Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 15/02/2013

 • Número del document PRE/0291/2013

 • Número de control 13046110

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-13046110-2013

Dades del DOGC
 • Número 6321

 • Data 22/02/2013

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 9945

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/291/2013, de 15 de febrer, per la qual es dóna publicitat a subvencions i transferències excloses de concurrència pública d'import igual o superior a 3.000 euros, concedides durant el segon semestre de l'any 2012 per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidència.


En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a les subvencions i transferències excloses de concurrència pública d’import igual o superior a 3.000 euros, concedides durant el segon semestre de l’any 2012, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 15 de febrer de 2013

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

Annex

Relació de les subvencions i transferències excloses de concurrència pública, d’import igual o superior a 3.000 euros, concedides per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidència durant el segon semestre del 2012.

—1 Subvencions concedides a l’empara dels articles 90.3 i 94.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,de 24 de desembre, en els termes que figuren tot seguit:

Entitat: ACV Tirant lo Blanc.

Finalitat: Activitats incloses en el programa d’activitats valencianistes durant l’any 2012.

Import: 15.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Premis Internacionals Terenci Moix.

Finalitat: Premis Terenci Moix 2012.

Import: 17.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Empresarial de Publicitat.

Finalitat: 15è Festival Universitari Drac Novell i Premi Nacional de Creativitat José Maria Ricarte 2012.

Import: 30.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/482.00.01.00.

Entitat: Centre Català del Pen Club.

Finalitat: Participació en les activitats del Pen Internacional i l’International Cities of Refuge Network.

Import: 30.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Colla Castellera Minyons de Terrassa.

Finalitat: Actuació castellera al XXVè aplec internacional de la sardana a Budapest.

Import: 4.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: D’Artagnan Consultoría S.L.

Finalitat: Despeses derivades de l’aplicatiu JoSócAquí per a smartphones, que localitza catalans al món i permet el contacte entre ells.

Import: 4.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/470.00.01.00.

Entitat: Dones per la Llibertat i la Democràcia.

Finalitat: Despeses derivades de la seva activitat relacionada amb la seva condició de membres de diferents organitzacions internacionals: International Network of Liberal Women, Lobby Europeu de Dones i International Council of Women, així com la seva participació a les Comissions de l’Status de la Dona i el Departament d’Informació Pública del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides.

Import: 10.400,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Federació Catalana de Pitch & Putt.

Finalitat: Despeses derivades de l’actuació de l’entitat en el marc del seu referent internacional: la Federation of International Pitch & Putt Associations FIPPA (aquesta vinculació inclou també la ubicació de la seu de la Secretaria de la FIPPA a Barcelona des de la seva fundació l’any 1996).

Import: 4.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Blanquerna.

Finalitat: Sessions sobre la figura de Joan Fuster i reunió de diversos autors de llibres recents sobre Joan Fuster.

Import: 4.030,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundació Catalana Síndrome de Down.

Finalitat: Actuació de l’entitat en el marc dels seus referents internacionals: Inclusion International i EDSA (European Down Syndrome Association).

Import: 6.400,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundació Catalana de la Premsa Comarcal.

Finalitat: La consolidació, coneixement i projecció de la premsa comarcal, durant l’any 2012.

Import: 50.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem).

Finalitat: Despeses derivades de la seva pertinença a l’European Liberal Forum i a la difusió i traducció a llengües estrangeres d’informes i material explicatiu de la Fundació l’any 2012.

Import: 7.400 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundació Paco Candel.

Finalitat: Activitats de la Fundació i divulgació de l’obra de Paco Candel, durant l’any 2012.

Import: 27.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundació Privada CEI.

Finalitat: recolzament d’activitats de docència, investigació i promoció del debat en termes de relacions internacionals per a l’any 2012.

Import: 24.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundació Privada Centre d’Estudis Jordi Pujol.

Finalitat: Foment del coneixement de la realitat catalana i europea.

Import: 45.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundació Sambori.

Finalitat: 14è concurs de literatura en valencià del premi Sambori 2012.

Import: 32.400,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundació Unió Anelles de la Flama.

Finalitat: Despeses derivades de la seva participació al XXV Aplec Internacional de la Sardana celebrat del 3 al 6 d’agost de 2012 a Budapest (Hongria).

Import: 8.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/481.00.01.00.

Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona.

Finalitat: L’actualització de dades, manteniment i altres millores en l’accessibilitat i la gestió del web del Mapa Interactiu dels Mitjans de Comunicació a Catalunya durant l’any 2012.

Import: 4.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/449.00.03.00.

Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona - Institut de la Comunicació (InCom).

Finalitat: Informe de la Comunicació a Catalunya 2011-2012 i Portal de la Comunicació de l’InCom-UAB.

Import: 40.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/449.00.03.00.

Entitat: Universitat Pompeu Fabra.

Finalitat: Les activitats de l’Observatori de la Producció Audiovisual per a l’any 2012.

Import: 40.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/449.00.05.00.

—2 Subvencions i transferències atorgades mitjançant conveni d’acord amb l’article 94.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, esmentat al punt anterior, en els termes que consten a continuació:

Entitat: Acció Cultural del País Valencià.

Finalitat: Finançament de la quota anual del préstec hipotecari derivat de la compra de l’edifici “El Siglo”, corresponent a l’any 2012.

Import: 715.411,43 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/782.00.01.00.

Entitat: Acció Cultural del País Valencià.

Finalitat: Activitats culturals diverses durant el 2012.

Import: 382.923,57 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/482.00.01.00.

Entitat: Amics de la UNESCO de Barcelona.

Finalitat: finançament de les despeses relatives a les actuacions previstes per a l’any 2012.

Import: 53.550,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació d’Amics de la Bressola.

Finalitat: Personal docent de les Escoles La Bressola, durant l’any 2012.

Import: 428.047,20 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació per a les Nacions Unides a Espanya.

Finalitat: contribuir a les despeses relatives a les activitats de promoció i difusió dels drets humans, per a l’any 2012.

Import: 95.559,75 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació PAS Amics del Camí.

Finalitat: Desplegament del projecte el Camí 2012.

Import: 155.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/482.00.01.00.

Entitat: CECM SL.

Finalitat: Edició el 9 Esportiu durant el primer semestre del 2012.

Import: 290.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/470.00.01.00.

Entitat: Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).

Finalitat: Diverses activitats del Centre durant l’any 2012.

Import: 80.160,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/481.00.01.00.

Entitat: Enciclopèdia Catalana SAU.

Finalitat: Edició de l’obra col·lectiva Catalunya, nació d’Europa (1714-2014).

Import: 72.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/470.00.01.00.

Entitat: FAD, Foment de les Arts i del Disseny.

Finalitat: diferents activitats de promoció del disseny en l’àmbit ciutadà, professional i empresarial, mitjançant mostres, exposicions, premis, coneixements i conferències, per a l’any 2012.

Import: 312.400,00 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Escola Valenciana.

Finalitat: Promoció del valencià a l’ensenyament i l’ús social.

Import: 102.900,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundació Institut Europeu d’Administració Pública

Finalitat: desenvolupament de les activitats de l’IEAP Antena-Catalunya: Centre Europeu de Regions (CER), durant l’any 2012.

Import: 100.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/481.00.01.00.

Entitat: Granollers Audiovisual, SL.

Finalitat: la tretzena edició de l’Audiovisual MAC.

Import: 55.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/461.00.01.00.

Entitat: Obra Cultural Balear.

Finalitat: Activitats de promoció de la llengua catalana a les Illes Balears..

Import: 85.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Universitat de Barcelona

Finalitat: Addenda del conveni de data 2 de desembre de 2011, per al finançament del projecte DREI-IELPO en l’àmbit del dret i les relacions econòmiques internacionals, a desenvolupar durant l’any 2012.

Import: 42.000 euros

Aplicació pressupostària: PR1101 D/481.00.01.00.

—3 Modificacions de convenis de despesa plurianual, d’acord amb l’objectiu del Govern de la Generalitat de consolidar l’esforç d’austeritat iniciat el 2011, establert en la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per al 2012, en els termes que consten a continuació:

Entitat: Associació per a la promoció de la candidatura de Tarragona als Jocs Mediterranis.

Finalitat: Segona addenda de modificació del conveni de col·laboració signat el 13 d’octubre de 2010, per al finançament de la promoció de la candidatura de Tarragona per a l’organització dels Jocs del Mediterrani del 2017, durant els anys 2010 i 2011.

Import inicial: 800.000 euros.

Import final modificat a la baixa: 745.000 euros

Distribució final per anualitats: 2010, 250.000 euros; 2011, 275.000 euros; 2012, 220.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC).

Finalitat: Modificació del conveni de col·laboració signat el 29 d’octubre de 2010, per al finançament de les activitats de l’APPEC durant els anys 2011, 2012 i 2013.

Import inicial: 1.440.000 euros.

Import final modificat a la baixa: 680.000 euros.

Distribució final per anualitats: 2011, 360.000 euros; 2012, 320.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00

Entitat: Consell General d’Aran.

Finalitat: Addenda al conveni de col·laboració signat el 5 de novembre de 2010, per a l’establiment de la participació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en la posada en funcionament d’una plataforma audiovisual en llengua occitana a la Val d’Aran, durant el període 2010-2012.

Import inicial: 300.000 euros.

Import final modificat a la baixa: 260.000 euros.

Distribució final per anualitats: 2010, 100.000 euros; 2011, 100.000 euros; 2012, 60.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/462.00.01.00.

Entitat: Fundació Privada Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC).

Finalitat: Addenda al conveni de col·laboració signat el 28 de gener de 2009, per a l’establiment de la participació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el finançament i consolidació del projecte “Baròmetre de la Comunicació i la Cultura” durant els exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012.

Import inicial: 3.400.000,00 euros.

Import final modificat a la baixa: 2.240.000 euros.

Distribució final per anualitats: 2009, 950.000 euros; 2010, 850.000 euros; 2011, 440.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00.

Entitat: Òmnium Cultural.

Finalitat: Addenda al conveni de col·laboració signat el 30 de novembre de 2011, per al finançament de diversos projectes i activitats de promoció de la cultura catalana i d’enfortiment de la pròpia institució durant els anys 2011, 2012 i 2013.

Import inicial: 1.434.763 euros.

Import final modificat a la baixa: 1.387.884,40 euros.

Distribució final per anualitats: 2011, 497.191 euros; 2012, 468.796 euros; 2013, 421.907,40 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

(13.046.110)

 

Amunt