Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 06/02/2013

  • Número de control 13043033

  • Organisme emissor Departament de Cultura

    CVE CVE-DOGC-A-13043033-2013

Dades del DOGC
  • Número 6316

  • Data 15/02/2013

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

  • Pàgina 8878

Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa pública la formalització dels contractes CU-2012-1626, CU-2012-1849, CU-2012-2097 i CU-2013-9.


Número d’expedient: CU-2012-1626

—1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Cultura, rambla Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona. Telèfon 93.316.27.00.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Gestió Econòmica i Contractació.

c) Número d’expedient: CU-2012-1626.

—2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: servei.

b) Objecte: manteniment integral de diferents dependències del Departament de Cultura per a l’any 2013.

c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: DOUE núm. 2012/S 206-339236, de 25.10.2012; BOE núm. 262, de 31.10.2012; DOGC núm. 6244, de 31.10.2012.

—3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària i anticipada.

b) Procediment: obert.

—4 Pressupost base de licitació

Import total: 1.041.568 euros, inclòs l’IVA.

—5 Formalització del contracte

a) Data: 17 de gener de 2013.

b) Contractista: Instituto de Gestión Sanitaria, SA (INGESAN).

c) Nacionalitat: espanyola.

d) Import d’adjudicació: 852.943,54 euros, inclòs l’IVA.

Número d’expedient: CU-2012-1849

—1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Cultura, rambla Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona. Telèfon 93.316.27.00.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Gestió Econòmica i Contractació.

c) Número d’expedient: CU-2012-1849.

—2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: servei.

b) Objecte: vigilància i seguretat a diversos edificis i dependències administratives adscrits al Departament de Cultura durant l’any 2013.

c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC núm. 6255, de 16.11.2012.

—3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: urgent i anticipada.

b) Procediment: obert.

—4 Pressupost base de licitació

Import total: 1.711.797,75 euros, inclòs l’IVA.

—5 Formalització del contracte (diversos lots)

a) Data: 31 de desembre de 2012.

b) Contractista: Compañía Integral de Seguridad, SA (CIS).

c) Nacionalitat: espanyola.

d) Import d’adjudicació: 1.539.021,90 euros, inclòs l’IVA.

—5 Formalització del contracte (lot 2 bis)

a) Data: 31 de desembre de 2012.

b) Contractista: Instal·lacions i SAT Ibercom 2, SL.

c) Nacionalitat: espanyola.

d) Import d’adjudicació: 162.575,62 euros, inclòs l’IVA.

Número d’expedient: CU-2012-2097

—1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Cultura, rambla Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona. Telèfon 93.316.27.00.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Gestió Econòmica i Contractació.

c) Número d’expedient: CU-2012-2097.

—2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: servei.

b) Objecte: neteja de diverses dependències del Departament de Cultura de les demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona per al 2013.

c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: -.

—3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: urgent i anticipada.

b) Procediment: negociat.

—4 Pressupost base de licitació

Import total: 622.269,12 euros, inclòs l’IVA.

—5 Formalització del contracte

a) Data: 16 de gener de 2013.

b) Contractista: LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SA.

c) Nacionalitat: espanyola.

d) Import d’adjudicació: 618.697,20 euros, inclòs l’IVA.

Número d’expedient: CU-2013-9

—1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Cultura, rambla Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona. Telèfon 93.316.27.00.

b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Gestió Econòmica i Contractació.

c) Número d’expedient: CU-2013-9.

—2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: servei.

b) Objecte: treballs de comissariat per a l’organització i el desenvolupament dels actes commemoratius del centenari del naixement de Salvador Espriu que es desenvoluparà durant l’any 2013.

c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: -.

—3 Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: negociat.

—4 Pressupost base de licitació

Import total: 123.420 euros, inclòs l’IVA.

—5 Formalització del contracte

a) Data: 23 de gener de 2013.

b) Contractista: senyor Xavier Bru de Sala i Castells.

c) Nacionalitat: espanyola.

d) Import d’adjudicació: 123.420 euros, inclòs l’IVA.

Barcelona, 6 de febrer de 2013

Pilar Pifarré i Matas

Secretària general

PG-327632 (13.043.033)

 

Amunt