·lecció “Els Contes Llestos”.

 

Data concessió: 27 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes de l'àmbit discogràfic o producció musical.

Partida pressupostària: D/470000112/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.

Import: 13.319,00 euros.

Finalitat: edició del CD És el moment del grup Amelie.

 

Data concessió: 25 d'octubre de 2012.

Tipus: Aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Partida pressupostària: D/830000207/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Edebé Ediciones Don Bosco.

Import: 61.104,00 euros.

Finalitat: Premi Edebé de literatura infantil i juvenil.

 

Data concessió: 13 de novembre de 2012.

Tipus: aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/830000201/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Serveis de l'Espectacle Focus, SA.

Import: 115.772,00 euros.

Finalitat: Explotació de Concha. Yo lo que quiero es bailar al Teatro de La Latina de Madrid.

 

Data concessió: 19 de novembre de 2012.

Tipus: aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/830000201/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: 80 Mes Publicacions, SL.

Import: 180.989,00 euros.

Finalitat: TOB Ticketing (Time Out)

 

Data concessió: 20 de novembre de 2012.

Tipus: aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/830000201/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Cirta, SA.

Import: 56.586,00 euros.

Finalitat: Explotació de l'espectacle teatral El año que viene será mejor al Teatro Bellas Artes de Madrid.

 

Beneficiari: Barcelona Multimedia, SL.

Import: 123.200,00 euros.

Finalitat: edició dels Jocs de la Bíblia dels Nens per a terminals mòbils.

 

Data concessió: 26 de novembre de 2012.

Tipus: Aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/830000201/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Ara Llibres, SCCL.

Import: 64.000,00 euros.

Finalitat: digitalització i comercialització del Diccionari Etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines.

 

Data concessió: 10 de desembre de 2012.

Tipus: aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/830000201/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: La Factoria d'Imatges, SL.

Import: 21.307,00 euros.

Finalitat: edició de Kids Planet Games, 10 videojocs per a terminals mòbils.

 

Data concessió: 10 de desembre de 2012.

Tipus: aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Partida pressupostària: D/830000207/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Edicions de 1984, SL.

Import: 11.255,00 euros.

Finalitat: edició de la programació parcial del quart trimestre del 2012.

 

Beneficiari: Edicions de 1984, SL.

Import: 12.600,00 euros.

Finalitat: edició de Llop entre llops de Hans Fallada.

 

Beneficiari: Flor Edicions, SL.

Import: 5.812,00 euros.

Finalitat: Les aventures d'Anna Ànec. Llibres 1 al 4.

 

Data concessió: 11 de desembre de 2012.

Tipus: aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics.

Partida pressupostària: D/830000204/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: A Contracorriente Films, SL.

Import: 233.198,00 euros.

Finalitat: distribució de pel·lícules.

 

Data concessió: 12 de desembre de 2012.

Tipus: aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Partida pressupostària: D/830000207/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Fragmenta Editorial, SL.L.

Import: 9.287,00 euros.

Finalitat: tres obres clàssiques i d'assaig traduïdes del català al castellà.

 

Beneficiari: Imatge 9, SL (Edicions Cossetània).

Import: 18.188,00 euros.

Finalitat: pla editorial període 4t trimestre 2012.

 

Beneficiari: Fragmenta Editorial, SLL.

Import: 9.599,00 euros.

Finalitat: edició de dos assaigs catalans en traducció al castellà, Religió i comunicació de Lluís Duch i Amb Déu o sense de Francesc Torralba i Vicenç Villatoro.

 

Beneficiari: Llibres del 9 Angle, SL.

Import: 18.630,00 euros.

Finalitat: pla editorial període 1r 2012.

 

Beneficiari: Llibres del 9 Angle, SL.

Import: 16.593,00 euros.

Finalitat: pla editorial període 2n 2012.

 

Beneficiari: Llibres del 9 Angle, SL.

Import: 31.357,00 euros.

Finalitat: edició del llibre Barça, herois en la victòria i en la derrota.

 

Beneficiari: Llibres del 9 Angle, SL.

Import: 6.092,00 euros.

Finalitat: edició del llibre 1714. El setge de Barcelona.

 

Data concessió: 13 de desembre de 2012.

Tipus: aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/830000201/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Imatge 9, SL (Edicions Cossetània).

Import: 4.258,00 euros.

Finalitat: edició del llibre 333 vitamines per a l'ànima.

 

Data concessió: 12 de desembre de 2012.

Tipus: Aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Partida pressupostària: D/830000207/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Imatge 9, SL (Edicions Cossetània).

Import: 13.791,00 euros.

Finalitat: pla editorial període 5è 2012.

 

Data concessió: 14 de desembre de 2012.

Tipus: aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/830000201/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Cadame, SL.

Import: 79.013,00 euros.

Finalitat: explotació de dos espectacles flamencs Con Sabicas en la memoria i Con Carmen Amaya en la memoria a la Sala Tablao Flamenco Cordobés de Barcelona.

 

Data concessió: 14 de desembre de 2012.

Tipus: aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes de l'àmbit discogràfic i/o producció musical.

Partida pressupostària: D/830000206/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Picap, SL.

Import: 5.955,00 euros.

Finalitat: edició del CD i DVD del concert d'Electrica Dharma Nit Col·lectiva.

 

Data concessió: 18 de desembre de 2012.

Tipus: aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Partida pressupostària: D/830000207/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Edebé Ediciones Don Bosco.

Import: 21.916,00 euros.

Finalitat: La Bíblia explicada als infants.

 

Data concessió: 19 de desembre de 2012.

Tipus: aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Partida pressupostària: D/830000207/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Edicions Bromera, SL.

Import: 16.970,00 euros.

Finalitat: pla editorial 2n semestre 2012.

 

Data concessió: 20 de desembre de 2012.

Tipus: Aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts a projectes culturals en règim de concurrència no competitiva en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions.

Partida pressupostària: D/830000201/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Transeduca Acció Educativa, SL.

Import: 11.089,00 euros.

Finalitat: producció de l'obra Al fons del calaix.

 

Data concessió: 20 de desembre de 2012.

Tipus: Aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes i plans editorials.

Partida pressupostària: D/830000207/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Red Ediciones, SL.

Import: 19.205,00 euros.

Finalitat: edició de la col·lecció “Els Contes Llestos”.

 

Data concessió: 27 de desembre de 2012.

Tipus: aportació reintegrable.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió d'ajuts, en règim de concurrència no competitiva, en les modalitats d'aportacions reintegrables i subvencions, a projectes de l'àmbit discogràfic i/o producció musical.

Partida pressupostària: D/830000206/441G/0000 - A604.

Distribució:

 

Beneficiari: Música Global Discogràfica, SL.

Import: 9.989,00 euros.

Finalitat: edició del CD És el moment del grup Amelie.

 

Àrea de les Arts Escèniques:

 

Data concessió: 11 d'octubre de 2012.

Beneficiari: Bonnin-Julve, SL.

Tipus: Subvenció.

Partida pressupostària: D/470000106/441B/0000 - A607.

Import: 15.200,00 euros.

Finalitat: l'organització de Nadal a La Seca: perles de 50 anys de Pavlovsky.

 

Data concessió: 21 de novembre de 2012.

Beneficiari: Associació Empreses de Teatre a Catalunya.

Tipus: subvenció.

Partida pressupostària: D/482000102/441B/0000 - A607.

Import: 96.000,00 euros.

Finalitat: activitats ADETCA 2012.

 

Data concessió: 22 de novembre de 2012.

Beneficiari: Associació Premis Butaca de Teatre i Cinema Catalunya.

Tipus: subvenció.

Partida pressupostària: D/482000102/441B/0000 - A607.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: XVIII Edició dels Premis Butaca de Teatre de Catalunya.

 

Data concessió: 5 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a l'enregistrament d'obres de teatre en format televisiu per a la generació de nous públics.

Partida pressupostària: D/470000107/441B/0000 - A607.

Distribució:

 

Beneficiari: Dagoll Dagom, SA.

Import: 10.971,31 euros.

Finalitat: l'enregistrament televisiu de Cop de Rock.

 

Beneficiari: Flyhard Produccions, SL.

Import: 7.612,35 euros.

Finalitat: l'enregistrament de l'espectacle Nits de ràdio dos punt zero.

 

Beneficiari: Flyhard Produccions, SL.

Import: 7.612,35 euros.

Finalitat: l'enregistrament televisiu de l'espectacle Burundanga.

Àrea de les Arts Visuals:

 

Data concessió: 22 de novembre de 2012.

Beneficiari: Gremi de Galeries d'Art de Catalunya.

Tipus: subvenció pluriennal.

Partida pressupostària: D/482000101/441D/0000 - A610.

Import: 25.000,00 euros.

Any 2012: 15.000,00 euros.

Finalitat: l'organització Premis GAC 2013 (VI Nit del Galerisme).

 

Data concessió: 23 de novembre de 2012.

Beneficiari: Espacio de Arte Contemporáneo Diezy7, SL.

Tipus: subvenció.

Partida pressupostària: D/470000101/441D/0000 - A610.

Import: 50.000,00 euros.

Finalitat: organització Fira Internacional d'Art Contemporani Swab 2013.

 

Data concessió: 10 de desembre de 2012.

Beneficiari: Gremi de Galeries d'Art de Catalunya.

Tipus: subvenció pluriennal mitjançant conveni.

Partida pressupostària: D/482000101/441D/0000 - A610.

Import: 60.000,00 euros.

Any 2012: 20.000,00 euros.

Finalitat: l'organització de la Tardor de l'Art 2013.

 

Tipus: Subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, per a activitats de difusió i promoció del sector de les arts visuals de caràcter professional a Catalunya.

Partida pressupostària: D/470000102/441D/0000 - A610, D/482000102/441D/0000 - A610.

Distribució:

 

Beneficiari: Adn Art Space, SL (Adn Galeria).

Import: 3.494,59 euros.

Finalitat: activitats de difusió i promoció de la galeria.

 

Beneficiari: A-Desk, Crítica i Art Contemporani.

Import: 14.600,00 euros.

Finalitat: projecte A*Mercat: noves iniciatives de distribució per al mercat de l'art contemporani.

 

Beneficiari: Mayoral Alavedra, Manuel (Manel Mayoral, galeria d'art).

Import: 3.100,00 euros.

Finalitat: promoció de la galeria a través de mitjans especialitzats i publicitat.

 

Beneficiari: Mayoral Alavedra, Manuel (Manel Mayoral, galeria d'art).

Import: 11.000,00 euros.

Finalitat: edició del catàleg The tradition of the new.

 

Beneficiari: Quinteiro Giner, M. Josepa (Galeria d'Art Anquin's).

Import: 5.554,48 euros.

Finalitat: organització del 40è Saló de Maig i edició del catàleg.

 

Beneficiari: Arredo Junior's, SL (Atelier Sala d'Art).

Import: 3.094,33 euros.

Finalitat: activitats difusió de la galeria.

 

Beneficiari: Wittevrongel, Wilhelmina.

Import: 7.945,00 euros.

Finalitat: activitats difusió del 20è aniversari de la galeria Horizon i edició catàleg.

 

Beneficiari: Associació de Galeries Art Barcelona.

Import: 5.500,00 euros.

Finalitat: organització de l'esdeveniment Pre-Temporada Jove.

 

Beneficiari: 3 Punts Galeria, SL.

Import: 5.300,00 euros.

Finalitat: edició del catàleg de l'artista Samuel Salcedo.

 

Beneficiari: Domènech Jordà, Rafael (Oriol, galeria d'art).

Import: 4.378,61 euros.

Finalitat: catàleg de l'exposició "Alberto Magnelli, dibuixos dels anys 30".

 

Beneficiari: Domènech Jordà, Rafael (Oriol Galeria d'art).

Import: 3.378,37 euros.

Finalitat: catàleg de l'exposició "De Léger a Dubuffet".

 

Beneficiari: Gremi de Galeries d'Art de Catalunya.

Import: 31.698,60 euros.

Finalitat: accions de promoció de les galeries de l'Associació.

 

Beneficiari: Dumaca, SL (Galeria Senda).

Import: 3.115,90 euros.

Finalitat: activitats de difusió i publicitat de la galeria.

 

Beneficiari: Establecimientos Maragall, SA.

Import: 15.000,00 euros.

Finalitat: organització de l'esdeveniment Art > 30.

 

Àrea de música:

 

Data concessió: 28 de desembre de 2012.

Beneficiari: Associació Cultural Catalunya Rock.

Tipus: subvenció.

Partida pressupostària: D/482000103/441C/0000 - A606.

Import: 35.000,00 euros.

Finalitat: el concurs SONA9 2012.

 

Data concessió: 6 de novembre de 2012.

Tipus: subvenció pluriennal.

Objecte de la convocatòria: convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a festivals, cicles o temporades de música que tinguin un interès per al sector musical.

Partida pressupostària: D/460000111/441C/0000 - A606, D/470000111/441C/0000 - A606,D/482000111/441C/0000-A606,D/470000111/441C/0000-A606,D/482000111/441C/0000 - A606.

Distribució:

 

Beneficiari: Joventuts Musicals Torroella de Montgrí.

Import: 248.000,00 euros.

Finalitat: 32è Festival de Músiques de Torroella de Montgrí.

 

Beneficiari: Associació Promotora de la Fundació Autoria.

Import: 82.000,00 euros.

Finalitat: Barnasants Cançó d'autor 2012 edició XVII.

 

Beneficiari: Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa.

Import: 99.000,00 euros.

Finalitat: 31 Festival de jazz de Terrassa.

 

Beneficiari: Advanced Músic, SL.

Import: 495.000,00 euros.

Any 2012: 165.000,00 euros.

Finalitat: Festival de Música Avançada i New Media Art de Barcelona, Sónar Dia.

 

Beneficiari: Ediciones Musicales Clipper's, SL.

Import: 495.000,00 euros.

Any 2012: 165.000,00 euros.

Finalitat: Festival de Cap Roig.

 

Beneficiari: The Project Music Company, SL.

Import: 285.000,00 euros.

Any 2012: 95.000,00 euros.

Finalitat: Festival Internacional de Jazz de Barcelona.

 

Beneficiari: Barcelona Events Musicals SL.

Import: 300.000,00 euros.

Any 2012: 100.000,00 euros.

Finalitat: Festival Cruïlla Barcelona.

 

Beneficiari: Associació Cultural Castell de Peralada.

Import: 495.000,00 euros.

Any 2012: 165.000,00 euros.

Finalitat: Festival Castell de Peralada.

 

Beneficiari: Associació Cultural Tram.

Import: 65.000,00 euros.

Finalitat: 25è Festival Internacional Tradicionàrius.

 

Beneficiari: Ibercàmera, SA.

Import: 495.000,00 euros.

Any 2012: 165.000,00 euros.

Finalitat: cicle Ibercàmera.

 

Beneficiari: Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus.

Import: 88.000,00 euros.

Finalitat: el Festival de Música Antiga dels Pirineus.

 

Beneficiari: Paeria de Cervera.

Import: 40.000,00 euros.

Finalitat: 2n Festival de Pasqua de Cervera.

 

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'organització d'activitats de difusió i promoció del sector de la música de caràcter professional.

Partida pressupostària: D/470000101/441C/0000 - A606, D/481000101/441C/0000 - A606, D/482000101/441C/0000 - A606.

Distribució:

 

Beneficiari: Bacco, Gestions I Promocions Culturals.

Import: 12.540,00 euros.

Finalitat: Invictro, plataforma de promoció de grups de l'escena musical.

 

Beneficiari: Associació Cultural Fira del Disc.Com.

Import: 15.300,00 euros.

Finalitat: XIV Fira Internacional del Disc de Barcelona.

 

Beneficiari: Candiautor 2010, SL.

Import: 8.670,00 euros.

Finalitat: Elaboració del cançoner i la discografia dels Setze Jutges i la seva incorporació al diari digital Cancioneros.COM.

 

Beneficiari: Associació Catalana de Festivals i Programadors de Jazz.

Import: 8.075,00 euros.

Finalitat: la JAZZpro, Trobada professional del jazz català.

 

Beneficiari: Associació socio-cultural i educativa SecretsBCN.

Import: 12.000,00 euros.

Finalitat: la Barcelona Ciutat-Concert.

 

Beneficiari: Fundació Societat i Cultura.

Import: 30.600,00 euros.

Finalitat: 13a fira de Música al carrer de Vila-seca.

 

Beneficiari: Associació de Sales de Concerts de Catalunya.

Import: 16.815,00 euros.

Finalitat: la promoció de l'ASACC 2012.

 

Beneficiari: Associació de Professionals, Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya.

Import: 17.000,00 euros.

Finalitat: la X Edició dels Premis Arc de la indústria musical catalana.

 

Beneficiari: Batall Produccions, SL.

Import: 15.000,00 euros.

Finalitat: Quico - 70 anys i un dia.

 

Beneficiari: Candiautor 2010, SL.

Import: 4.335,00 euros.

Finalitat: Elaboració del cançoner i la discografia d'en Feliu Ventura i la seva incorporació al diari digital Cancioneros.com.

 

Beneficiari: Candiautor 2010, SL.

Import: 4.335,00 euros.

Finalitat: Elaboració del cançoner i la discografia de l'Enric Hernàez i la seva incorporació al diari digital Cancioneros.com.

 

Beneficiari: Candiautor 2010, SL.

Import: 4.675,00 euros.

Finalitat: elaboració del cançoner i la discografia de Miquel Pujadó i la seva incorporació al diari digital.

 

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la programació de música en viu de caràcter professional.

Partida pressupostària: D/460000107/441C/0000 - A606, D/470000107/441C/0000 - A606, D/482000107/441C/0000 - A606.

Distribució:

 

Beneficiari: Coral Shalom.

Import: 6.724,97 euros.

Finalitat: el VI Festival Internacional de Música "Musiquem Lleida".

 

Beneficiari: Fundació Privada Mas i Mas.

Import: 6.395,51 euros.

Finalitat: 30 Minuts de Música a l'Ateneu.

 

Beneficiari: Fundació l'Atlàntida.

Import: 33.363,99 euros.

Finalitat: la VIII Cicle de Música Religiosa de Vic, el Cicle de Música de Cambra dijous de 8 a 9 i els Grans Concerts 2011-2012.

 

Beneficiari: Produccions Contrabaix, SL.

Import: 3.109,53 euros.

Finalitat: el Cicle Contrabaix a l'Auditori.

 

Beneficiari: Ass. d'Amics de l'Orgue de les Comarques de Lleida.

Import: 5.723,35 euros.

Finalitat: el XIII Festival Orgues de Ponent i del Pirineu 2011.

 

Beneficiari: Salamandra Bcn, SL.

Import: 9.462,12 euros.

Finalitat: el Lest's Festival.

 

Beneficiari: Cultura Dispersa, SL.

Import: 17.595,01 euros.

Finalitat: el popArb 2012.

 

Beneficiari: Associació Joan Manén.

Import: 4.827,60 euros.

Finalitat: el 1r Cicle de Música Catalana Joan Manén.

 

Beneficiari: Guerssen Musical Adventures, SL.

Import: 12.982,03 euros.

Finalitat: el Festival de Músiques Disperses.

 

Beneficiari: Orfeó Lleidatà.

Import: 4.329,94 euros.

Finalitat: la Temporada Estable de Concerts de l'Orfeó Lleidatà.

 

Beneficiari: Joventuts Musicals de Figueres.

Import: 12.869,04 euros.

Finalitat: el 20è Festival de Jazz de Figueres.

 

Beneficiari: Multi-Art Produccions, SL.

Import: 40.676,41 euros.

Finalitat: el Black Music Festival 2012.

 

Beneficiari: Acadèmia Tastavins del Penedès.

Import: 20.260,67 euros.

Finalitat: el Caixa Penedès Vijazz 2012.

 

Beneficiari: The Project Music Company, SL.

Import: 29.221,09 euros.

Finalitat: el ¡De Cajón! Festival Flamenco de Barcelona.

 

Beneficiari: The Project Music Company, SL.

Import: 30.867,20 euros.

Finalitat: l'FNAC Music Festival.

 

Beneficiari: The Project Music Company, SL.

Import: 12.244,91 euros.

Finalitat: Els Grans del Gospel.

 

Beneficiari: The Project Music Company, SL.

Import: 80.590,72 euros.

Finalitat: el 23è Festival de Guitarra de Barcelona.

 

Beneficiari: Associació Catalana d'intèrprets de Música Clàssica.

Import: 6.342,32 euros.

Finalitat: el Cicle Anna Ricci, De nosaltres a vosaltres.

 

Beneficiari: La Medusa Accions Socioculturals.

Import: 7.628,78 euros.

Finalitat: el Faraday Tardor 2011.

 

Beneficiari: La Medusa Accions Socioculturals.

Import: 15.100,67 euros.

Finalitat: el Faraday 2012.

 

Beneficiari: Zingaria Produccions, SL.

Import: 13.040,16 euros.

Finalitat: el Festival MPB. Música Popular de Barcelona.

 

Beneficiari: La Passió d'Olesa de Montserrat.

Import: 27.302,62 euros.

Finalitat: el Apassiona't per la música.

 

Beneficiari: Associació Cultural Acampada Jove.

Import: 30.417,83 euros.

Finalitat: l'Acampada Jove 2012.

 

Beneficiari: Associació de Concerts de Reus.

Import: 6.932,59 euros.

Finalitat: el Cicle de Concerts.

 

Beneficiari: Fundació Música Contemporània.

Import: 4.443,98 euros.

Finalitat: la Temporada de Concerts 2012 FMC Música del Segle XX-XXI.

 

Beneficiari: Jazz Granollers.

Import: 13.061,61 euros.

Finalitat: el 35è i 36è Cicle de Jazz al Casino i el 22è Festival de Jazz de Granollers.

 

Beneficiari: Foment Mataroní.

Import: 30.635,65 euros.

Finalitat: el Cicle Temporada 2011-2012.

 

Beneficiari: Associació d'Amics de la Música de Cervera.

Import: 12.375,15 euros.

Finalitat: els Cicles Concerts Primavera, Concerts Tardor-Nadal i Festival Internacional de Música de Cervera 2011 i 2012.

 

Beneficiari: Anem Fent, SL.

Import: 4.369,82 euros.

Finalitat: el Festival Live Sessions Day.

 

Beneficiari: Estereo Factoria, SL.

Import: 4.182,78 euros.

Finalitat: la sala de festes i espectacles de temporada a Torelló.

 

Beneficiari: Associació Promotora per a la Fundació Catalunya Arte Flamenco.

Import: 6.011,64 euros.

Finalitat: el Festival Flamenco Estiu.

 

Beneficiari: Boumenjel Saber, Hanan.

Import: 24.748,24 euros.

Finalitat: el Festival de Flamencos y Otras Aves! y Ciclo Flamencos y Catalanes.

 

Beneficiari: Fasol Management, SL.

Import: 32.411,18 euros.

Finalitat: el III Cicle Catalunya Arte Flamenco.

 

Beneficiari: Associació Cultural Heliogàbal.

Import: 10.234,20 euros.

Finalitat: la programació musical 2011.

 

Beneficiari: Concerts Studio, SL.

Import: 105.429,11 euros.

Finalitat: el 13è Festival del Mil·lenni.

 

Beneficiari: Faktoria de la Rasa, SL.

Import: 29.656,39 euros.

Finalitat: la programació de música en viu de la Faktoria.

 

Beneficiari: Individu Ocult.

Import: 11.142,01 euros.

Finalitat: el Festival In-Somni 2012 (Barcelona i Girona) i el Beats & Fish Festival.

 

Beneficiari: Associació per la Música d'Orgue de Cabrera de Mar.

Import: 3.575,11 euros.

Finalitat: el XXI Cicle de Concerts d'Orgue a Cabrera de Mar.

 

Beneficiari: Associació Jornades Musicals a l'Ermita de la Pietat.

Import: 3.793,41 euros.

Finalitat: les VIII Jornades Musicals a l'Ermita de la Pietat.

 

Beneficiari: Associació Amics de la Música de Valls.

Import: 13.066,08 euros.

Finalitat: el Nit de Clàssics.

 

Beneficiari: Ful Station, SL.

Import: 17.083,51 euros.

Finalitat: la Temporada 2011/2012 de la Sala Manolita.

 

Beneficiari: Associació Juvenil Sabadell Sona Jove.

Import: 6.490,69 euros.

Finalitat: l'Embassat. Festival Independent del Vallès.

 

Beneficiari: Centre d'Ensenyaments Musicals Felip Pedrell, SL.

Import: 28.360,03 euros.

Finalitat: la XIX Mostra de Jazz de Tortosa.

 

Beneficiari: Ass. Cultural el Club de la Cançó.

Import: 3.901,30 euros.

Finalitat: el cicle de concerts El Club de la Cançó.

 

Beneficiari: Associació d'Amics de la Música Negra de Cerdanyola.

Import: 10.497,22 euros.

Finalitat: el XXIV Festival Internacional de Blues de Cerdanyola.

 

Beneficiari: Ass. cultural Orella Activa.

Import: 4.089,51 euros.

Finalitat: el Festivalillo Orella Activa 2011 i 2012.

 

Beneficiari: Joventuts Musicals de Tortosa.

Import: 4.564,56 euros.

Finalitat: el Músiques Tortosa 2012.

 

Beneficiari: Quadrant produccions SCP.

Import: 12.105,92 euros.

Finalitat: el Jazz Tardor 2011 - XVII Festival de Jazz de Lleida.

 

Beneficiari: Associació Plectrum.

Import: 8.995,22 euros.

Finalitat: el IX Festival de Guitarra de Girona.

 

Beneficiari: Fund. Privada Cultural Port d'Aiguadolç – Sitges.

Import: 3.176,34 euros.

Finalitat: el Festival Internacional de Música Concerts de Mitjanit.

 

Beneficiari: Gilestone Project, SL.

Import: 8.321,00 euros.

Finalitat: el Milestone Project.

 

Beneficiari: La Medusa Accions Socioculturals.

Import: 12.320,85 euros.

Finalitat: el Faraday Major 2012.

 

Beneficiari: Agrupació Cívica Cultural Vic Bang Jazz Cava.

Import: 13.089,53 euros.

Finalitat: la 20a temporada de la Vic-Bang Jazz Cava (octubre 2011-juliol 2012).

 

Beneficiari: Associació Cultural l’Alternativa Empordanesa.

Import: 6.314,41 euros.

Finalitat: la programació Brave Coast: Festival Mirallsonor, el Ressupó i Sopars musicals sota les estrelles.

 

Beneficiari: Ass. Musical de la Vall d'en Bas.

Import: 4.524,54 euros.

Finalitat: els concerts d'estiu a la Vall d'en Bas.

 

Beneficiari: Pascual Arts Music, SLU.

Import: 22.163,11 euros.

Finalitat: el Festival Sons del Món.

 

Beneficiari: AMA (Associació Multicultural Alternativa).

Import: 10.962,23 euros.

Finalitat: els festivals TWINPALM I PALMFEST 2012.

 

Beneficiari: Amics de les Arts I Joventuts Musicals de Terrassa.

Import: 10.926,91 euros.

Finalitat: la temporada estable de jazz a la Nova Jazz Cava.

 

Beneficiari: Associació Amics de la Música de Valls.

Import: 4.136,49 euros.

Finalitat: el Festival de Música de Montblanc.

 

Beneficiari: RGB MÚSIC, SL.

Import: 21.637,75 euros.

Finalitat: el 41 Festival Internacional de Música de Cadaqués.

 

Beneficiari: Bradow Manufacturas, SL.

Import: 25.407,88 euros.

Finalitat: el Festival Pròxims 2012.

 

Beneficiari: Associació de Festivals de Música de Calonge.

Import: 9.806,95 euros.

Finalitat: Festival de Música de Calonge.

 

Beneficiari: Ajuntament de Banyoles.

Import: 17.233,79 euros.

Finalitat: 9è Festival de la Veu (A) Phonica 2012 (Banyoles).

 

Beneficiari: Fòrum d'Iniciatives Culturals.

Import: 3.298,37 euros.

Finalitat: XVI Temporada de Música de Cambra (2012).

 

Beneficiari: Produccions d'Autor, SL.

Import: 7.060,47 euros.

Finalitat: Camallera, cançó d'autor.

 

Beneficiari: Alter Sinergies.

Import: 4.666,38 euros.

Finalitat: el Festival Gastrimusical.

 

Beneficiari: Agència Desenvolupament Econòmic i Turístic de l'Escala.

Import: 33.329,27 euros.

Finalitat: Portalblau- Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània.

 

Beneficiari: Ajuntament de Cambrils.

Import: 14.139,42 euros.

Finalitat: 38è Festival Internacional de Música de Cambrils.

 

Beneficiari: Fundació Pública Municipal Auditori Pau Casals.

Import: 28.740,67 euros.

Finalitat: 32è Festival Internacional de Música Pau Casals.

 

Beneficiari: Centre d'Ensenyaments Musicals Felip Pedrell, SL.

Import: 20.314,66 euros.

Finalitat: X Internacional Music Festival Ebre Terra de Vent.

 

Beneficiari: Menos que Cero, SL.

Import: 15.818,17 euros.

Finalitat: la Temporada de la sala Music Hall i el festival Flors i Violes 2001-2012.

 

Beneficiari: Pelaimas, SL.

Import: 34.841,07 euros.

Finalitat: el San Miguel Mas i Mas Festival 2012.

 

Beneficiari: Pascual Arts Music, SLU.

Import: 42.801,82 euros.

Finalitat: el Festival Acústica 2012.

 

Beneficiari: Amics de la Música de Ripoll.

Import: 5.282,06 euros.

Finalitat: el Festival de Música de Ripoll.

 

Beneficiari: Mancomunitat de la Vall de Camprodon.

Import: 4.907,33 euros.

Finalitat: el XII Festival de Música de la Vall de Camprodon.

 

Beneficiari: La Cava SCP.

Import: 19.670,13 euros.

Finalitat: la Foramuralla 2012.

 

Beneficiari: Associació Iluminario.

Import: 3.896,29 euros.

Finalitat: el I Les Garrigues Guitar Festival - Memorial Emili Pujol.

 

Beneficiari: Fundació Castells Culturals de Catalunya.

Import: 7.437,84 euros.

Finalitat: XXIIIè Cicle Música als Castells 2012.

 

Beneficiari: Joventuts Musicals de Figueres.

Import: 25.994,35 euros.

Finalitat: Shubertiada a Vilabertran.

 

Beneficiari: Tarantos Jamboree, SL.

Import: 44.547,79 euros.

Finalitat: el Jazz en viu al Jamboree.

 

Beneficiari: Tarantos Jamboree, SL.

Import: 48.067,43 euros.

Finalitat: el flamenco a la sala Tarantos.

 

Beneficiari: Zingaria Produccions, SL.

Import: 27.943,33 euros.

Finalitat: el Cicle de concerts al Harlem Jazz Club.

 

Beneficiari: Tierz Royo, Robert.

Import: 6.296,84 euros.

Finalitat: la programació de la sala Sidecar.

 

Beneficiari: Estraperlo, SL.

Import: 27.355,25 euros.

Finalitat: programació estable de música en viu.

 

Beneficiari: Autopark, SA.

Import: 38.246,46 euros.

Finalitat: la programació de la sala Apolo.

 

Beneficiari: Autopark, SA.

Import: 20.588,25 euros.

Finalitat: la programació de la sala (2) d'Apolo.

 

Beneficiari: Ass. per a la Música Creativa i Actual – AMCA.

Import: 5.451,41 euros.

Finalitat: l'AMCA - Temporada 2011/2012.

 

Beneficiari: Associació d'Agros Dansa Agro Social.

Import: 3.001,78 euros.

Finalitat: el Cicle de Concerts 2011-2012 i el Petit Burg Festival 2012.

 

Beneficiari: Ass. Cultural Pau Casals.

Import: 21.539,23 euros.

Finalitat: la Temporada de concerts de l'entitat.

 

Beneficiari: Joventuts Musicals del Pallars Sobirà.

Import: 19.979,73 euros.

Finalitat: el Festival de Música de la Vila de Rialp.

 

Beneficiari: Associació d'Amics d'Arts Audiovisuals de la Garrotxa.

Import: 5.269,87 euros.

Finalitat: el Cicle de mini-concerts 2012.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Import: 24.787,92 euros.

Finalitat: el Festival Altaveu.

 

Beneficiari: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Import: 113.896,25 euros.

Finalitat: el 50è Festival de la Porta Ferrada.

 

Àrea del Llibre:

Data concessió: 31 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions a la producció editorial en català i en occità i per a l’edició de partitures de compositors/es catalans/es.

Partida pressupostària: D/470.0001.

Distribució:

 

Beneficiari: Ara Llibres, SCCL.

Import: 23.705,42 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Arola Editors, SL.

Import: 10.341,60 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Barcanova, SA.

Import: 9.410,30 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Edicions Baula.

Import: 31.686,35 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Edicions Bromera, SL.

Import: 10.079,83 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Editorial Casals, SA.

Import: 6.019,33 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: El cep i la nansa, edicions (Francesc Mestres).

Import: 4.472,58 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Claret, SLU.

Import: 6.707,76 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Columna Edicions Llibres i Comunicació, SAU.

Import: 14.673,00 euros.

Finalitat: producció editorial

 

Beneficiari: Editorial Comanegra, SL.

Import: 3.353,75 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Combel editorial, SA.

Import: 4.336,82 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Edicions Cossetània / Imatge-9.

Import: 11.981,96 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Cruïlla, SA.

Import: 34.284,22 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Dalmau Editor (Rafael Català Dalmau).

Import: 4.473,55 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Ediciones Don Bosco (EDEBÉ).

Import: 8.673,66 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Ediciones B, SA.

Import: 4.982,91 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Edicions 62, SA.

Import: 12.162,53 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Ediciones Elfos, SL.

Import: 4.363,42 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Flor Edicions, SL (Editorial Base).

Import: 11.218,02 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: La Galera, SA. Editorial.

Import: 22.788,45 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Grup Editorial 62, SLU.

Import: 47.029,45 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Ins. Recursos Invest. per la formació (IRIF), SL.

Import: 5.210,77 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Editorial Mediterrània.

Import: 4.426,71 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Onada Edicions SL.

Import: 16.577,91 euros.

Finalitat: producció editorial

 

Beneficiari: Pagès Editors, SL.

Import: 23.002,06 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Publicacions Abadia de Montserrat, SA.

Import: 16.688,73 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Random House Mondadori SA.

Import: 5.683,31 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Raval Edicions SLU.

Import: 19.184,69 euros.

Finalitat: producció editorial

 

Beneficiari: Rayo Verde Editorial, SL.

Import: 8.578,20 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: RBA Libros, SA.

Import: 10.216,92 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Editores de Tebeos, SL.

Import: 3.512,81euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Viena Serveis Editorials, SL.

Import: 3.649,97 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Editorial de Música Boileau, SA.

Import: 6.738,45euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Brotons&Mercadal, Edicions Musicals, SL.

Import: 4.788,60 euros

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Clivis Publicacions (Elisenda Climent Quer).

Import: 6.651,90 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Dínsic Publicacions Musicals, SL.

Import: 15.090,90 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Beneficiari: Tritó, SL.

Import: 16.350,00 euros.

Finalitat: producció editorial.

 

Àrea de Promoció Internacional:

 

Data concessió: 8 d'octubre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a empreses i entitats culturals per a l'assistència i participació en fires, festivals i mercats internacionals.

Partida pressupostària: D/470000199/441G/0000 - A605, D/482000199/441G/0000 - A605.

Distribució:

 

Beneficiari: Adn Art Space, SL (Adn Galeria).

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Arco 2012, Madrid.

 

Beneficiari: Adn Art Space, SL (Adn Galeria).

Import: 4.079,61 euros.

Finalitat: la participació a la fira Artefiera 2012, Bolonya, Itàlia.

 

Beneficiari: Adn Art Space, SL (Adn Galeria).

Import: 3.719,31 euros.

Finalitat: la participació a la fira Artbrussels 2012, Brussel·les, Bèlgica.

 

Beneficiari: Casa Taller JM SL.

Import: 3.788,12 euros.

Finalitat: la participació a la fira Art Mònaco 2012, Mònaco.

 

Beneficiari: Editorial de Serveis d’Obres Literàries 90, SL.

Import: 3.773,82 euros.

Finalitat: la participació a la Fira del Llibre de Bolonya 2012, Bolonya, Itàlia.

 

Beneficiari: N2 Galeria Ignacio De Lassaletta y Asociado, SCP.

Import: 3.087,60 euros.

Finalitat: la participació a la fira Justmad 3 2012, Madrid.

 

Beneficiari: Polígrafa Obra Gràfica, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Hong Kong International Art Fair 2012, Hong Kong.

 

Beneficiari: ZB Difusión Cultural, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Arco 2012, Madrid.

 

Beneficiari: Dumaca, SL (Galeria Senda).

Import: 3.721,78 euros.

Finalitat: la participació a la fira Art Brussels 2012, Brussel·les, Bèlgica.

 

Beneficiari: Ervium Trade SL / Galeria A. Cortina.

Import: 3.949,85 euros.

Finalitat: la participació a la fira Artmadrid 2012, Madrid.

 

Beneficiari: Espai 292, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira SP - Arte 2012, Sao Paulo, Brasil.

 

Beneficiari: Adn Art Space, SL (Adn Galeria).

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Volta 8, Basilea, Suïssa.

 

Beneficiari: Domènech Jordà, Rafael (Oriol Galeria d'art).

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Arco 2012, Madrid.

 

Beneficiari: Domènech Jordà, Rafael (Oriol Galeria d'art).

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira The Armory Show 2012, Nova York.

 

Beneficiari: Mito Barcelona, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Artefiera Bologna 2012, Bolonya, Itàlia.

 

Beneficiari: Gemser Publications, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 2012, Bolonya,

Itàlia.

 

Data concessió: 27 de desembre de 2012.

Tipus: subvenció.

Objecte de la convocatòria: convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a empreses i entitats culturals per a l'assistència i participació en fires, festivals i mercats internacionals.

Partida pressupostària: D/470000199/441G/0000 - A605, D/482000199/441G/0000 - A605.

Distribució:

 

Beneficiari: Tasneem Salam Internacional, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira SH Contemporary Shanghai in Art 2012, Xangai, Xina.

 

Beneficiari: Editorial Reverte, SA.

Import: 3.962,88 euros.

Finalitat: la participació a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2011, Guadalajara, Mèxic.

 

Beneficiari: Editorial Océano, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la Fira del Llibre de Frankfurt 2012, Frankfurt, Alemanya.

 

Beneficiari: Gemser Publications, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la Fira del Llibre de Frankfurt 2012, Frankfurt, Alemanya.

 

Beneficiari: Edebé Ediciones Don Bosco.

Import: 4.220,84 euros.

Finalitat: la participació a la Fira del Llibre de Frankfurt 2012, Frankfurt, Alemanya.

 

Beneficiari: Leading International Key Services Barcelona, SA.

Import: 3.802,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Tehran International Book Fair 2012, Teheran, Iran.

 

Beneficiari: M. Moleiro Editor, SA.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la Fira del Llibre de Frankfurt 2012, Frankfurt, Alemanya.

 

Beneficiari: Random House Mondadori, SA.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la Fira del Llibre de Frankfurt 2012, Frankfurt, Alemanya.

 

Beneficiari: Rba Libros, SA.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la Fira del Llibre de Frankfurt 2012, Frankfurt, Alemanya.

 

Beneficiari: 3 Punts Galeria, SL.

Import: 4.259,64 euros.

Finalitat: la participació a la fira Preview Berlin 2012, Berlín, Alemanya.

 

Beneficiari: 3 Punts Galeria, SL.

Import: 3.257,49 euros.

Finalitat: la participació a la fira Berliner Liste 2012, Berlín, Alemanya.

 

Beneficiari: Adn Art Space, SL (Adn Galeria).

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Artbo 2012, Bogotà, Colòmbia.

 

Beneficiari: Álvarez Costa, Emilio.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Frieze Masters 2012, Londres.

 

Beneficiari: Álvarez Costa, Emilio.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira SP Arte 2012, Sao Paulo, Brasil.

 

Beneficiari: Artgràfic, SA (Galeria Joan Prats).

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Art HK 12, Hong Kong.

 

Beneficiari: Artgràfic, SA (Galeria Joan Prats).

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Arco 2012, Madrid.

 

Beneficiari: Artgràfic, SA (Galeria Joan Prats).

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Art 43 Basel 2012, Basilea, Suïssa.

 

Beneficiari: Bagot Peix, Jaume.

Import: 4.404,57 euros.

Finalitat: la participació a la fira Almoneda 2012, Madrid.

 

Beneficiari: Bagot Peix, Jaume.

Import: 4.841,88 euros.

Finalitat: la participació a la fira Winter B Sablon 2012, Brussel·les, Bèlgica.

 

Beneficiari: Bagot Peix, Jaume.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Feriarte 2012, Madrid.

 

Beneficiari: Casa Taller JM, SL.

Import: 3.094,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Art Internacional Zurich 2012, Zuric, Suïssa.

 

Beneficiari: Dumaca, SL. (Galeria Senda).

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Art Rio 2012, Rio de Janeiro, Brasil.

 

Beneficiari: Establecimientos Maragall, SA.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Art Elysées 2012, París.

 

Beneficiari: Imaginart Gallery, SL.

Import: 4.751,50 euros.

Finalitat: la participació a la fira FIA, Feria Iberoamericana de Arte 2012, Caracas, Veneçuela.

 

Beneficiari: Imaginart Gallery, SL.

Import: 4.462,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Kiaf 2012, Seül, Corea.

 

Beneficiari: Imaginart Gallery, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira India Art Fair Summit 2012, Nova Delhi, Índia.

 

Beneficiari: Imaginart Gallery, SL.

Import: 3.625,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Spoon Art Fair HK 2012, Hong Kong.

 

Beneficiari: Imaginart Gallery, SL.

Import: 3.087,50 euros.

Finalitat: la participació a la fira Artedition 2012, Seül, Corea.

 

Beneficiari: Jordi Pascual Galeria d'Art, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Almoneda 2012, Madrid.

 

Beneficiari: Jordi Pascual Galeria d'Art, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Feriarte 2011, Madrid.

 

Beneficiari: Laietana de Llibreteria, SL.

Import: 3.343,19 euros.

Finalitat: la participació a la fira Arco 2012, Madrid.

 

Beneficiari: Mayoral Alavedra, Manuel (Manel Mayoral, galeria d'art).

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Biennale des Antiquaires 2012, París.

 

Beneficiari: Mayoral Alavedra, Manuel (Manel Mayoral, galeria d'art).

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Pad London Art & Design 2012, Londres.

 

Beneficiari: N2 Galeria Ignacio De Lassaletta y Asociado, SCP.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Scope Basel 2012, Basilea, Suïssa.

 

Beneficiari: N2 Galeria Ignacio De Lassaletta y Asociado, SCP.

Import: 4.359,02 euros.

Finalitat: la participació a la fira Preview Berlin 2012, Berlín, Alemanya.

 

Beneficiari: Nogueras Blanchard, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Liste 2012, Basilea, Suïssa.

 

Beneficiari: Nogueras Blanchard, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Frieze Art Fair 2012, Nova York.

 

Beneficiari: Omnium Ars, SL.

Import: 3.212,71 euros.

Finalitat: la participació a la fira AAF Roma 2012, Roma.

 

Beneficiari: Polígrafa Obra Gràfica, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Art Rio 2012, Rio de Janeiro, Brasil.

 

Beneficiari: Primer Crit, SL (Galeria Contrast).

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Scope Basel 2012, Basilea, Suïssa.

 

Beneficiari: Primer Crit, SL (Galeria Contrast).

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira TIAF Toronto Art Fair 2012, Toronto, Canadà.

 

Beneficiari: Quinteiro Giner, M. Josepa (Galeria d'Art Anquin's).

Import: 4.016,57 euros.

Finalitat: la participació a la fira Art Fair International GmbH 2012, Colònia, Alemanya.

 

Beneficiari: Sicart Batet, Ramon.

Import: 3.391,79 euros.

Finalitat: la participació a la fira Fotofever Brussels 2012, Brussel·les, Bèlgica.


Beneficiari: Victor i Fills Art Gallery, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Almoneda 2012, Madrid.


Beneficiari: Victor i Fills Art Gallery, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Artmadrid 2012, Madrid.


Beneficiari: Victor i Fills Art Gallery, SL.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Feriarte 2012, Madrid.


Beneficiari: Viñuela Tarsà, Roger.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Feriarte 2012, Madrid.


Beneficiari: Viñuela Tarsà, Roger.

Import: 5.000,00 euros.

Finalitat: la participació a la fira Almoneda 2012, Madrid.


Data concessió: 7 de novembre de 2012.

Beneficiari: Screen Projects, SL.

Tipus: subvenció exclosa de concurrència pública.

Partida pressupostària: D/470000198/441G/0000 - A605.

Import: 30.000,00 euros.

Finalitat: organització del Pavelló Barcelona en la Biennal de Xangai.


Amunt