Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 28/01/2013

 • Número del document PRE/0217/2013

 • Número de control 13028029

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-13028029-2013

Dades del DOGC
 • Número 6316

 • Data 15/02/2013

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 8527

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/217/2013, de 28 de gener, per la qual es dóna publicitat a subvencions concedides pel Departament de la Presidència a emissores de televisió digital terrestre en català o aranès d'empreses privades per a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació, corresponents a l'any 2012, d'import igual o superior a 3.000 euros.


En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a subvencions concedides a emissores de televisió digital terrestre en català o aranès d’empreses privades per a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació, corresponents a l’any 2012, d’import igual o superior a 3.000 euros, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 28 de gener de 2013

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

Annex

Relació de les subvencions, d’import igual o superior a 3.000 euros, concedides a emissores de televisió digital terrestre en català o aranès d’empreses privades per a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació, corresponents a l’any 2012, d’acord amb la Resolució PRE/1308/2012, de 28 de juny (DOGC núm. .6164, de 5.7.2012), en els termes que consten a continuació:

Entitat: Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL.

Finalitat: l’adquisició d’equipaments ENG HP 16:9 per a la substitució dels 4:3.

Import: 21.150,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Canal Taronja, SL.

Finalitat: la innovació de les infraestructures amb tecnologies digital.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: D-9 Comunicació, SL.

Finalitat: reorganitzar la infraestructura física de l’estudi de realització, plató de Tv i annexos, per aconseguir una millora important en l’estalvi de temps.

Import: 8.674,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Dracvisió, SL.

Finalitat: l’adquisició d’equipament audiovisual d’enregistrament i edició per guanyar immediatesa, interacció, temps de resposta, i millorar la cobertura informativa de proximitat.

Import: 4.200,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: EBE Imatge i Comunicació, SL.

Finalitat: fer un projecte de cooperació entre les televisions locals de l’Ebre per construir una Plataforma Audiovisual de referència i avançar cap a un projecte mediàtic conjunt (Fase 1).

Import: 124.710,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Emissions Digitals de Catalunya, SA.

Finalitat: la consolidació del magazine i llançament nova producció pròpia en català.

Import: 162.595,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Emissions Digitals de Catalunya, SA.

Finalitat: invertir en recursos tècnics per a la consolidació de la producció pròpia de proximitat.

Import: 122.344,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Iniciatives de Televisió, SL.

Finalitat: millorar els sistemes de gestió corporatius, de l’estratègica comercial i de màrqueting, incloent la formació dels professionals.

Import: 12.595,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Mitjans Audiovisuals d.

Finalitat: adequar la televisió a la carta per a dispositius mòbils.

Import: 5.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Olot Televisió, SL.

Finalitat: la renovació del material i digitalització dels equips amb la finalitat d’adaptar-se als requisits de la TDT.

Import: 4.143,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Prensa Leridana, SL.

Finalitat: la dotació tècnica d’un plató per ARANTV.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Prensa Leridana, SL.

Finalitat: la millora de l’equipament i generació de nous continguts amb format 16:9.

Import: 35.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Smile Advertising, SL.

Finalitat: la renovació de càmeres i realització plató 1 a la tecnologia HD 16:9.

Import: 129.985,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Taelus, SL.

Finalitat: la innovació de les infraestructures amb tecnologia digital.

Import: 19.768,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Televisió de Girona, SL.

Finalitat: fer una actualització informàtica de les diferents àrees.

Import: 10.641,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Televisió de Manresa, SL.

Finalitat: incrementar l’oferta informativa audiovisual local en col•laboració amb el diari Regio7 i amb Berga Digital9.

Import: 27.100,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Televisió de Roses, SL.

Finalitat: fer el muntatge d’una petita unitat mòbil.

Import: 14.100,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Televisió de Sant Cugat, SL.

Finalitat: la creació de nous platós, enregistrament i edició HD, millora en cabines i estalvi energètic.

Import: 13.433,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Televisió del Ripollès, SL.

Finalitat: l’ampliació de l’equipament de plató i realització davant l’ampliació de les instal•lacions de Televisió del Ripollès.

Import: 31.562,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Tortosa Televisió, SL.

Finalitat: crear nous estudis de televisió amb capacitat per a 80 persones de públic a Tortosa.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

(13.028.029)

 

 

Amunt