Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/04/2012

  • Número del document INT/3355/2012

  • Número de control 13045049

  • Organisme emissor Departament d'Interior

    CVE CVE-DOGC-A-13045049-2013

Dades del DOGC
  • Número 6335

  • Data 14/03/2013

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ INT/3355/2012, de 16 d’abril, de concessió d’una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a l’inspector en cap del Cos d’Agents Rurals.


La Direcció General de la Policia ha tingut coneixement, pel conducte reglamentari, de la destacada trajectòria professional de l’inspector senyor Josep Antoni Mur Allué, inspector en cap del Cos d’Agents Rurals.

En l’exercici de les seves funcions, el senyor Josep Antoni Mur Allué ha destacat, en tot moment, per la seva excel·lent col·laboració i cooperació, que ha servit per establir llaços d’ajut mutu i un intercanvi d’informació que ha facilitat la millora del sistema de treball entre el Cos d’Agents Rurals i la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

En conseqüència, i atès el que estableixen els articles 5.4, 8.1.c) i 8.2 del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, modificat pel Decret 257/1999, de 6 de setembre;

A proposta del director general de la Policia i en ús de les facultats que m’atorga l’article 5.2 del Decret esmentat,

Resolc:

Concedir la medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau a l’inspector senyor Josep Antoni Mur Allué, inspector en cap del Cos d’Agents Rurals.

 

Barcelona, 16 d’abril de 2012

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Interior

Amunt